KÜTAHYA BELEDİYESİ
BÜYÜK ZAFERİN 100. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
“BAYRAK VE İNSAN”
 KONULU  FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

Yarışmanın Adı : “Bayrak ve İnsan”
Yarışmayı Düzenleyen Kurum :  Kütahya Belediyesi
Yarışmanın Amacı :  Kütahya ve ilçelerin de 7-18 yaş gurubunun hedeflendiği Büyük Zaferin 100. Yılında “BAYRAK ve İNSAN”  isimli  fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, yakın Tarihimizin en önemli kırılma noktası olan, Mehmetçiğin elinden sancağının düşmediği, büyük zaferin kazanıldığı bu topraklarda binlerce şehidimizi minnetle anmak.  Fotoğrafın ve sosyal medyanın güçlü etkisini kullanarak manevi duyguları geliştirmek.
Katılım Yaş Aralığı  :
Yarışma; Kütahya ve İlçelerinde ikamet eden ve 7-18 yaş aralığındaki çocukların katılımına açıktır.

Genel Katılım Şartları

1) Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda dijital fotoğraf makinası, cep telefonu, analog makine ile çekilip taranmış dijital görüntü formatları, tabletlerle çekilmiş fotoğraflar kabul edilir. Anılan bu yöntemler dışında yer alan Drone, 360 derece kameralar ve benzeri kayıt cihazları ile üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
2) Yarışmamıza, Kütahya ve ilçelerinde  ikamet eden 7-18 yaş arası tüm çocuklar velilerinin vereceği yazılı bir Muvafakatname ile yarışmaya katılabilirler. Ekte bulunan muvafakatname çıktısı alınarak imzalanır ve fotoğraflarla birlikte Kütahya Belediyesi web sayfasındaki yarışma ile ilgili bölüme yüklenir. Yüklenmeyen, eksik imza bulunan muvafakatnameler geçersizdir.
3) Katılımcılar, yarışmaya Kütahya ve ilçeleri sınırları içinde çekilmiş en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
4) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
5) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
6) Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.
7) Fotoğrafçı, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda çerçeve içine giren insanların fotoğrafının çekilmesi ve bir yarışmaya gönderilmesi, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanması için gerekli izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
8) Kural ihlali yapan Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
9) Keskinlik, kontrast, satürasyon, kırpma gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
10) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
11) Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, farklı fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.
12) Yarışma sonuçları Kütahya Belediyesi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ


Yarışma Duyurusunun Yapılması

           12 Eylül 2022

Yarışma Şartnamesinin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

 

           16 Eylül 2022

Çekilen Kısa Fotoğrafların Kütahya Belediyesi Kültür Müdürlüğüne Teslimi İçin Son Tarih

           21 Ekim 2022

Dereceye Giren Eserlerin İlan Edilmesi

           29 Ekim 2022

Ödül Töreni

Ödül Töreni yapılacak planlama doğrultusunda ayrıca duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLER

  • Dereceye giren her okulumuza plaket verilecektir.
  • Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilecektir.
  • Dereceye giren ekibe Tablo-3’de belirtilen ödüller verilecektir.

Tablo-3 Ödüller


Derece

Öğrenciye  Verilecek Ödül

Birincilik

3.000 TL

İkincilik

2.000 TL

Üçüncülük

1.000 TL

Mansiyon

500 TL

Mansiyon

500  TL

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU
Yarışma sonuçlar Kütahya Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarından  duyurulacaktır.
KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

  • Katılımcı tarafından jpg formatında eserin aslı web sayfasındaki BAŞVURU FORMU doldurularak yüklenecek

Telif (Kullanım) Hakları

1) Katılımcı, derece, mansiyon alan ve sergileme yapılacak fotoğrafının /fotoğraflarının Kütahya Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, fotoğraf sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve fotoğrafın/fotoğrafların kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Ödül, sergileme alan fotoğraflar, basılı, görsel yayın ve materyallerinde, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde, düzenlenecek sanal sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
3) Sergi düzenlenmesi ve kitap basılması durumunda, sergide ve kitapta yer alacak fotoğraflar, bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
4) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin her türlü hukuki/cezai sorumluluğu katılımcıya aittir.
5) Şartnamede belirtilen ödüller, yapılacak bir törenle hak sahiplerine verilecektir. Kazananlar Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
6) Yarışmada başarılı olan eserler, Kütahya Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
7) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda DÜZENLEME KURULU ve JÜRİ kararları geçerlidir.
8) Katılımcılar; Kütahya Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
2. Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.
4. Web sitesine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden Kütahya Belediyesi sorumlu değildir.
5. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
6. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
İsimlendirme
1. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri (!’^+%&/()=?>£#$½§{[]}\|) kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda Kütahya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Doç. Dr. Hami Onur Bingöl (Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi )
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül Çetin ((Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi )
Emel OĞUR Öğretmen  ( Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı
Yakup TEMEL Öğretmen (Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Üyesi)
Fatih Çekmez (Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü)
Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 21 Ekim  2022 saat 23.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 24-25-26 Ekim  2022
Sonuçların Açıklanması: 29 Ekim  2022
Ödül Töreni: Daha sonra duyurulacaktır.
DÜZENLEME KURULU, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül Töreni gerçekleştirilmeyebilir.
ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ
Ödül töreninin yeri ve saati katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.
İLETİŞİM VE BİLGİ
Kütahya Belediyesi Kültür Müdürlüğü
Fatih Çekmez  (Tel: 0505 033 00 43)