T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

  • YARIŞMANIN AMACI VE TANIMI

            Gençler arasında yöresel kültür, tarih ve sanat bilincini artırmak, bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmaktır.

  • KİMLER KATILABİLİR

2.1- Yarışmaya, Kütahya ve ilçelerinde ikamet eden 17-21 (17 yaşından gün almış, 22 yaşından gün almamış) yaş arasında her eğitim düzeyinden genç; kendilerinin oluşturacağı üçer kişilik gruplar halinde katılabilirler. Gruplar 3 asil, 1 yedek kişiden oluşacaktır.

2.2-Yarışmada üç kişiden oluşacak gruplar, kendi aralarında birer takım kaptanı belirleyeceklerdir. Takım kaptanları yarışma sırasında sorulan sorularda cevabı yazma ve cevabı sözlü olarak iletme görevini üstlenecektir.

  • YARIŞMA BAŞVURUSU

3.1- Yarışma başvuruları 01-15 Mart 2023 tarihleri arasında www.kutahya.bel.tr sayfasında açılan başvuru sayfası üzerinden yapılacaktır.  Ayrıca sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar EK-1’de yer alan “Başvuru Formunu” doldurup; Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesine şahsen başvurabilirler. E-posta ve mektupla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3.2- Başvurular, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yarışmaya katılacak olan gruplar belirlenecektir. Katılımcı sayısına göre belirlenecek olan yarışma takviminde, icabında kurul tarafından yapılabilecek değişiklikler www.kutahya.bel.tr sayfasından ilan edilecektir.

BAŞVURU FORMU

 

  • YARIŞMANIN YAPILIŞI VE KURALLARI

4.1- Yarışma; başvuruda bulunulan grup sayılarına göre icabında ön eleme, yarı final ve final olmak üzere en fazla üç turda yapılacaktır.

4.2- Yarışacak grupların yarışacağı gün ve saat internet sitemizde yayınlanarak duyurulacaktır.

4.3- Yarışmada belirtilen alanları kapsamak üzere soru havuzu oluşturulacaktır. Soru havuzunu oluşturmaya Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Sorular çoktan seçmeli (4 şıklı) olarak yarışmacı gruplara yöneltilecektir. Yarışma günü takımların eleme yarışmalarına ve Final yarışmasına başlamadan 30 dakika önce yarışma yerine hazır olmaları gerekmektedir.

  • YARIŞMA KURALLARI

5.1-  Katılımcı sayısının fazla olması halinde ön eleme yapılacaktır. Ön elemede katılımcılara test şeklinde genel kültür sınavı uygulanacaktır. (10 grup ve daha az katılımda ön eleme yapılmayacaktır.)

5.2- Seviye tespiti için yapılacak ön elemede genel kültür alanında 50 soruluk test yapılacaktır.  Bu sınavda her doğru cevap iki (2) puan olacaktır. Yapıla test sonunda eşitlik bozulmaması halinde Altın Soru uygulaması yapılacaktır.

5.3- Yarı final ve Final turunda katılımcı gruplara Kütahya yöresinin coğrafi özellikleri, tarihi, edebiyatı, kültürel ve sosyal hayatı, sanatı, şehir dokusu ve mimarisi ile ilgili sorular sorulacaktır.

5.4- Yarı final turunda 20 soru sorulacak olup eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar altın soru uygulaması yapılacaktır. Yarı finalde başarılı olan ilk 5 grup finalde yarışmaya hak kazanacaktır. Final turunda yarışmacılara 20 soru sorulacaktır. Eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar altın soru uygulaması yapılacaktır. Belirtilen soru sayısı tamamlandığında puanlar Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından hesaplanacak ve kazanan grup ilan edilecektir.

5.5- Takımlara yukarıda belirtilen alanlardan çoktan seçmeli (4 şıklı) sorular yöneltilecek olup; sorular sesli olarak sunucu tarafından okunacak ve aynı zamanda projeksiyon ile yansıtılacaktır.

5.6- Soruların cevaplanması için 45 saniye süre verilecektir.

5.7- Takımlar yarışmadan önce “takım sözcüsünü” belirleyecek olup; sözcü olan kişi, yarışmacı takım adına sözcülük yapacak ve soruların cevabını yine sözcü yazacaktır.

5.8- Soruların cevabı olarak tercih edilen şık hem harf olarak hem de kelime olarak okunaklı bir biçimde yazılacaktır. (Örneğin: B, Ulu Cami)

5.8- Cevap kâğıdı moderatörün talimatıyla gösterilecek, talimat verilmeden sözcü cevabını göstermeyecek ve cevaplar yine moderatörün talimatıyla indirilecektir. 

5.9- Moderatörün ‘süre doldu’ talimatından sonra cevap yazılamayacak, cevap yazılmış olsa dahi geçerli sayılmayacaktır.

5.10- Yarışma esnasında takımlar, cep telefonu veya benzeri bir iletişim ve herhangi bir bağlantı cihazı kullanmayacak, görevli personel ve izleyicilerle diyalog kurmayacaktır. Bu tarz davranışlar ‘kopya’ olarak nitelendirilecek ve buna mahal veren takımlar diskalifiye edilecektir.

 5.11- Yarışmacıların, diğer takımlara saygılı davranmaları, her türlü yanıltıcı ve rahatsız edici davranıştan kaçınmaları zorunludur.

 5.12- Sorunların ve belirsizliklerin çözümüne gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerine Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir.

  1.   DEĞERLENDİRME

Yarışmanın değerlendirilmesinde, yarışma sırasında uyulması gereken kurallarla birlikte, takımların sorulan sorulara vermiş oldukları doğru cevaplar temeldir. Yarı final ve Final turunda bütün sorular 5 puan üzerinden değerlendirilecektir.

  1. DÜZENLEME KURULU

Yıldırım AKGÜL
Mehmet BULUTLAR
Emine GEDİK
Kürşat Nusret ERDEN
Bahadır KURT