S.N

Adı Soyadı veya unvanı

Hicri Yıl

Hizmet Yılı

Bazı Malumatlar

01

Aziz Faik Bey

1285 - 1289

1868 - 1872

 

02

Süleyman Efendi

1290 - 1892

1873 - 1875

Kışla ve Matbah’ın (Kışlanın Mutfağı)  5573 Kuruşa tamiri

03

Eyüp Ağa

1293 - 1295

1876 - 1877

Çeşmeleri var.

04

Ömer Şevki Efendi

1296 - 1296

1878 - 1878

 

05

Hacı Ahmet Asım Efendi

1297 - 1301

1879 - 1883 

 

06

Hacı Hasan Ağa

1302 - 1302

1884 - 1884 

 

07

Ruşen zade Sadık Bey

1303 - 1303

1885 - 1885 

  R.19 Kânunusani 1302 Hayvan Pazarı mahallinin hapishane civarından başka yere nakil edilmesi.

08

Sabri Efendi (Eyüp ağa zade)

1304 - 1305

1886 - 1387 

 

09

Mehmet İzzet Efendi

1306 - 1306

1888 - 1888 

Ilıca Erkekler Hamamının esaslı tamirat ve tadilatı.

10

Hacı Mustafa Efendi (Kurt zade)

1307 - 1309

1890 - 1891

 

11

Mustafa Efendi (Elif zade)

1310 - 1310

1892 - 1892

 

12

İbrahim Efendi (Gevrek zade)

 

1892 - 1892

 Salnamede yer almamış. Mustafa Yeşil’in Tespiti ne göre Kısa süreli Başkanlık Yaptığı Anlaşılıyor.

13

Hacı Ali zade Rıza Efendi

1311 - 1311

1893 - 1893

14

Kasım Efendi (Rıza Efe zade)

1312 - 1317

1894 - 1899

Ilıca Kadınlar Hamamını Yaptırmıştır

15

Hacı Ahmet Bey (Nazif Beyoğlu)

1318 - 1320

1900 - 1902

 

16

Arif Ağa (Gevrek zade)

1321 - 1321

1903 - 1903

 

17

Hakkı Bey (Hacı Ali zade)

1322 - 1325

1904 - 1907

 

18

Hacı Etham Bey (Hacı Ali zade)

 

1908 - 1910

Mustafa Yeşil’in Listesine Göre

19

Hacı Abdullah Bey (Ispartalıgil)

 

1910 - 1911

 

20

Rıfat Efendi

 

1911 - 1912

 

21

Salih Bey

 

1912 - 1915

 

22

Hilmi Bey (Eczacı)

 

1915 - 1916

 

23

Ali Bey (Germiyan oğlu)

 

1916 - 1919

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

24

Seyfi Efendi (Bedrettin zade)

 

1919 - 1920

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

25

Hafız Hasan Efendi (Mazlum zade)

 

1920 - 1920

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

26

Asım Bey (Şapçı zade)

 

1920 - 1921

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

27

Hacı Hüseyin Efendi (Mazlum zade)

 

1921 - 1921

İşgal Belediye Başkanı

Kurtuluştan Sonra Belediye Başkanları

28

Sadık Bey (Kadı oğlu)

 

1922 - 1922

 

29

Ali Bey Germiyan oğlu

 

1922 - 1929

İtfaiye teşkilatını kurmuş

30

Ethem Yücel

 

1929 - 1942

 

31

Selahattin KUTMAN

 

1942 - 1942

2 Ay görevde bulunmuştur.

32

Hikmet ALABAY

 

1943 - 1944

 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

33

Ahmet BOZBAY

 

1944 - 1946

 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

34

Hakkı Bey (Niğdeli oğlu)

 

1946 - 1949

 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

35

Mehmet ÇİNİ

 

1949 - 1950

 

36

Mehmet ÖZBİLEN

 

1950 - 1952

 

37

Mehmet KESEN

 

1953 - 1954

 

38

Sezai SARPAŞAR

 

1954 - 1958

Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

39

Akif ONUR

 

1958 - 1959

Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

40

Sezai SARPAŞAR

 

1959 - 1960

Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

Hem Vali Hem de Belediye Başkanlığı Görevi Yapanlar

41

Muhsin BATUR

 

1960 - 1960

17 Gün Belediye Başkanlığı yapmıştır.

42

Ertuğrul SÜER

 

1960 - 1962

 

43

Nezihi FIRAT

 

1962 - 1963

 

Yalnızca Belediye Başkanlığı Yapanlar

44

Abdurrahman KARAA

 

1963 - 1967

 

45

Vedat ÇİNİCİOĞLU

 

1967 - 1968

 

46

Abdurrahman KARAA

 

1968 - 1977

Adalet Partisi

47

Mustafa TEZCAN

 

1977 - 1977

Kısa dönem

48

Erdoğan YAVUZLAR

 

1977 - 1980

Adalet Partisi

49

Burhan MEREYER

 

1980 - 1984

İhtilal Belediye Başkanı

50

Oral KİPER

 

1984 - 1989

Anavatan Partisi  

51

Halil İbrahim ÖZKARACA

1989 - 1994

Doğru Yol Partisi

52

Süleyman CANAN

 

1994 - 2004

 1994 - Refah Partisi | 1999 - Fazilet Partisi

53

Mustafa İÇA

 

2004 - 2014

Adalet ve Kalkınma Partisi

54

Kamil SARAÇOĞLU

 

2014 - 2019

Adalet ve Kalkınma Partisi

55

Prof. Dr. Alim IŞIK

 

2019 - 2024

Milliyetçi Hareket Partisi

56

Eyüp Kahveci

 

2024 - Halen Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi