2 Mart 2023 Perşembe

Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 3. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 3. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 34 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz Okmeydanı ve Evliya Çelebi Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusu, Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 33 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 356 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusu, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2669 ada 2 parsel numaralı 1.909,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın "Aile Sağlığı Merkezi" olarak kullanılmak/yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusu, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ihtiyaç halinde sayısının artırılması planlanan Halk Ekmek Büfelerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu ve İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, yem bitkisi tohumlarının dağıtılması konusu müzakere edilerek karara bağlandı. Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.
Görüntülenme sayısı: 501