2 Aralık 2021 Perşembe

Kütahya Belediyesinin öncülüğünde kurulum çalışmaları başlatılan Türkiye Seramik Şehirler Ağı Birliği (ATrCC)’ye Avrupa Seramik Şehirler Ağı Birliği (AEuCC) Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Giuseppe Olmetı’den övgü geldi.

Türkiye’de seramik ile özdeşleşen şehirlerin bir araya gelerek kurulum çalışmalarını Kütahya Belediyesinin öncülüğünde yürüttüğü Türkiye Seramik Şehirler Ağı Birliği (ATrCC), Avrupa Seramik Şehirler Ağı Birliği (AEuCC) tarafından olumlu karşılandı.

AEuCC Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Giuseppe OLMETI, AEuCC’nin bu girişim hakkında heyecanlı olduğunu, ATrCC’nin AEuCC’ye katılabileceğini umduğunu ve AB üye ülkelerinin dışından bir bileşen içeren Avrupa İş Birliği Grubu’nun (EGTC) ilk örneğini temsil edeceğini söyledi. Ayrıca OLMETI, Türk katılımcıların pozitif tutumlarını ve çeşitli seramik sektörlerinde uygulanan farklı tecrübelerini arkadaşlık, iş birliği, doğal seramik kimliği ve somut projelerin gelişmesi hususunda seramik ağlarını destekleyebilecekleri konularına dikkat çekti.

AEuCC ve Türkiye Şehirleri arasında gelişen derinlemesine görüşmede; Kütahya Belediyesinin her yıl veya iki yılda bir değiştirilmesine karar verilen tüzüğün ve yönetim ile ilgili kurallar da dahil olmak üzere iç tüzüklerin hazırlanmasında, sekretaryayı yönetme görevini kabul ettiği ve doğal bir birlik kurulmasının önemi hakkında artan bir farkındalık yarattığı belirtildi.

AiCC-İtalyan Seramik Şehirler Birliği Başkanı ve Faenza Belediye Başkanı Massimo Isola; “Türk seramik şehirlerinin bu alanda ulusal bir birlik oluşturma yolunda çalışmalarını görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim için seramikten bahsetmek, medeniyetimizden ve topluluklarımızdan bahsetmek demektir. Seramik üretiminin elbette ekonomik bir boyutu var ama aynı zamanda dünyaya dair bir fikri, zamanın geçişini, tarzları ve alışkanlıkları da içine alıyor. Ancak seramik üretiminin isabetli olması için güncel olması ve çağdaş zamanı ve onun değişimlerini yansıtması gerekir” dedi.
Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.
Görüntülenme sayısı: 710