28 Haziran 2021 Pazartesi

Kütahya Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğü AB Dış İlişkiler ve Proje Birimi tarafından hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan ve Kütahya Valiliği’nin proje ortağı olduğu; Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması Projesi iki günlük Çalıştay ile başladı.

Özgün doğal yapısı ve kaynakları ile coğrafi konumu nedenleriyle çağlar boyunca önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini koruyan Kütahya, günümüzde tüm bu birikimlerin sosyal, kültürel, ekonomik yaşama ve yapılı çevreye yansıdığı bir yapı sergiliyor. Bahsedilen yaklaşım doğrultusunda hazırlanan Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması başlıklı teknik destek başvurusu, Kütahya’da turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesinde en önemli kaynak olan, insan kaynağının bilgi altyapısında ve vizyonda ortaklaşması ile bütüncül yaklaşımlarla tasarlanmış üretken bir ziyaretçi yönetim planının tanımlanması amacıyla teklif edildi. Teknik destek talebi kapsamında; alternatif turizm ve ziyaretçi yönetimi çerçevesinde eğitimlerin alınması, çalıştayların düzenlenmesi ve bir yol haritası dokümanının üretilmesi hedefleniyor. Eğitimler kapsamında; Bir Sistem Olarak Turizm ve Turizm Planlamasının Amacı, Turizmde Arz Bileşenleri ve Talep Odaklılık, Turizmde Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma, Turizm Planlamasında Konseptler ve Örnekler, Turizm Planlamasında Dijitalleşme ve Yenilikçilik, Ziyaretçi Yönetimi Kavramı, Ziyaretçi Yönetimi Hedefleri, Ziyaretçi Akışı ve Etkileri, Ziyaretçi İzleme Metotları, Ziyaretçi Çekim Mekanizmaları konularına odaklanılacak. Çalıştaylar kapsamında; Kütahya’da Turizm Kaynaklarının Etkin Kullanılmasında Bütüncül Yaklaşım, Kütahya’da Turizm Sektörünün Gelişimine Yönelik Girişimlerin Uyumlaştırılması ve Çarpan Etkisinin Arttırılması, Kütahya’da Ziyaretçi Yönetim Hedefleri ve Mevcut Uygulamalar çerçevesinde değerlendirmeler yapılacak ve raporlanacak, alınacak danışmanlık hizmeti desteğiyle bir ‘Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’ hazırlanacak.

Proje kapsamında ilk faaliyet 21-22 Haziran 2021 tarihlerinde Kütahya Belediye’si Konferans Salonu’nda “Kütahya’da Turizm Kaynaklarının Etkin Kullanımı ve Turizm Sektörünün Gelişimine Yönelik Faaliyetlerin Belirlenmesi Çalıştayı” olarak yapıldı.

Bu bağlamda, Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı hazırlanması başlıklı teknik destek başvurusu Kütahya’nın ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte özgün ve öne çıkan turizm potansiyelinin güçlü bir yapıda açığa çıkartılması ve Kütahya bütününde katma değer artışına katkı sağlayacak mekanizmaların tanımlanması düşüncesiyle geliştirildi. Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması başlıklı teknik destek başvurusu Kütahya Valiliği ortaklığıyla Kütahya Belediyesi tarafından yapılmış olmakla beraber; Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Ticaret Odası, Kütahya Çiniciler Odası, TURSAB Temsilciliği, Kütahya Tanıtım Vakfı, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) ile Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği (GÜSED) yanı sıra Kanaat Önderleri, İlgili kurum Kuruluş ve Kişilerin katılımıyla yürütülecektir.
Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.
Görüntülenme sayısı: 709