27 Şubat 2020 Perşembe

Kütahya Belediyesinin 1.516.450,00 TL bütçeli “Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe” projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek almaya hak kazandı.
Kütahya Belediyesinin “Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe” projesi, şehir eşleştirme hibe programı çerçevesinde yürütülen saha çalışmalarından elde edilen sonuçların üzerine geliştirildi.
Şehrimizde birçok kadın, parça başı üretim hizmeti verip, kayıt dışı çalışarak hayatını sürdürmektedir. Kütahya sanayisi, yakın çevredeki illerin içinde en güçlü sanayilerden birisidir ve istihdam açığı olan fakat aradığı nitelikte personel bulamayan bir sanayidir. Sanayinin nitelikli işgücüne, kadınların kayıtlı istihdam edilecekleri işlere ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu sorunun çözümü için kurulan “Yaratıcı Kütahya Kadın Kooperatifi”, kadınların kooperatif çatısı altında birleşerek, sanayinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kayıt altında vermeleri ve sosyal güvenceleri ile düzenli gelire erişmeleri hedefleniyor. Bu kooperatif eğitimler yolu ile kadınların becerilerini artırarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte personel yetiştirecek. Böylece Kütahya sanayisi aradığı nitelikte personel açığını kapatarak güçlenirken, dezavantajlı kadınların sürekli ve düzenli iş olanaklarına erişimi hedeflenmektedir.
Saha çalışmalarında; Sanatçıların özgün ve özel tasarım ürünler üretmeleri için yaratıcılık kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiği; Duayen sanatçıların birikimlerinin üniversite iş birliği ile yeni nesillere aktarılması gerektiği, Geleceğin yetenekli sanatçılarının yetişmesi için Kütahyalı çocukların küçük yaşlarda sanatla tanışmaları gerektiği, Kendilerini ve icra ettikleri sanatı tanıtmaları için yabancı dil bilmemelerinin yarattığı eksiklikler, Sanatçı ve zanaatkar olmayan kişilerin taklit, yapıştırma ürünlerle Kütahya geleneksel sanatlarına zarar verdiği tespit edilmiştir.
Bu sorunların çözümü için; Sanatçılara ileri Çini ve tasarım eğitimleri duayen sanatçılar tarafından üniversite iş birliği ile verilecek. Sanatçı ve zanaatkar olmak isteyen kişilere kapasite geliştirme eğitimleri yine duayen sanatçılar ve üniversite iş birliği ile verilecektir. Bu eğitimlerin müfredatları yazılarak, yazılı bir kaynak oluşturulacaktır. Kütahya’da sosyal erişimi kısıtlı çocuklar çocuk yaşta çini sanatı ile tanıştırılacaktır, kadın kooperatifi bünyesinde ücretsiz verilecek hizmetler ile el becerilerini geliştirmeye devam edeceklerdir. 50 sanatçı, İngilizce ve sosyal medya eğitimleri alarak, kendilerini ve temsil ettikleri sanat dallarını temsil etmek üzere kültür elçisi olarak yetiştirilecektir.

Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.
Görüntülenme sayısı: 997