27 Ağustos 2019 Salı

Kütahyalı Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy tarafından tasarlanan Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı, Zafer Haftasında Kütahya Belediyesinin önüne dikilmeye başlandı.
Kütahyanın Kuruluştan Kurtuluşa süreci içindeki tarihsel önemi düşünülerek tasarlanan anıtın tamamı Kütahyalı sanatçı Mustafa Kemal Altınsoy tarafından hayata geçirildi.
Kuruluştan Kurtuluşa Anıtının dikilme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Heykeltraş Mustafa Kemal ALTINSOYa teşekkür ederek, Kütahya Belediyesinin önüne dikilen Kuruluştan Kurtuluşa Anıtının Kütahyanın sembollerinden biri olacağını ifade etti.
Anıt üzerindeki ve kaide üzerindeki figürlerin uyumu ve kişilerin benzerlikleri titiz bir çalışma neticesinde konunun uzmanları olan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve akademisyenlerinden oluşan bir onaylama kurulu oluşturularak ve bu kurulun onayı alınarak, asıllarına uygun olarak tamamlandı.

Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı 4 Figürden ve 4 Rölyeften oluşmakta;
Kütahyalı heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy tarafından oluşturulan Kuruluştan Kurtuluşa Anıtının ana kompozisyonu 4 figürden oluşmakta.
1. Figür, Atatürk Heykeli; Mustafa Kemal Atatürkün, Zafertepe Çalköyde Kütahya Şehit Sancaktar Mehmet Anıtı temel atma töreni için geldiğinde, Kütahyalıları selamlarken çekilmiş bir fotoğrafından uyarlanmış.
2. Figür, Nutuk ve eğitimin meşalesi; Genç erkek figürü olup, bir elinde Atatürkün bize emanet ettiği Nutuk ,diğer elinde eğitimin öneminin ifade edildiği eğitim meşalesi bulunmakta.
3. Figür, Özgür düşünce ve barış; Genç kızın elindeki güvercinler özgür düşünce ve barışı ifade etmekte.
4. Figür, Kütahyadaki askeri güç ve güven; Elinde Türk bayrağı bulunan Türk askeri figürüdür ki; Kütahyadaki askeri gücün varlığı ve güveni ifade etmekte.
Anıtın Figür bölümünün altında bulunan kaidelerdeki kabartma, yani rölyeflerin tamamında Kütahyanın tarihsel önemi betimlenmiş.
Kaide kabartma (rölyef) Ön Cephesinde; Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruzda rol oynamış 4 komutan; Başkomutan M.Kemal Atatürk, Genel Kurmay Başkanı; Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ve Kütahyalı Komutan, batı cephesi kurmay başkanı orgeneral Asım Gündüz birlikte betimlenmiş.
Yine arka fonda devletin devamlılığını simgeleyen Hayat Ağacı ifade edilmiş.
Anıt Kaidesinin Sağ yüzünde ise; Kuruluş Kompozisyonu ve Kütahyanın yine bu konudaki yeri betimlenmiş olup, en başta Haymeana ve Osmangazinin çocukluğu ,Osmangazinin içtiği su, Kütahyanın pınarlarını ifade etmekte. Yine rölyefin devamında Osmangazinin at üzerinde Kayı Boyunun bayrağını tutmuş daha genç betimlemesi vardır. Rölyefte Kütahya Germiyanoğlu Beyliğinden Yakup beyin kız kardeşi, Süleyman Şahın kızı Devlet Şah Hatun un Yıldırım Beyazıt la evlenmesi ve Kütahyanın Osmanlı Devletinin kuruluşundaki önemi vurgulanmaya çalışılmış. Yine bu kabartmaların en arkasında hayat ağacı devletin gücünü ve devamlılığını simgeler şekliyle figürleri kucaklamakta. Haymeananın arkasındaki Zümrütü Anka kuşu, pozitif enerjiyi, her daim küllerinden yeniden doğmayı betimler.
Anıt Kaidesinin Sol yüzünde ise; Kurtuluş Savaşı konu edinilmiş olup, Kütahya Dumlupınar Savaşı betimlenmiş. Yine tüm bu figürlerin arkasında hayat ağacı yer almış, büyük bir devlet olduğumuzu simgelemekte.
Anıtın arka yüzünde ise; Kütahyada Hava Kuvvetlerinin varlığına atıfta bulunan simgesel bir kabartma bulunmakta ve rölyefte görülen uçaklardan biri de Kütahya halkının birikimleriyle orduya hediye ettiği uçak olarak görülüyor.
Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.
Görüntülenme sayısı: 2070