1.6.2023

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan Memur Alımı Sınav Sonuçlarına göre atamaya esas başarı listesi (asıl ve yedek) ve başvuru dilekçe örneği ekte yer almaktadır. Asıl adayların istenilen belgeler ile birlikte 10.07.2023 günü mesai bitimine kadar Kütahya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 Merkez/KÜTAHYA) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atamaya Esas Başarı Listesine göre asıl adaylardan istenilecek belgeler:

1- Başvuru dilekçesi
2- Sınav başvuru formu (Resimli) (Online başvuru yapan adaylar aslını getirecektir)
3- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği veya barkotlu mezuniyet belgesi
4- Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi (Asılları ibraz edilecektir.)
5- Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü hastaneden)
6- 4 Adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)
7- Adli sicil kaydı belgesi (E-devletten barkotlu)
8- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için / Askerlik hizmetini yapan adaylar için ayrıca terhis belgesi)
9- 2022 Yılı KPSS P3 sonuç belgesi (ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu)

Ek:
1- Atamaya Esas Başarı Listesi (asıl ve yedek) için tıklayınız.
2- Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “İdarece yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.