KÜTAHYA BELEDİYESİ
"ZANAAT VE HALK SANATLARI"
KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU
Kütahya, 31 Ekim 2017 tarihinde ilân edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının yeni üyeleri arasında yer alarak “Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art)” alanında “Yaratıcı Şehir” unvanını almaya hak kazanmıştır. Kütahya dünyadaki 37 zanaat ve halk sanatı şehrinden biri olarak tescil edilmiştir. Kütahya böylelikle, zanaat ve halk sanatlarıyla büyüyen ve gelişen, sanat ve zanaatı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın temel etkeni olarak benimseyen dünyadaki sayılı şehirlerden biri olarak kabul edilmiştir. Bu kapsam da öğrencilerimizi zanaat ve halk sanatlarına ilgi, istek duymalarını sağlamak Kütahya’mızın bu konuda ne kadar zengin olduğunu görerek bu zanaatları ve halk sanatların ne denli önemli olduğu hakkında edinimlerini kameraya yansıtmaları hedeflenmiş ve yarışma konusu "Zanaat ve Halk Sanatları" olarak belirlenmiştir.
TÜRÜ
Kısa Film Yarışması
AMACI
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında yer alan Kütahya’mızdaki zanaatları ve halk sanatlarına dikkat çekmek, araştırmak. Kısa film yapımında kendini geliştirmek, sinema sanatını tanımak ve bu sanatla ilişkileri artırmak, estetik becerileri yansıtmanın yanı sıra konuyla bağlantılı mesajı izleyiciye sunabilmek; ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak.
KAPSAMI
Kütahya iline bağlı tüm resmi/özel tüm okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir.
GENEL KATILIM ŞARTLARI

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
  • Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
  • Yarışma koşulları Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
  • Okullarda ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve bir üst kurula gönderilecek eserleri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Teknoloji Tasarım, Bilişim Teknolojileri, Türk Dili ve Edebiyatı, Rehberlik, Görsel Sanatlar öğretmenleri görevlendirilecek ve bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılacaktır.
  • Yarışma " Zanaat ve Halk Sanatları " temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır.
  • Yarışmaya, Kütahya iline bağlı tüm resmi/özel tüm okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir. Yönetmen öğrenciler için Başvuru Formu (Ek-1) ve taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
  • Senaryo; Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler: "Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda" hazırlanabilir.
  • "Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi" gibi önem arz eden görevler danışman öğretmenin koordinesinde tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece danışmanlık görevi yapabilirler.
  • Film süresi en fazla 5 (beş) dakikadır.
  • Filmlerin çekim kalitesi / çözünürlüğü, en az 1920X1080 piksel olmalıdır.
  • Yarışmaya katılacak filmler, “MP4 uzantılı olup, Flaş ya da DVD ile Belediye Kültür Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Yarışmaya gönderilen filmler daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
  • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel etik ve ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren, izleyiciler için olumsuz örnek içerebilecek eserler yarışma dışı bırakılacak olup değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Getirilecek eserlerde Tablo-1 de yer alan etikete yer verilmesi gerekmektedir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

  YARIŞMA KATILIM ŞARTNAMESİ