Orta Asya’dan günümüze, İslamla müşerref olan Türk’ün mimari macerasını bu eserde toplanmıştır. Cami'nin minaresi Orta Asya üslubudur. Binanın sekizgen ana gövdesi, Kubbesi ve son cemaat yeri Selçuklu Beylikler devri üslubudur. Dış yüzü tamamen seramik kaplıdır. Cami'yi Ressam Ahmet Yakupoğlu yaptırmıştır.