Meclis Tarihi

06.11.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 7. Olağan, 1.2.3. Oturum - Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi, 564 ada,  46, 47 ve 50 numaralı parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 4, 13, 14 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun,

-Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulama Esasları konusunun,

-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Sosyal Tesisler ekonomik kodundaki ödeneğin, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün Elektrik Alımları ekonomik koduna aktarma yapılması konusunun,

-İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerden su parası alınmaması konusunun,

-2019 yılı Belediye Gelir Tarifesine Su Tesisleri harcamalarına katılım bedelinin ilave edilmesi konusunun,

-İlimiz şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun,

-İlimiz muhtelif mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesine aykırı bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunun,

-İlimiz muhtelif mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun,

-İlimiz merkez Fuatpaşa Caddesinde ki trafik akışı uygulaması konusunun,

-Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin,  Belediye Taşınmazlarında kiracı durumunda olan Müstecirler ile yapılacak olan ihale şartnameleri hakkındaki talebi konusunun,

-İlimizde ki Kent içi reklam panoları uygulamaları konusunun,

-İlimizde uygulanan ön kapatma;

 Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Bilgilendirme;

1-Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin isminin Enerji Kentleri Birliği olarak değiştirildiği konusunun meclisin bilgisine sunulması.

2-Kütahya Murat Dağı Altın Arama ve Cevher Zenginleştirme Çalışmalarının İncelenmesi raporunun meclisin bilgisine sunulması.

3-Kütahya Belediyesine ait Bütçe Gerçekleşmelerinin meclisin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 307

2020 yılı Performans Programı müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programının sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 308

2020 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddesine istinaden  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 309

2020 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 310

Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih ve 272 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği' nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı' nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 311  

Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan, üstün başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi ve ödüllerin belirlenmesi, amatör spor kulüplerimizin müsabakalara gidebilmek için yapacakları talep doğrultusunda araç ve yakıt yardımı yapılması konularında Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan, üstün başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi ve ödüllerin belirlenmesi, amatör spor kulüplerimizin müsabakalara gidebilmek için yapacakları talep doğrultusunda araç ve yakıt yardımı yapılması konularında Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 312

2019 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde olmayıp, 2019 yılı içerisinde alımı planlanan 5 adet binek aracın 2019 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 313

02.10.2019 tarih ve 304 sayılı Meclis kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Andız Taşımacılık Kooperatifinin yolcu taşıma güzergâhında değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Andız Taşımacılık Kooperatifinin yolcu taşıma güzergâhında değişiklik yapılmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 314

İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 315

Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih ve 301 no.lu kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimiz Akkent Mahallesi TOKİ 627 Konut ve 345 Konut siteleri içerisinde bulunan site içi yollara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarih ve 301 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Şehrimiz Akkent Mahallesi'nde bulunan Toki 627 Konut ve Toki 345 Konutları site içi yollara isim verilmesi hakkındaki komisyon raporu görüşülmüş olup;

          Toki 627 Konut Site içi yollara: “627 Konut 1. Sokak, 627 Konut 2. Sokak, 627 Konut 3. Sokak, 627 Konut 4. Sokak, 627 Konut 5. Sokak, 627 Konut 6. Sokak, 627 Konut 7. Sokak, 627 Konut 8. Sokak” isimlerinin verilmesine,

          Toki 345 Konut Site içi yollara: “345 Konut 1. Sokak, 345 Konut 2. Sokak, 345 Konut 3. Sokak, 345 Konut 4. Sokak, 345 Konut 5. Sokak, 345 Konut 6. Sokak” isimlerinin verilmesine,

           Akkent Mahallesi'nde bulunan Turgutlar Yolu Caddesi olarak geçen yol isminin “Barış Pınarı Bulvarı” olarak değiştirilmesine,

           İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 316

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, en fazla 5 metre çıkma oluşturacak şekilde ve zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 317

İlimiz merkez, Zafertepe Mahallesi 16.P.1 pafta, 110 ada, 11 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi, 16.P.1 pafta, 110 ada, 11 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda “yere kadar açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem” olması şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 318

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 679 ada, 58 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 679 ada, 58 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 319

İlimiz merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 82 pafta, 622 ada, 13 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 320

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, J23b10a4a pafta, 3953 ada, 14 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 321

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 88 ve 5350 numaralı parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 322

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 3114 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 323

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 5146 numaralı parselin kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 324

İlimiz merkez, Andız Mahallesi, 139 ada, 8 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 325

İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 326

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi Yedigöller Rekreasyon alanı bölgesinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu alanının kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için yol alanı ve rekreasyon alanı imar planı yapımı ön izni için D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş 6. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ş Proje ve Tesis Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kurum ve Kuruluşlardan imar planı için görüşlerin alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 327

İlimiz merkez, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Kirazpınar Mahallesinde İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 328

İlimiz merkez, Otuz Ağustos Mahallesi, 738 ve 739 numaralı adalarla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 329

İlimiz merkez, Otuz Ağustos Mahallesi, 18.N.3 pafta, 1443 numaralı adanın çevresindeki imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 330

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, (544)638 ada, 163 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, 26. maddesi, imar planı değişiklikleri bölümünde belirtilen hükümler kapsamında söz konusu imar planı değişikliğinin yapılması mümkün değildir. 

 Yukarıda açıklanan hususlardan dolayı söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 331

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 591 ada, 174 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu ile ilgili yerinde incelemeler yapılmıştır. 174 no.lu parsel alanına, birleşik 206 no.lu parsel alanında; yürürlükteki uygulama imar planına göre, 5 metre ön bahçe mesafeli yapılaşmanın gerçekleştiği görülmüştür. 174 no.lu parsel alanının kuzeyindeki, imar adalarının Mehtap Caddesine bakan bölümlerinde de imar planlarında 5 metre ön bahçe mesafeleri yer almıştır.  İmar planı değişikliği talebiyle 174 no.lu parsel alanındaki bahse konu 5 metrelik bahçe mesafesinin kaldırılması sonucunda, yapı ve nüfus yoğunluğu artacak, çevre teşekkülü, yapılaşma dokusu; bozulacaktır.

           Yukarıda açıklanan tüm hususlardan dolayı; söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 332

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4365 adayla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 333

Belediye Meclisimizin 04.09.2019 tarih 258 sayılı kararıyla onaylanan, Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarına ait Revizyon İmar Planlarına askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 334

İlimiz merkez Otuz Ağustos Mahallesi, 564 ada,  46, 47 ve 50 numaralı parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 335

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 4, 13, 14 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 336

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulama Esasları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulama Esasları konusu görüşülmüş olup belirtilen uzlaşma kriterleri metninin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ'nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 337

Fen İşleri Müdürlüğü’nün Sosyal Tesisler ekonomik kodundaki ödeneğin, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün Elektrik Alımları ekonomik koduna aktarma yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu belirtilen, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.05.07.04 Sosyal Tesisler” tertibinden 5.000.000,00 TL tenzil edilerek, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü “03.02.03.03 Elektrik Alımları” tertibine 5.000.000,00 TL’nin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 338

İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerden su parası alınmaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi (b) fıkrası ve 24.05.1985 tarihli Resmi Gazetenin 18763 sayılı nüshasında yayımlanan Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği'nin 10. maddesi (b) fıkrası gereğince; İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerden su parası alınmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 339

2019 yılı Belediye Gelir Tarifesine Su Tesisleri harcamalarına katılım bedelinin ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye gelir tarifesinin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile ilgili aşağıda ki tabloda belirtilen gelir tarifesinin 2019 yılı gelir tarifesine ilave edilerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verilmiştir.

Harcamalara Katılma Payı

Ücret Tarifesi

Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Bedeli (TL/m)

61,33

Not

1. İmar Barışından yararlanılarak su abonesi alan abonelere Belediye Gelirleri Kanunu'nun 88. Maddesine istinaden Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Bedeli içme suyu hizmetini aldığı cephe uzunluğu üzerinden alınır.

2. Harcamalara katılma payları Belediye Gelirleri Kanunu'nun 89. Maddesine İstinaden bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.

3. Harcamalara katılma payları peşin ödemelerde yüzde yirmibeş noksanı ile alınır.

4. Harcamalara katılma payları taksitli ödemelerde iki yılda ve dört eşit taksitte ödenecek şekilde tahakkukları yapılır.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 340

İlimiz şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 341

İlimiz muhtelif mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesine aykırı bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 342

İlimiz muhtelif mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 343

İlimiz merkez Fuatpaşa Caddesinde ki trafik akışı uygulaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ ve Dilek ASLAN'ın Meclis Başkanlığına vermiş oldukları " Fuat Paşa Caddesindeki trafik sorunları”  konulu önergelerinde geçen taleplerin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İl Trafik Komisyonumuzca değerlendirilip yazılı olarak cevap verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 344

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin, Belediye Taşınmazlarında kiracı durumunda olan Müstecirler ile yapılacak olan ihale şartnameleri hakkındaki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye taşınmazlarında halen kiracı durumunda olan müstecirlerin yeni yapılacak ihalede, taşınmazın uhdelerinde kalmaması durumunda mağduriyetlerini önlemek amacıyla; "ihaleyi almaya hak kazanan yüklenici, kiralama öncesinde mülk üzerinde yapılan tadilat ve yenilemeler ile ilgili giderleri bir önceki kiracıya ödemek ile mükelleftir. Yapılan tadilat ve yenileme bedeli ile ilgili doğabilecek uyuşmazlık ve/ veya anlaşmazlığın çözümünde Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığının yazılı görüşü doğrultusunda Belediye Başkanlığınca işlem yapılır" şeklinde ki maddenin şartnameye ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

İlimizde ki Kent içi reklam panoları uygulamaları konusunun olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından konu meclis üyelerince müzakere edilmiş karar verilmemiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

İlimizde uygulanan ön kapatma konusunun olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konu meclis üyelerince müzakere edilmiş karar verilmemiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, Bütçe görüşmeleri için 1.Dönem 7.Olağan 2. Birleşim meclis toplantısının 22 Kasım 2019 tarihinde saat 18:30 da meclis salonunda yapılacağını belirtip, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR