BELEDİYE MECLİSİNİN 20.11.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM  10.OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

                  Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim toplantısı, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili  Nuri ÇETİN Başkanlığında 20.11.2018 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Cemal AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Erdoğan ÇOLAK ’ın iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Mehmet ÖZDOĞAN, Banu AKALINOĞLU, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet UYGAR, Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin             izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

                GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 296

Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 273 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okundu ve;
            2019 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 540.770.000,00 TL;
            2020 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 455.370.000,00 TL;
            2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 489.910.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
            BÜTÇE KARARNAMESİ  /
          -14 madde den ibaret Bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
          -2019 yılı gider bütçesinden başlanarak bölüm toplamları üzerinden okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda;

 

1-HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ     

         2019 mali yılı Gider Bütçesi saymanlık teklifi 540.770.000,00 TL. Belediye Başkanı (Üst Yönetici) ve Belediye Encümeni tarafından da uygun görülmüş olup;

KOD

BİRİMLER

2018 YILI

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

Yapılan oylama sonucu

46430202

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1.500.000,00

1.801.000,00

1.891.075,00

1.985.615,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430205

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ

33.072.000,00

47.490.000,00

49.864.500,00

52.356.819,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430210

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2.729.000,00

2.600.000,00

2.730.000,00

2.866.513,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430218

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

507.000,00

637.000,00

668.325,00

701.754,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

46430224

 

HUKUK İŞLERİ MUDURLUĞU

 

1.142.000,00

 

1.163.000,00

 

1.221.150,00

 

1.282.224,00

 

Oy birliği ile kabul edildi

46430225

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

775.000,00

859.000,00

901.950,00

947.064,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430230

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

11.965.000,00

9.112.000,00

9.567.600,00

10.045.998,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430231

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

302.917.000,00

312.750.000,00

215.949.500,00

238.518.902,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430232

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.595.000,00

1.468.000,00

1.541.400,00

1.618.482,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430233

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1.356.000,00

1.640.000,00

1.722.000,00

1.808.122,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430234

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

36.701.000,00

33.235.000,00

34.896.750,00

36.641.605,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430235

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.453.000,00

7.983.000,00

8.382.150,00

8.801.274,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430236

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

14.137.000,00

10.658.000,00

11.190.900,00

11.750.468,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430237

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

4.083.000,00

4.575.000,00

4.803.750,00

5.043.952,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430238

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.544.000,00

7.100.000,00

7.455.000,00

7.827.773,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430239

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

11.055.000,00

9.079.000,00

9.532.950,00

10.009.629,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430240

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.298.000,00

2.350.000,00

2.467.500,00

2.590.898,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430241

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.267.000,00

16.641.000,00

17.473.050,00

18.346.736,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430242

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

38.279.000,00

31.094.000,00

32.648.700,00

34.281.194,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430243

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

350.000,00

365.000,00

383.250,00

402.425,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430244

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

25.597.000,00

28.850.000,00

30.292.500,00

31.807.136,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430245

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.850.000,00

3.196.000,00

3.355.800,00

3.523.609,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430246

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.690.000,00

1.803.000,00

1.893.150,00

1.987.834,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430247

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2.672.000,00

2.936.000,00

3.082.800,00

3.236.978,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430248

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

726.000,00

871.000,00

914.550,00

960.305,00

Oy birliği ile kabul edildi

46430249

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0,00

514.000,00

539.700,00

566.691,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

TOPLAM

526.260.000,00

540.770.000,00

455.370.000,00

489.910.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

 

2-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD

GİDER KONUSU

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

Yapılan oylama sonucu

01

PERSONEL GİDERLERİ

31.029.000,00

32.580.450,00

34.208.970,00

Oy birliği ile kabul edildi

02

SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ

4.725.000,00

4.961.250,00

5.209.325,00

Oy birliği ile kabul edildi

03

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

133.897.000,00

140.590.850,00

147.620.814,00

Oy birliği ile kabul edildi

04

FAİZ GİDERLERİ

22.087.000,00

26.453.850,00

30.576.548,00

Oy birliği ile kabul edildi

05

CARİ TRANSFERLER

10.697.000,00

11.231.850,00

11.793.446,00

Oy birliği ile kabul edildi

06

SERMAYE GİDERLERİ

314.034.000,00

214.035.700,00

233.709.044,00

Oy birliği ile kabul edildi

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

1.000,00

1.050,00

1.103,00

Oy birliği ile kabul edildi

08

BORÇ VERME

300.000,00

315.000,00

330.750,00

Oy birliği ile kabul edildi

09

YEDEK ÖDENEKLER

24.000.000,00

25.200.000,00

26.460.000,00

Oy birliği ile kabul edildi

TOPLAM

540.770.000,00

455.370.000,00

489.910.000,00

Oy birliği ile kabul edildi.

 

3-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ

KOD

GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

Yapılan oylama sonucu

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

104.783.000,00

110.021.650,00

115.521.946,00

Oy birliği ile kabul edildi.

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

Oy birliği ile kabul edildi.

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

7.396.000,00

7.765.000,00

8.154.125,00

Oy birliği ile kabul edildi.

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

323.923.000,00

227.681.150,00

250.837.187,00

Oy birliği ile kabul edildi.

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

46.064.000,00

48.367.200,00

50.785.601,00

Oy birliği ile kabul edildi.

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

35.290.000,00

37.054.500,00

38.907.317,00

Oy birliği ile kabul edildi.

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

1.803.000,00

1.893.150,00

1.987.834,00

Oy birliği ile kabul edildi.

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

18.476.000,00

19.399.800,00

20.369.873,00

Oy birliği ile kabul edildi.

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

Oy birliği ile kabul edildi.

10

SOSYAL GÜV. VE SOS. YARDIM HİZMETLERİ

3.035.000,00

3.186.750,00

3.346.117,00

Oy birliği ile kabul edildi.

 

TOPLAM

540.770.000,00

455.370.000,00

489.910.000,00

Oy birliği ile kabul edildi.

 

 4-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR BÜTÇESİ

KOD

GELİRİN KONUSU

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

Yapılan oylama sonucu

01

VERGİ GELİRLERİ

33.493.000,00

36.842.300,00

40.529.530,00

Oy birliği ile kabul edildi.

03

TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI

71.372.000,00

78.509.200,00

86.360.120,00

Oy birliği ile kabul edildi.

04

ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER

2.263.000,00

2.489.300,00

2.738.230,00

Oy birliği ile kabul edildi.

05

DIGER GELIRLER

177.334.000,00

195.067.400,00

214.574.140,00

Oy birliği ile kabul edildi.

06

SERMAYE GELIRLERI

127.322.000,00

229.577.200,00

251.934.920,00

Oy birliği ile kabul edildi.

09

RED VE İADELER ( - )

-1.014.000,00

-1.115.400,00

-1.226.940,00

Oy birliği ile kabul edildi.

 

TOPLAM

410.770.000,00

541.370.000,00

594.910.000,00

Oy birliği ile kabul edildi.

 

 5-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

Yapılan oylama sonucu

BORÇLANMA

200.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Oy çokluğu ile kabul edildi.

BORÇ ÖDEME

-70.000.000,00

-96.000.000,00

-120.000.000,00

Oy çokluğu ile kabul edildi

NET BORÇLANMA

130.000.000,00

-86.000.000,00

-105.000.000,00

Oy çokluğu ile kabul edildi

               Finansmanın ekonomik sınıflandırması (Borçlanma) için ad okunarak yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda Bal YILDIZ, Cemal AYDIN,Erol MERCAN, Mustafa EROL, Erdoğan ÇOLAK' ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

 

6-DİĞER HUSUSLAR:

 6.1.BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI

YILI

BÜTÇE

EK ÖDENEK

ARTIŞ ORANI

Yapılan oylama sonucu

2014

187.000.000,00

0,00

%26,78

Oy birliği ile kabul edildi.

2015

217.000.000,00

9.000.000,00

%20,86

Oy birliği ile kabul edildi.

2016

269.220.000,00

0,00

%19,12

Oy birliği ile kabul edildi.

2017

306.120.000,00

120.000.000,00

%58,28

Oy birliği ile kabul edildi.

2018

526.260.000,00

0,00

%23,50

Oy birliği ile kabul edildi.

2019

540.770.000,00

0,0

%2,76

Oy birliği ile kabul edildi.

 

 6.2.YATIRIM GERÇEKLEŞME ORANLARI

YILI

ÖDENEK TUTARI

GERÇEKLEŞEN YATIRIM

GERÇEKLEŞME ORANI

Yapılan oylama sonucu

2013

77.193.500,00

78.735.991,45

%102,00

Oy birliği ile kabul edildi.

2014

79.270.700,00

73.128.668,29

%92,25

Oy birliği ile kabul edildi.

2015

87.854.778,00

72.844.993,21

%82,92

Oy birliği ile kabul edildi.

2016

113.512.697,00

95.713.995,93

%84,32

Oy birliği ile kabul edildi.

2017

261.027.622,00,00

222.233.828,82

%85,14

Oy birliği ile kabul edildi.

14.11.2018*

342.376.000,00

203.095.801,60

%59,32

Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

   

Belediye Meclis 1. Başkan V.
Nuri ÇETİN

Katip 
Pınar AKBULUT

Katip

Ömer Faruk DURMAZ