BELEDİYE MECLİSİNİN 02.08.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 7.OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 7. olağan toplantısı, Belediye Meclis I. Başkan Vekili Nuri ÇETİN Başkanlığında 02.08.2018 günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Serda BAL YILDIZ, Cemal AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı. 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden  Cafer Cihat CEYLAN, Furkan YILMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Murat HASER, Ahmet ULUCA, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Belediyemiz fitness salonlarında aylık abonelik ücretlerinin 2018 Yılı Belediye Gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, 

-Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi,

-10.08.2018 tarihinden geçerli Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulması/ihdası ve bütçesinin oluşturulması konusunun müzakeresi, 

-Yeni Bosna Mahallesi 23.O.2 pafta, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350 adalar, 1 parseller üzerinde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için S.S. Kütahya Temizlikçiler ve Kimyacılar Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 100 pafta, 521 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih, 67 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile bu bölgedeki, 597, 598, 599, 754, 755 ve 818 no.lu adalarda imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 99 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210-211 adada Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan 1976 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 26 parsel ve 4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243- 4244- 4245-4246-4247 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

-H Plaka, S Plaka ve T Plaka araçların yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslakları konusunun müzakeresi, 

-İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 55 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

-Bölgesel Amatör Ligde (BAL Ligi) mücadele eden spor kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi,konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Gündemin 1. Maddesi:

Karar No: 185

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun 16-20 Ekim 2018 tarihleri arasında "Osmanlı Kültür Mirasına Sahip Çıkma Programı" kapsamında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2. Maddesi:

Karar No: 186

Belediye Meclis Üyelerimizin yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyelerimizin 16-20 Ekim 2018 tarihleri arasında "Osmanlı Kültür Mirasına Sahip Çıkma Programı" kapsamında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi:

Karar No: 187

Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan ERTAŞ, Belediye Başkan Yardımcımız Fatih GÖLGELİ ve Daire Müdürlerimizin yurt dışı görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan ERTAŞ, Belediye Başkan Yardımcımız Fatih GÖLGELİ ve Daire Müdürlerimizin, 16-20 Ekim 2018 tarihleri arasında "Osmanlı Kültür Mirasına Sahip Çıkma Programı" kapsamında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi:

Karar No: 188

Belediyemiz ve Özbekistan’ın Riştan Belediyesi ile kardeş şehir olunması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre, Özbekistan Riştan Belediyesi ile kardeş şehir olunması, 2005/36 sayılı genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle İçişleri Bakanlığına izin için müracaat edilmesine, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi:

Karar No: 189

Yeni Hizmet Binası Yapım İşi için İller Bankası A.Ş’den 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL. ek kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeni Hizmet Binası Yapım İşi için İller Bankası A.Ş’den 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL. ek kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na  yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi:

Karar No: 190

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesine istinaden Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurulması, kurulan tiyatroların bütün giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden karşılanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine istinaden Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurulmasına, kurulan tiyatronun bütün giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 03.06.02.01. kodundan (Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri) ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi:

Karar No: 191

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2019 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2019 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için -Kıymet Takdir Komisyonu- oluşturulması için Encümene yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince, Belediyemize ait taşınmazların 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanacak olan kira bedellerinin tespit edilmesi için 7 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

            Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

            1- Ebubekir ERDOĞMUŞ,

            2- Selim DURMAZ,

            3- Mustafa AYDIN,

            4- Ramazan YILDIRIM,

            5- Fatma GÜL,

            6- Nedim DELEN,

            7- Ahmet UYGAR’ ın seçilmelerine;

           Bu komisyonun almış olduğu kararlarının onaylanması için ve 2019 yılı içerisinde kira süresi dolacak taşınmazların kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına, uzatılacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. Maddesi:

Karar No: 192

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesine istinaden,  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Pirler Mahallesi 2878 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Şapcı İş merkezi 1. Katındaki bağımsız bölümlerin, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ortak proje üretmek üzere, 5393 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi (e) bendi gereğince, tahsisi ile ilgili hususlarda Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Pirler Mahallesi 2878 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Şapçı İş Merkezi 1. katındaki bağımsız bölümlerin 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi gereğince,  tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9. Maddesi:

Karar No: 193

Tasarım Teknokent AŞ’nin, %19 oranında hissedarı olan Belediyemizin sermaye artırım konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şirketin 47.500,00 (KırkYediBinBeşYüzLira) TL'lik rüçhan hakkının 1/4 'lük kısmı olan 11.875,00 (OnBirBinSekizYetmişBeşLirası) TL'sinin peşin olarak yatırılmasına, geriye kalan miktarın 24 ay içerisinde ilgili hesaba yatırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10. Maddesi:

Karar No: 194

2018 yılı Kurban Bayramında satılacak olan küçükbaş, büyükbaş padok fiyatları, serbest giriş, işgaliye harcı ve nakliye bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarının yapılabilmesi için; Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

HİZMET TÜRÜ 2018 YILI (TL)

PADOK FİYATLARI

Kapalı Alan 400,00

Açık Alan (Küçükbaş Hayvanlar İçin)

1.Kısım Açık Alan 300,00

2.Kısım Açık Alan 250,00

SERBEST GİRİŞLER 2018 YILI (TL)

Büyük Baş Hayvan için 5,00

Küçük Baş Hayvan için 2,50

İŞGALİYE HARCI 2018 YILI (Krş.)

Her m2 için günde      0,60 Krş.

NAKLİYE GİRİŞ BEDELİ 2018 YILI (TL)

Her Bir Giriş İçin 4,00

CANLI HAYVAN TARTIM 2018 YILI (TL)

Her Bir Canlı Hayvan İçin 7,00

OTOPARK 2018 YILI (TL)

Her Bir Araç İçin 3,00

DEZENFEKSİYON : Kurban Pazarı açılış ve kapanış tarihleri arasında “Dezenfeksiyon Ücretinin” alınmamasına.

 

Gündemin 11. Maddesi:

Karar No: 195

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi Semt Pazarında Pazar günleri ikinci el eşya pazarının kurulması, yerinin değiştirilmesi, pazarın işletilmesi hususunda (satılacak ürünlerin belirlenmesi, satış saatleri vb…) değişiklikler yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gündemden çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

Gündemin 12. Maddesi:

Karar No: 196

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 149 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 13. Maddesi:

Karar No: 197

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi 68 pafta, 477 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Sultanbağı Mahallesi, 68 pafta, 477 ada, 22 parsele ilişkin imar durum belgesinin; Belediye Meclisinin 11/07/2013 tarih ve 316 sayılı kararında belirtilen “İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu – Belediye Başkanlığı Oluru”na gerek kalmaksızın verilmesine,

 Sultanbağı Mahallesi, 68 pafta, 477 ada, 22 parsel nolu taşınmazın 20 yıla kadar kira karşılığı yapım veya 10 yıla kadar kiralanması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 14. Maddesi:

Karar No: 198

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 9 pafta, 62 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi:

Karar No: 199

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 47 ada, 74 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parsel alanının güney kesiminde imar planında bulunan 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin iptal edilmesi, 3 m.'ye, 2 m.'ye düşürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin; yapılaşma düzeni bozulacağı ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı reddine,

Uygulamada problemlerin olmaması amacıyla; “Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68, 73 ve 74 no.lu parsellerde Yönetmelikte belirtilen min. parsel genişlik ve derinlik şartı aranmayacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 16. Maddesi:

Karar No: 200

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c pafta, 3944 ada, 1 parsel güneyinde ilave imar planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notu oluşturulmasına yönelik ilave nazım ve uygulama imar planı uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Söz konusu imar planı düzenlenen sahada 1.853 kişinin yaşayacağı öngörülmektedir. Bu nüfus için gerekli olan 18.530 m2 yeşil alanın 2.820 m2'lik kısmı plan onama sınırları içerisindeki Park alanlarından karşılanmıştır. Geriye kalan 15.710 m2 park alanına karşılık olmak üzere, söz konusu alana birleşik konumda bulunan Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 1 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile düzenlenen Botanik Parkı ilave imar planında 15.710 m2 sahanın karşılık gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 17. Maddesi:

Karar No: 201

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi sınırları içinde meydana gelen heyelanın jeoteknik açıdan incelenmesi ve çalışma yapılması için Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ile Doğalgaz Koruma Alanı lejandlı sahaların belirlenmesi amacıyla Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konularının müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz ile Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi arasında protokol yapılmasına, yapılacak işlerin bedelinin ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 18. Maddesi:

Karar No: 202

İlimiz merkez Bölcek Mahalle Yerleşik Alanlarında ve bu alanlara ilave olarak Belediye Meclisimizin 02/11/2012 tarih 463 sayılı kararıyla imar planı yapımı için önizin verilen alanlarda; 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planları uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 19. Maddesi:

Karar No: 203

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 773 ve 798 ada bölgesindeki İmar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım imar planı değişikliğinin uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 20. Maddesi:

Karar No: 204

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3798 ada, 1 parsel ve kuzey doğusundaki imar planlarında park olan alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama İmar Planı yapımının uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Yukarıda açıklanan İmar Planı değişikliği ile Güveççi Mahallesi 3798 ada, 1 parselin kuzeydoğusunda oluşan yeni konut alanının Kütahya Belediyesi adına tesciline müteakiben; imar planında konut alanı olan müracaat sahibine ait Güveççi Mahallesinde 4452 ada, 1 parselde 684 m2 lik hissenin; bedel ve alan farkı gözetmeksizin başa baş trampa edilmesine, bu hususun gerçekleştirilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.   

 

Gündemin 21. Maddesi:

Karar No: 205

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Mahalle Yerleşik Alanı sınırının düzenlenmesi ve plan iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesinde onaylanan imar planlarının; Mahallenin hâlihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; Mahalle Yerleşik alanları (nazım ve uygulama imar plansız alanları) halihazırda ki yapıların yoğun olduğu bölgelere doğru genişletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündemin 22. Maddesi:

Karar No: 206

Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih 165 sayılı kararı ile onaylanan askı süresi dâhilinde bulunan imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 10 parsel alanının Resmi Kurum Alanı(Emniyet Hizmet Alanı)  Emsal:1.50, TAKS: 0.60, Yençok:21.50 metre olarak  karayolundan 25 metre diğer yönlerden beşer metre bahçe mesafelerinin belirlenmesine yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 23. Maddesi:

Karar No: 207

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 1453 konutların olduğu bölgede J23B05D2A- 2B- 2C- 2D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

J23B05D2A ve J23B05D2D paftalarda park ve konut alanlarında trafo alanlarının imar planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 24. Maddesi:

Karar No: 208

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3564 ada, 4 parsel alanının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.   

Gündemin 25. Maddesi:

Karar No: 209

Belediye Meclisimizin 03.04.2018 tarih, 122 sayılı kararının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu nedenle, imar planında Park Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve yol alanında kalan, bahse konu İnköy Mahallesi, 5138 ile 5139 no.lu parsel alanlarının, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamına alınmasını uygun gören 03.04.2018 tarih, 122 Sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 26. Maddesi:

Karar No: 210

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 137 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

137 no.lu parselde, imar planında Bitişik Nizam – 4 kat konut lejandlı sahada, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandının eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin,  uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 27. Maddesi:

Karar No: 211

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2961 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 28. Maddesi:

Karar No: 212

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 804 ada, 4 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notu belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 29. Maddesi:

Karar No: 213

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 97 pafta, 1936 ada, 144 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu ile ilgili; Mahkeme Kararının sonuçlanmasına müteakip, imar planı değişikliği müracaatının yapılması halinde değerlendirilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündemin 30. Maddesi:

Karar No: 214

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 16 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planında söz konusu 16 parsel sahasında; Resmi Kurum Alanı lejandı sabit tutularak, “Belediye Hizmet Alanı ile ilgili tesisler, Eğitim Hizmetleri Alanı ile ilgili tesisler; Resmi Kurum Alanında yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 31. Maddesi:

Karar No: 215

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618, 2619 no.lu adalar bölgesinde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi imar uygulaması yapılacak alan sınırlarının ve iki etap halinde yapılması için ilgili saha sınırının belirlenmesi, plan hükümleri ve notlarının düzenlenmesi yönlerindeki  ilave uygulama imar planı ile  ilave nazım imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 32. Maddesi:

Karar No: 216

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili, Danıştay 6. Dairesinin 26.09.2016 tarihli, E.2013/6220 sayılı Kararının, alınan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Y.D itiraz no: 2017/910 sayılı kararı doğrultusunda değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 33. Maddesi:

Karar No: 217

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt, Zığra, Siner; Mahallelerinin kesişim bölgesinde imar planı çalışmasının yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İdaremiz Tarafından Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması,  imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması, ayrıca yürürlükteki imar planlarında yeşil alan ile yollarda kalan parsellerin bu bölgede yapılabilecek imar planlarında uygulanacak 18. madde imar uygulamasına dahil edilecek şekilde tasarımların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi

 

Gündemin 34. Maddesi:

Karar No: 218

Kütahya imar planları plan hükümleri ve notlarının 29. maddesinin düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya imar planları plan hükümleri ve notlarının 29. maddesinin; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Geçici Madde 2' sinde yer alan hususlar göz önüne alınarak; ''Mevcut bina bulunmayan, yeni yapılaşmaya başlayan imar adalarında, tevhitten önceki inşaat alanı tevhitten sonraki oluşan parselde de aynen uygulanacaktır. Bitişik Nizamlı, kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, tevhitten oluşan parsele, komşu parsellerin bahçe teşekküllerine gelen bölümlerinde 2 metre iç bahçe ahenk teşekkülü uygulanacaktır.'' şeklinde düzenlenmesi, yönlerindeki imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 35. Maddesi:

Karar No: 219

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 551 ada, 7 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevredeki komşu parsellerdeki yapılaşmanın da Bitişik Nizam, 4 kat olması, sadece Atatürk Bulvarına bakan kısımlar da Bitişik Nizam, 8 kat olması ve dilekçede talep edilen şekilde plan değişikliği yapıldığında yoğunluk artışı olacağından dolayı, bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

Gündemin 36. Maddesi:

Karar No: 220

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 266 ada, 7 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu, Siner Mahallesi, 266 ada, 7 no.lu parsel alanının imar hattının Orman Bölge Müdürlüğünün göndermiş olduğu 25.06.2018 tarih, 1351076 sayılı kurum görüşüne göre düzenlenerek; Ticaret Alanı, TAKS:0.40, KAKS:1.50, Hmax:8.50 metre (2 kat), karayolundan 25 metre, diğer kısımlardan 5 metre çekme mesafesi düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 37. Maddesi:

Karar No: 221

Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih, 178 sayılı kararıyla onaylanan Millet Bahçesi, Park, Seyir Kulesi Alanı lejandlı alana askı süresi dâhilinde gelen itirazların değerlendirilmesi ve ilgili plan notunun düzenlenmesi konusunun müzakeresi,  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

''Millet Bahçesi – Park – Seyir Kulesi Alanı lejandlı alanda; Spor Tesisleri Alanı, İbadet Alanı ve yeraltı otoparkı yapılabilir.'' şeklinde plan notunun düzenlenmesi, yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 38. Maddesi:

Karar No: 222

Belediyemiz fitness salonlarında aylık abonelik ücretlerinin 2018 Yılı Belediye Gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 26.07.2018 tarihli ve 77379554-622.99-E 101 sayılı yazılarında; Belediyemiz fitness salonlarında aylık abonelik ücretlerinin (KDV dâhil) aşağıda belirtildiği şekilde 2018 Yılı Belediye Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

SIRA GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FİTNESS SALONLARI AYLIK ABONELİK ÜCRETLERİ TARİFE

1 Erkek ve Bayan 1 aylık abonelik ücreti 70,00 TL

2 öğrenci 1 aylık abonelik ücreti (16 yaş ve üzeri) 50,00 TL

NOT 1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi “…amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar... ” uyarınca Kütahyaspor ve Kütahya Belediyespor dan ücret alınmamasına.

2-Belediyemiz İtfaiye ile Zabıta personelinin hizmet içi eğitim kapsamındaki spor eğitim ve faaliyetlerinden, Belediyemize ait fitness salonlarından ücret alınmamasına.

 

Gündemin 39. Maddesi:

Karar No: 223

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.03.2005 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğünde yapılan değişikliğin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 40. Maddesi:

Karar No: 224

10.08.2018 tarihinden geçerli Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulması/ihdası ve bütçesinin oluşturulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kadro İhdas Cetveli (I Sayılı Cetvel) ile Gider Ödenek Cetveli Bütçe Teklifinin onaylanarak, 80.000,00 TL’nin 09.01.01.01 Personel Giderlerini Karşılama Yedek Ödeneğinden alınarak Ek-B’de sunulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Gider Ödenek Cetvelindeki ekonomik kodlara aktarılmasına ve ayrıca koordine müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı Bütçe ve Performans Programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 41. Maddesi:

Karar No: 225

Yeni Bosna Mahallesi 23.O.2 pafta, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350 adalar, 1 parseller üzerinde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için S.S. Kütahya Temizlikçiler ve Kimyacılar Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

S.S Kütahya Temizlikçiler ve Kimyacılar Sanayi Sitesi Toplu işyeri Yapı Kooperatifinin ön kapatma talepleri incelenmiş olup;

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 

23-O-II pafta, 4343 ada, 1 parsel, 

23-O-II pafta, 4344 ada, 1 parsel,

23-O-II pafta, 4345 ada, 1 parsel,

23-O-II pafta, 4346 ada, 1 parsel,

23-O-II pafta, 4347 ada, 1 parsel,

23-O-II pafta, 4348 ada, 1 parsel,

23-O-II pafta, 4349 ada, 1 parsel,

23-O-II pafta, 4350 ada 1 parsellerde bulunan ve bloklardan oluşan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4'nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklinde ki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 42. Maddesi:

Karar No: 226

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 100 pafta, 521 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 521 ada, 14 parsel de bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camii sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 43. Maddesi:

Karar No: 227

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih, 67 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile bu bölgedeki, 597, 598, 599, 754, 755 ve 818 no.lu adalarda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler, ilgili hususlar doğrultusunda plan notlarının düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı ile nazım imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 44. Maddesi:

Karar No:228 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

688 ada, 45 no.lu parsel alanının batısındaki, birleşik parselde ada ayırma çizgisine (arka bahçe mesafesi 4.75 m. ye) göre mevcut yapılaşmaların bulunduğu görülmüştür. 45 no.lu parsel alanında 3 metre arka bahçe mesafesi uygulanmasıyla bahçe alanlarının devamlılığı ve yapılaşma hattı bozulacaktır. Bu nedenlerle 45 no.lu parsel alanıyla ilgili söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

Gündemin 45. Maddesi:

Karar No: 229

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 99 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Koruma Bölge Kurulu tarafından tashih edildiği şekilde, söz konusu uygulama imar planı değişikliğinin  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 46. Maddesi:

Karar No: 230

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210-211 adada Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanan 1976 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İptal edilen imar planı değişikliği alanının değişiklikten önceki imar planı durumuna getirilmesine,  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 47. Maddesi:

Karar No: 231

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 26 parsel ve 4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243- 4244- 4245-4246-4247 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliğinde de bahse konu Kütahya Gar Sahasının parsel sınırından 15 metre yol ve yeşil alan olacak şekilde tampon bölge düzenlenmiş olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu Uygulama İmar Planı Değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 48. Maddesi:

Karar No: 232

H Plaka, S Plaka ve T Plaka araçların yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslakları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahsi geçen yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslaklarının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 49. Maddesi:

Karar No: 233

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 55 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1682 ada, 55 parsel de bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"  şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 50. Maddesi:

Karar No: 234

Bölgesel Amatör Ligde (BAL Ligi) mücadele eden spor kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi “…amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince; 

İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Kütahyaspor Kulübüne 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası), Çamlıcaspor Kulübüne 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası) ve Amatör Spor Kulüplerine 90.000,00 TL (DoksanbinTürkLirası)  nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

  Meclis I. Başkan Vekili                       Katip                          Katip

                     Nuri ÇETİN                                  Pınar AKBULUT                       Şule UYKUN