BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  1. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 1. olağan toplantısını Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 03.01.2017 Salı  günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1- Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN,
8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11-Furkan YILMAZ, 12-Mehmet Naci PEKCAN, 13-Ramazan YILDIRIM, 14- Pınar AKBULUT, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16- Şule UYKUN, 17-Murat HASER, 18 Salih ÖZDEN, 19- Azime Nur AKTAŞ AKALIN, 20- Ahmet ULUCA,
21-Serda BAL YILDIZ, 22- Nedim DELEN, 23- Yusuf SÖKMEN, 24-Mustafa EROL, 25- Ahmet UYGAR, 26- Gülşah ARIKAN AKANDERE' nin iştirakleri ile yaptı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Selim DURMAZ, Cemal AYDIN, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’ nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

-Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde yeşil alan ve refüjlerde bulunan fidanların, mevsimlik çiçeklerin sulanması amacıyla 3 adet sulama tankeri (kamyon) alınması ve 2017 yılı bütçesinin T1 cetveline eklenmesi,

-Belediyemize ait olan, Zafer Meydanında bulunan, led ekran totemin fiyat tarifesinin belirlenmesi,

-Makine İkmal sahamızda araçlarımızın ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 7 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon, 1 adet kasalı damperli kamyonet, 1 adet sulama tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryakıt tankeri, 1 adet grayder, 1 adet yükleyici(loder) ve 2 adet silindir alımı için 5.000.000,00 TL tutarına kadar iller bankasından kredi alınması,

-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesi gereğince İlimiz de bulunan çatılar hakkında alınan kararlar,

-İlimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Güreşi, Fitness branşlarında, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Kütahya Belediye Sporumuzun, 2017 yılı harcamaları için 300.000,00 TL(ÜçYüzBinTürkLirası) nakdi yardım ile sporculara 120 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı verilmesi, bunun için gerekli ödenek aktarımının yapılması,

           -Porsuk su deposunda elektrik tasarrufu yapılması,

           -İlimiz Mustafalar yaylasındaki suyun değerlendirilmesi

           -Şehir şebeke sularından enerji elde edilmesi konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi:

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra,

            -Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Furkan YILMAZ, Ahmet UYGAR ’ı görevlendirdikten sonra konuyu oya sundu ve;      

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine istinaden, yapılan gizli oylama sonucuna göre;

-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye den oluşturulmasına;

            Yapılan gizli oylama sonucunda;

            Denetim Komisyonu üyeliğine

            1-  Nuri ÇETİN                         25 oy,

            2-  Halit Oğuz ATAKAN            25 oy,

            3-  Mehmet Naci PEKCAN        25 oy,

            4-  Salih ÖZDEN                       25 oy,

            5-  Mustafa EROL                   25 oy' la seçilmiş olup;

           Denetim Komisyonu’nda uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadığına,  seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarih ve 374 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Alipaşa Mahallesi Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 374 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ilimiz merkez Alipaşa Mahallesinde bulunan Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konuşu görüşülmüş olup,

            Söz konusu yerde işyerlerinin ve vatandaşlarımızın adres değişikliği nedeniyle sorun yaşamamaları için sokak ismi değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

            Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince mücavir alanlar içerisinde bulunan bütün elektronik haberleşme ( baz) istasyonlarından alınacak yer seçim belgesi ücreti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

05/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/09/2011 tarih ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi (r) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesi hükümleri gereğince;

Elektronik haberleşme(baz) istasyonlarından alınacak Yer Seçim Belgesi Ücretinin (Mücavir Alanlar içerisinde bulunan bütün Baz İstasyonları için) Baz istasyonu başına yıllık 30.000,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesine ve baz istasyonlarından alınacak ücretlerin 2017 yılı Belediye Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

            Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projesinin ekipman fabrika testlerine katılmak üzere inşaat mühendisi Murat YENİDOĞAN ve Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN’in 09.01.2017- 11.01.2017 tarihleri arasında Finlandiya’ya: İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN ile Makine Mühendisi Serhat MUŞTUER’in 23.01.2017- 26.01.2017 tarihleri arasında İsveç’e görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarih ve 37851948-903.07.03-E.2277 sayılı yazısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı, IPA Yatırımları kapsamında, 2012TRIPR004-02/WKS/34 kontrat numarası ile yapılmakta olan ''Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı'' projesinin, ekipman fabrika testlerine katılmak üzere,

            -İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN ve Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN’in, 09.01.2017 - 11.01.2017 tarihleri arasında Finlandiya'ya;

            -İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN ile Makina Mühendisi Serhat MUŞTUER’in 23.01.2017 - 26.01.2017 tarihleri arasında İsveç'e görevlendirilmelerine, 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesi doğrultusunda adı geçen personellerin, kanuni yolluk harcırahlarının ilgili müdürlüklerce ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5 .MADDESİNİN:

            5957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2017 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12. maddesi ve 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yolu ile işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir." Hükmü gereğince; 

           Halde faaliyet gösterenlerden, 2017 yılında alınacak teminat bedellerinin;

            -75 m2 lik işyerleri için 4.250,00 TL,

            -150 m2 lik işyerleri için ise 8.500,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

            2017 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

24/12/2016 tarih ve 29928 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6767 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun   (K) Cetvelinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti bölümünün 1. maddesinde 01/01/2017-31/12/2017 dönemi için nüfusu 100.001'den 250.000'e kadar olan Belediyelerde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele  maktuen ödenecek fazla çalışma ücretinin 327 Türk Lirasını geçemeyeceği belirtilmiş olup;

2017 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık fazla çalışma mesai ücretinin bürüt 327,00 TL (ÜçyüzyirmiyediTürkLİrası) olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kadar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 61 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

“İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 61 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerin noter onaylı muvaffakiyeti alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17O1 pafta, 1328 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

“İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17O1 pafta, 1328 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerin 3/4’ ünün noter onaylı muvaffakiyeti alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 47 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

“İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 47 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerin 3/4’ ünün noter onaylı muvaffakiyeti alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 371 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Kart43 bedellerinin artırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 371 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Kart43 bedellerinin artırılması konusu görüşülmüş olup;

02 Nisan 2010 tarihinde hazırlanan Kütahya Belediyesi Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi İdari Şartnamesi 17. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca;

İlimiz merkezinde toplu taşımada kullanılan Kütahya Kart43 kartların satış fiyatlarında yaklaşık 5-6 yıl boyunca artırım yapılmaması, enflasyon oranındaki artışların maliyetleri yükselmesi nedeniyle;

-Kütahya Kart43 kartlardan Akıllı Kart fiyatının 6,00 TL(AltıTürkLirası),

-Kişiselleştirilmiş Akıllı Kart fiyatının 10,00 TL (OnTürkLirası),

-Vize İşlem fiyatının ise 3,25 TL (ÜçLiraYirmiBeşKuruş) olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;         

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışlarının yapılmasına, bununla ilgili satış şartnamesinin hazırlanması, imzalanması vb hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

S.NO.

MAHALLE

ADA/PARSEL

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

BRÜT ALAN (M2)

TESCİL TARİHİ

1.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

3

187,14  

14.10.2004

2.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

4

190,76  

14.10.2004

3.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

5

192,57  

14.10.2004

4.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

20

106,85  

14.10.2004

5.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

21

170,24  

14.10.2004

6.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

22

179,29  

14.10.2004

7.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

23

89,95  

14.10.2004

8.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

27

181,71  

14.10.2004

9.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

29

85,12  

14.10.2004

10.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

35

83,91  

14.10.2004

11.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

37

89,95  

14.10.2004

12.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

39

86,33  

14.10.2004

13.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

40

88,74  

14.10.2004

14.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

49

49,50  

14.10.2004

15.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

56

85,12  

14.10.2004

16.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

58

312,71  

14.10.2004

17.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

59

312,10  

14.10.2004

18.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

60

85,12  

14.10.2004

19.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

61

85,12  

14.10.2004

20.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

72

179,29  

14.10.2004

21.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

74

74,25  

14.10.2004

22.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

75

89,95  

14.10.2004

23.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

83

140,66  

14.10.2004

24.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

87

213,70  

14.10.2004

25.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

88

140,05

14.10.2004

26.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

92

87,53

14.10.2004

27.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

93

89,95

14.10.2004

28.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

97

76,67

14.10.2004

29.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

100

158,16

14.10.2004

30.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

101

175,07

14.10.2004

31.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

115

82,10

14.10.2004

32.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

121

152,73

14.10.2004

33.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

122

190,16

14.10.2004

34.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/12

ZEMİN

125

159,97

14.10.2004

35.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

26

162,22

14.10.2004

36.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

35

269,14

14.10.2004

37.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

51

139,18

14.10.2004

38.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

54

139,18

14.10.2004

39.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

72

134,57

14.10.2004

40.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

74

481,13

14.10.2004

41.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

75

481,13

14.10.2004

42.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

76

133,65

14.10.2004

43.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

89

274,67

14.10.2004

44.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

92

97,70

14.10.2004

45.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

95

134,49

14.10.2004

46.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

107

137,33

14.10.2004

47.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

112

271,90

14.10.2004

48.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

113

264,53

14.10.2004

49.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

124

138,26

14.10.2004

50.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

126

281,12

14.10.2004

51.

YILDIRIM BEYAZIT

2583/8

ZEMİN

130

64,52

14.10.2004

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

            Kütahya-Yoncalı Termal Merkezi Maslakbaşı Deresi Taşkın Kontrol Projesinin uygulanabilmesi için, İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 342 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin, projeden etkilenen kesimlerinin, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümleri gereğince, kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık Kamulaştırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;       

            DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 34. Şube Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 803603 sayılı yazısında; DSİ 2016 yılı yatırım Programında yer alan “Kütahya-Yoncalı Termal Merkezi Maslakbaşı Deresi” taşkın kontrol projesinin Şube Müdürlüğünce hazırlanmış ve Bölge Müdürlüğünce onaylanmış olduğu, taşkın kontrol projesinin uygulanabilmesi için   ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 3 ve 4 no.lu parsellerin Projeden etkilenen kesimlerinin kamulaştırmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir. Söz konusu Kamulaştırma Protokolü DSİ Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında imzalanmış olup;                                                      

           5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

            1-5 Yıllık imar programının

            a-Program numarası     :Ek

            b-Başlangıç Tarihi         :01.01.2013

            c-Bitiş Tarihi                 :31.12.2017

            Toplam Maliyeti :30.566,40 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

            2013 yılı:-

2014 yılı:-

            2015 yılı:-        

2016 yılı:-

            2017 yılı                       : 30.566,40 TL

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

            Kamulaştırma                : 30.566,40 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

DSİ ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Kamulaştırma Projesine göre Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların etkilenen kesimlerinin  kamulaştırılması

2017

30.566,40 TL

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.IV pafta, 60 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.IV pafta, 60 nolu adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Siner Mahallesi, 17.P.IV pafta, 60 nolu ada, 3 nolu parsel alanında; ada ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin imar planı değişikliği müracaatı, 04.11.2016 tarih, 4629 kayıt nolu dilekçe ile yapılmıştır.

Söz konusu, imar planında Ayrık Nizam – 4 kat konut lejandı bulunan 60 nolu ada alanında, ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih, 11109 sayılı yazıları; “ 667 sayılı KHK kapsamında el konularak Hazineye intikal eden İlimiz, Merkez İlçe, Siner Mahallesinde bulunan 158 ada, 1 parsel no.lu, 3.832, 89 m2 yüzölçümlü , Bodrumlu 4 katlı betonarme Yurt Binası ve Arsası vasıflı, 1/1000 Uygulama İmar Planında 5 m. ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli ayrık nizam 4 kat yapı adasında ticaret alanı olarak ayrılan taşınmazın, 667 sayılı KHK kapsamında yurt olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi yapılacağından taşınmazın yurt alanı olarak imar plan tadilatı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle , gerekli plan tadilatının yapılarak planın bir örneğinin gönderilmesini,..........” şeklindedir.

Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında, uygulama imar planında; T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek - konut – yapılaşma), ayrık nizam 4 kat (hmax:14.50), 5 metre ön, 3 metre yan bahçeli, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, lejandları bulunmaktadır. Parsel alanında, Nazım imar planında, Ticaret – T2 alanları, yer almıştır.

Söz konusu, 1 nolu parsel alanında; “T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek - konut – yapılaşma)” lejandının “Yurt Alanı” lejandına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;       

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

23.08.2016 tarih, 3613 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle ; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 77 nolu parsel alanının kuzey bölümünde, mevcut bina ile uyumlu, mevcut binanın korunarak, çekme mesafesi bırakılmadan bina yapılması için , plan değişikliği talebi yapılmıştır. 77 nolu parsel alanında uygulama imar planında, Karayolundan 15 m. diğer kesimlerden 3'er metre yapı yaklaşma mesafeli, “Akaryakıt – Lpg -Lng Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı – KAKS:1.00 – Yençok = 8.50 m.(2 kat) ” lejandlı saha bulunmaktadır. Sağlık İşleri Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih, E.576 sayılı yazısıyla, akaryakıt satış istasyonu faaliyet konulu işyeriyle ilgili ilave bina yapılması düşünülen alan hakkında, batı cephesi boyunca 5 metre, güney cephesi boyunca 5 metre sağlık koruma bandlarının onaylandığı, iletilmiştir. Parsel alanının kuzeyindeki parsel sınırına 1.2 metre , 2.04 metre mesafelerde mevcut ruhsatlı bina bulunmaktadır. Bu bağlamda, kuzey bölümündeki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin; mevcut ruhsatlı bina yapı yaklaşma mesafesinde kalmayacak, ilave yapılabilecek binanın parsel sınırına 1.2 metre mesafede olacak şekilde; düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;          

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

15.11.2016 tarih, 4760 kayıt nolu dilekçe; “18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 parsel numaralı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kütahya Merkezde bulunan arsamın 4 kat olan müsadesinin; * Arsamın köşe başı parsel olması * Zaten yola bakan her iki cepheden 7 şer metre çekilmesi* O bölgede site tarzında yapılaşmalar ve planlar dikkate alındığında nüfus yoğunluğunun fazla olması sebepleri ile inşaat oturma alanında daraltma yapılmadan 5 kat inşaat müsadesi verilmesi,....” şeklindedir.

2654 nolu adada 3 nolu parsel alanına bitişik parsellerde ve 2654 nolu adanın çevresindeki alanlarda mevcut yapılaşmaların olduğu görülmüştür. Parsel bazında, kat artışı sonucunda yoğunluk artacak, yapılaşma karakteri bozulacaktır. Bu nedenlerle söz konusu 15.11.2016 tarih, 4760 kayıt nolu dilekçeyle yapılan imar planı değişikliği müracaatının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

            Uygulama imar planlarında uygulanmakta olan, 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüdlerindeki “uygun olmayan alanlar” lejandı dışındaki, diğer alanlarda da ilgili lejandların uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

Uygulama imar planlarında uygulanmakta olan, 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüdlerindeki “uygun olmayan alanlar” lejandı dışındaki, diğer alanlarda da ilgili lejandların uygulanması konusu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla; ..., revizyon imar planları yapılacak 196 ve 2749 hektarlık alanlar içerisinde, 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Alanlar dışındaki sahalarda, mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerinde belirlenen yerleşime “uygun olmayan alanlar” (UOA) da ; yapı yasağı getirilmesi, her türlü imar çapı (durumu) verilmemesi, ifraz, tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, İnşaat (yapı) ruhsatı verilmemesi, bilgi amaçlı imar planı örneği verilmesi, uygun görülmüştü. Söz konusu “uygun olmayan alanlar” (UOA)ın; bu alanlarda bulunan 2004 yılı öncesi ilgili jeolojik etüd lejand, koşullarının iptal edilmeden, uygulama imar planlarına aktarılarak uygulanması ve “uygun olmayan alanlar” (UOA) dışında jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerinde belirlenen diğer lejand ve koşullarının uygulama imar planlarına aktarılmaması , problemler oluşturabilecektir. 2004 yılında onaylanan jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerinde; 2001 yılında onaylanan ,Maltepe - 30 Ağustos – Ok Meydanı Mahalleleri alanlarının imar planına esas yerleşime uygunluk amaçlı (sondajlı) jeolojik ve jeoteknik etüdleri hariç tutulmuş olup, bu jeolojik jeoteknik etüdlerdeki koşulların aynen geçerli olması belirtilmiştir. Aynı zamanda , Vefa (Yıldırım Beyazıt) Mahallesi, 590 ada, 22 nolu parsel alanında 2013 yılında onaylanan ve Okmeydanı Mahallesinde 170.984 m2lik alanda 2015 yılında onaylanan; imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdler bulunmaktadır. Söz konusu 2013 ve 2015 yıllarında onaylanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdler de uygulama imar planlarına aktarılmamıştır. Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla, aynı zamanda; daha önce jeolojik-jeoteknik etüdleri yaptırılmayan, yenilenmesi gereken ve Kale Bölgesindeki yerleşime “uygun olmayan alanlar” (UOA) dışında, uygulama imar planında yapılaşma olacak alanlarda kalmakta iken , 2004 yılında onaylanan jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerde yerleşime “uygun olmayan alanlar” (UOA) da kalan bölgelerde; İdaremizce; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, uygun görülmüştü. Bu alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması konusuyla ilgili İdaremizce ihale çalışmaları yapılmaktadır. Bu alanların bir kesiminin Riskli Alanlarla birleşik olduğu, uygulama bütünlüğü açısından önem arz eden Riskli Alanlarda onaylanan jeolojik-jeoteknik etüdler sonucu düzenlenecek imar planları - yapılaşma dokusu ile ihale çalışması yapılan jeolojik-jeoteknik etüdlerin yenilenmesiyle, bu bölgelerde genel değerlendirme yapılabileceği , Riskli Alanlarda imar planı ve proje çalışmalarının devam ettiği, görülmüştür.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Revizyon imar planları yapılacak 196 ve 2749 hektarlık alanlar ile Ilıca ve Yoncalı uygulama imar planlarında; 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Alanlar dışındaki sahalarda, 2004 yılı sonrası onaylanıp uygulama imar planlarına aktarılan jeolojik – jeoteknik etüd alanlar haricinde; uygulama imar planlarında bulunan dere yataklarında belirlenen lejandlar ve yukarıda açıklanan 2001 yılında onaylanan etüdler dışındaki, diğer jeolojik etüd lejand ve koşullarının iptal edilerek, 2004 yılında onaylanan imar planlarına esas jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerdeki yerleşime uygunluk haritasında daha önce aktarılan“uygun olmayan alanlar” (UOA) dışındaki diğer lejandlar ve bütün muhtemel fay lejandlarının da aktarılarak uygulanması, Vefa (Yıldırım Beyazıt) Mahallesinde 2013 yılında ve Okmeydanı Mahallesinde 2015 yılında onaylanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerdeki yerleşime uygunluk haritasındaki lejandların aktarılarak uygulanması, plan hükümlerine “mülga, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 2004 yılında onaylanan jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerdeki, 2013 ve 2015 yıllarında onaylanan ve ilgili diğer imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerdeki; koşul ve kriterlerinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması” hususlarının eklenerek işlemlerin yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Hacı Azizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 nolu parsel alanının imar planlarına alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez Hacı Azizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 nolu parsel alanının imar planlarına alınması müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

21.11.2016 tarih, 4845 kayıt nolu dilekçe “ İlimiz , merkez, 100. Yıl Mahallesi, Şükran Sokak No.16 , 2618 ada, 501 parseldeki taşınmazla birlikte üzerindeki evi 1991 yılından beri kullanmaktayız. Buranın ecri misilini 24 yıldır ödemekteyiz. Maliye'ye satın almak için dilekçe veriyorum. Maliye bana imardan geçmediği için satış veremiyor. Ben buranın sadece hazineye ait olan kısmına özel (mevzii) imar istiyorum.” şeklindedir.

501 nolu parsel alanının kuzey bölümünde nazım ve uygulama imar planlarında park alanı yer almaktadır. Parsel alanının diğer bölümleri nazım ve uygulama imar planlarının dışındadır. Parselin doğu bölümünde; kısmen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli Alan ile Orman Alanının bulunduğu görülmüştür. Parselin olduğu bölgedeki Riskli Alanlarda proje çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenlerden dolayı, söz konusu müracaatın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih, 327 sayılı kararı ile red edilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımı konusunun tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.10.2016 tarih, 327 sayılı kararı ile RED edilen, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımı konusunun tekrar değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

27.12.2016 tarih, 5493 kayıt nolu dilekçe “ Kütahya Merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada 214 numaralı parselde müstakil konut yapabilmek amacıyla, etrafı tamamen müstakil konutlar bölgesi olduğu ve komşu parselde konut amaçlı mevzii imar planı çalışması yapıldığı için, mülkiyeti üzerime almadan 07.03.2016 tarih 980 numaralı dilekçe ile Belediyenize başvurarak mevzii imar planı için ön izin talebinde bulundum. Kütahya Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 144 sayılı kararı ile tarafıma mevzii imar planı yapımı için ön izin verildi. Ben de bu karara ve mevzii imar talebinde bulunduğum taşınmazın etrafında hiçbir problem çıkmadan yapılmış imar planına güvenerek 13.04.2016 tarihinde parseli satın aldım. Kurum Görüşü, Harita, jeoloji ve planlama çalışmalarını belediye ile görüşmeler yaparak , hiç bir problem olmadan tamamladım. İmar planı inceleme ücretini de yatırarak imar planının Belediye Meclis onayını beklemeye başladım. Fakat anlayamadığım bir şekilde plan onayı en yakın Belediye Meclis gündemine girmedi. Gündemin yoğun olduğunu düşünerek tepki göstermedim. İmar planının onayını 04.10.2016 tarihli Belediye Meclisinin gündemine girdi. Ben onaylanmasını beklerken Belediye Meclisinin 327 sayılı kararı ile imar planının reddine karar verildi. Gerekçe olarak da o bölgede Belediyenin yapmakta olduğu geniş çaplı imar planı çalışması gösterildi. Bu çalışma ben ön izin talebinde bulunduğumda da vardı. Ayrıca yine bu çalışma devam ederken tam karşı komşu parsel olan 2618 ada 222 parsele imar plan onayı verilmiş, hatta 27.10.2015 tarihinde imar çapı dahi verilmiştir. Yine aynı şekilde güney tarafımdaki 2618 ada 216 parselde geçmiş tarihlerde de 2618 ada, 207, 525, 524,550 parsellerde de aynı şekilde mevzi imar plan çalışması yapılmıştır. Bunlar hep benim parselime çok yakın parsellerdir. Tarafıma belediyenin imar çalışmasının 2 ay içerisinde bitecek denilmiş lakin yaklaşık 3 ay geçmiş olmasına rağmen imar planın çalışmasında herhangi bir ilerleme olmamıştır. Ben şayet ön izin almamış olsaydım bu parseli almaktan vazgeçecektim. Ayrıca yine bana ön izin aşamasında Belediyenin plan çalışmasını bekleyin denseydi bekler, boşu boşuna plan çalışması için ciddi bir bedel ödemezdim. Gerek parseli satın alarak , gerekse imar planı çalışması bedeli ödeyerek ciddi manada mağdur olmuş durumdayım. Tüm çalışmaları tamamlanmış olan mevzi imar planı yapımı çalışmasının tekrar Belediye Meclis Gündemine alınıp onaylanmasını talep ediyorum..” şeklindedir.

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 468 sayılı kararıyla söz konusu bölgede Hacıazizler Mahallesi Yerleşik Alanı ile mevcut imar planlı saha arasında kalan bölgede, 358 hektarlık alanda ve bağlantı yolunda; konut sahaları-ticaret alanları ile gerekli sosyal ve teknik altyapı (eğitim tesisleri, sosyal ve açık yeşil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, İbadet , Teknik Alt Yapı) alanları olarak imar planlarının hazırlanması için;

İdaremiz tarafından; ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, uygun görülmüş olup, bütünsel bir planlama çalışması gerçekleştirilecektir. Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler tamamlanmıştır. Bahse konu görüşlerde imar planı yapımına mani bir husus iletilmemiştir. 214 nolu parselde söz konusu mevzii imar planının onaylanması halinde parçacıl bir yaklaşım getirilerek, plan bütünlüğü bozulacaktır. Bu nedenlerle, 27.12.2016 tarih, 5493 kayıt nolu dilekçeyle yapılan, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımı talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 nolu parsel alanında ve 129, 132, 133 pafta, 759, 760, 761, 762 ve 763 nolu adaların olduğu, Park ve Oyun Alanları lejandlı bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;          

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 nolu parsel alanında ve 129, 132, 133 pafta, 759, 760, 761, 762 ve 763 nolu adaların olduğu, Park ve Oyun Alanları lejandlı bölgede imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

            Kütahya Kenti 2. Çevre Yolu Güzergah değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;    

Yeni Çevreyolu güzergahı konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih E.300488 sayılı yazıları “Kütahya 2. Çevreyolu Güzergah değişikliğine ait Revize vaziyet planı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2016 tarih 62888455-755.01/E.511610 sayılı yazısı ile uygun bulunarak onaylanmış ve onaylı Revize Vaziyet Planı ekte gönderilmiştir.” Şeklindedir.

Bahse konu 2. Çevre Yolu Revize vaziyet planı incelenmiş olup; daha önceden belirlenen 2. OSB Alanınınn kuzeyinden başlayarak Kümaşın güneyinden devam ederek Yeni Bosna Mahallesinin doğusundan, Perli Mahallesinin kuzeyinden bağlanan ve Yeni güzergah ile değiştirilen Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı kontrol Alanı- Yapı Yasağı uygulanacak Alanın iptal edilmesi; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 19.12.2016 tarih E.300488 sayılı yazıları ile iletilen 2. OSB Alanının kuzeyinden başlayarak Hayvan Hastanesinin bulunduğu bölge, Kümaş Fabrikasının doğusundan devam ederek Perli Mahallesinin kuzeyinden bağlanan Yeni Çevre Yolunun Çevresinde sağlı sollu en az 200 er metre Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı kontrol alanı- yapı yasağı uygulanacak alanın belirlenmesine ;

06.01.2015 tarih 25 sayılı Belediye Meclis kararı ile Çalca Mahallesi J24A01B4A J24A01B4B J24A01B4C J24A01B4D paftalarda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden görüş alınması şartı ile onaylanan plan değişikliğinin iptal edilerek plan değişikliğinden önceki uygulama imar planının uygulanması, 08.10.2016

tarih 331 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Çalca Mahallesi 2569 parselde verilen imar planı ön izninin iptal edilmesi;

Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Revize Planın çevresinde imar planı araştırma sınırı belirlenerek idaremiz tarafından ; bu sınır içerisinde 1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara), 3-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 4-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 5-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 6-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 7-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 9-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 10-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 11-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 12-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 13-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 16-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 17-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 18-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 19-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığılediye Birimi Kütahya, 20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 21-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, İlk olarak Orman Bölge Müdürlüğünden Orman sınırları ve ilgili görüşlerin iletilmesinden sonra İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca alandaki bölgesel fonksiyonların (ticaret, KDKÇA, Turizm vb) diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 nolu parsellerde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze iletilen yazı; ''Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İnköy Mahallesi, 2917 parsel numaralı - 2.360,00 m2yüzölçümlü, 3033 parsel numaralı – 15.115,48 m2 yüzölçümlü, 4108 parsel numaralı – 210,00 m2 yüzölçümlü, 4196 parsel numaralı – 6.808,00 m2 yüzölçümlü, 4209 parsel numaralı – 768,00 m2 yüzölçümlü, 4782 parsel numaralı – 2.376,00 m2 yüzölçümlü ve 5232 parsel numaralı – 1940,11 m2 yüzölçümlü taşınmazlara Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ''bilim merkezi'' ve ''planetaryum'' yapılacağı bildirildiğinden; E:0,10 olan emsal değerinin E:0,20 olarak değiştirilmesi konusunun Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi...'' şeklindedir.

İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 nolu parsellerde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Rekreasyon Alanı (E:0.10) lejandlı alan bulunmaktadır. Bahse konu yazıda bahsedilen hususların yapılabilmesi amacıyla, söz konusu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planının Rekreasyon Alanı (E:0.20) olarak düzenlenmesi, "Rekreasyon alanında; bilim merkezi, planetaryum ve kapalı oyun alanları yapılabilir." şeklinde plan notunun oluşturulması ile ilgili hususların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da aktarılması yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar

Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Müdürlüğümüze iletilen 26/10/2016 tarih, 4471 kayıt nolu dilekçe; ''İlimiz Çalca Merkez Pafta 25-Ö-1, parsel 2481 no'lu fabrikamızın arkasında bulunan, Park 1 alanının yerine Çalca Pafta 14 Ada 900, 1007, 1006 Parsel 2160, 2760, 8920 No'lu yerlerden uygun olanı ile takas yapılması...ekli krokideki park alanı kadar yeri hammadde koymak için kullanacağız...''şeklindedir.

            Çalca Mahallesi, 2760 metrekare büyüklüğündeki 1007 nolu parsel alanı ile 2160 metrekare büyüklüğündeki 900 nolu parsel alanı; Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışındadır. Söz konusu Çalca Mahallesi 900 ile 1007 nolu parsel alanlarının kayıtsız, şartsız, bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla;

Çalca Mahallesi, 2481 nolu parselin kuzeybatısında bulunan, ilgi dilekçede bahsedilen ve Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanı Toplu Yaşam Alanları için bırakılan koruma alanı esas alınarak, koruma alanının kuzeyindeki, yaklaşık 3860 metrekarelik Park alanının; Hammadde Alanı olarak düzenlenmesi, yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu değişikliğin nazım imar planına aktarıldığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Çalca Mahallesi 900 ile 1007 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar planları hazırlanırken, Hammadde Alanı olarak düzenlenen imar planı değişikliği ile azalan park alanına karşılık, yaklaşık 4920 metrekare büyüklüğünde Park alanının düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Andız Mahallesi, 153 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;       

                İlimiz merkez Andız Mahallesi, 153 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

27.12.2016 tarih, 5496 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kirazpınar Mahallesi, J23B04A3 Pafta, 153 Ada, 1 ve 2 numaralı parseller, J23B04A4 Pafta, 153 Ada, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin malikiyiz. Mevcut yapı adası üzerinde özel bir yurt binası yapmak istemekteyiz. Bu 5 parsel toplamda bir Ada oluşturmaktadır ve tevhit işlemlerimiz halen devam etmektedir. 153 Numaralı ada üzerine YURT-KUR ile aramızda yapmış olduğumuz protokole istinaden ''Özel Yurt'' projelerimizi hazırlamaktayız. Anlaşmamız gereği, YURT-KUR şartname maddeleri bizi TİP odalar ve TİP planlar yapma konusunda zorlamaktadır. Bu tip planlar açısından komisyonunuzdan bazı taleplerimiz olacaktır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

1) Mevcut yapı adamızda yapılaşma katsayıları; T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05 olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin T.A.K.S: 0,375, K.A.K.S: 1,50 olarak yeniden düzenlenmesini istemekteyiz. Bunun sebebi; TİP plan olduğumuz için taban alanımızla ara katlarımız aynı metrekarededir ve çıkma yapamamaktayız. T.A.K.S K.A.K.S oranının ¼ olarak korunmasını istemekteyiz. Artan yoğunluk miktarına karşılık, EK'te tapu fotokopisi bulunan parselimizden hesaplarınız doğrultusunda gerekli kesintinin yapılarak, Kütahya Belediyesine bedelsiz olarak terkini yapacağımızı beyan ederiz.

2) Yapı adamızın lejantı ''Konut Alanı'' olarak geçmektedir. Bunun düzeltilip, ''Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel Yurt – Ticari Tesisler)'' olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz.

            3) Kat yükseklikleri konusunda yine YURT-KUR'un şartnamesindeki kat yükseklikleri sınırlamasına uygun olarak, Hmax:16 mt talep etmekteyiz. (Planlarımızda 1. Bodrum katımız otoparktır ve 2 mt subasman yüksekliğinden faydalanmaktayız)

4) Planlarımız doğrultusunda tasarladığımız, bloklarımızın yerleşimini gösterir vaziyet planımız EK'tedir. YURT-KUR şartnamelerine uygun olarak tasarladığımız kütlelerimiz yapı adamıza plandaki gibi yerleşmektedir. EK'teki kotlu krokiye göre binalarımız ve arsamız güneybatı tarafındaki 10 metre genişliğindeki ana yol kotunun çok altında kalmaktadır. Böylelikle ana yol yaklaşma mesafesine sıfır yaklaşımda olan adamız, ana yoldan tam anlamıyla faydalanamamaktadır. Bu sorunu aşabilmek adına, subasman kotumuzun güneybatı cephemizdeki 10 metre genişliğinde bulunan uzun ana yolun üzerinden verilmesini ve bunun yeni çıkacak çapımıza işlenmesini talep etmekteyiz. Böylelikle ana yoldan, yurt binamıza giriş çıkışları rahatlıkla yapabileceğiz. Ayrıca, yerleşim planında gördüğünüz üzere çekme mesafelerine uyularak bloklarımızı yerleştirdiğimiz takdirde iki bina arası çekme mesafemiz 7 metre olmaktadır. Bunun sebebi ise, yurt binamıza ait aktivite ve sosyal faaliyetlerimizi yapabileceğimiz alan olarak arsamızın kuzeybatısında yer alan 10 metre genişliğindeki yol cephesine bakan alanı ayırmak istemekteyiz. Kütlelerimizin mevcut imar planına işlenmesini talep etmemekteyiz ancak, iki blok yapılması halinde bloklar arası çekme mesafesi minimum 7 metre olmalıdır gibi bir plan notu eklenmesini talep etmekteyiz. Bu konular ile ilgili mağduriyetimizin giderilmesi ve yeni çıkarılacak olan çapımıza işlenmesi konusunu komisyonunuzun takdirine bırakıyoruz. Gereğinin yapılması ve tarafımıza bilgi aktarılması konusunu arz ederim...'' şeklindedir.

            İlgi dilekçede sehven Kirazpınar Mahallesi olduğu belirtilen, Andız Mahallesi, 153 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.05, 5 metre ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli lejandlı alanda kalmaktadır. Andız Mahallesi 4228 ada 1 nolu parsel alanının 1300 m2'lik kısmı Belediye Meclisimizin 06/12/2016 tarih, 393 sayılı kararıyla Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmişti. Geriye kalan 739 m2'lik kısmı Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.00, 5 metre ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli lejandlı alanda kalmaktadır. Kirazpınar Mahallesi, 3882 ada 6 nolu parsel alanının bir kısmı Uygulama İmar Planında yol alanında bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır.

            Andız Mahallesi 153 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel alanında; Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel yurt-Ticari Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:1.50 Ayrık Nizam, Yençok:16 mt (4 kat) lejandlı alanın düzenlenmesi, çekme mesafelerinin 7 metrelik yola bakan kısımlarda 8 metre, 10 metrelik yola bakan kısımlarda da 5 metre olarak düzenlenmesi, yan bahçe mesafesinin 3,5 metre olarak düzenlenmesi, artan yoğunluk karşılığında Andız Mahallesi 4228 ada 1 nolu parsel alanının, 739 metrekarelik kısmının Belediye Hizmet Alanı Yençok:3 kat, KAKS:1.00 olarak düzenlenmesi ve 4228 ada, 1 nolu parsel alanı ile ilgili; ''Tevhit yapılabilir. Tevhit yapıldığı takdirde Belediye Hizmet Alanlarının birleşimindeki yapı yaklaşma mesafeleri uygulanmayacaktır.'' şeklinde plan notunun oluşturulması, yönlerindeki Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Kirazpınar Mahallesi 1121 m2 büyüklüğündeki 3882 ada 6 nolu parsel ile, Andız Mahallesi 4228 ada 1 nolu parsel alanının imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen 739 metrekarelik kısmının kayıtsız, şartsız, bedelsiz, Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla; yukarıda belirtilen Andız Mahallesi 153 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel alanındaki plan değişikliğinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;      

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 29.11.2016 tarih, 21251 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından söz konusu park alanında Trafo yeri düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği önerilmiştir. Trafonun kavşak trafik güvenliğini ve görüş mesafesini olumsuz etkilememesi açısından öneri trafo yerinin kuzey yönünde kaydırılması suretiyle; Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde Park alanında Trafo alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;       

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

01.12.2016 tarih, 5044 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Bahçelievler Mah., .....20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel nolu kayıtlı bulunan betonarme eski binamı yıkarak yenilemek istiyorum. Şu anda uygulamada 3 kat gözükmekte iken 5 kat olmasını istiyorum...” şeklindedir.

            Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 nolu parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut, Y lejandlı alan bulunmaktadır. Talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması halinde yoğunluk artışı meydana gelecek ve söz konusu adadaki yapılaşma düzeni bozulacaktır. Ayrıca, 2 nolu parselin genişliği Yönetmelikte belirtilen 5 kat için gerekli minimum parsel genişlik ölçüsünü sağlamamaktadır.   Bu nedenlerden dolayı Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 nolu parselin 3 kattan 5 kata çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde yeşil alan ve refüjlerde bulunan fidanların, mevsimlik çiçeklerin sulanması amacıyla 3 adet sulama tankeri (kamyon) alınması ve 2017 yılı bütçesinin T1 cetveline eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde yeşil alan ve refüjlerde bulunan fidanların, mevsimlik çiçeklerin sulanması amacıyla 3 adet sulama tankeri (kamyon) alınmasına ve alınacak olan Sulama tankerlerinin 2017 yılı bütçesinin T1 cetveline eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

Belediyemize ait olan, Zafer Meydanında bulunan, led ekran totemin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Zafer Meydanında bulunan ve Belediyemize ait Led Ekran Totemin reklam ve ilan fiyatlarının;

            11:00  - 23:00 saatleri arasında saniyesi 1,00 TL (KDV dahil),

23:00 - 11:00 saatleri arasında saniyesi 0,50 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesine ve 2017 Yılı Belediye Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda  oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

Makine İkmal sahamızda araçlarımızın ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 7 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon, 1 adet kasalı damperli kamyonet, 1 adet sulama tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryakıt tankeri, 1 adet grayder, 1 adet yükleyici(loder) ve 2 adet silindir alımı için 5.000.000,00 TL tutarına kadar iller bankasından kredi alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

          2017 yılında Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün iş programlarında artış oluşması ve Makine İkmal sahamızdaki araçların ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle 7 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon, 1 adet kasalı damperli kamyonet, 1 adet sulama tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryakıt tankeri, 1 adet Greyder, 1 adet yükleyici (loder) ve 2 adet silindir alımı için 5.000.000,00 TL (BeşmilyonTürkLirası) tutarına kadar İller bankasından kredi alınmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesi gereğince İlimiz de bulunan çatılar hakkında alınan kararlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

            Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 10.maddesi “Belediye uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatısı ile ilgili kurallar getirmeye yetkilidir” hükmüne istinaden İlimiz Kütahya da ki çatılar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

-Çatıların %40 eğimli mahya yüksekliği dahilinde kalması ve yapının durum ve ihtiyacına uygun olması zorunludur. Ayrıca mahya yüksekliği de 5.00 m'yi geçemez. Çatı aralarında yönetmelikte belirlenen ölçüleri sağlamak kaydıyla su deposu, asansör kulesi ve son katlardaki bağımsız bölümlerle irtibatlı bölümler düzenlenebilir. Son kat düzenlemesinin çatı arası ile birlikte yapılmasının istendiği durumlarda imar planındaki saçak kotunun altında başlamak ve normal koşullardaki azami mahya yüksekliğini geçmemek koşulu ile çatı %40 eğimi aşabilir. Hiçbir koşulda çatı arasında ikinci bir döşeme ile kat oluşturulamaz. Her durumda çatıya müdahale edilebilecek şekilde düzenleme yapılacaktır.

-Çatı arasında oluşturulan bölümlerde, çatı fenerinin önünde balkon düzenlenebilir.

Ancak bu balkonların eni 3.00 m 'yi geçemez. Onaylı projesinin dışına çıkılarak bu alanın kapatıldığının tespit edilmesi halinde imar kanunun 32. ve 42.maddesi uyarınca cezai işlem yürütülür.

-Yapıların durum ve işlem ihtiyacına yönelik olarak farklı çatı tipleri de uygulanabilir.

-Çatı eğimi derinliği ve/veya cephesi 20m.yi geçmeyen köşe parsellerde yol cephelerine; diğerlerinde her yöne uygulanır. Sadece yol cephelerine eğim uygulanan köşe parsellerde verilecek maksimum mahya kotu çatı eğiminin iki yöne hesaplanmasıyla elde edilen kotu aşamaz. Hesaplanan yüksekliğinin 3.50m.nin altında kalması halinde 3.50m.ye kadar yükseltilebilir.

-Açıklıklar arası mesafe minimum 1.50 m. olmalıdır. Açıklıklar üzerinde yapılacak kuşluk pencereleri birleştirilerek düzenlenemez. Kuşluklarda (çatı feneri) çatı yüzeyinden saçağa doğru uzatılan mahya derinliği max 0.5 m. olabilir.

-Çatı üst örtü malzemesi, çatının her yüzeyinde aynı veya uyumlu olmalıdır.(renk ve doku) Çatı imgesi deforme edilmemelidir. Kütahya'nın kış şartları düşünülerek dayanımı yüksek malzemeler seçilmelidir. Membran gibi serilen malzemeler kullanılmamalıdır. Çatılarda shıngle(şıngıl) malzeme kullanılmalıdır.

-Son katlarda bağımsız bölümlerle irtibatlı yapılabilecek dubleks dairelerin giriş katlarında düzenlenecek alanların planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen minimum mahal şartlarının (27 m2alan) sağlaması zorunludur.(1 oturma odası dar kenarı 3.00 metre, alanı 12.00 m2 ;1 yatak odası

veya nişi dar kenarı 2.40 metre, alanı 8.00 m2;1 mutfak veya pişirme yeri dar kenarı 1.50 metre. alanı 3.3 m2;1 banyo veya yıkanma yeri dar kenarı 1.20 metre, alanı 3.00 m2)

-TAKS-KAKS-EMSAL olan parsellerde, kendi emsal alan hakkından kullanmak şartıyla mansart çatı uygulamasına izin verilecektir.

-Dublex merdivenleri yapının statik sistemine uygun olarak; sonradan sökülüp takılır biçimde olmayıp; basamak genişliği min.0.80m olacak şekilde yapılmalıdır.

-Yapıdaki çıkmalar ile cephe hattındaki sürekliliğinin bozulduğu durumlarda, çatı başlangıç hattının önünde bırakılan boş alanlar, üzerinde yürülemeyen çatı olarak düzenlenebilir ya da bu saçaklar, düzenlenen teras alanlarında kullanılabilir.

-Çatı arasının kullanılmadığı durumlarda mansart tip çatı uygulanmayacaktır.

-Tescilli sivil mimari örneği, anıtsal, etkilenme geçiş alanlarındaki çatı örtüleri ve bunların yapılacak, tamir ve tadil edilecek çatı örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.

-Mansart Tipi Çatı (ek şematik çizimler):Çatılara ilişkin düzenlemelerde ek deki çizimler dikkate alınacaktır. Ek de düzenlenen şematik çizimlerde belirtilen sayısal verilere uymak şartıyla; gerekli görülen koşullarda mansart çatılar düzenlenebilir.

-Mevcut binalar için geriye dönük uygulama yapılmayacaktır.

-Bu uygulama kararın kesinleşmesine müteakip Mülki idare amirine gönderilmesi ile yürürlüğe girer.

-Mansart çatı yapılmak istenilmediği durumlarda ise; diğer uygulamalar için çatı kırımları ayrık nizamlarda her yöne, bitişik nizamlarda iki tarafa, köşe başlarında yol cephelerine olacak şekilde ve çatı arası kullanımı olduğu durumlarda, minimum 3.00 metre teras çekmeleri yapılarak, çatı yüksekliği yüzde 40 eğim içerisinde kalacak şekilde, max. 5.00 metre, bitişik komşu parsellerden ve farklı bağımsız bölümler arası 1.50 metre çatılar yapılmak şartıyla uygulanacaktır.

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

İlimizde, Futbol, Boks, Halter, Jimnastik, Atletizm, Bilek Güreşi, Fitness branşlarında, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Kütahya Belediye Sporumuzun, 2017 yılı harcamaları için 300.000,00 TL(ÜçYüzBinTürkLirası) nakdi yardım ile sporculara 120 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı verilmesi, bunun için gerekli ödenek aktarımının yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi “… Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler” uyarınca; İlimizde boks, Futbol, halter, jimnastik, atletizm, bilek güreşi, fitness branşlarında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Kütahya Belediye Sporumuzun 2017 yılı harcamaları için 300.000,00 TL (ÜçYüzBinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına,  sporculara 120 kişilik yemek yardımı ve ulaşım kartı yardımı verilmesine, bunun için gerekli ödenek aktarımının yapılmasına işaretle yapılan oylama için oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

            Porsuk su deposunda elektrik tasarrufu yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince de müzakere edilerek görüşüldü.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

                İlimiz Mustafalar yaylasındaki suyun değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince de müzakere edilerek görüşüldü.

 

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

           Şehir şebeke sularından enerji elde edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi ve konu meclis üyelerince de müzakere edilerek görüşüldü.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

  Belediye Meclis Başkanı                                        Katip                                        Katip

 

     Kamil SARAÇOĞLU                                     Pınar AKBULUT                  Ömer Faruk DURMAZ