BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 6. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 6. olağan toplantısı 1.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 02.06.2015 SALI günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10-FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM,14-PINAR AKBULUT,15-SELİM DURMAZ, 16-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,17- ŞULE UYKUN, 18-MURAT HASER, 19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 20-AHMET ULUCA,21-SERDA BAL YILDIZ, 22-NEDİM DELEN,23-CEMAL AYDIN,24-YUSUF SÖKMEN,25-MERVE ÖZÇINAR GÜL,26-EROL MERCAN, 27-MUSTAFA EROL, 28-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU,29-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN’İn izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

22. aktarma cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/05/2015 tarih ve 1619 sayılı yazıları ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/05/2015 tarih ve 1759 sayılı yazılarına istinaden, ihalesi yapılacak Germiyan Sokak Aydınlatma Yol ve Altyapı Düzenlemesi için ‘Eski Eser Alım ve Onarımları’ ekonomik kodunda yeterli ödeneğin olmadığını belirtilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ilgi yazısında ise ‘Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri’ ekonomik kodundaki ödenekten İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu kalemlere 1.535.000,00 TL ödeneğin aktarılabileceği bildirilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince;

22. Aktarma cetvelinde Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu belirtilen 1 adet Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması tertibinden 1.535.000,00 TL tenzil edilerek; 1 adet Mamul Mal Alımları tertibine 1.535.000,00 TL ilave edilmesine, aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan daire, işyeri ve arsaların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda detayları belirtilen daire, işyeri ve arsaların; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri çerçevesinde, ihale ile satışının yapılmasına, satışı ile ilgili fiyat tespiti, satış şartlarının belirlenmesi, anlaşma, sözleşme ve protokollerin hazırlanması, imzalanması, ve tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

DAİRELER

MAHALLE

ADA/PARSEL

BLOK

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

İNKÖY

156/7

C

ZEMİN

4

İŞYERLERİ

SIRA

NO.

MAHALLE

ADA/PARSEL

BLOK

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

1.

ALİ PAŞA

63/202

A

ZEMİN

10

2.

ALİ PAŞA

63/202

A

BİRİNCİ

13

3.

ALİ PAŞA

1646/203

 

BİRİNCİ

9

ARSALAR

SIRA NO.

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

1.

Y.BEYAZIT

18.O.I.

1017

11

2.

Y.BEYAZIT

17.Ö.I.

698

20

3.

Y.BEYAZIT

18.Ö.I.

2648

6

4.

Y.BEYAZIT

18.O.I.

2631

4

5.

Y.BEYAZIT

18.O.II.

1499

8

6.

Y.BEYAZIT

18.O.IV.

1086

6

7.

Y.BEYAZIT

18.O.II.

1061

1

8.

Y.BEYAZIT

18.O.I.

1027

16

9.

Y.BEYAZIT

18.O.I.

1027

25

10.

Y.BEYAZIT

95

582

8

11.

Y.BEYAZIT

18.O.I.

1106

10

12.

ALAYUNT

J.24.A.08.d.4

3372

7

13.

BÖLCEK

J.23.B.05.D.4.d

3923

70

 

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3989 ada 3 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3989 ada, 3 parsel numaralı (eski 1753 parsel) 422,25 m²'lik taşınmaz; kısmen 1/1000 Uygulama İmar Planları dışındadır, plan içinde kalan kısmı ise; yolda kalmaktadır

İlimiz Bölcek Mahallesi, 3989 ada, 3 parsel numaralı (eski 1753 parsel) 422,25 m²'lik taşınmazın; o tarihte yürürlükte olan İmar Planına göre yola tahsisli olan 113,56 m²' lik kesimi için mal sahibi Halil İbrahim OKÇU ile imzalanan protokol neticesinde söz konusu yola tahsisli olan kesimi Kütahya Belediyesi'ne yol olarak kullanım hakkı verilmiştir.

Söz konusu parseldeki taşınmazın tamamı Halil İbrahim OKÇU adına kayıtlı iken, önce Hasan Hüseyin TUNCAY'a, daha sonra ise; Mehmet ÇELEBİOĞLU'na satışı yapılmıştır. Mehmet ÇELEBİOĞLU 3989 ada, 3 parsel nolu taşınmazı 422,25 m² olarak aldığını, Halil İbrahim OKÇU'nun vermiş olduğu kullanım hakkından haberi olmadığı için; taşınmazının yolda kalan kısmının kamulaştırılmasını yada takas ile mağduriyetinin çözülmesini talep etmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” ile 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :26.340,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı:

2014 yılı:

2015 yılı : 26.340,00 TL

2016 yılı:

2017 yılı:

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 26.340,00 TL

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Bölcek mah.3989 ada, 3 parsel (Eski 1753) parsel

2015

26.340,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Tavşanlı yolunun sağında, Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüsü karşısında bulunan imar planında park olanı olarak görülen alanın köşesine yap-işlet devret modeliyle büfe yaptırılıp işletilmesi talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (a) fıkrası “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” ve aynı Kanun'un (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek” hükümleri uyarınca;

İlimiz Merkez Tavşanlı Yolunun sağında, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsün karşısında, villaların bulunduğu bölgede, imar planında park alanı olarak görülen alanın köşesine, Belediyemizce gösterilecek yere 3.50 x 3.50 ebatlarında büfenin ihaleyi alan tarafından yapılıp işletilmesi ve süresi sonunda Belediyemize devredilmesi şartı ile;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işletilmek üzere kiraya verilmesi, ihale şartlarının belirlenmesi, sözleşmelerinin imzalanması ve söz konusu yer ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan üstün başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinin (b) fıkrası gereğince; yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda Kütahyamızın adını duyuran, tanıtımını yapan, üstün başarı gösteren ve derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesi ve verilecek ödüllerin belirlenmesi konularında Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne  yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 875 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 875 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

18.02.2015 tarih, 746 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parsel imar planında Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. 4 katın 8 kata çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Yoğunluk artışına neden olacağı, yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

27.01.2015-370, 19.03.2015-1333 ve 07.05.2015-2127 tarih-kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Sanayi Alanı (dokuma atölyesi) lejandlı sahanın T2, ticaret ve konut alanı olarak imar planı değişikliği talep edilmektedir.

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar planında Sanayi Alanı, D lejandlı saha ve Dokuma Atölyeleri, TAKS: 0.40, h: 8.00 m. lejandlı sahalar bulunmaktadır. Teklif imar planı değişikliğinde 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 5 kat, T2 lejandlı alan, park ve yol alanları düzenlenmiştir. Söz konusu teklif imar planı değişikliğinde yan bahçe mesafesinin 3,5 m. olarak düzenlenmesi; 25 m.'lik yolların kavşak noktasında imar adasının köşesinin kırılması; plan notu olarak “Parselasyon aşamasında 4, 5, 9, 10 nolu parsel alanları toplamının min. 2.589 m2'si yol ve park alanı olarak kamuya bedelsiz terk edilecektir.” notunun eklenmesi, çizimin buna uygun olarak düzenlenmesi kaydıyla:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 5 m. ön, 3,5 m. yan bahçe mesafesi bulunan TAKS: 0.32, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 5 kat, T2 lejandlı alan, park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; bu uygulama imar planı değişikliği alanındaki fonksiyonları içeren nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,13 – NİP-9422,12); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

08.05.2015 tarih, 2170 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parsel alanında uygulama imar planında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Hmax: 16.50 m., 4 kat” lejandlı alanda kalmaktadır. Söz konusu parselin batı tarafında DSİ kanalından dolayı yapı yasaklı alan bulunmaktadır. 144 nolu parsel alanı; yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı lejandlı sahada kaldığından, Nazım İmar Planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Bölcek Mahallesi, J23b09b2b pafta, 3980 ada, 144 parsel alanına yönelik olarak; “Parselin batı tarafında bulunan DSİ kanalından dolayı yapı yasaklı alana zemin üstü katlarda 1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-5798,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, MERVE ÖZÇINAR GÜL, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, ALİ KORKMAZ'ın red oylarına karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

31.03.2015 tarih, 1532 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde imar planında TAKS: 0.20, Ayrık nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır.

Söz konusu parsel alanında 3 katlı öğrenci yurdu yapmak amacıyla, Yurt Tesisi sahası olarak imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 125 ada, 4 parselde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

10.04.2015 tarih, 1742 kayıt nolu dilekçe; “Dilekçem ekindeki imar durum belgesinde A ile gösterilen kısmın imar plan tadilatı yapılarak imar alanından yol alanına katılmak suretiyle şuyulandırmanın kaldırılması hususunu...” şeklindedir. Konu etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 ada, 317 parsel bölgesinde imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. İmar Planlarının revizyonu için çalışmalar devam etmekte olup; söz konusu talebin Revizyon İmar Planları kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parselde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar planında Bitişik nizam 8 kat, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kayıklıklar olabileceğinden nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir. Servi Mahallesi, 19 pafta, 670 ada, 44, 45, 50 nolu parsellerin bulunduğu alanda diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden “Hmax: Serbest” lejandının eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup (UİP-9420,14); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

DDY Altgeçit projelerinin imar planlarına işlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

DDY Altgeçit projelerinin imar planlarına işlenmesine yönelik imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup , yapılan görüşmeler sonucunda;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün 26.01.2015-1027, 10.02.2015-1796, 25.02.2015-2404 ve 24.03.2015-3397 tarih-sayılı yazıları etüd edilmiştir. “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince hemzemin geçitlerin alt-üst geçide dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında: 1-Atatürk Bulvarı-Şeker Farikası önü, 2-Osmangazi-Sanayi Geçidi, 3-Osmangazi-Pazaryeri Geçidi, 4-Bölcek Geçidi (altgeçit olarak), 5- 1.OSB Sanayi Geçidi (üstgeçit olarak) düzenlenecektir. 1. OSB Sanayi Geçidinde uygulanacak proje imar planında yol alanında kalmaktadır. Diğer 4 adet bölgede altgeçit projelerinin imar planlarına işlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir.

Atatürk Bulvarı-Şeker Farikası önü, Osmangazi-Sanayi Geçidi, Osmangazi-Pazaryeri Geçidi ve Bölcek Geçidi bölgelerinde altgeçit projelerinin imar planlarına işlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,15 – NİP-9422,13); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, MERVE ÖZÇINAR GÜL, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, ALİ KORKMAZ'ın çekimser oylarına karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 171 sayılı kararıyla onaylanan Geven Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan İtiraz konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 171 sayılı kararıyla onaylanan Geven Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

20.04.2015 tarih ve 1911 kayıt nolu dilekçe; “İlimiz Merkez Geven Mah. 113 ada 2 parsel nolu taşınmaz için müdürlüğünüz tarafından mahalle evi yapılabilmesi için imar planı hazırlanmaktadır. Ancak Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün yapacağı tip mahalle evi, hazırlanan imar planındaki arsaya sığmadığından plandaki 7 m'lik yolun iptal edilmesini ile ilgili hususu; Saygılarımla arz ederim.” şeklindedir.

Belediye Meclisimizin 01/04/2015 tarih ve 171 sayılı kararıyla Geven Mahallesi 113 ada 2 parsel alanında Belediye Hizmet Alanı ve parsel alanının güney bölgesinde 7 m'lik yol alanı düzenlenmiştir. Yukarıdaki dilekçe değerlendirildiğinde söz konusu Belediye Hizmet Alanının güneyindeki 7 m'lik yolun iptal edilerek yol alanı bölümünün Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesi yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlemesi uygun görülmüş olup (UİP-11170,1 – NİP-11171,1), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Erol MERCAN'ın red oylarına karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

“İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2417 nolu parselde imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2417 parselde imar planı yapımı konusu görüşüldü yapılan görüşmeler sonunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarih 660 sayılı yazıları ile iletilen “Çalca Mahallesi 2417 parsel numaralı ölü hayvanların defin edileceği alan hakkındaki yazıda, Türkiye Afet Müdahale Plan kapsamında; Kütahya İlinde meydana gelebilecek afet sonrası ölü hayvanların gömü yerlerinin tespit edilmesinin acil olarak belirlenmesi amacıyla Belediyemizce belirlenen yerin uygunluğu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na görüş sorulduğu, söz konusu bölgenin Porsuk baraj gölünün Havza Koruma alanı içinde bulunması sebebi ile, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğünün de görüşünün alınması gerektiğinin bildirildiği, bu nedenle Eskişehir Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konunun incelendiği ve söz konusu faaliyetin gerçekleşmesinde herhangi bir sakıncanın olmadığı...”

Bahse konu yazı etüd edilmiştir. Çalca Mahallesi 2417 numaralı parsel alanı İmar Planlarının dışındadır. Söz konusu alanda, İlave Mevzi İmar Planı yapılması için, idaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara : şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması ve jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi J24A06A paftada imar planı değişikliği ve imar planı yapımı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi J24A06A paftada imar planı düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup; yapılan görüşmeler sonunda;

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 07.07.2014 tarih 304-2667 sayılı yazılarında “Semra Tunçbilek'e ait dilekçe başvurusundaki bahse konu olan, Şehir merkezinden uzakta olan Şehir Mezarlığına ulaşımı kolaylaştıracak eski yola alternatif olarak yeni yol açılması ile alakalı düzenlemelerin tarafınızdan değerlendirilmesi” şeklindedir.

Dilekçe etüd edilmiştir. Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisleri Alanının kuzey kesiminde bulunan İnköy Şehir Mezarlığı için Atıksu Arıtma Tesislerinin batısında bulunan 12 metrelik yolun 15 olarak düzenlenmesi ve yolun, otopark alanının batısından mezarlık alanına kadar devam ettirilmesine (UİP-12491,1 – NİP-12492) , 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Ilıca, imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik alanda imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ilıca, imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik alanda imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye mücavir alanlarımız içerisinde, Kütahya- Ilıca- Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında, Ilıca imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik, Ilıca yolunun güneyinde kalan yaklaşık 17 hektarlık alanda, İdaremiz tarafından Tercihli Kullanım Alanı (Turizm, Konut ve Bu Kullanımların Gerektirdiği Sosyal Donatı Alanları), (E:0.40, Hmax:11.50 metre, 3 kat), Ilıca yolunun kuzeyinde kalan yaklaşık 17 hektarlık alanda, İdaremiz tarafından Turizm Tesis Alanları (E:0.40, Hmax:11.50 metre, 3 kat) olarak imar planı yaptırılması düşünülmüştür. 4957/2634 sayılı yasa kapsamında ''Termal Turizm Merkezi Alanı'' içerisinde bulunan; Ilıca, I24D17A paftalarda, Söz konusu yaklaşık 35 hektarlık bölgede nazım ve uygulama imar planları bulunmamaktadır. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Turizm Tesis Alanı, Tercihli Kullanım(Turizm+Konut) Alanı, Sağlık ve Turizm Tesis Alanı ve orman alanında kalmakta olup, enerji nakil hatları ile doğa yürüyüş parkuru güzergahı geçmektedir. Aynı Çevre Düzeni Planında, Porsuk çayı kısa mesafe koruma alanı sınırı ile Porsuk çayı uzun mesafe koruma alanı sınırı arasında bulunmaktadır. İmar planı çalışması yapılması düşünülen bu bölgede 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre sit alanı bulunmamaktadır.

Çevre Düzeni Planında, Ilıca imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik, Ilıca yolunun güneyi ve kuzeyinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alanda; Tercihli Kullanım Alanı ve Turizm Tesis Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, 3-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, 4- Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara, 5-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 6-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ankara, 7-Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 8-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 9-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 11-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 12-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 13-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması, Kültür ve Turizm Bakanlığından konu ile ilgili ön izin alınması,

02/12/2014 tarih, 416 sayılı Belediye Meclis kararıyla, Ilıca, Işıkkara, 123 ada, 513 parselde, Çevre Düzeni Planı koşulları kapsamında; Sağlık ve Turizm Tesis Alanı ile Turizm Tesis Alanı (E:0.40, Hmax:11.50 m.-3 kat, İfraz edilemez.) lejandlı alanın düzenlenmesi uygun görülmüş ve onaylanması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığına planlar gönderilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yerinde yapılan inceleme sonucunda, 1/25.000 ölçekli Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında belirtilen Turizm Tesis Alanı ve Sağlık ve Turizm Tesis Alanı sınırları esas alınarak, söz konusu Ilıca, Işıkkara, 123 ada, 513 parselde; Günübirlik Tesis Alanı ve Kür Merkezi Alanı olarak imar planlarının yeniden hazırlanması, Kültür ve Turizm Bakanlığından konu ile ilgili ön izin alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 803 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 803 adada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

17.11.2014 tarih 6491 kayıt nolu dilekçe ile 30 Ağustos Mahallesi, 803 ada, 22 nolu parsel alanının bulunduğu sahaya; Y lejandı eklenerek, 2 metre arka bahçe mesafesinin belirlenmesi yönünde, imar planı değişikliği müracaatı yapılmıştır. Konu ile ilgili; Kütahya İl Özel İdaresinin 16.04.2015 tarih, 4674 sayılı yazılarıyla 803 adada 31 nolu parsel alanında Termik Sitesi Misafirhanesi lejandının aynen devam etmesinin gerekliliği, 31 nolu parsel dışındaki kalan ve şahıs parseli olan 803 ada, 22 nolu parsel üzerindeki (termik sitesi misafirhanesi) lejandın kaldırılmasında sakınca olmayacağı, hususları iletilmiştir.

Söz konusu 803 nolu adanın bulunduğu sahada, 1/5.000 Nazım İmar Planında sosyo - kültürel tesis alanı lejandlı saha yer almıştır. Uygulama imar planında ise Blok Nizam – 4 kat, Termik Sitesi Misafirhanesi lejandlı saha bulunmaktadır.

803 ada, 31 nolu parsel alanı dışındaki diğer parsellerin olduğu bölgede; Termik Sitesi Misafirhanesi lejandının iptal edilmesi, kadastral yol alanının orta bölümünden oluşacak parsel çizgisinin belirlenerek, konut – blok nizam – 4 kat – 5 metre ön bahçeli - cephe işaretli - Y :yetersiz ada derinliği nedeniyle arka bahçe mesafesinin Belediyenin takdirine göre yönetmeliğin öngördüğü asgari mesafenin altında uygulanabileceği veya hiç uygulanamayabileceği yapı adaları – 2 metre arka bahçeli, lejandlı alanların düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile sosyo - kültürel tesis alanı lejandlı sahada, mevcut konut alanlarının düzenlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,16 – NİP-9422,14) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

Milli Savunma Bakanlığı’nın 06.05.2015 tarihli yazısına istinaden, mania planı kriterlerine ilave olarak, Askeri Hava alanının (meydan referans noktasından) 15 km. çevresinde, 150 metre ve daha yüksek yapılaşmalarla ilgili koşulun uygulanmasına yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Milli Savunma Bakanlığı’nın 06.05.2015 tarihli yazısına istinaden, mania planı kriterlerine ilave olarak, Askeri Hava alanının (meydan referans noktasından) 15 km. çevresinde, 150 metre ve daha yüksek yapılaşmalarla ilgili koşulun uygulanmasına yönelik imar planı değişiklikleri, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Milli Savunma Bakanlığı’nın 06.05.2015 tarih, 51291087-4220-41-15/ (7500- 162-23) 6422 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda; Belediyemizce de uygulanmakta olan Mania Planı Kriterlerine, 150 metre ve daha yüksek yapılaşmalarla ilgili, ilave plan açıklamasının eklenmesi , bildirilmiştir.

Bahse konu 06.05.2015 tarihli yazıdaki belirtilen konuların uygulanmasına,

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin İkinci Bölümü: Tanımlar kısmında, Kat Yüksekliği tanımında, hiçbir koşulda hava mania kriterlerinin aşılamayacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisindeki, tüm imar planlarında uygulanmak üzere; “ Kütahya Askeri Hava Alanı ile ilgili olarak, Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır. Meydan referans noktası(havaalanı)ndan 15 km. ye kadar çevresinde ve zeminden itibaren 150 metre (ve üzeri) yükseklikteki tüm yapılara (imalatlara) ait bilgiler, 11' inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına (Etimesgut / ANKARA) bildirilecektir.”şeklinde plan notunun düzenlenmesi yönündeki uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin (UİP-9420,17 – NİP-9422,15) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

Askeri Güvenlik Bölgeleri imar planları yapımıyla ilgili ön izin, imar planı değişikliği konuları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Askeri Güvenlik Bölgeleri imar planları yapımıyla ilgili ön izin, imar planı değişikliği konuları, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih, 93721383-349-8653 sayılı yazılarıyla iletilen, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nın Alanının çevresi ve Çevre Yolu bölgesindeki, 6 adet konudan oluşan, Yıldırım Beyazıt ve Zığra Mahallelerindeki, Askeri Güvenlik Bölgelerinin düzenlenmesine ilişkin, 2451 nolu imar planı değişiklikleri; Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih, 369 sayılı yazılarıyla onaylanarak, yürürlüğe girmişti. Söz konusu imar planı değişiklikleri dışında, yetki ve sorumlu olduğumuz Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisindeki diğer tüm Askeri Güvenlik Bölgeleri ile ilgili yapılması gerekli işlemler etüd edilmiştir.

***Yürürlükteki uygulama imar planında; Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parselin bulunduğu alanda Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Trafo, Park, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alanlar bulunmaktadır. Taşınmazın bir bölümü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 7 parselin bulunduğu alanda imar planında Sağlık Meslek Lisesi-Sağlıkla İlgili Eğitim Hizmetleri Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.40, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, park, yeşil alan ve yol alanları bulunmaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 655 ada, 10 parselin bulunduğu alanda imar planında yol alanı bulunmakta olup, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 655 ada, 9 parselin bulunduğu alanda imar planında Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.30, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Sağlık Tesisi Alanı Bahçe Alanı, trafo, park, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alanlar bulunmaktadır. Taşınmazın bir bölümü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 655 ada, 2 parselin (yeni 15-16-17 nolu parseller bölgesi) bulunduğu alanda imar planında Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.50, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Sağlık Tesisi Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.30, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest lejandlı alan, Sağlık Tesisi Alanı Bahçe Alanı, park, kanal, yol, yeşil alan, yapı yasaklı alanlar bulunmaktadır. Taşınmazın bir bölümü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Ilıca, Işıkkara Köyü, 20 parsel alanında yürürlükteki uygulama imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parselin bulunduğu alan; 2634 sayılı yasa kapsamında Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Alanı sınırları içerisinde kalmakta olup, aynı zamanda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Termal Turizm Merkezi Alanlarındaki, imar planı, değişikliği, revizyonu v.b Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Riskli Alanlardaki imar planı, değişikliği, revizyonu v.b Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi ve Ilıca'da söz konusu Askeri Güvenlik Bölgesi olarak düzenlenmesi istenen parsel alanlarının yürürlük imar planındaki durumları ve ilgili hususları dikkate alınarak, bu parsellerde Askeri Güvenlik Bölgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunun Milli Savunma Bakanlığınca tekrar etüd edilebilmesine,

*** Yürürlükteki Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı uygulama İmar Planlarında; Saray Mahallesi, 1 pafta, 4 ada, 16 parsel alanında Askerlik Şubesi lejandlı alan; Saray Mahallesi, 1 pafta, 2 ada, 1-5 parsel alanında 350 envanter numarasıyla tescilli yapı kitlesi, Askeri Alan lejandlı alan bulunmaktadır. Saray Mahallesi, 1 pafta, 4 ada, 19 nolu parsel alanının bir bölümü; Yürürlükteki Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı uygulama İmar Planlarının içerisindedir. Yürürlükteki Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı ve diğer uygulama İmar Planlarında; Saray Mahallesi, 1 pafta, 4 ada, 10-19 parsel alanında 92 envanter numarasıyla tescilli yapı kitlesi, Orduevi, Merkez Komutanlığı lejandlı alan bulunmaktadır. Yürürlükteki Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı uygulama İmar Planlarının dışındaki uygulama imar planlarında; 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 571 ada, 2 parsel alanında 88 envanter numarasıyla tescilli Tayyare Şehitliği lejandlı alan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 1873 ada, 480 nolu parsel alanında ; Askeri Saha, yol ve Bitişik Nizam – 4 katlı konut alanı lejandlı sahalar yer almıştır. 480 nolu parsel alanının doğu tarafında Karayolu karşısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli bina ve parsel alanları bulunmaktadır. Yürürlükteki Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı uygulama İmar Planları içinde ve dışındaki söz konusu parsel alanlarında; ( 480 nolu parsel alanında Bitişik Nizam – 4 katlı konut alanı lejandlı saha kalmayacak şekilde 10 metrelik yolun tasarlanması, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden görüş alınması şeklinde) , Askeri Güvenlik Bölgelerinin düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği tekliflerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlatılarak , Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi; teklif nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde onaylanmak üzere Belediyemize iletilmesine;

***Hava Radar Mevzi Komutanlığının bulunduğu alanın büyük bölümü Belediye Alan sınırlarımız içinde, bir bölümü ise Belediye ve Mücavir Alan sınırlarımız dışında kalmaktadır. Belediye Alan sınırlarımız içinde kalan bölümde imar planı bulunmamaktadır. Belediye ve Mücavir Alanlarımız dışındaki bölümlerde, imar planları Belediyemizce onaylanmadığından, İlgili İdareye başvurulması gerekmektedir. Uygulama imar planlarında; Alayunt Mahalllesi, 3311 ada, 23 nolu parsel alanının bir bölümünde yol alanı bulunmaktadır. Parsel alanının diğer kısımları ise nazım ve uygulama imar planlarının dışındadır. Parsel alanının bir bölümünde; Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.04.2001 tarih, 1419 sayılı kararıyla onaylanan Maltepe Höyük (Arkeolojik Sit ) Alanı yer almaktadır. 23 nolu parsel alanının bir bölümünde ise Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanan Yeni Çevre Yolu projesi de bulunmaktadır. Söz konusu Hava Radar Mevzi Komutanlığının Belediye Alan sınırlarımız içinde kalan bölümünde ve Alayunt Mahallesi, 23 nolu parsel (Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü ile birlikte) alanında; imar planının onaylanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı tarafından: İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, halihazır haritanın yaptırılması, 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, C) Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması; teklif mevzii nazım ve uygulama imar planlarının ilgili şehir plancısına hazırlatılarak onaylanmak üzere Belediyemize iletilmesine;

*** Yürürlükteki uygulama imar planında; 30 Ağustos Mahallesi, 102 pafta, 523 ada, 128 nolu parsel alanında, Askeri Alan lejandlı, 103 pafta, 523 ada: 132 nolu parsel alanında Askeri Alan (Lojman) lejandlı, 133 nolu parsel alanında Askeri Alan (jandarma) lejandlı, sahalar yer almıştır. Parsellerin olduğu bölgede, 6306 sayılı kanun kapsamında dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlar bulunmaktadır. Riskli Alanlardaki imar planı, değişikliği, revizyonu v.b Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmaktadır. Parsel alanlarının bulunduğu sahaların bir kısmında; halihazır haritaların , imar planına esas jeolojik jeoteknik etüdlerin eksik olduğu görülmüştür. Söz konusu 30 Ağustos Mahallesindeki parsellere ilişkin; Milli Savunma Bakanlığınca ; halihazır haritaların , imar planına esas jeolojik jeoteknik etüdlerin tamamlattırılması, Orman Bölge Müdürlüğünden orman alanlarının girip girmediğine ilişkin görüşün alınması, teklif nazım ve uygulama imar planları değişikliklerinin ilgili şehir plancısına hazırlatılarak onaylanmak üzere Belediyemize iletilmesine;

***Yürürlükteki uygulama imar planında; Servi Mahallesi, 18 pafta, 102 ada, 19 parsel alanında 5 m. ön bahçe mesafesi bulunan Bitişik nizam 4 kat, T2 lejandlı alan; Yoncalı, 1283 parsel alanında Kamu Kuruluşlarına Ait Dinlenme Tesisleri Alanı lejandlı alanlar ve yol alanı bulunmaktadır. Servi Mahallesi, 102 ada, 19 parsel ve Yoncalı, 1283 parsel alanlarında Askeri Güvenlik Bölgesi düzenlenmesi, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” plan notunun oluşturulması, yönlerindeki nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin ;(UİP-9420,18 – NİP-9422,16) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1120 ada doğusunda park sahasında ve 531 adada yol alanında trafo sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1120 ada doğusunda park sahasında ve 531 adada yol alanında trafo sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

OEDAŞ 'ın 12.03.2015 tarih, 896/201515018 – 636 sayılı yazılarıyla talep edilen trafo alanlarının oluşturulmasıyla ilgili imar planı değişikliği konuları etüd edilmiştir. Söz konusu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1120 ada doğusunda imar planındaki park sahasında trafo alanının ayrılmasıyla ilgili imar planı değişikliği müracaatı, yeşil alanda çocuk bahçesi uygulandığından kullanım sahasının azalması , 531 adada imar planında yol alanında trafo alanının ayrılmasıyla ilgili imar planı değişikliği müracaatı, yol ve kavşak alanlarında düzenleme olabileceğinden taşıt ve yaya trafiğini aksatacağı, nedenleriyle talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130, 132 pafta, 758, 763 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130, 132 pafta, 758, 763 adalarda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İlimizden tüm Türkiye’ye cenaze nakil işi için Türk Hava Yolları’yla protokol yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Türk Hava Yolları’nın yapmış olduğu proje gereği İlimizden tüm Türkiye’ye 310 TL ücretle cenaze nakil işlemleri için yapılacak protokol ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine;

Gelir tarifesinde 10.2.3 maddesinde bulunan Cenaze Nakil Ücretlerine, Uçak ile nakil başlıklı 310,00 TL’lik bedelin eklenmesine, ilerleyen zamanlarda Ek protokol ile fiyat farkı oluşması durumunda Gelir Tarifesinin güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

Eskişehir Karayolu 12. km Kırgıllı Mevki'inde bulunan Yeraltı Doğal Soğuk Hava Depoları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Zabıta Müdürlüğü’nün 28.05.2015 tarih ve 769 sayılı yazılarına istinaden Belediyemize ait Eskişehir Karayolu 12. Km Kırgıllı Mevki’nde bulunan 2. Etap Yeraltı Doğal Soğuk Hava Depolarının işletilmesinde uygulanması öngörülen aşağıdaki tabloda belirtilen kullanım ücretlerinin, Belediyemiz Gelir Tarifesi 12. Madde Eskişehir Yolu Soğuk Hava Depoları Kullanım Ücretleri kısmına eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

S.NO

SOĞUK

HAVA DEPOSU

1 AYLIK

KULLANIM BEDELİ (KDV DAHİL)

 

AÇIKLAMA

1

3 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.500,00 TL

Elektrik-su-vb.tüm giderler hariç

2

4 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu

3.100,00 TL

Elektrik-su-vb.tüm giderler hariç

3

5 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu

3.300,00 TL

Elektrik-su-vb.tüm giderler hariç

4

6 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.000,00 TL

Elektrik-su-vb.tüm giderler hariç

5

7 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu

3.100,00 TL

Elektrik-su-vb.tüm giderler hariç

6

8 Nolu Yeraltı Soğuk Hava Deposu

3.400,00 TL

Elektrik-su-vb.tüm giderler hariç

7

Galeri Olarak (ODA)

350,00 TL

Elektrik Bedeli Dahil

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 224 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen ilimizdeki cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 224 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara  isim  verilmesi konusu ile ilgili  komisyon raporu incelenmiş olup;

-Civli Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “ ilgili Mahallenin kurucularından İBRAHİM GERMİYAN Caddesi, Eski Köy imamlarından KEMAL BAYAN Caddesi, KONAKLI Caddesi, ECEM SULTAN Caddesi isimlerinin verilmesine,

-Civli Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Civli Sokak,2.Civli Sokak,3.Civli Sokak, 4.Civli Sokak,5.Civli Sokak,6.Civli Sokak,7.Civli Sokak isimlerinin verilmesine,

-İkizhüyük Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “AHMET PINAR Caddesi, ARAP DEDE Caddesi, FERHATLAR Caddesi, HACI ALİ Caddesi isimlerinin verilmesine,

-İkizhüyük Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “1.İkizhüyük Sokak, 2. İkizhüyük Sokak, 3 İkizhüyük Sokak, 4. İkizhüyük Sokak,5. İkizhüyük Sokak,6. İkizhüyük Sokak,7. İkizhüyük Sokak, 8.İkizhüyük Sokak isimlerinin verilmesine,

-Evliya Çelebi Mahallesi’inde 141,142,162,166,167,169,170,171,172 adalar arasında bulunan Sokağa “GÜLDEREN Sokak” isminin verilmesine,

-Dumlupınar Mahallesi’nde 104,2645,2646,2647 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “SÜRMELİ Sokak” isminin verilmesine,

-Dumlupınar Mahallesi’nde 2654,2655,2660,2662,2667,2668 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “BALABAN Sokak” isminin verilmesine,

-Dumlupınar Mahallesi’nde 2662,2666,2667,2668,2671 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “KADİFE Sokak” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

Kütahya merkez I.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7.maddesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 12.maddesi uyarınca;

Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil edecek Müteşebbis Heyeti'ne, yapılan açık oylama sonucunda;

1)Kamil SARAÇOĞLU,

2)Mehmet Naci PEKCAN,

3)Ebubekir ERDOĞMUŞ,

4)Selim DURMAZ,

5)Mehmet ÖZDOĞAN ASİL üye olarak,

1)Mustafa AYDIN,

2)Ömer Faruk DURMAZ,

3)Pınar AKBULUT,

4)Cafer Cihat CEYLAN,

5)Muhammed İkbal GÜNDEM'in YEDEK üye olarak, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

Kütahya merkez II.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7.maddesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 12.maddesi uyarınca;

2.Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil edecek Müteşebbis Heyeti'ne yapılan açık oylama sonucunda;

1)Kamil SARAÇOĞLU

2)Cafer Cihat CEYLAN,

3)Galip GÜLTEKİN,

4)Banu AKALINOĞLU,

5)Muhammed İkbal GÜNDEM ASİL üye olarak,

 

1)Furkan YILMAZ,

2)Fatma GÜL,

3)Ramazan YILDIRIM,

4)Selim DURMAZ,

5)Ebubekir ERDOĞMUŞ' un YEDEK üye olarak iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla İşletme İştirakler Müdürlüğü ihdası konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

10.04.2015 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince;

Sürekli gelişen ve değişen Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’nün ihdasına ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K4A pafta, 121 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K4A pafta, 121 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 555 ada, 10 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada, 222 nolu parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 222 nolu parselde ilave mevzii imar planı yapımı müracaat dosyası incelenmiş, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih, 12 sayılı kararıyla, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 222 nolu parsele, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, ilgili etüdlerin yapılması , parsel alanları toplamının en az % 39'u olacak şekilde kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması v.b kayıtlarıyla, ayrık nizam 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 – Yençok : 6.50 m. lejandlı Konut Alanı olarak mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesi uygun görülmüştü. 24.03. 2015 tarih, 1385 kayıt nolu dilekçe ile yapılan ilave mevzii imar planı teklifi, alınan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd, imar planına esas Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler, ilgili kriterler etüd edilmiştir.

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 222 nolu parselde; jeolojik-jeoteknik etüdde belirtilen Ö.A – 5.1 lejandının aktarılması, yol, park ve ayrık nizam - 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe –park tarafından 5 metre- TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 – Yençok : 6.50 m. lejandlarıyla Konut Alanının düzenlenmesi, Kamu Kurum, Kuruluş v.b lardan gelen ilgili görüşlerin plan notlarına aktarılarak plan notlarının düzenlenmesi, parsel alan miktarının yol ve park alanı olarak en az % 39'unun kamuya bedelsiz terkine ilişkin hükmün plan notlarına ilave edilmesi, yönlerindeki ilave mevzii nazım ve uygulama imar planının (UİP-12499 – NİP-12500) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 2264, 2266, 2267 nolu parsellerde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 2264, 2266, 2267 nolu parsellerde imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih, 374 sayılı kararıyla; müracaat sahibi tarafından ilgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlatılması, parsel alanının en az % 39’unun kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı olarak ayrılması kaydıyla; İnköy Mahallesi, 37 pafta, 2264-2266-2267 nolu parseller bölgesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesi, uygun görülmüştü.

26.05.2015 tarih, 2482 kayıt nolu dilekçe, İdaremize iletilen teklif imar planı, plan notları, plan açıklama raporu ve taşınmazın bulunduğu alana ilişkin imar planına esas kurum-kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunda alanın Önlemli Alanlar 5.1. lejandlı alanda kaldığı (Ö.A.5.1.) notasyonunun ve OEDAŞ kurum görüşü gereğince yapı yasaklı alanın teklif imar planına işlendiği görülmüştür.

Söz konusu, İnköy Mahallesi, 37 pafta, 2264-2266-2267 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, TAKS:0.50, Yençok:6.50 metre lejandlı alanın düzenlenmesi, yapı yasaklı alanın işaretlenmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi, 2264 ve 2267 nolu parsel alanlarında düzenlenen yol alanlarının (min. 315 m2), parselasyon aşamasında kamuya bedelsiz terk edilmesi, bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, ''Kütahya Uygulama İmar Planı Plan Notlarına uyulacaktır.'' şeklinde plan notu düzenlenmesi, ve imar planına esas kurum-kuruluş görüşlerinde belirtilen ilgili hususların plan notlarına aktarılması yönlerindeki ilave mevzii nazım ve uygulama imar planı, Parmakören Mahallesi, 3498 ada, 12 nolu parselin (1.997,62 m2) Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla, uygun görülmüş olup (UİP-12501 – NİP-12502) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2569 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2569 nolu parselde imar planı düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 19 pafta, 3956 ada, 2 parsel ( eski 1500 parsel ) rezerv yapı alanı iptali konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 19 Pafta, 3956 Ada 2 Parselin (1500 Parsel) Rezerv Yapı Alanı kapsamından çıkartılması hakkında müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda:

29.05.2015 tarih ve 2533 sayılı dilekçede, Bölcek Mahallesi, 3956 Ada 2 Parsel (1500 Parsel) in Rezerv Yapı Alanı kapsamından çıkartılması talep edilmektedir. Söz konusu parsel, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 300 sayılı kararıyla Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, tamamı özel mülkiyete ait parsellerin Rezerv Yapı Alanı olarak kullanılmaması doğrultusunda bilgi edinilmiştir.

Bu sebeple ilgi dilekçede talep edilen Bölcek Mahallesi 19 Pafta, 3956 Ada 2 Parsel'in (1500 Parsel) Rezerv Yapı Alanı kapsamından çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları, faaliyetleri etkinlikleri halkımıza tanıtmak amacıyla her ay Kütahya Belediyesi Basın Bülteni’nin basılması ve dağıtılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları, faaliyetleri, etkinlikleri, hizmetleri halkımıza tanıtmak, halkımızın bilgisine sunmak amacı ile her ay, aylık  “Kütahya Belediyesi Basın Bülteni” basılmasına, dağıtılmasına;

          Bu konuda hukuki işlemin başlatılmasına;

          Bültenin yayını  ile ilgili görevlendirmelerde, her türlü iş ve işlemlerde, vb. tüm hususlarda Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.      

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

Belediye Hudutları mücavir alanlar içinde ruhsat verilen vatandaşlardan alınacak olan yollarda kullanılacak, sıcak asfalt, asfalt kaplama, beton parke taşı bedellerinin 2015 yılı için uygulanacak fiyatlarının tespit edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2015 yılı Fen İşleri Müdürlüğümüzce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddesi esas alınarak hazırlanan ve 3194 sayılı Kanun’un 23. Maddesi gereğince, Belediye Hudutları Mücavir alanlar içinde Ruhsat verilen Vatandaşlardan alınacak olan yollarda kullanılacak sıcak asfalt, asfalt kaplama, beton parke taşı, beton bordür, kumlamalı parke taşı ve yağmur oluğu döşenmesi işlerinin malzemeli ve işçilikli bedellerinin maliyetleri ile ilgili 2015 yılı için uygulanacak fiyatların tespit edilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                                KATİP                                       KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                         Selim DURMAZ                            Murat HASER

Belediye Başkanı