BELEDİYE MECLİSİNİN 08.05.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 5. OLAĞAN 2.BİRLEŞİM TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 5. olağan toplantısı 2.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 08.05.2015 Cuma günü Saat: 19:00'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6- HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-MUSTAFA AYDIN, 8- FATMA GÜL, 9- FURKAN YILMAZ, 10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11- RAMAZAN YILDIRIM, 12- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 13- MURAT HASER, 14- SALİH ÖZDEN, 15- ENVER ERDOĞAN, 16- AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 17- AHMET ULUCA, 18- SERDA BAL YILDIZ, 19- NEDİM DELEN, 20- YUSUF SÖKMEN, 21- MERVE ÖZÇINAR GÜL, 22- HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 23-ALİ KORKMAZ 'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ömer Faruk DURMAZ, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Şule UYKUN, Cemal AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL’un izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 05.05.2015 tarih ve 184 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Belediyemiz 2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının ve komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Analitik Bütçe Esasları'na göre Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanan 2014 yılı İdari ve Kesin Hesabı komisyon raporu, incelenmiş olup;

-2014 Yılı Gelir Bütçesi 180.350.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 146.303.713,68 TL tahsilat yapılmış ve gerçekleşme oranı % 81,12 olmuştur

-2014 yılı içerisinde toplam tahakkuk ve devreden tahakkuk dağılımı aşağıdaki gibidir.

2013 yılından devreden tahakkuklar : 26.311.943,34 TL

2014 yılına ait tahakkuklar : 144.098.040,88 TL

2014 yılı Toplam Tahakkuk : 170.409.984,22 TL

2015 yılına devreden tahakkuklar : 23.049.560,70 TL

-2014 yılı finansman bütçesine 12.500.000,00 TL borçlanma, 5.850.000,00 TL borç ödeme ödeneği konulmuştur . 2014 yılı sonunda; 23.989.107,00 TL borçlanma gerçekleşmiş olup, 11.472.538,00 TL borç ödemesi yapılmıştır. Sonuç olarak; 2014 yılında 12.516.569,00 TL net borçlanma gerçekleşmiştir.

-2014 yılı gider bütçesi olarak 187.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, 2014 yılı gider gerçekleşme tutarı 157.484.834,81 TL olarak gerçekleşmiştir, geriye kalan 29.515.165,19 TL ödenek iptal edilmiştir. 2014 yılı gider bütçe gerçekleşme oranı % 84,22 olmuştur.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliğinin 40.maddesine göre aynen kabul ve tasdikine ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                             KATİP                                          KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                      Furkan YILMAZ                            Murat HASER

Belediye Başkanı