BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 4. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 4.olağan toplantısı 1.birleşim, 1. ve 2. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 01.04.2015 ÇARŞAMBA günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN,

4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10- FATMA GÜL, 11- FURKAN YILMAZ, 12- MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14- PINAR AKBULUT, 15- SELİM DURMAZ, 16- ŞULE UYKUN, 17-MURAT HASER, 18- SALİH ÖZDEN, 19- ENVER ERDOĞAN, 20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,

21-AHMET ULUCA, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23-NEDİM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 25-YUSUF SÖKMEN, 26-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 27- EROL MERCAN, 28-MUSTAFA EROL, 29- HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 30-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Muhammed İkbal GÜNDEM’in izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Bu arada Meclis Başkanı ;

-5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği 2014 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 01 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu katip Selim DURMAZ tarafından okunarak meclise bilgi verildi.

-Meclis Başkanı tarafından “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24/03/2015 tarih ve 399 sayılı birim amirlerinin kadro atamaları meclisin bilgisine sunuldu.

 

Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve;

- III. Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli,

- Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 131 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”,

- Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 132 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Özel Kalem Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”,

- Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 492 sayılı kararın Belediyemizin Kütahya Katı Atık Yapma ve İşletme Birliğine yetki devrine ilişkin alınan kararın son paragrafına büyük harflerle “AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ” ibaresinin eklenmesi,

- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 5831 sayılı kanunun değişik 8. Maddesi uyarınca, İnköy Mahallesinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden 6 adet bilirkişi seçimi yapılması,

- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği,

- Belediyemizin şirketi olan Belde A.Ş’ne asfalt plent tesisi için kullanılacak olan krediye kefaleti,

- Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 125 sayılı kararına ifade eklenmesi,

Konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve;

 

 

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemiz 2014 Yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açmak üzere 5393 Sayılı Kanun'un 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN’e terk etti. Nuri ÇETİN hazırlanan Faaliyet Raporlarının önceden tüm üyelere dağıtıldığını belirterek 2014 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vermesi için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na söz hakkı verdi ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU 2014 yılı faaliyetleri hakkında gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN 2014 yılı faaliyet raporunu müzakereye açtı, yapılan müzakerelerden sonra bir yıllık faaliyet raporunu oya sundu ve Belediyemizin 2014 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi,(3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama), olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanun'un 33.Maddesi (a) bendi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

  1. H.Oğuz ATAKAN 18 oy,

  2. Fatma GÜL 18 oy,

  3. Mustafa AYDIN 18 oy’la Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçildiler.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi ,(görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 24.Maddesi “ Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 üyeden oluşturulmasına ve;

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1)M.Naci PEKCAN,

2)Ebubekir ERDOĞMUŞ,

3)Furkan YILMAZ,

4)Enver ERDOĞAN,

5)Mustafa EROL ‘un seçilmelerine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye, en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 24.Maddesi “ Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir .Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 5 kişiden oluşturulmasına ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1)Cafer Cihat CEYLAN,

2)Banu AKALINOĞLU,

3)Muhammed İkbal GÜNDEM,

4)Azime Nur AKTAŞ AKALIN

5)Yusuf SÖKMEN ‘in seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 24.Maddesi “ Belediye Meclisi,üyeleri arasından en az üç,en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir .Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince;

Tarih ve Kültür Komisyonu'nun 5 kişiden oluşturulmasına ve;

Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1)Pınar AKBULUT,

2)Murat HASER,

3)Nuri ÇETİN,

4)Salih ÖZDEN,

5)Ali KORKMAZ' ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 24.Maddesi Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç,en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir .Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince;

Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’nun 5 kişiden oluşturulmasına;

Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1)Ramazan YILDIRIM,

2)Selim DURMAZ,

3)Şule UYKUN,

4)Salih ÖZDEN,

5)Ahmet ULUCA’ nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 24.Maddesi Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” hükmü uyarınca;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 5 kişiden oluşturulmasına;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1)Mustafa AYDIN,

2)H.Oğuz ATAKAN,

3)Murat HASER,

4)Cemal AYDIN

5)Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce sulama kontrolü, çiftçiye su dağıtımı ve arazi kontrolünde kullanılmak üzere 3 adet motosiklet alınması ve “T” cetveline eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sulama Kanallarındaki görev ve sorumluluklar Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne devredilmiş olup, sulama kontrolü, çiftçiye su dağıtımı ve arazi kontrollerinde kullanılmak üzere 3 adet motosiklet alınmasına;

Alınacak motosikletlerin 2015 yılı Bütçesi’nin T1 cetveline eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

Jeotermal Derneğinin (IGA) 18-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne kentine düzenleyeceği Dünya Jeotermal Kongresine katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’ nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı Genelgesinde; “Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır” hükmüne istinaden;

Uluslararası Jeotermal Derneği’nin (IGA) 18-25 Nisan 2015 tarihleri arasında, Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenleyeceği Dünya Jeotermal Kongresinde bilimsel, teknik ve toplumsal konularla ilgili etkinlikler ile ülkemizde jeotermal kaynağa sahip belediyelerin tanıtımının yapılacağı da belirtilmiş olup;

Jeotermal Kongresi çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan çalışma için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’ nun 18 - 25 Nisan 2015 tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne kentine düzenlenecek olan Dünya Jeotermal Kongresine katılmak üzere yurtdışı görevlendirilmesine ve kanuni yolluk ve harcırahlarının ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Hazineye ait olup Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.12.2004 tarih ve 2004/122 sayılı kararı ile Belediyemize tahsisli Azot Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre katılım bedeli karşılığı Bengisu Ltd Şti’ye kiraya verilen (E-7,8,9,10,11,12,13,14,15, D-165,166,167,168 nolu bloklar olmak üzere toplamda (104 adet daire) Öğrenci Evleri ve Bilgi KARAAĞAOLU’na anaokulu ve kreş olarak kiraya verilen C-151, C-152 nolu blokların kira sürelerinin uzatımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Hazineye ait olup; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.12.2004 tarih ve 2004/122 sayılı kararı ile Belediyemize tahsisli Eski Azot Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre katılım bedeli karşılığı Bengisu Ltd.Şti.’ne kiraya verilen Öğrenci Evleri (E-7,8,9,10,11,12,13,14,15 D-165,166,167,168.Nolu Bloklar olmak üzere toplamda 104 Adet Daire) ve Bilgi KARAAĞAOĞLU’na kiraya verilen C.151-C.152.Nolu Bloklar ile ilgili olarak;

            Öğrenci Evleri Müsteciri Bengisu Ltd.Şti. ve C.151-C.152.Nolu Blokların Müsteciri Bilgi KARAAĞAOĞLU ilgi (a) ve ilgi (b) dilekçeleri ile 2015 yılı içerisinde dolacak olan kira sürelerinin noter huzurunda imzalamış oldukları sözleşmede geçen “...On yılın sonunda altı ay öncesinden yazılı mutabakata varılmak suretiyle işletme süresi uzatılabilecektir. Yüklenici işletme süresi sonunda binaları bedelsiz olarak sağlam vaziyette Belediyeye teslim edecektir.” hükmü uyarınca dilekçe eklerinde yazılı olan taahhütlerini yerine getirmeleri karşılığı sözleşme sürelerinin uzatılmasına;

           Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden yukarıda isim ve şirket ünvanları yazılı olan müstecirlerden tahsil edilen aylık katılım bedelleri Belediyemizce Milli Emlak Müdürlüğüne iade edilmektedir. Bu bağlamda, Belediye Meclisimizin de 25.06.2010 tarih ve 319 sayılı kararında “…katılım bedeli karşılığı işletilmesi için ihale edilen taşınmazların Belediyemiz ile yaptıkları sözleşme süresi sonunda, sözleşmeleri uzatılmadan Belediyemizce tahsis amaçları doğrultusunda kendisince tasarrufunun yapılmasına…” denilmiş ancak süre uzatımı ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2546 ada 9 parsel nolu taşınmazın bir kısmı Bitişik nizam 4(dört) kat yapı adası içinde, bir kısmı yolda kalan taşınmazın, kamulaştırma işleminin 6’ıncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2546 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz; imar uygulaması sonucu DOP kesilerek oluşmuş imar parseli iken, daha sonra Belediyece imar plan değişikliği yapılarak parselin bir kısmı yolda kalmıştır. 1/1000 Uygulama İmar planına göre, İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2546 ada,9 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı Bitişik nizam 4(dört) kat yapı adası içinde, bir kısmı ise yolda kalmakta olup, ayrıca Pusula Sokağın Simge Sokak kesişiminden sonra devamlılığının sağlanması için bahse konu taşınmazın yol alanına tahsisli  kısımlarının kamulaştırılması ile  mülkiyet sorunu çözüleceğinden dolayı;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :19.800,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı : -

2014 yılı : -

2015 yılı : 19.800,00 TL

2016 yılı : -

2017 yılı : -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 19.800,00 TL

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

LHP Mah. 2546 ada, 9 parselin yola giden kesiminin kamulaştırılması.

2015

19.800,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.I pafta 1471 ada 1 parsel numaralı 2.950,30 m² ‘lik Belediye Hizmet alanına tahsisli taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.I pafta, 1471 ada 1 parsel numaralı 2.950,30 m2'lik, mer-i imar planına göre Belediye Hizmet Alanına tahsisli  taşınmazın  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi “e” bendine göre (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek) ve projeye göre belirlenecek yıl üzerinden kira karşılığı yapım ve kat karşılığı, ihaleye çıkarılması, Belediyemizce yapılması veya yaptırılması, Belediyemizce işletilmesi vb. konularda tasarruf şeklinin belirlenmesi, gerektiğinde her türlü anlaşma, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlarda Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Servi Mahallesi 104 ada 45 parsel numaralı 72,00 m² ‘lik, Servi Mahallesi 670 ada 50 parsel numaralı 69,28 m² ‘lik taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz Servi Mahallesi, 104 ada, 45 parsel numaralı 72,00 m2'lik ve Servi Mahallesi, 670 ada, 50 parsel numaralı 69,28 m2'lik taşınmazların 5393 sayılı kanununun 18. Maddesi “e” bendine göre (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek) ve projeye göre belirlenecek yıl üzerinden kira karşılığı yapım ve kat karşılığı, uygun görülmesi halinde ihaleye çıkarılması, Belediyemizce yapılması veya yaptırılması vb. konularda tasarruf şeklinin belirlenmesi, gerektiğinde her türlü anlaşma, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlarda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi 18.O.III Pafta ile 1207 Ada ile 1213 ada arasında Kevser Sokakta bulunan taşınmazın, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırma işleminin 6’ıncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.III pafta, 1207 ada ile 1213 ada arasında Kevser Sokak’ta bulunan, 1 adet tek katlı kagir bina, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması sonucunda imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu bina ve müştemilatının bulunduğu alanda imar yolu tıkanmakta ve trafik akışı sağlanamamaktadır. İmar planına göre bölgedeki konut adalarında yeni yapılaşmalar hızla artmakta ve yeni yapılar bahse konu yolda kalan binadan olumsuz etkilenmektedir. Söz konusu binanın ve müştemilatının kamulaştırılması ile bu alandaki sorun çözülerek Kevser Sokak’ın Konur Sokak ile bağlantısı sağlanacağından dolayı;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :41.059,84 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı :-

2014 yılı : -

2015 yılı : 41.059,84 TL

2016 yılı : -

2017 yılı : -

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 41.059,84 TL

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli

1

Kamulaştırma

İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.III pafta, 1207 ada ile 1213 ada arasında Kevser Sokak’ta bulunan, 1 adet Tek Katlı Kagir bina ve müştemilatının kamulaştırılması.

2015

41.059,84 TL

 

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 03/03/2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İsimsiz Cadde ve Sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen, ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

-İlimiz Güveççi Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “ANAYURT CADDESİ” ve “ÇOBAN ÇEŞMESİ CADDESİ” isimlerinin verilmesine;

-Geven Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “OZAN CADDESİ” , “ÖNDER CADDESİ” , “ONUR CADDESİ” isimlerinin verilmesine;

-Geven Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara;

1.Geven Sokak, 2.Geven Sokak, 3.Geven Sokak, 4.Geven Sokak, 5.Geven Sokak, 6.Geven Sokak, 7.Geven Sokak, 8.Geven Sokak, 9.Geven Sokak, 10.Geven Sokak isimlerinin verilmesine,

-Siner Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “ŞEHİT AHMET TARIM CADDESİ” , “SELÇUKLULAR CADDESİ” , “SİNANPAŞA CADDESİ” , “TÜRKMENLER CADDESİ” , “OSMANLILAR CADDESİ” isimlerinin verilmesine;

-Siner Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara;

1.Siner Sokak, 2.Siner Sokak, 3.Siner Sokak, 4.Siner Sokak, 5.Siner Sokak, 6.Siner Sokak, 7.Siner Sokak, 8.Siner Sokak, 9.Siner Sokak,10.Siner Sokak,11.Siner Sokak,12.Siner Sokak,13.Siner Sokak, 14.Siner Sokak,15.Siner Sokak, 16.Siner Sokak, 17.Siner Sokak, 18.Siner Sokak, 19.Siner Sokak, 20.Siner Sokak, 21.Siner Sokak, 22.Siner Sokak, 23.Siner Sokak, 24.Siner Sokak, 25.Siner Sokak, 26.Siner Sokak, 27.Siner Sokak, 28.Siner Sokak, 29.Siner Sokak, 30.Siner Sokak” isimlerinin verilmesine;

-Aydoğdu Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara; “1.Aydoğdu Sokak, 2.Aydoğdu Sokak, 3.Aydoğdu Sokak, 4.Aydoğdu Sokak,” isimlerinin verilmesine;

-Yunusemre Mahallesi 1148 Ada ile 1149 ada arasında isimsiz bulunan sokağa “Gümüşlü Sokak” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerine isim verilmesi ve Osmangazi Mahallesinde bulunan Şehit Cengiz ERKUL isminin başka bir mahalleye verilmesi talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

-Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerine isim verilmesi, -Osmangazi Mahallesinde bulunan Şehit Cengiz ERKUL isminin başka bir mahalleye verilmesi,

Konularının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

03 Nisan 2007 tarih ve 26487 sayılı “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre kirliliğinin giderilmesi için nakdi yardım talep edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan, arıtma çamurlarının ve ön arıtma ünitesinden çıkan atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deponi sahasına taşınmasına, atık çamur için özel, havuz kasalı araç eksikliği nedeniyle imkan bulunmadığından çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Arıtma çamuru ve atık taşımaya uygun olmayan araçlarla taşıma işleminde, araç kasalarından sızan, dökülen atıklarla oluşan kirlilik, yerleşim yerlerinden geçen yol güzergahında bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Arıtma çamuru ve atıkların gereği gibi taşınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Gerekli araçların derhal alınması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle 03 Nisan 2007 gün ve 26487 tarihli “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi yardım talep edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 16.03.2015 tarih, 568 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde imar planında Belediye Hizmet Alanı (İdari-Teknik Altyapı vb. Tesisleri), Hmax: 9.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır.

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde Belediye Hizmet Alanı (İdari-Teknik Altyapı vb. Tesisleri), Hmax: 9.50 m. lejandlı alanın kuzey, doğu ve güney kesimlerinde imar planında bulunan 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin 2 metre olarak düzenlenmesi ve alanın ortasından geçen enerji nakil hattından dolayı yapı yasaklı alanın, revizyon imar planına esas TEİAŞ kurum görüşü doğrultusunda düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO : UİP-9420,9) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarih, 4027/201472742 sayılı yazısı; “Şirketimiz 2015 yılı yatırım programında yer alacak olan; İlimiz Merkez İlçe A.G – O.G Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında, İl İşletme Müdürlüğümüzce muhtelif Mahallelerde yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağlıklı enerji temin etmek için ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekindeki 1/500 ölçekli plan örneklerine yerleri işaretlenmiş (ITRF sistemde koordinatları belirtilmiş) alanların trafo yeri olarak plan tadilatlarının yapılarak Şirketimize tahsisi ve gerekli Meclis Kararının alınarak...” şeklindedir.

Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 158 ada, 3 parsel imar planında yol alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın kuzeybatı bölümü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 19.01.2015 tarih, 573316 sayılı yazısında; İlimiz, Merkez, Kadir Adlım Ortaokulu bitişiğinde, imar planına göre yol alanında kalan sahada Trafo Alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği teklifinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 158 ada, 3 parsel alanında, Riskli Alan dışında kalan bölümde, Trafo Alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-9420,10) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, Tekke Mevkii'nde ıslah imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, Tekke Mevkii'nde ıslah imar planı yapımı için ön izin verilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

18.02.2015 tarih, 764 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Okçu Mahallesi, Tekke Mevkii'ndeki sahanın halihazır ve tescil haritasının yapıldığı, maliye hazinesi adına tescil yapılması için Kadastro Müdürlüğü'ne sunulduğu, bazı eksikliklerin bulunduğu nedenle Kadastro Müdürlüğü'nde dosyanın beklediği; Okçu Mahallesi’nin ilave imar planı askıya çıktığı halde, Tekke Mevkii'nin imar planı bulunmadığı, yapılan tescil haritasının imar ıslah planı olarak Okçu Mahallesi’ne ilave edilmesi talep edilmektedir. Halihazırda binalar da bulunan söz konusu bölge Okçu Mahallesi yerleşik alanının güneyi ile Çamlıca mesire alanı batısında kalmakta olup, imar planı bulunmamaktadır.

Müracaat sahipleri tarafından; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması,

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, C) Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, ilgili şehir plancısına hazırlatılması kaydıyla; Okçu Mahallesi, Tekke Mevkii'nde bulunan yaklaşık 5.5 hektar büyüklüğündeki sahaya yönelik konut, kentsel sosyal teknik altyapı sahası olarak ıslah imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında yol alanı imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında yol alanı imar planı yapımı için ön izin verilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 03.12.2014 tarih, 3860 sayılı yazısı ve eki Okçu Mahallesi Muhtarının dilekçesi etüd edilmiştir. Çamlıca Mesire yerinden Okçu-Güveççi Mahallelerine giden yolun genişletilmesi talep edilmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü'nden görüş alınması kaydıyla; Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında halihazırda bulunan yol güzergahında, 15 metre genişlikte yol alanı imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

19.01.2015 tarih, 247 kayıt nolu dilekçe; “Kütahya ili merkez ilçesi Meydan Mahallesi Kervan sk. Ada sk. Arasında bulunan 21 pafta, 470 ada, 92 parsellerin yeni uygulanmakta olan tedrici imar tadilatından yararlanmak istiyoruz...” şeklindedir.

18.02.2015 tarih, 741 kayıt nolu dilekçe; “Kütahya, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, vasfı arsa olan yerimin aşağıdaki eklerde de görüldüğü üzere, belediyenin yaptığı imar ile park durumuna gelmiştir. Hisseli olan tapumun diğer hissedarlar tarafından ev yapılmış olup, benim payımdan da yol ve kanalizasyon geçmektedir. Mağduriyetimin belediye tarafından giderilmesini arz ederim.” şeklindedir. Dilekçeler etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parsel alanında imar planında park, otopark, yol ve trafo lejandlı alanlar bulunmaktadır. İmar Planlarının revizyonu için çalışmalar devam etmekte olup; talebin Revizyon İmar Planları kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 4-5-6 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 4-5-6 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Perli Mahallesi 7 pafta 346 parselde Mevzi İmar Planı ön izin talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Perli Mahallesi, 7 pafta 346 parsel üzerinde Mevzi İmar Planı ön izni konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

11.03.2015 tarih, 6082-1153 kayıt nolu dilekçe; '' Kütahya ili, Merkez ilçe, Perli Mahallesi 7 pafta 346 parsel numaralı arazimiz üzerinde medrese niteliğinde yurt, eğitim tesisleri, idari bina, lojman, sosyal ve sportif aktivite alanları vb. Tesisleri içeren bir proje yapmak niyetiyle, tarla vasfında olan alanımıza mevzi imar planı yaparak arsa haline dönüştürmek istiyoruz... '' şeklindedir.

Dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu parsel alanı; Perli Mahallesi yerleşik alanının kuzeyinde; parsel alanının bir kısmı yerleşik alanı içerisinde, bir kısmı yerleşik alanı dışında ve İmar Planlarının dışında bulunmaktadır. Söz konusu alanda, Mevzi İmar Planı yaptırılması için, talep sahibi tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara: Şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, parsel alanının % 39 u kamuya terk edilmesi, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçmesuyu Güzergahının geçtiği bölgede imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçmesuyu Güzergahının geçtiği bölgede imar planı değişikliği yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar planı değişikliği yapımı, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 12.12.2014 tarih, 3942 sayılı yazısı, İl Trafik Komisyonu’nun 16.10.2014 tarih, 2014/91 sayılı kararı etüd edilmiştir. Bölgedeki trafik problemlerinin çözülmesi amacıyla, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda; kanal ve yol içi (pasif) yeşil alanlarının bulunduğu, kanal alanının refuj sahasında bırakılarak, bölünmüş çifter şeritli ana arter niteliğinde yol alanının, kavşak sahalarının düzenlenmesi, 1183 nolu ada kuzeyinde park sahasında yol alanı düzenlenmesi, azalan park alanına karşılık eşdeğer alanın 30 Ağustos Mahallesi, 106 paftanın güneyinde ağaçlandırılacak alanında park alanı olarak ayrılması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğinin ilgili teknikte nazım imar planına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-9421,6 – NİP-9422,6); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği yapımı, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebini içeren, 24.02.2015 tarihli müracaat etüd edilmiştir. Söz konusu müracaatta 1223 adada, uygulama imar planındaki, 3 katlı konut lejandlı alanda, ayrık nizamın bitişik nizama çevrilmesi talep edilmiştir. Talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında, etüd edilmiştir. Yoğunluk artacağından ve buna karşılık Sosyal - teknik altyapı alanlarının ayrılması gerektiğinden, bahse konu imar planı değişikliği müracaatının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2648 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2648 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği yapımı, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2648 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebini içeren, 24.03.2015 tarih, 1357 kayıt nolu müracaat etüd edilmiştir. İmar planı değişikliği inceleme ücreti alınmadan bahse konu, 2648 ada, 3 nolu parsel alanındaki ada ayırma çizgisinin; 5 nolu parselden direk olarak 4 nolu parsele devam ettirilmesi şeklinde düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-9421,7) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 2108 nolu adalarla çevrili, Camii ve Park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 2108 nolu adalarla çevrili, Camii ve Park alanında imar planı değişikliği yapımı müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

30 Ağustos Mahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 2108 nolu adalarla çevrili , Camii ve Park alanında imar planı değişikliği talebini içeren 25.03.2015 tarih, 1408 kayıt nolu, 30.03.2015 tarih, 1461 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Bahse konu adalarla çevrili sahada; uygulama imar planında , 5' er metre bahçe alanlı Camii Alanı, Camii Alanı ile 2098 nolu ada arasında otopark alanı yer almıştır. Nazım İmar Planında ise söz konusu sahada, Dini Tesis Alanı ile otopark alanı bulunmaktadır.

Otopark alanında, 2098 ada tarafında, 7 metrelik yaya yolu alanının düzenlenmesi, söz konusu Camii Alanının, İbadet Yerine dönüştürülerek, İbadet Yerinin düzenlenen 7 metrelik yaya yoluna kadar otopark alanında genişletilmesi, İbadet Yeri Alanında park alanı tarafındaki 5 metrelik bahçe alanı sabit tutularak diğer kesimlerde bahçe alanlarının iptal edilmesi, azalan otopark alanına karşılık eşdeğer alanın oluşturulması için, “2101 adaya birleşik Çocuk Bahçesi Alanında minimum 510 m2 lik yer altı otopark alanı gerçekleştirilecektir. 7 metrelik yaya yolu tamamen taşıt trafiğine kapalı olarak uygulanacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğinin ilgili teknikte nazım imar planına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-9421,8 – NİP-9422,7); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parselde İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 20.01.2015 tarih 291 sayılı dilekçe; “Merkez Alayunt Mahallemizde bulunan ekte sunduğumuz tapu kaydı Belediyemize ait olan 3307 ada 1 parselinde park alanı olarak imar planı yapılan alanda, imar değişikliğine gidilerek mahallemizde hizmet verecek halk evi projesinin en az 350,00 m2 inşaat alanına sahip olması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.” şeklinde ve 19.01.2015 tarih 261 sayılı dilekçe; “İlimiz Alayunt Mahallesinde bulunan 3307 ada 1 parsel numaralı imar planına göre park alanına tahsisli taşınmaz üzerinde evimiz bulunmaktadır. Evimizin tapunun tarafımıza verilmesi konusunda gereğini arz ederim.” şeklindedir.

Söz konusu mülkiyetleri Belediyemize ait olan 3307 ada 1 nolu parsel nazım ve uygulama imar planlarında park ve yol alanında, 3309 ada 1 ve 2 nolu parsel nazım ve uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı ve yol alanlarında kalmaktadır. 3307 ada 1 nolu Parsel alanının batı bölümünde Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 serbest nizam Yençok:16.50 4 kat ) düzenlenmesi, diğer bölümünde de Bitişik Nizam 3 katlı konut alanı lejandlı sahanın düzenlenmesi ve azalan park alanına eşdeğer ve artacak yapı yoğunluğuna karşılık; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında mülkiyeti belediyemize ait olan 3309 ada 1 ve 2 nolu parsellerdeki Belediye Hizmet Alanından yaklaşık 2.800 m2 park alanı düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-6560,2 – NİP-6557,2), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesinde 1489 parsel alanın içinde bulunduğu sahada imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi 1489 nolu parsel alanınında içinde bulunduğu sahada İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Ağaçköy Mahallesi 1489 nolu parsel ve çevresi ile ilgili olarak 18.02.2015 tarih 757 sayılı dilekçe; “Kütahya Ağaçköy mh. İçinde Belediyeye ait boşta bulunan arsamıza, Düğün ve sosyal tesisleri ve Ağaçköy Spor Kulübü binası aynı çatı altında yapılması muhtar ve azalar köy ihtiyar heyeti tarafından karar verilmiştir. Ekte bulunan işaretli yere yapılmasını arz ederim.” şeklindedir.

Söz konusu mülkiyeti Belediyemize ait olan 1489 nolu parsel ve birleşiğindeki saha nazım ve uygulama imar planlarında park ve yol alanında, 1501 nolu parsel alanının bir kısmı nazım ve uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı alanında kalmaktadır. 1489 nolu Parsel alanı ve birleşiğindeki sahada Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 serbest nizam Yençok:16.50 4 kat ) düzenlenmesi ve azalan park alanına eşdeğer karşılıkta; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında 1501 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanından yaklaşık 500 m2 park alanı düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-6560,3 – NİP-6557,3), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 parsel ve 134 ada 13 parsellerde Mevzi Nazım ve uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 nolu parsel ve 134 ada 13 nolu parselde Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Geven Mahallesi 113 ada 2 nolu parsel ve 134 ada 13 nolu parsel ile ilgili olarak 23.02.2015 tarih 836 kayıt numaralı dilekçe; “Ekte haritada gösterilmiş olan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Geven, 113 ada 2 parsel numaralı taşınmazın belediye hizmet alanı yapılarak mahallemiz hizmeti için (düğün salonu, muhtarlık binası, dikiş kursu, kuran kursu v.b.) verilmesini, 134 ada 13 parsel numaralı taşınmazda (mülkiyeti belediyemize) ait imam evi yapılmasını arz ederim” şeklindedir.

Söz konusu parsel alanları Geven Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Geven Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planı Çalışması için alınan kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir.

Geven Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 88 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve 01.10.2013 tarih, 435 sayılı kararıyla 1/5000 revizyon nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Söz konusu planlar halen yürürlüğe girmemiştir.

Geven Mahalle yerleşik alanındaki 113 ada 2 nolu mülkiyeti Belediyemize ait olan parselin Belediye Hizmet Alanı(T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Yençok:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması ve 134 ada 13 nolu mülkiyeti Belediyemize ait olan parselin İbadet Yeri lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının (PİN NO: UİP-11170 – NİP-11171), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3012 ada 26 parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı konusun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3012 ada 26 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Kumarı Mahallesi 3012 ada 26 nolu parsel ile ilgili olarak 23.03.2015 tarih 1370 kayıt numaralı dilekçe; “İlimiz Kumarı Mahallesinde 3012 ada 26 parselde yaklaşık 166 m2 lik. Belediyemize ait olan yerinize Hizmet evi yaptırmak istiyorum. Gereğini arz ederim.” şeklindedir.

Söz konusu parsel alanı Kumarı Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Kumarı Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planı Çalışması için alınan kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. Kumarı Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 93 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve 03.12.2013 tarih, 508 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Söz konusu planlar halen yürürlüğe girmemiştir.

Kumarı Mahalle yerleşik alanında 3012 ada 26 nolu mülkiyeti Belediyemize olan parselin Belediye Hizmet Alanı,(K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Yençok:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının (PİN NO: UİP-11173 – NİP-11175), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan İtirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanı İmar planları Belediye Meclisinin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu planlara askı süresi dahilinde itirazda bulunulmuştur. 11.02.2015 tarih ve 626 kayıt nolu itiraz dilekçesi etüd edilmiştir.

Dilekçede bahsedilen talebe istinaden 3768 ada 88 parsel alanında içerisinde bulunduğu park alanının güneydoğu bölümünde Ayrık Nizam 4 katlı T.A.K.S:0,25 K.A.K.S:1.05 konut alanı olarak düzenlenmesi ve azalan park alanına eşdeğer ve artacak yapı yoğunluğuna karşılık; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında söz konusu park alanının kuzey bölümündeki 10 metrelik yolun park alanı olarak düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı düzenlenmesi ile bu uygulama imar planı düzenlemesindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı düzenlemesinin (PİN NO: UİP-8344,1 – NİP-8343,1) , 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih ve 62 sayılı kararıyla düzenlenen Parmakören Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan İtirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih ve 62 sayılı kararıyla düzenlenen Parmakören Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan İtirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.12.2009 tarih ve 494 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.12.2009 tarih ve 494 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

III. Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde;

Boş memur kadrolarına sınıf, unvan ve derece, değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan II. Sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişikliklerinde ise III.sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” hükmüne istinaden, dolu kadro değişikliklerinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

a) Personelin müktesebi

b) Personelin öğrenim düzeyi

c) Personelin hizmet süresi /yıl

A)

B)

C)

8500

TH

MÜHENDİS

3

1

8500

TH

MÜHENDİS

1

1

1/3

LİSANS

18

8500

TH

MÜHENDİS

3

1

8500

TH

MÜHENDİS

1

1

1/4

LİSANS

25

8500

TH

MÜHENDİS

8

1

8500

TH

MÜHENDİS

4

1

7/3

Y.LİSANS

4

6485

TH

ARKEOLOG

4

1

6485

TH

ARKEOLOG

3

1

6/1

LİSANS

5

3110

GİH

İÇ DENETÇİ

5

1

3110

GİH

İÇ DENETÇİ

3

1

5/3

LİSANS

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 131 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 131 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 132 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Özel Kalem Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 132 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 492 sayılı kararın Belediyemizin Kütahya Katı Atık Yapma ve İşletme Birliğine yetki devrine ilişkin alınan kararın son paragrafına büyük harflerle “AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ” ibaresinin eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 492 sayılı Belediyemizin Kütahya Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği’ne yetki devrine ilişkin kararının son paragrafında yer alan “……(çıkan yan ürünlerden faydalanılmasını)” cümlesinin sonuna büyük harflerle “ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ” ibaresinin aşağıda belirtildiği şekliyle eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (a) fıkrasında: “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denilmektedir. Aynı Kanunun Belediyenin Yetki ve İmtiyazlarının sıralandığı 15. Maddesinin (g) fıkrasında: “ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.” İfadesi yer almaktadır.

Yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde: “Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir” denilmektedir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 6. Maddesinde: “Mahallî idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.” denilmektedir.

Belediyemizin üyesi bulunduğu Kütahya İli Yerel Yönetimler katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğü’nün 5. Maddesinde: “Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler: Birliğin amacı, Birliği oluşturan belediyelerin ve İl Özel İdaresinin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları, fakat maddi veya teknik imkanların yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getiremedikleri veya gerçekleştirmekte güçlük çektikleri, çöp ve katı atıkların toplanması, geri kazanılması, imhası veya değerlendirilmesi ile belirlenecek öncelik sırasına göre altyapı çalışmalarını ve hizmetlerini ve bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımını, onarımını ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesini sağlamak; Bu amaçla ilgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.” şeklinde açıklanmaktadır.

Üyesi olduğumuz “Kütahya İli yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği”, %62’lik oranla AB Hibeleri ve %38’lik oranla öz kaynakları ile “Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi” ni hayata geçirmiştir. Ancak bu sistemi bir sonraki seviyeye taşımak, katı atıkların çevresel etkilerini minimize etmek ve çevre yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için “Entegre Katı Atık Sistemi”nin kurulması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda; üyesi bulunduğumuz “Kütahya İli yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği”ne, ilgili mevzuat çerçevesinde “Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi” kapsamında yapılmış olan tesislerini işletmek, günümüzün en büyük çevre problemlerinden olan “Katı Atıkların”, kaynağında ayrı toplanarak değerlendirilmesini ve atıklardan enerji elde edilmesini, (çıkan yan ürünlerden faydalanılmasını), AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ” nihayetinde minimize edilmiş değerlendirilemeyen atıkların bertarafını sağlamak ve bu yolla mevcut Düzenli Depolama Sahamızın ömrünü uzatmak amaçlarını kapsayan iş ve işlemleri gördürmek üzere 29 yıllığına “İmtiyaz Hakkı Devri Usulü” ile ihaleye çıkılması için yetki devri yapılmasına Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN:

3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 5831 sayılı kanunun değişik geçici 8. Maddesi uyarınca, İnköy Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden 6 adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kadastro Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 91618877-170-06/1179 yazılarına istinaden, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 5831 sayılı Kanun’la değişik geçici 8.Maddesi kapsamında, İnköy Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere belirtilen şartlara uygun mahalle halkından bilirkişi seçimi konusu incelenmiş olup;

3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun, 5831 sayılı Kanun’la değişik geçici 8.Maddesi “......Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde ve çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan alanlarda, daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz taşınmazların 3402 sayılı Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır......” hükmü gereğince,

İnköy Mahallesinde görev almak üzere Bilirkişi olarak aşağıda ismi belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

İnköy Mahallesinde Bilirkişi olarak görev almak üzere ;

Sıra No

ADI SOYADI

TC

1

Süleyman AK

51022403164

2

İbrahim PUL

49537452616

3

Mehmet KAÇMAZ

52531352882

4

Mustafa ÇEVİK

46393557462

5

İsmail ÇAKIR

51694380770

6

Süleyman ŞATIR

47485521040

 

 

GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Alipaşa Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bölgesinde Azerbaycan Parkı'nın bulunduğu sahada imar planında yol, yol alanı refüj bölümü, havuz ve 424 envanter numarasıyla tescilli yapı kitlesi bulunmaktadır. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı dışında kalmaktadır. Alipaşa Mahallesi, 7-8 pafta, 67-78-79-167 nolu adalar bölgesinde Park alanı, 424 envanter numarasıyla tescilli yapı kitlesi, yol ve yol alanı refüj bölümü lejandlı sahalar düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görmesi kaydıyla uygun görülmüş olup (PİN NO: UİP-9420,11 – NİP-9422,8); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN:

Belediyemizin Belde A.Ş’ne asfalt plent tesisi için kullanılacak olan krediye kefaleti konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin şirketi olan Belde A.Ş.’ne 60 aya kadar vade ile çekilecek olan 3.500.000,00 TL krediye Kütahya Belediyesinin kefil olmasına;

Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na bu konu ile ilgili tüm hususlarda yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 49.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 125 sayılı kararına ifade eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 125 sayılı Nikah Memuru ücretlerinde gelir tarifesi değişikliğine ilişkin kararın 2. paragrafında yer alan “….Nikah Memurluğu ücretlerinde hafta içi 127 TL olan tarifenin 135 TL’ye, hafta sonu tarifesinin 160 TL’den 170 TL’ye çıkarılarak, hafta içi görevlendirmelerde 5 TL’nin, hafta sonu görevlendirilmelerde 10 TL’nin Nikah Memuruna görevlendirme ücreti olarak ödenmesine….” cümlesinin sonuna “ bu tutarın tarife dışında emanete alınarak emanet hesabından takip edilmesi” ibaresinin aşağıda belirtildiği şekliyle eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

 

Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda yılda;

-Hafta içi 200 adet nikah adeti,

-Hafta sonu 570 adet nikah adeti,

-Resmi tatil günleri 21 adet nikah adeti,

-Ortalama 800 adet nikah akdi gerçekleştirilmekte ve burada görev yapan Evlendirme

memurlarımız hafta içi akşamları, hafta sonları mesai mefhumu tanımaksızın büyük bir özveri ile çalışmakta ve aldıkları maaşlarına herhangi bir mesai ücreti yansıtılmadığından dolayı;

Nikah Memurluğu ücretlerinde hafta içi 127 TL olan tarifenin 135 TL’ye, hafta sonu tarifesinin 160 TL’den 170 TL’ye çıkarılarak, hafta içi görevlendirmelerde 5 TL’nin, hafta sonu görevlendirilmelerde 10 TL’nin Nikah Memuruna görevlendirme ücreti olarak ödenmesine, “bu tutarın tarife dışında emanete alınarak emanet hesabından takip edilmesine”

2015 yılında uygulanmak üzere,  Belediye Gelir Tarifesinde aşağıda belirtildiği şekliyle

değişiklik yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği karar verildi.”

1 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ

SIRA NO

ÜCRET ADI

ÜCRET

1.2

Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti

135 TL

1.3

Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri nikah ücreti

170 TL

1.4

Yeni Mahallelerimizde nikah ücreti ( mesai dışında )

İPTAL

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                                          KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                                 Şule UYKUN                          Selim DURMAZ

Belediye Başkanı