BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 4. olağan toplantısı 1 birleşim, 1. oturumunu 05/08/2014 SALI günü Saat: 20.00'de Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,5-BANU AKALINOĞLU,6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN,8-MUSTAFA AYDIN,9-FATMA GÜL,10-FURKAN YILMAZ,11-MEHMET NACİ PEKCAN,12-RAMAZAN YILDIRIM,13-PINAR AKBULUT,14-SELİM DURMAZ,15-İBRAHİM YACAN,16-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,17-ŞULE UYKUN,18-SALİH ÖZDEN,19-ENVER ERDOĞAN,20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,21-AHMET ULUCA,22-NEDİM DELEN,23-CEMAL AYDIN,24-YUSUF SÖKMEN, 25-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 26-EROL MERCAN,27-MUSTAFA EROL, 28-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 29-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Merve ÖZÇINAR GÜL, Serda BAL YILDIZ'ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Belediyemiz 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılması, -12 yıllık zorunlu eğitime geçilmiş olduğundan, İlimiz merkezinde yeni okul binaları yapılması amacıyla okul alanları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün imar plan değişiklik talebi ve takas konusu, -Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih 222 sayılı kararı ile Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 220 adada onaylanan 2233 sayılı İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi , -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanının kuzeyinde imar planı değişikliği , 28 nolu parselin takas işlemlerinde kullanılması, -Mülkiyeti Belediyemize ait, aile sağlık merkezi yapılabilecek, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri arasında bulunan park alanından ihdas edilecek ve plan değişikliği yapılacak olan yaklaşık 1306,61 m2.lik alan, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralı taşınmazdan yaklaşık 500,00 m2.lik alan ve İlimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralı Maltepe Parkından yaklaşık 394,00 m2.lik alanın, Afyon Yolu üzerindeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlimiz 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada, 35 parsel numaralı 2450,00 m2.lik taşınmazla takas edilmesi, -Çiniciler Çarşısı esnafı ve kat maliklerinin, 28.07.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülen, Kütahya Belediyesine ait 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarına ait ortak giderlerin asgari brüt metrekare üzerinden 1,00 (Bir TL) olarak tahsil edilmesi konularının gündeme ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. -Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Ali Paşa, Yıldırım Beyazıt ve 30 Ağustos Mahallelerinde bulunan 4 adet işyeri vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesi “e” bendine göre tasarruf şeklinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, -İlimiz, merkez, Ağaçköy Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi gereğince Kütahyaspor'a 100.000.-TL.;Kütahya Belediyespor'a 60.000.-TL.; Şehrimiz amatör spor kulüplerine 40.000.-TL. Olmak üzere toplam 200.000.-Tl. Destek sağlanması konusunun müzakeresi, -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi gereğince 15 Ağustos- 30 Ağustos 2014 tarihleri arasında icra edilecek 40.Kütahya El Sanatları ve Ticaret Fuarı etkinliği boyunca otopark ve tuvaletlerin işletilmesinin bedelsiz olarak Kütahyaspor'a verilmesi konusunun müzakeresi, -”Engelsiz ATM Kılavuzu ve Standartları Yönergesi” hazırlanması ve Engelli vatandaşlarımız için engelsiz ATM'ler kurulması konusunun müzakeresi, ./.. (2) -Gazze,Irak ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlerin meclis tutanaklarında yer alması ve kamuoyu ile paylaşılması konusunun müzakeresi, -İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi 40 pafta, 222 ada, 27 parsel nolu taşınmazın imar plan tadilatı konusunun müzakeresi, -Filistin Halkı Dostları Derneği İşbirliği ile Filistin Gazze Şehrinde ekilebilir arazi ve içme suyu tesisi yapılması ile ilgili projeye destek verilmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 11.07.2014 tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu 45. seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 11.07.2014 tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu 45. seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun daha detaylı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: Kütahya'da bulunan Bankalardan, İller Bankası gelirlerimize karşılık temlik, teminat veya gayrimenkul ipoteği gösterilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesi (e) fıkrası gereğince 24 veya 36 ay vadeli 13.000.000.-TL.kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizin 2014 mali yılı bütçesi 187.000.000.- TL olarak belirlenmiştir. 2013 yılı bütçe programı esas alındığında bu bütçenin 150.000.000.- TL civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Zira 2013 yılı bütçesi ek bütçe ile birlikte 172.790.000 TL bağlanmış ancak yıl sonu itibariyle gelir 139.131.353.02 TL, gider ise 156.146.167 TL gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 2014 yılına 23.421.860.134 TL cari borç devretmiştir. 2013 proğramına alınıp 2014 yılında sonuçlanacak şekilde yapılan ihalelerden gelenlerle birlikte 22.07.2014 itibariyle borç bakiyesi 24.131.058.38 TL dir. Hala taahhüdü devam eden % 25-30 tamamlanmamış yatırımlardan da yıl sonuna kadar 20.000.000 TL civarında borç tahakkuk edeceği tahmin edilmektedir. Şu an itibariyle Belediyemizin aylık sabit giderleri uzun vadeli kredi ödemeleri dahil 9.500.000.- TL civarındadır. Aylık ortalama gelir ise 12.000.000.000 TL”dir. Aylık Bütçe Emanetleri hesabından yatırıma bağlı Yüklenicilere (mütahitlere) diğer cari harcamalarımıza ödeyebileceğimiz rakam 2.500.000 TL`dir. Belediyemize iş yapan malzeme veren yüklenici kişi ve firmaların yaklaşık asgari 11-12 Ay gibi bir ödeme programına dayanmaları mümkün gözükmemektedir . Diğer taraftan cari borç tablosu Belediyemiz açısından da olumsuz hukuki sonuçlara neden olabilecektir. Belediyemizin şu anki devam eden yatırımlarının tamamlanmasını sağlamak buna bağlı olarak cari borçları vadeye yaymak amacıyla ; Kütahya`da Bulunan bankalardan İller Bankası gelirlerimize karşılık temlik, teminat veya gayrimenkul ipoteği göstererek 5393 Sayılı Belediye kanunun 68/e maddesine göre 24 veya 36 Ay vadeye 13.000.000 TL kredi kullanılmasına; Bu konuda bankalarla yapılacak her türlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 197 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Cenaze ve Nakil Ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 197 Karar No ve 03.06.2014 tarihli Meclis Kararına ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, Mezarlık, Defin ve Cenaze Nakil ücretleri ile ilgili konu incelenmiş olup; ./.. (3) Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Cenaze Defin İşlemleri ve Mezarlık Bakım Hizmetleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi kapsamında yürütüldüğü, aynı zamanda “09.08.1931 tarih ve 1868 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi”ne, “19.01.2013 tarih ve 27467 yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak hizmet verildiği ve Belediye Meclisimizin 03/12/2013 tarih ve 499 sayılı kararıyla kabul edilen ve 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren "20l4 Yılı Gelir Tarifesi" nin 12. sırasında belirtilen Mezarlık, Defin ve Cenaze Nakil Ücretleri tarifesinin aynen uygulanmaya devam edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Göveççi Mahallesi Muhtarı' nın 21/04/2014 tarih ve 275 sayılı dilekçesi ile Mahallesinde bulunan sokak isimlerinin mahalle sakinleri arasında husumete neden olduğu gerekçesiyle sokak isimlerinin iptal edilerek yerine sokaklara numara verilmesi talebi incelenmiş olup; -Göveççi Mahallesinde bulunan : PİRLER Sokağı isminin , “1.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, USLAR Sokağı isminin, “2.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, ÇOLAKLAR Sokağı isminin , “3.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, ARILAR Sokağı isminin, “4.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, ACIBADEM Sokağı isminin , “5.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, İNCELER Sokakğı isminin , “6.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, ELVAN Sokağı isminin , “7.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, ESENLER Sokağı isminin ,“8.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, DERELİ Sokağı isminin, “9.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, GURUR Sokağı isminin, “10.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, KADİFE Sokağı isminin,“11.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, ÇEŞMELİ Sokağı isminin , “12.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, ALINTERİ Sokağı isminin, “13.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, BILDIRCIN Sokağı isminin , “14.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, CENNET Sokağı isminin, “15.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, EKREM Sokağı isminin, “16.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, SAĞLAM Sokağı isminin ,“17.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, PARLAK Sokağı isminin, “18.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, SEVİM Sokağı isminin , “19.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, YAŞA Sokağı isminin, “20.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, ADEM Sokağı isminin, “21.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, GIRAN Sokağı isminin, “22.Göveççi Sokak” olarak değiştirilmesine, 1.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“23.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 2.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“24.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 3.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“25.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 4.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“26.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 5.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“27.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 6.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“28.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 7.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“29.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, 8.GÖNENÇ Sokağı İsminin,“30.Göveççi Sokak”olarak değiştirilmesine, -İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi devamında bulunan parselin dedeleri tarafından kamu yararına bedelsiz olarak terk edilmesi nedeni ile ilgili Erdoğan Atasoy Caddesi isminin Hacı Ahmet KENDÜZGİL olarak değiştirilmesi ile ilgili verasetçileri tarafından verilen 14/05/2014 tarih ve 322 sayılı dilekçe incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi “1851,1849, 1834 adalar arasında kalan isimsiz sokağa “Hacı Ahmet KENDÜZGİL Sokağı“isminin verilmesine, -İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kılıçbadem Sokağın Hat 5 araçları gidiş dönüş olarak kullanmakta ilgili sokağın Atatürk Bulvarı ve Abdurrahman Karaa Bulvarlarına giriş çıkış ana arter ./.. (4) olarak kullanmakta olduğu bu nedenle yolun kullanım kapasitesi fazla olması nedeni ile trafik kazalarında oluşan ihtilafların giderilmesi amacı ile ilgili Kılıçbadem sokağının Kılıçbadem Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili 26/05/2014 ve 361 sayılı yazıları incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi KILIÇBADEM Sokak isminin “KILIÇBADEM Caddesi “olarak değiştirilmesine, İlimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu incelenmiş olup; Yoncalı Mahallesi 176,177 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “1.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 177,192 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “2.YONCA Sokak”isminin verilmesine,, Yoncalı Mahallesi 192,193 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “3.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 175,178,179,180.193 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 4.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 155,156,161,162,175,178,179,182,184,192,193 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 5.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 155,156,158,159,179,180,183 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “6.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 157,158 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “7.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 156,158,159,160,161 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “8.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 159,160,161,162,163 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 9.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 167,168 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “10.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 166,167 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “11.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 157,158,160,164165,166 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 12.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 159,1160,164 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “13.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 154,155,156,157,158,159 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 14.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 155,156,157,158 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “15.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 114,115,117,118,116 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 16.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 117,148 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “17.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 148,149 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “18.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 114,115 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “19.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 111,152,151,150,112,113 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “ 20.YONCA Sokak”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 110,153,152,111 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “21.YONCA Sokak” isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesi 158,155,116,115,112,111,153,152,150,148,117,118,154,159,160 adalar arasında kalan isimsiz caddeye “GÖKSULU Caddesi”isminin verilmesine, Yoncalı Mahallesinde isimsiz bulunan Sokağa “ELVAN Sokak”isminin verilmesine, Zafertepe Mahallesi 122,123,124,143,142,140139,138,137,148,149,150,151,152,155,156, adalar arasında kalan isimsiz caddeye “EFSANE Caddesi”isminin verilmesine, Zafertepe Mahallesi 128,129,137,138,156,157 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “DOST Sokak” isminin verilmesine, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 24,25 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “GİRAY Sokak” isminin verilmesine, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38,39 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “FERDA Sokak” isminin verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (5) GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz, Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1290 ada, 1 parsel numaralı, 6.422,00 m2’lik taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1290 ada, 1 parsel numaralı, 6.422,00 m2’lik taşınmaz imar planında Belediye Tesisleri Alanı’na (İdari,Ticari,Sosyo-Kültürel vb.Tesisleri Alanı - HMAX :12,50 m) tahsislidir. Söz konusu taşınmazda 7/6422 hisse maliki Mehmet TEKİN ve müşterekleri, 06.02.2014 tarih, 3534 – 454 sayılı dilekçeleri ile Belediyemize müracaat ederek, kendilerine ait olan 7/6422 (7,00 m2) hissenin kamulaştırılmasını talep etmişlerdir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1290 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, Kütahya – Afyon karayoluna cepheli olup, konut alanlarının ve ticari alanların yoğun şekilde bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Şehrimizin gelişmesine paralel olarak Sosyal ve kültürel tesislere duyulan ihtiyaçların da artması dikkate alındığında söz konusu taşınmazın kamulaştırılması bu tür ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Söz konusu aşağıda nitelikleri ve maliyeti belirlenen taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a- Program numarası :Ek b- Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c- Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :1.284.400,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 1.284.400,00 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 1.284.400,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Belediye Tesisleri Alanı’na tahsisli olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1290 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması 2014 1.284.400,00 TL GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 46 pafta, 235 ada, 1, 2, 4, 13 nolu parseller kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında; 235 ada, 5, 6 parseller kısmen yol, kısmen rekreasyon alanı, kısmen de parkta; 235 ada, 9 parsel kısmen yol, kısmen park alanında kaldığından Rekreasyon Alanı'nda kalan parseller ve çevresindeki park, yol düzenlemelerinin yapılması için kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 46 pafta, 235 ada, 1, 2, 4, 13 nolu parseller; kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında kalmaktadır. 235 ada, 5, 6 parseller; kısmen yol, kısmen rekreasyon alanı, kısmen de parkta kalmaktadır. 235 ada, 9 parsel; kısmen yol, kısmen park alanında kalmaktadır. ./.. (6) Rekreasyon alanlarında; botanik bahçesi, rekreasyon, doğal park, piknik alanı, ağaçlandırılacak alan, kültür park, ağaç müzesi, spor alanları, çocuk parkları, yürüyüş yolları, sera alanları, meydan hobi evi ve bahçesi, tematik bahçeler, çocuk uygulama ve eğitim alanları, üretim alanları, konaklama alanları, iskeleler, balıkçılık alanları, yol alanları, kültür alanları, arboretum, parklar, çocuk oyun alanları, satış birimleri, büfe, restoran, idari bina, danışma binası, güvenlik binası, kaya bahçesi, arkeoparklar, pergolalar, otoparklar, yapılabilir. Rekreasyon Alanı'nda kalan parseller ve çevresindeki park, yol düzenlemelerinin kamulaştırılması ile mülkiyet sorunları çözüleceğinden; Aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6'ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :2.486.995,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 2.486.995,00 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 2.486.995,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 235 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması 2014 2.486.995,00 TL GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.I pafta, 770 ada, 52 nolu (416,00m²'lik) parselin yaklaşık 135,00 m²'lik kısmının, 53 nolu (78,00 m²'lik) parselin tamamının, 54 nolu (110,00 m²'lik) parselin yaklaşık 79,00 m²'lik kısmının ve üzerindeki binanın tamamının, 58 nolu (169,00 m²'lik) parselin yaklaşık 30,00 m²'lik kısmının kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.I pafta, 770 ada, 52 nolu (416,00m²'lik) parselin yaklaşık 135,00 m²'lik kısmının, 53 nolu (78,00 m²'lik) parselin tamamının, 54 nolu (110,00 m²'lik) parselin yaklaşık 79,00 m²'lik kısmının ve üzerindeki binanın tamamının, 58 nolu (169,00 m²'lik) parselin yaklaşık 30,00 m²'lik kısmının kamulaştırılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli 16 adet parselin Belediyemize devri konusunda yapılan protokole ilave olarak konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi amacı ile ek protokol yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (7) Kütahya ili Merkez ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 16 adet parselin; Maliye Bakanlığınca 14 şubat 2011 tarihi itibariyle belirlenen toplam 5.519.557,40 TL (beşmilyonbeşyüzondokuzbinbeşyüzelliyediTL,kırkKr) kıymet takdir bedeli oranında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu; 2500m² lik Merkez Komutanlığı Binası, 720m² lik kapalı ve ısıtmalı istihkam iş makineleri garajı, birlik ana pissu hatları onarımı, Harekat Alarm İskan Tesisi (HAİT) bölgesinde çevre emniyet sistemi, HAİT Bölgesi ve Birlik içi yollara asfalt kaplama, kaldırım ve bordür yapılması işlerinin protokol kapsamında yaptırılması karşılığında, Kütahya Belediyesi’ne devri uygun görülmüş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında 27 Haziran 2011 tarihinde protokol imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir. Protokolün imzalanmasına müteakip Kütahya Belediyesi olarak sorumlu olunan işler icra edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, Birlik ana pissu hatları onarımı, Harekat Alarm İskan Tesisi (HAİT) bölgesinde çevre emniyet sistemi, HAİT Bölgesi ve Birlik içi yollara asfalt kaplama, kaldırım ve bordür yapılması işleri protokol hükümlerine uygun olarak tamamlanmıştır. 720m² lik (uygulamada 965,25 m²) kapalı ve ısıtmalı istihkam iş makineleri garajı işi yapılan ihale kapsamında devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda protokol kapsamında yapılması planlanan 2500m²’lik Merkez Komutanlığı Binası yerine Birliğin daha öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu 250 kişilik (1548 m²) Kapalı Spor Salonu’nun ve 2000 kişilik (3420 m²) Eğitim Sundurması yapılmasının daha uygun olacağı hususu gündeme getirilmiştir. Ayrıca şu ana kadar yapılan ve yapımı devam eden işlerin maddi boyuttaki karşılığı üzerinden çalışmalar yapılmıştır. 27.06.2011 tarihli protokol’ün ‘Protokol Bedeli ve Mülkiyet Devir İşlemleri başlıklı 3. Maddesinin ‘c’ fıkrasında Protokolün mahsuplaşmaya dayalı olacağı ve mahsuplaşmanın Ocak 2011 ayı ve ÜFE oranları esas alınarak yaptırılacağı hükmü konmuştur. 27 Haziran 2011 tarihli Protokol ve 27 Şubat 2012 tarihli Ek Protokolde yükümlülüklerin 31 Aralık 2014 tarihine kadar yerine getirilmesi hükmü konmuştur. Yukarıda belirtilen nedenler gereğince içinde bulunan takvim süresi içerisinde protokol hükümlerinin kalan takvim süresi nedeniyle idaremizce yerine getirilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu hususta öncelikle yürürlüğe sokulacak ek bir protokol ile süre uzatımının sağlanması, yapılan işlerin Kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanımı açısından kıymet bedeli dahilinde kalmak koşulu ile değerlendirmeye alınmasının, ayrıca Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan 2500m² lik Merkez Komutanlığı Binası yerine birliğin daha öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu bilinen 250 kişilik (1548 m²) Kapalı Spor Salonu’na ve 2000 kişilik (3420 m²) Eğitim Sundurması yapılması hususunda, Milli Savunma Bakanlığı ile ek protokol düzenlenebilmesi, gerekli görüşme ve yazışmaların yapılması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ek protokol yapılmasına ve konuyla ilgili diğer işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih ve 520 sayılı kararı ile tahsis edilen Belediyemize ait Sosyo-Kültürel merkezlerin tahsislerinin iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih ve 520 sayılı kararı ve Belediye Encümenimizin 13.12.2012 tarih ve 4244 sayılı kararına istinaden Kütahya Eğitim Gönüllüleri Derneği ile imzalanan 16 maddelik protokol ile Kütahya Eğitim Gönüllüleri Derneği'ne kullanım hakkı verilen; İlimiz Sultanbağı Mahallesi Osman Akdaş Sosyo-Kültür Merkezi, Maltepe Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi, Okmeydanı Mahallesi Kale Kültür Merkezi, Bahçelievler Mahallesi Sağlık ve Sosyal Birimlerinde zaman zaman usulsüz kullanımlar tutanak ile tespit edilmiş olup; 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen olay ile söz konusu protokolün 4. Maddesinde açıkça belirtilen kullanım amacı ihlal edilmiş olup yine aynı protokolün 22.Maddesinde iş bu şartname hükümlerinin herhangi birinin ihlali halinde, Belediye tek taraflı olarak kullanım hakkını iptal etme yetkisine sahip olduğundan dolayı, söz konusu Sultanbağı Mahallesi Osman Akdaş Sosyo-Kültür Merkezi, Maltepe Mahallesi Sosyo-Kültür Merkezi, Okmeydanı Mahallesi Kale Kültür Merkezi, Bahçelievler Mahallesi Sağlık ve Sosyal Birimlerin kullanım haklarının iptal edilmesine; Söz konusu yerler ile Belediyemize ait diğer Sosyo- Kültür Merkezlerimizin tamamının bundan sonraki, her türlü tasarrufu, kullanım şekillerinin tespiti, tahsisi, kiraya verilmesi, ./.. (7) şartnameleri, anlaşmaları ve protokollerin hazırlanması, imzalanması vb. tüm konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU 'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda Azime Nur AKTAŞ AKALIN'ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN10.MADDESİNİN: Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı'nın müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Kanunun 14. Maddesi kapsamında, Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 nolu kararı ile kabul edilen. Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin günümüz şartlarına göre eksik ve yetersiz kaldığı tespit edildiğinden dolayı iptal edilmesine; Günümüzün ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak yeniden düzenlen ve ekte sunulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde, günün şartlarına göre yeni düzenlemeler yapılmış olduğundan dolayı ekte sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 471 sayılı kararı ile kabul edilen,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 01.06.2012 tarih ve 257 sayılı kararı ile 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ve 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Emlak lstimlak Müdürlüğü kurulmuş olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Servislerinden olan Kentsel Dönüşüm Servisi Başkanlık Makamının 04.06.2014 tarih, 1829 sayılı oluru ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle, Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 471 sayılı kararı ile kabul edilen Emlak İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağının aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz, merkez, Pirler Mahallesi 28 pafta,106 ada, 126 parsel numaralı tescilli eser vasfındaki taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Pirler Mahallesi 28 pafta, 106 ada,126 parsel numaralı taşınmazın, 5393 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri çerçevesinde, ihale ile satışının yapılmasına, satışı ile ilgili fiyat tespiti, satış şartlarının belirlenmesi, anlaşma, sözleşme ve protokollerin hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (9) GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1129 ada kuzeyi imar planında otopark alanında ve 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.3 pafta, 1443 ada batısı ağaçlandırılacak alanda, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1129 ada kuzeyi imar planında otopark alanında ve 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.3 pafta, 1443 ada batısı ağaçlandırılacak alanda, imar planı değişiklikleri dosyası incelenmiş olup; Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 04.01.2013 tarih, 146 sayılı ve 26.06.2014 tarih, 6913 sayılı yazıları ve ilgili dökümanlar etüd edilmiştir. 04.01.2013 tarih ve 146 sayılı yazıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1129 ada kuzeyi imar planında otopark alanında “Sağlık Tesisi Alanı” düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği müracaatı yapılmıştı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1129 ada kuzeyi imar planında otopark alanında, “Sağlık Tesisi Alanı – TAKS aranmayacaktır – KAKS: 2.25 – hmax: 3 kat (12.50 m.) - Serbest Nizam ” lejandlı sahanın düzenlenmesi, azalan otopark alanı karşılığında 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.3 pafta, 1443 ada batısı ağaçlandırılacak alanda, otopark alanı tasarlanması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda karayolu bölgesinde imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; 28.02.2014 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun, yapmış olduğu toplantılarında; Afyon Karayolu üzerinde, Çok Amaçlı Kültür Merkezi Alanı ve Karşı Bölgelerinde, Karayolundan giriş düzenlenmesi konusu ile ilgili, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce uygun görülecek projenin uygulanması, uygun görülmüştü. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih, 53003 sayılı yazısıyla uygun görülen proje de Fen İşleri Müdürlüğüne 27.03.2014 tarih, 2644 sayılı yazıyla iletilmişti. Bu tip projeler, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulanmaktadır. İmar planı uygulamalarında problemlerin olmaması amacıyla, plan değişikliği için ise konu, 03.06.2014 tarih, 186 sayılı Kararla İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilmişti. Çok Amaçlı Kültür Merkezi Alanı karşısında Karayollarından düzenlenen giriş konusu ile ilgili İdaremize verilen 24.06.2014 tarih, 2499 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; yapılan uygulamanın, kamu güvenliğini tehlikeye atacak mahiyette olduğu, Yönetmelikte, toplayıcı yollardan karayoluna katılma ve ayrılmaları sağlayacak bağlantıların en az bir kilometre aralıklar ile yapılmasının zorunlu olduğu, Karayolundan girişin ise DPÜ Germiyan Kampüsünden 600 metre mesafede bulunduğu, kavşağa 50 metre mesafedeki şirketlerine giriş çıkışlarda risk oluşturacağı, mevzuata aykırı kamu güvenliğini tehlikeye atan bahse konu kavşağın kaldırılmasının gerektiği v.b hususları belirtilerek, her türlü sorumluğun yasal olmayan kavşağa izin verenlere ve yapanlara ait olduğunun ihbaren bildirildiği, açıklanmıştır. Konu ile ilgili 11.07.2014 tarih, 4765 kayıt nolu verilen dilekçe de etüd edilmiştir. Bu dilekçeyle; 24.06.2014 tarih, 2499 kayıt nolu dilekçeyle yapılan başvuruya rağmen, iletilen yazılarımızda herhangi bir bilgi verilmediği, uygun görülen projenin de detaylarının açıklanmadığı, kanuna aykırı olduğu belirtilen kavşağın kaldırılmasının gerektiği, ...v.b hususları aktarılmıştır. Halbuki yukarıda açıklandığı üzere, Çok Amaçlı Kültür Merkezi Alanı ve Karşı Bölgelerinde düzenlenen proje; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih, 53003 sayılı yazısıyla uygun görülmüştü. Bu projede Karayollarından yalnızca girişler bulunmakta olup, Karayoluna çıkışlar yer almamıştır. Aynı zamanda, Karayolları refuj alanında da geçişler, düzenlenmemiştir. Toplayıcı yollardan karayoluna katılma ve ayrılmaları sağlayacak bağlantıların en az bir kilometre aralıklar ile yapılmasının zorunlu olduğu konusunun, Karayolları üzerindeki refuj alanda geçiş düzenlemeleri yapılarak kavşak oluşturulması hususlarında geçerli olduğu görülmüştür. Bu nedenlerle 24.06.2014 tarih, 2499 kayıt nolu ve 11.07.2014 tarih, 4765 kayıt nolu dilekçelerle yapılan taleplerin reddine; İmar planı uygulamalarında problemlerin olmaması için, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda, yol düzenlemelerini içeren, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih, 53003 sayılı yazısıyla da uygun görülen bahse konu projenin, aynı şekilde uygulama imar planlarına aktarılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. (10) GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 181 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474(626) ada bölgesinde onaylanan, 2407_1 nolu imar planı değişikliğine ilişkin İl Özel İdaresinin 05.06.2014 tarih, 4955 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 181 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474(626) ada bölgesinde onaylanan, 2407_1 nolu imar planı değişikliğine ilişkin İl Özel İdaresinin 05.06.2014 tarih, 4955 sayılı yazısının değerlendirilmesi dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 181 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi,........ 1474(626) ada bölgesinde İdari-Ticari-Spor – Sosyo Kültürel v.b Tesisleri Alanı kadastral sınırından itibaren 14 metrelik yol alanının düzenlenmesi, Park alanının kuzeyinde otopark alanının düzenlenmesi, diğer kalan park bölümünün Eğitim Hizmetleri Alanına dahil edilerek Kamu Eğitim Hizmetleri Alanı TAKS: 0.40, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandlı sahanın tasarlanması, Belediye Hizmet Alanının güneydoğu bölümünde park alanı oluşturulması, .....yönlerindeki 2407_1 nolu imar planı değişikliği, İl Özel İdaresinden uygun görüş gelmesi halinde onaylanmıştı. İl Özel İdaresinin 05.06.2014 tarih, 4955 sayılı yazısı: “...Söz konusu parsel Maliye Hazinesine ait, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli olup İdaremiz parsel üzerine yapılacak yapım işinde ihale yetkilisi olduğundan parsel üzerindeki değişikliklerle ilgili görüş bildirememektedir. ...Söz konusu parsel üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak Cumhuriyet Lisesi yapım işi ihalesi yapılmış, 06.12.2013 tarih ve 2013/764 sayılı inşaat ruhsatı alınmış ve imalatlara başlanmıştır. Bu aşamadan sonra imar planlarında yapılacak değişikliklerin yapım işine ait şartları değiştirmesi halinde; bu durum ile ilgili doğabilecek hak kayıpları İdaremiz sorumluluğunda olmayacaktır.” şeklindedir. 2407_1 nolu söz konusu imar planı değişikliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24.04.2014 tarih, 1656032 sayılı yazıları ile yapılan müracaat sonucunda hazırlanmıştı. Üstelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, en son 29.05.2014 tarih, 2151963 sayılı yazısında, 2407_1 nolu imar planı değişikliğinin, Müdürlüklerince uygun görüldüğü belirtilmişti. Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 181 sayılı kararında da değişiklik gerekçeleri açıklanmıştır. Bu nedenlerle, bahse konu 1474(626) ada bölgesinde onaylanan, 2407_1 nolu imar planı değişikliğinin uygulanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 21 nolu parsel alanının olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 21 nolu parsel alanının olduğu bölgede imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 21 nolu parsel alanında, 19 cm. yetersizlikten dolayı imar durum belgesinin alınamadığı açıklanarak, bunun çözümü için imar planı değişikliği talebini içeren, 09.06.2014 tarih ve 4185 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. “21 nolu parsel alanında ve 23 nolu parsel alanı ile 2 nolu parselin şuyulu bölgesinde: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen, minimum parsel derinliği aranmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Eskişehir 1.inci İdare Mahkemesinin 2013/1003 esas, 2014/586 sayılı kararına istinaden, Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda yapılan 2287 nolu imar planı değişikliğinin, ilgili Belediye Meclisinin; 02.04.2013 tarih, 175 sayılı, 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir 1.inci İdare Mahkemesinin 2013/1003 esas, 2014/586 sayılı kararına istinaden, Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda yapılan 2287 nolu imar planı değişikliğinin, ilgili Belediye Meclisinin; 02.04.2013 tarih, 175 sayılı, 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararlarının iptal edilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (11) GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: Trafo alanları ile ilgili plan notu oluşturulmasına ilişkin , Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 513 sayılı Kararıyla uygun görülen 2288 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Trafo alanları ile ilgili plan notu oluşturulmasına ilişkin , Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 513 sayılı Kararıyla uygun görülen 2288 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 513 sayılı kararıyla; yapılacak bölgeler belirtilerek, “ Trafo Alanlarında; trafo yapıları yer altında gerçekleştirilecektir.” şeklindeki plan notunun düzenlenmesine ilişkin 2288 nolu imar planı değişikliği, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin uygun görmesi kaydıyla onaylanmıştı. Zaten, konu ile ilgili 15.03.2013 tarih, 792 sayılı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş' nin yazısıyla; trafo yapılarının yer altında gerçekleştirilmesi halindeki, uygulama, işletme, teknik, fiziksel, güvenlik ve mali boyutlar açıklanmış olup, uygun bir görüş olmadığı, görülmüştür. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 513 sayılı kararının, ilgili 2288 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, Trafo yapıları ve ilgili konularda; estetik, cephe kaplama, rengi v.b hususlarında konuların değerlendirilmesi amacıyla komisyon oluşturulmasına; Mimar ve Estetik Komisyonunda görev yapmak üzere; 1)Banu AKALINOĞLU, 2)Fatma GÜL, 3)Pınar AKBULUT, 4)Azime Nur AKTAŞ AKALIN 5)Serda BAL YILDIZ'ın seçilmelerine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konularının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konuları müracaat dosyası incelenmiş olup; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin, 14.05.2014 tarih ve 1088 sayılı yazılarıyla; Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, taslak trafo alanlarının haritaları da iletilerek, bu trafo alanları için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. Söz konusu yazıyla iletildiği şekilde; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2631 nolu adanın doğusunda park alanında, Siner Mahallesi, 91 adada, park alanında; Söz konusu yazıyla iletilen, Siner Mahallesi; 191 adanın kuzeybatısındaki park alanında taslak (trafo) alanın güneye kaydırılarak, 242 adanın kuzeyindeki park alanında taslak (trafo) alanın 9 nolu ada kuzeyine park alanına taşınarak, 53 adadaki park alanında taslak (trafo) alanın kuzeye park alanına doğru taşınarak, 57 adanın kuzeyindeki park alanında taslak (trafo) alanın park alanının kuzey bölümüne taşınarak, 104 adada park alanındaki taslak (trafo) alanın doğuda otopark alanına taşınarak, Trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin, uygulama imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla uygun görülen Alayunt, Ağaçköy ve Siner Mahallelerinde 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı alanında Kamu Yararı Kararının alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi ./.. (12) verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla uygun görülen Alayunt, Ağaçköy ve Siner Mahallelerinde 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı alanında Kamu Yararı Kararının alınması dosyası incelenmiş olup; Uygulama İmar Planları ile 1. O.S.B Alanı arasında, Alayunt, Ağaçköy, Siner Mahallelerinde, 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine ilişkin ilave imar planı, Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih ve 365 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Doğu batı yönlü düz güzergahlı söz konusu 30 metrelik yol; 1.Organize Sanayi bölgesinin, kentle ve Çevre Yollarıyla ilişkisinin direk olarak bağlantısını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu 30 metrelik yol; Ağaçköy Mahallesinin de diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak olup, bölgesel ulaşım sistemini tamamlayıcı unsur olacaktır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07.05.2014 tarih ve 3074 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Bu düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra , ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini artıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda kamu yararı bulunmaktadır. Bu nedenlerle; Alayunt Mahallesi, 3288 ada: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 3289 ada: 1, 2, 3, 3290 ada: 8, 10, 11, 12, 3282 ada: 45, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 parseller; Ağaçköy Mahallesi, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 29, 31, 34, 36, 37, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 352, 360, 361, 362, 363, 364, 365 parseller; Siner Mahallesi, 1220, 1221, 1222, 1223, 1531, 1532, 1562, 1563, 2505, 2525 nolu parselleri kapsayan toplam 435.575, 74 M2’lik alanda; 30 metrelik yol yapılması amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Alipaşa Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konularının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Alipaşa Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi dosyası incelenmiş olup; - Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü bulunmadığından, doğal sit alanları ile ilgili komisyon kararı olmadığından, Otuz Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada ile ilgili; 01.12.2006 tarih, 469 sayılı, 03.04.2007 tarih, 108 sayılı, 01.09.2009 tarih, 393 sayılı, Belediye Meclis Kararlarının ve onaylanan 1674 nolu tüm imar planı değişikliklerinin iptal edilmesine, - 26.08.2013 tarih, 2202183 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısıyla, 1.200 m2 lik otopark alanının bulunamadığı iletildiğinden, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 93 pafta, 593 ada, 7 nolu, 577 ada, 662 nolu parsel bölgeleri ile ilgili; 02.01.2009 tarih, 20 sayılı Belediye Meclis kararının ve onaylanan 1901 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, - İnceleme ücretinin ikinci taksidi yatırılmayan, Otuz Ağustos Mahallesi, 101 pafta, 528 ada, 13 nolu parsel alanıyla ilgili; ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığından, Belediye Meclisinin 03.06.2011 tarih, 232 sayılı kararıyla onaylanan 2139_6 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, - Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce de yapı yaklaşma mesafeleri uygun görülmeyen, Koruma Bölge Kurulunun ve Devlet Demiryollarının uygun görüşü bulunmadığından, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 590 ada, 2 nolu parsel alanıyla ilgili; 04.05.2012 tarih; 212, 213 ve 214 sayılı, Belediye Meclis Kararlarının ve onaylanan 2231 nolu tüm imar planı değişikliklerinin iptal edilmesine, ./.. (13) - İnceleme ücretinin ikinci taksidi yatırılmayan, Otuz Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanıyla ilgili; ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığından, imar planına esas yeni jeolojik-jeoteknik etüd alınmadığından, Belediye Meclisinin 03.08.2012 tarih, 297 sayılı kararı ve onaylanan 2251 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, - İnceleme ücretinin ikinci taksidi yatırılmayan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 1842 (536) ada, 36 nolu parsel alanıyla ilgili; ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığından, Belediye Meclisinin 04.09.2012 tarih, 369 sayılı kararı ve onaylanan 2266 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, - İnceleme ücretinin ikinci taksidi yatırılmayan, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 49 nolu parsel alanıyla ilgili; ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığından, Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih, 282 sayılı kararı ve onaylanan 2339 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine, İptal edilen imar planı değişiklikleri alanlarının değişikliklerden önceki imar planları durumlarına getirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; Müderris Mahalle Muhtarlığının 20.05.2014 tarih, 3770 kayıt nolu müracaatı ile Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 nolu ada, 137 nolu parsel bölgesinde ,Türkistan Sokakta imar planında yeşil alanda bulunan yerde 25-30 yıldır konutların bulunduğu, elektrik ve su abonelerinin alındığı, vergilerin ödendiği, 1983 yılında 2981 sayılı Kanuna göre imar affı için müracaat edildiği, hususları açıklanarak söz konusu konutların bulunduğu alanın yapılaşmaya açılması talep edilmiştir. 05.05.1983 tarihinde imar affı müracaatı bulunmaktadır. Zaten; bahse konu sahanın bulunduğu bölgenin 18.M.2 imar planı paftasında halihazır haritalarının 07.11.1983 yılında yapıldığı, 05.06.1986 yılında ise uygulama imar planlarının onaylandığı, tespit edilmiştir. Ancak imar planı değişikliği talep edilen konut alanlarının bulunduğu 18.M.2 imar planı paftasındaki bahse konu sahanın halihazır haritasının tamamlanmadığı görülmüştür. Bu nedenlerle maddi hatadan dolayı halihazırdaki yapılaşma bölgesinde konut alanı düzenlenmediği düşünülmektedir. 510 ada, 137 nolu parsel alanı bölgesinde; 10 metrelik yol sahası sabit tutularak, park alanında 2'şer metre bahçe alanlı Bitişik Nizam – 3 kat lejandlı konut alanı düzenlenmesi, azalan park alanı, artan yapı ve nüfus yoğunluğuna karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait 29 nolu parsel alanında ve bu parselin doğu ve kuzey bölümlerinde bulunan; ağaçlandırılacak alanda park alanı düzenlenmesi, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen, minimum parsel ve bina derinlikleri aranmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” plan notunun oluşturulmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (14) GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,İnköy Mahallesi 37 pafta 5169 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 37 pafta 5169 parselde İmar Planı değişikliği konusu incelenmiş olup; 18.03.2014 tarih ve 8151-2554 sayılı dilekçe; “Kütahya ili Merkez ilçesi Değirmen önü 37 pafta 5169 parsel numaralı taşınmazın sahibiyiz. Yürürlükteki İmar Planında kullanım amacı “Oksijen- Amonyak Tesisi ile İdari- Soyal Tesisleri alanı” TAKS:0.25, Hmax:6.50 olarak gözükmektedir. Parselimize 10.02.2014 tarihinde Gaz Dolum Tesisi olarak Yapı kullanma izin belgesini almış bulunmaktayız. Parselimizin sağlık koruma bandları tayin edilmiş ve imar planına işlenmiştir. Belediye Başkanlığı'ndan işyeri açılış ruhsatımızı alarak faaliyete geçmiş bulunmaktayız. Sağlık Koruma Bandının, yapılaşma koşullarının aynen kalması şartı ile kullanım amacının “Sınaı ve Tıbbi Gazlar Dolumu ve Ticari Tesisleri (Oksijen-Amonyak-Asetilen-Argon-Azot vs)” olmasını talep etmekteyiz” şeklindedir. İlgi dilekçe etüd edilmiştir. Bahse konu İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Proje ve Tesisi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünden görüşler alınmış ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. İmar Planında Oksijen- Amonyak Dolum Tesisi ile İdari Sosyal Tesisleri Alanı TAKS:0.25, Hmax: 6.50 lejandlı alanın; Sınai ve Tıbbi Gazlar Dolumu ve Tesisleri (Oksijen- Amonyak- Asetilen- Argon- Azot vs ) TAKS:0.25, KAKS:0.60, Serbest Nizam, hmax:6.50 olarak düzenlenmesi, Kurum ve Kuruluş görüşlerinden ilgili olanların plan notlarına aktarılması yönlerindeki İlave Mevzi Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi kapsamında kalan 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin İmar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi kapsamında kalan 130 ada, 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin İmar Planı değişikliği konusu görüşülmüş olup; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2008/201 Esas, 2009/176 nolu kararlarında; ....... 02.09.2003 tarih ve 126 sayılı Kütahya Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile söz konusu plana yapılan itirazın reddine ilişkin 22.10.2003 tarih ve 156 sayılı Kütahya Belediye Meclis kararının şehircilik ilkelerine, planlama teknik ve esaslarına kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olmadığı ve iptali gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline,.....denilmektedir. Danıştay Altıncı Dairenin 2009/ 11851 Esas, 2012/1014 nolu kararlarında;....... Eskişehir 1.İdare Mahkemesinin 15.04.2009 tarihli, E:2008/201, K2009/176 sayılı kararı ve dayandığı gerekçe, usul ve hukuka uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına....denilmektedir. Belediye Meclisimizin 22.10.2003 tarihli kararıyla uygun görülen imar planı değişikliği alanının tamamı o tarihte yasa kapsamındaki “Turizm Merkezi Alanı” dışındaydı. 16.12.2006 tarihinde Resmi Gazeteyle söz konusu imar planı değişikliği alanının tamamı 4957/2634 sayılı yasa kapsamında “ Termal Turizm Merkezi Alanı” içerisine alınmıştır. Bu nedenle bu tarihten sonra Belediyemizin herhangi bir onama yetkisi bulunmamaktadır. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesinde Bakanlık Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. Söz konusu kesinleşen yargı kararlarının uygulanması amacıyla imar planı değişikliği konusu defalarca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine rağmen bir sonuç alınamamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 08.07.2013 tarih 32496 sayılı yazılarında; “Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi kapsamında kalan 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili olarak Bakanlığımız Plan inceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 23.06.2010 tarih ve 93/44 sayılı kararı ./.. (15) ile onaylanmasının gerekli düzenlemeler yapılması şartı ile prensipte uygun olduğuna karar verilmiştir” denilmektedir. Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 28.02.2014 tarih 148 sayılı yazılarında onanan Mahkeme kararının uygulanması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28.maddesi gereğince zorunludur. Ancak, Meclisçe karar doğrultusunda yeni bir karar alınarak Bakanlığa iletilmesi gerektiği....açıklanmıştır. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 01.04.2014 tarih 2835 sayılı yazılarıyla iletilen İç İşleri Bakanlığı'nın 13.09.2006 tarih 82104 sayılı yazıları, görüş başvurusu hakkındaki 2006/75 sayılı genelgeleri, incelenmiştir. Konu ile İlgili tüm bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. 14.06.2014 tarih 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde Mekansal kullanım tanımları ve esaslarında Belediye Hizmet Alanlarında yapılabilecek fonksiyonlar açıklanmıştır. Daha önceden Danıştay Kararı gereği söz konusu imar planı değişiklikleri ve meclis kararları, Belediye Meclisimizce iptal edilmişti. Ancak, aynı zamanda bu Meclis Kararlarında plan değişikliği yapımlarıyla ilgili konular da uygun görülmüştü. Söz konusu alanda en son uygulanacak imar planları belirlenmemişti. Bu nedenlerle uygulamalarda problem olmaması için; 05.02.2003 tarih ve 7 sayılı Belediye Meclis Kararı ve onaylanan, 1336 numaralı imar planı değişikliğinin; 09.04.2003 tarih ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararının; 02.09.2003 tarih ve 126 Sayılı Belediye Meclis Kararı ve onaylanan 1368 numaralı imar planı değişikliğinin, 22.10.2003 tarih 156 sayılı Belediye Meclis Kararının, 02.09.2005 tarih 323 sayılı Belediye Meclis Kararları ve onaylanan 1517 numaralı imar planı değişikliğinin; 03.06.2008 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis Kararının; 01.12.2009 tarih, 500 sayılı Belediye Meclis Kararının; 01.06.2012 tarih ve 252 sayılı Belediye Meclis Kararının; 04.01.2013 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararının; 03.05.2013 tarih ve 232 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi, Söz konusu alanda, yürürlükteki Nazım İmar Planında Resmi Kurum- Belediye Hizmet Alanı ve yol lejandlı alan bulunduğundan, 21.06.2002 tarih 104 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren; Belediye Hizmet Alanı ile ilgili olarak Devlet Su İşleri görüşünün inşaat ruhsatı aşamasında alınması koşuluyla beraber, 50LIC , 50LID, 50L4A ve 50L4B paftalardaki Belediye Hizmet Alanı ve yol alanı şeklindeki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının, nazım imar planına da uygun olduğundan, uygulanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy ve Gaybiefendi Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen imar planı ve değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy ve Gaybiefendi Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen imar planı ve değişikliklerinin iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup; Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 459 sayılı kararı ile; İnköy Mahalle Yerleşik Alanı ile 2. Organize Sanayi Bölgesi arasında yaklaşık 14 hektarlık alan Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisleri Alanı olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartı ile onaylanmıştı. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazılarında söz alanda Mermer ocağı bulunduğu belirtildiğinden söz konusu Nazım İmar Planının Belediye Meclis Kararı ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih 254 sayılı kararı ile; Gaybiefendi Mahallesi 21.N.1 , 21.N.IV paftalarda kavşak düzenlemesinin yapılması Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartı ile onaylanmıştı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün olumsuz görüşü bulunmasından dolayı söz konusu kavşak düzenlemesinin İmar Planlarına işlenmesi Belediye Meclis Kararı ile beraber iptal edilmesine; İptal edilen İmar Planı ve İmar Planı değişiklikliği alanlarının önceki imar planı durumuna getirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İkizüyük Mahallesi 629 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra ./.. (16) konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İkizüyük Mahallesi 629 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili müracaat konusu incelenmiş olup; İkizüyük Mahallesi 629 nolu parsel ile ilgili olarak 06.06.2014 tarih 4158 sayılı dilekçe; “Mülkiyeti İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait olan ilimiz İkizüyük Mahallesi, 1 pafta, 629 nolu parseldeki eski İlkokul yerine, Valiliğin teklifi ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün Görüşü İle Köy konağı yapılması uygun görülmüştür. Şu anda Muhtarlık binası olarak da kullanılan yer için Belediye Hizmet Alanı olarak İmar plan tadilatı yapılmasını yapılan tadilatın kesinleşmesine müteakip Kütahya Belediyesine tahsisinin sağlanması ve Mahallemize tahsis edilmesini arz ederim” şeklindedir. Söz konusu parsel alanı İkizüyük Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. İkizüyük Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 91 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve 03.12.2013 tarih, 505 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. İkizüyük Mahalle yerleşik alanında 629 nolu maliki İl Özel İdaresi olan parselin Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Uygulama İmar Planı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü ve 1’inci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması ve İmar Planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Güveççi Mahallesi 3775 ada 2 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Güveççi Mahallesi 3775 ada, 2 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; Güveşçi Mahallesi, 3775 ada, 2 nolu parsel ile ilgili olarak 25.06.2014 tarih 4505 sayılı dilekçe; “İlimiz Merkez Güveççi Mah. 3775 ada, 2 numaralı parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir. Söz konusu taşınmazın üzerinde mahallemize ait muhtarlık binası ve sağlık ocağı yer almaktadır. Söz konusu alanın imar planı tadilatı yapılarak Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ve mahallemize tahsil edilmesi konusunda gereğini arz ederim.” şeklindedir. Söz konusu parsel alanı Güveççi Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Güveççi Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 473 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Güveççi Mahalle yerleşik alanında 3775 ada,2 nolu maliki Maliye Hazinesi olan parselin Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Uygulama İmar Planı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması ve İmar Planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Kirazpınar Mahallesi 3882 ada 76 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Kirazpınar Mahallesi 3882 ada, 76 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; Kirazpınar Mahallesi Muhtarlığı'nın 27.05.2014 tarih 3945 sayılı dilekçe; “Kirazpınar mahallesi sakinleri olarak düğünlerimizi 80-100 metrekarelik evlerimizde çok zor şartlarda yapmaktayız. Kütahya belediyemizin merkezlere ve bazı mahallelerimizde yapmış olduğu sosyo ./.. (17) kültürel merkez dediğimiz çok amaçlı salondan Kirazpınar Mahallemize de yapılarak bizlerinde bu sıkıntılardan kurtulmamız için gereğinin yapılmasını arz ederim.” şeklindedir. Kirazpınar Mahallesi 3882 ada, 76 nolu parsel alanı Kirazpınar Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Kirazpınar Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 95 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı, İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 405 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Kirazpınar Mahalle yerleşik alanında 3882 ada, 76 nolu maliki Kamu Orta Malı olan parselde Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Uygulama İmar Planı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması ve İmar Planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi’nde Trafo Alanlarının ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi’nde Trafo Alanlarının ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 14.05.2014 tarih, 1088 sayılı yazısı etüd edilmiştir. İlimiz Merkez İlçe A.G. - O.G. Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında ilave trafolar tesis edilmesi planlandığı belirtilmektedir. Yazı ekindeki harita üzerinde öneri trafo yerleri işaretlenmiştir. Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 265 ada bölgesindeki öneri trafo yerinin bir kısmı park, bir kısmı da yol alanında kaldığından; söz konusu trafo yerinin Park alanının batı ucunda düzenlenmesi kaydıyla; Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 265 ada bölgesinde ve Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 291 ada bölgesinde imar planında bulunan Park alanlarında Trafo alanı düzenlenmesi, yol tarafından 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 29.04.2014 tarih, 3283 kayıt nolu dilekçe ile; “Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parsel üzerinde bulunan 2 katlı (bodrum+2 kat), 2014/192 nolu yapı kullanma izni bulunan binamın bodrum katında ticari faaliyette bulunmak üzere mimari tadilat projesi yaptıracağımdan dolayı yapı nizamının ticari nizam olarak değiştirilmesi...” talep edilmektedir. Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parsel imar planında Bitişik nizam 2 kat konut, Y (yetersiz ada derinliği nedeniyle arka bahçe mesafesinin Belediyenin takdirine göre yönetmeliğin öngördüğü asgari mesafenin altında uygulanabileceği veya hiç uygulanamayabileceği yapı adaları) lejandlı alanda kalmaktadır. Söz konusu yapının projesi incelenmiş olup, gerekli şartları sağlamadığından; Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselin yapı nizamının ticari nizam olarak değiştirilmesi talebinin reddine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (18) İlimiz, merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 07.05.2014 tarih, 3428 kayıt nolu dilekçe; “Kütahya İli, Merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 nolu parselin düşünülen proje gerekliliğinden otel olarak proje yapabilmek için T2 ibaresi koyularak otel arsası şeklinde plan notu ilave edilecek şekilde imar plan tadilatı yapılması için gereğinin yapılmasını arz ederiz.” şeklindedir. Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Yapılaşma koşulları değiştirilmeden; söz konusu alanın kullanım kararının Otel, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) olarak değiştirilmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, Otel, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır. Konut yapılamaz.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 477 ada, 22 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 477 ada, 22 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Fen İşleri Müdürlüğü’nün 05.06.2014 tarih, 4136 kayıt nolu yazısı ve eki dilekçe etüd edilmiştir. Gültepe Mahallesi’nin girişini oluşturan, Döner Gazino kavşağından gelip futbol sahasının üst tarafından geçen yolun, futbol sahasına doğru genişletilmesi talep edilmektedir. Söz konusu bölgede imar planında Belediye Spor Alanı, Park lejandlı alanlar bulunmaktadır. Söz konusu yolun bulunduğu güzergah ve çevresindeki saha 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2.nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 17/04/2013 tarihli kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş ve bu karar 17/05/2013 tarih, 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahsi geçen yolun futbol sahasına doğru 2 (iki) metre genişletilebilmesi için; Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 477 ada, 22 parselde bulunan Belediye Spor Alanı, Park lejandlı sahalarda yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı yapımı müracaat dosyası incelenmiş olup; 18.03.2014 tarih, 2347 kayıt nolu dilekçe ile; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel (20.579,71 m2) ve 136 pafta, 821 ada, 1 parsel (2.953 m2) numaralı taşınmazlara yönelik Konut amaçlı ilave imar planı yapımı için müracaat edilmiştir. Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselin çok az bir kısmı (yaklaşık 700 m2) imar planında Ağaçlandırılacak Alanda kalmakta olup; büyük kısmı imar planı dışında kalmaktadır. İlgili kurum kuruşlardan imar planına esas görüşler alınmıştır. Talep sahipleri tarafından; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması; ilgili şehir plancısına hazırlatılması; parsel alanları toplamının en az % 39’u olacak şekilde kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması; 52 ve 1 nolu parsellere birleşik parsellere geçiş sağlayacak şekilde yol bağlantısı tasarlanması; 52 ve 1 nolu parsellerde düzenlenecek yapılaşma alanının kamu eline geçmiş bir imar yoluna bağlantısını sağlayacak şekilde plan değişikliği teklifini de içermesi kaydıyla; Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde TAKS: 0.20, KAKS: 0.40, Ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulları bulunan Konut amaçlı ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (19) GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yapılan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yapılan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; İlimiz, merkez,Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 adada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 25.06.2014 tarih, 4500 kayıt nolu dilekçe; “...İlimiz, Merkez, Yoncalı, 50K1D pafta, 207 ada, 17 parsel numarasında bulunan Turizm Belgeli Termal Otelimizin yeşil alan ve araç parkı olmadığından otelimize gelen bütün araçlar anayolları işgal etmekte ve rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Bu rahatsızlıkların ortadan kaldırılabilmesi için otelimizin önünde bulunan ve mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan 208 ada, 1 parsel numaralı, imar planında park olarak görünen yere yeraltı otoparkı yaparak üzerine de yeşil alan ve müşterilerimizin dinlenmesi için kısmen sosyal tesis yapmak için yüzde kırkının Ticari Alan olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Adı geçen yerin karşılığı olarak da mülkiyeti kendimize ait olan 50K1C pafta, 183 ada, 5 parsel numarasında bulunan arsayı Kütahya Belediyesi’ne yeşil alan olarak vermek istiyoruz. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.” şeklindedir. Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 ada, (1 parsel) alanında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Enne, 50K1C pafta, 183 ada, 5 nolu parsel imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. Enne, 50K4B pafta, 193 ada, 10 nolu parsel imar planında 3 metre ön bahçe alanlı, Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 adada bulunan Park alanının Özel Park alanına dönüştürülmesi, TAKS: 0.03, Hmax: 4.50 metre (1 kat) yapılaşma koşullarının belirlenmesi; “Özel Park alanında yeraltı otoparkı yapılabilir.” plan notu oluşturulması; Enne, 50K1C pafta, 183 ada, 5 parsel ve Enne, 50K4B pafta, 193 ada, 10 parsel alanlarının Konut alanından Park alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 adada Özel Park alanına dönüştürülen alan ile Enne, 50K1C pafta, 183 ada, 5 parsel ve Enne, 50K4B pafta, 193 ada, 10 parselin alan ve değer farkı gözetilmeksizin başabaş takas edilmesi vb. işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: Koruma Amaçlı İmar Planlarımız dahilinde; Saray, Balıklı, İstiklal, Börekçiler, Alipaşa, Mecidiye, Cedit Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Koruma Amaçlı İmar Planlarımız dahilinde; Saray, Balıklı, İstiklal, Börekçiler, Alipaşa, Mecidiye, Cedit Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih, 334 sayılı kararı ile Cedit Mahallesi, 26 pafta, 157 ada, 99 parselde 1975 nolu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu plan değişikliğinin Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 01.02.2008-65 ve 02.02.2009-50 tarih-sayılı kararları ile Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 2907 ada, 1 parselde, Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 97 ada, 5 parselde ve ./.. (20) Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 63 adada 1828_1_2 nolu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu plan değişikliğinin Belediye Meclis kararları ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 01.05.2009 tarih, 174 sayılı kararı ile Mecidiye Mahallesi, 11 pafta, 25 adanın batısında 1924 nolu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu plan değişikliğinin Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 01.08.2008 tarih, 262 sayılı kararı ile Saray Mahallesi, 1 pafta, 18 ada, 44 parselde 1866 nolu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu plan değişikliğinin Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 01.05.2009 tarih, 190 sayılı kararı ile Balıklı Mahallesi, 16 pafta, 87 ada, 89 parselde 1934 nolu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu plan değişikliğinin Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 24.06.2009 tarih, 287 sayılı kararı ile Saray Mahallesi, 2 pafta, 5 ada, 93-94 parsellerde 1962 ve 1962_A nolu imar planı değişiklikleri Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü bulunmadığından söz konusu plan değişikliklerinin Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; İptal edilen imar planı değişikliği alanlarının değişiklikten önceki imar planı durumuna getirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Enne, Civli, Yoncalı, Bölcek Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı ve değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Enne, Civli, Yoncalı, Bölcek Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı ve değişikliklerinin iptal edilmesi dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisinin 01.05.2009 tarih, 177 sayılı kararı ile Enne, 50.K.1.C pafta, 124 ada, 20 parselde 1925 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. İnceleme ücreti 2.nci taksidi yatırılmayan, söz konusu plan değişikliğinin ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığı görüldüğünden Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; Enne, Civli Mahallesi, J23.b1 paftada, Golf Tesisleri Alanı nazım imar planı ilgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 107 sayılı kararı ile onaylanmıştı. İlgili kurum-kuruluş görüşleri ve jeolojik-jeoteknik etüdleri tamamlanmayan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nün olumsuz görüşü bulunan imar planının Belediye Meclis kararı ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 01.06.2012 tarih, 260 sayılı kararı ile Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 158 ada, 1-3 parselde 2242 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Konuya ilişkin Belediye Meclisinin 03.08.2012 tarih, 337 sayılı kararı da bulunmaktadır. Söz konusu plan değişikliğinin ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığı görüldüğünden Belediye Meclis kararları ile beraber iptal edilmesine; Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 127 sayılı kararı ile Yoncalı, 12 pafta, 1183 parselde 2215 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Konuya ilişkin Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih, 209 sayılı kararı da bulunmaktadır. Söz konusu plan değişikliğinin ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığı görüldüğünden Belediye Meclis kararları ile beraber iptal edilmesine; İptal edilen imar planı değişikliği alanlarının değişiklikten önceki imar planı durumuna getirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764-2952 nolu adalar bölgesinde nazım imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764-2952 nolu adalar bölgesinde nazım imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; ./.. (21) İmar planında Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 2952 ada, 1 parselde Turistik Tesisler Alanı lejandlı saha; 764 ada, 31 parselde Özel Eğitim Ve Yurt Tesisleri Alanı lejandlı saha bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazlar Vefa Mahallesi’nde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen sahaya birleşik konumda bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanların Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 2952 ada, 1 parsel ve 764 ada, 31 parselin kullanım kararının Konut, Ticaret, Kentsel Sosyal Teknik Altyapı Alanı olarak değiştirilmesine yönelik nazım imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, gündem konularının yoğun olduğunu ifade ederek birleşime ara verilmesini teklif etti, birleşime ara verilerek, ikinci birleşimin 06.08.2014 ÇARŞAMBA günü, saat,18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU Şule UYKUN Selim DURMAZ BELEDİYE BAŞKANI