T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

01.03.2023

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 3.Olağan, 1., 2.,.3. oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İlyas BAHAR’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2998 ada, 3 no.lu parsel alanının doğusundaki yol ve otopark alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

BİLGİLENDİRME   /

1-  Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verilerine göre; Kütahya Belediyesi yetki alanında bulunan yapı stoku bilgileri konusunun Meclisin bilgisine sunulmuştur

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 66

Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 65 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, Denetimli Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Özel Halk Otobüslerin ücret tarifeleri, gelen akaryakıt zamları, asgari ücret artışları, sigorta bedelleri göz önüne alınarak aşağıdaki tarifenin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tarife

Ücret tarifesi

Tam Biniş

7,50 TL

İlkokul-Lise

5,00 TL

Üniversite

6,00  TL

Üniversite İkamet Kart

5,00 TL

Kare Kodlu Bilet

8,50 TL

Aktarma

3,00 TL

Üniversite içinde 16

No.lu Hat

2,50 TL

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 67

Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 40 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı için İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze bağlı Misafirhane ve Çamlıca Konakları için gelir tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;.

2023 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan 2023 Yılı Gelir Tarifesi Kütahya Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 414 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 14.12.2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde 01.01.2023 tarihinden itibaren %2 oranında Konaklama Vergisi uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak söz konusu tarifelerde küsuratlı tutarların meydana gelmesi sebebiyle aşağıdaki tabloda belirtilen  Misafirhaneler ve Çamlıca Orman Köşkleri Konaklama Tarifesinin aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

Misafirhane

Birim fiyat

KDV %8

Konaklama vergisi %2

Toplam Tutar

1 Yatak / 1 Gün

Kamu Personeli

136,36

10,91

2,73

150,00

Genel Misafir

163,64

13,09

3,27

180,00

Çift kişilik oda 1 oda / 1 gün

(tek kişi kalırsa oda fiyatı geçerli olur)

Kamu Personeli

227,27

18,18

4,55

250,00

Genel Misafir

272,73

21,82

5,45

300,00

 

Çamlıca Orman Köşkleri

Birim Fiyat

KDV %8

Konaklama Vergisi %2

Toplam Tutar

Orman Köşkleri (4 Kişiye Kadar) P.Tesi, Salı, Çarşamba Ve Perşembe

545,45

43,64

10,91

600,00

Orman Köşkleri (4 Kişiye Kadar) Cuma, Cumartesi, Pazar

727,27

58,18

14,55

800,00

Orman Köşkleri 4 Kişiden Fazla Her Kişi İçin

136,36

10,91

2,73

150,00

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 68

Belediye meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 41 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 27.04.2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Belediyemize kesin tahsisi yapılan Ilıca Taşevler tesislerinin 02.08.2022 tarihinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda günübirlik tesis alanında konaklama yapılmaması ön görüldüğünden tesisimizin 09:00-24:00 saatleri arasında mangal evi olarak hizmete açılmasını, fiyat listesinin güncellenerek ve belediye gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            27.04.2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Belediyemize kesin tahsisi yapılan Soğukçeşme Mah. 154 Ada 872 ve 873 Parselde bulunan Ilıca Taşevler tesisleri 02.08.2022 tarihinde Bakanlık Kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda günübirlik tesis alanında konaklama yapılmaması öngörüldüğü, tesisimizin 09:00-24:00 saatleri arasında mangal evi olarak hizmete açılmasına ve Ilıca Taş Evler Mangal Evi fiyat tarifesinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN ve Ruhsen KUMDALI oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ilıca Taşevler Mangal Evi Fiyat Tarifesi

Saat

Tutar

(TL)

09:00 - 12:00

₺100,00

13:00 - 17:00

₺150,00

18:00 - 00:00

₺200,00

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 69

Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 33 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarihli ve 356 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeniden düzenlenen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No:70

Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 34 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz Okmeydanı ve Evliya Çelebi Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden Okmeydanı Mahallesinde bulunan Mısır Sok. Gençlik Sok. Yonca Sok. Semai Sok. Mercimek Sok. Portakal Sok. 2.Çimen Sok. 1.Irmak Sok. 1.Şembel Sok. 1.Keklik Sok. Muz Sok. Meyva Sok. Çay Sok. 1.Yunus Sok. Samanyolu Sok. Tel.Sok. Elma Sok. Karadut Sok. Serdengeçti Sok. Sancaktar Sok. Şair Ali Pesendi Caddesi  2317, 2318 adalar dahil Evliya Çelebi Mahallesine bağlanmasına;

 Hazırlanan 1/8000 ölçekli haritadaki gibi Evliya Çelebi ve Okmeydanı Mahallelerinin sınırlarının güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No:71

Belediye Meclisimizin 03.08.2022 tarih ve 259 no.lu kararında bahsi geçen yangın hidrandı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarında güncellenerek 30.000,00 TL olarak belirlenmesine, diğer hususların aynı şekilde devamına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No:72

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada 25 parsel numaralı, taşınmazın, 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No:73

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2669 ada 2 parsel numaralı 1.909,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın "Aile Sağlığı Merkezi" olarak kullanılmak/yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Sağlık Bakanlığı adına Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No:74

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ihtiyaç halinde sayısının artırılması planlanan Halk Ekmek Büfelerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ihtiyaç halinde sayısı artırılacak olan Halk Ekmek Büfeleri ile ilgili olarak;

5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64'üncü maddesi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına bir bütün olarak ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No:75

 İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, yem bitkisi tohumlarının dağıtılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, yem bitkisi tohumlarının dağıtılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No:76

2023 yılı Belediye Gelir Tarifesine termal su ücreti bölümün ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tasarruf yetkisi Belediyemize ait sıcak su kuyuları için 2023 yılında "Kuyu Suyu" tarifesi olarak uygulanan termal su ücretlerinin, ayrı bir tarife satırında gelir tarifesine  "Termal Su Ücreti” bölümünün eklenmesine ve 1 m3 Termal Su Ücretinin  KDV dahil 3.00 TL olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No:77

Belediye Meclisimizin 07.12.2022 tarihli ve 424 sayılı kararında sehven “Gayrimenkul Takası” ibaresi yer almadığından dolayı söz konusu kararın iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin asfalt üretim ve serim faaliyetlerini finanse etmeye yönelik “50.000.000,00 TL” (ElliMilyonTürkLirası) miktarındaki borçlanma, kredi kullanılması ile ilgili Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN ve Ruhsen KUMDALI'nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No:78

Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerinin finansmanını sağlanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin “e” bendi gereğince İller Bankasından veya kamu /özel bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kredi kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin "e" bendi hükmü gereğince Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın (6)  ret oylarına karşılık;

Prof. Dr. Alim IŞIK, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Mehmet Buğra BAYDAR, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR’ın (24)  kabul oyları sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (24 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No:79

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3723 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Park alanı miktarı azalacağından, yapı ve nüfus yoğunluğu artacağından dolayı Okçu Mahallesi, 3723 ada, 1 parselin imara açılmasına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No:80

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 773 ada, 1 parselin kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Otopark alanı miktarı azalacağından, yapı ve nüfus yoğunluğu artacağından dolayı Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 773 ada, 1 parselin kuzeybatısında imar planında bulunan otopark alanının konut alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No:81

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No:82

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3004 ada 20 parsel ve 3001 ada 242 parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3004 ada 20 parsel ve 3001 ada 242 parsel alanlarında Konut Alanları (TAKS: 0.20, KAKS: 0.60, Ayrık nizam 3 kat), parsel alanları toplam miktarının en az %45'i kamu eline bedelsiz geçecek şekilde gerekli olan sosyal ve teknik altyapı alanı olarak ayrılması ve ayrıca Kumarı Mahallesi Yerleşik Alanı Çevresi Uygulama İmar Planındaki 12 m’lik yolun devamlılığı sağlanarak Nazım ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması amacıyla, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm etütlerin yapılmasına;

           Talep sahibi tarafından; Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, halihazır haritaların ve imar planına esas jeolojik- jeoteknik etütlerin yaptırılması, imar planının ilgili şehir plancısına hazırlatılması kaydıyla, Kumarı Mahallesi, 3004 ada 20 parsel ve 3001 ada 242 parsellere; konut, ilgili sosyal ve teknik altyapı alanları olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No:83

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 1999 ada 18 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi, 1999 ada, 18 parsel alanında imar planında bulunan Bitişik nizam 4 katlı Konut lejantlı alanın; yapılaşma koşulları ve bahçe mesafeleri değişmeden ticaret lejantlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğine; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No:84

Enne Mahallesi, 253 ada 206 parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Enne Mahallesi, 253 ada, 206 parselde imar planı yapımına yönelik talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No:85

İlimiz merkez Sofu Mahallesi, 3633 ada 2 parsel numaralı parselin 692 m²’lik kısmında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3633 ada 2 parsel alanında TAKS: Aranmayacaktır, E: 1.00, yençok: 10,00 m yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu) düzenlenmesi; Nazım ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması amacıyla, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm etütlerin yapılmasına;

           İdaremiz tarafından; Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etütlerin yaptırılması, TAKS: ARANMAYACAKTIR, E: 1.00, yençok: 10.00 m Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu Alanı)” oluşturulması, yönlerindeki taslak imar planının idaremiz tarafında hazırlanması; kayıtlarıyla, Sofu Mahallesi, 3633 ada 2 parselde, Nazım ve Uygulama imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No:86

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4364 ada 3 parselin kuzey batısından geçen alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 4364 ada 3 parselin batısındaki ve Spor ve Sosyal Tesis alanının güneyindeki bölgede, otopark ve park alan miktarları değiştirmeden otopark alanından 7 metrelik yol alanı düzenlenmesi ve ilgili park, yol ve otopark alanının düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No:87

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2134 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2134 ada 1 parselin 59.40 m2 halihazırda yol alanında kalan kısmın yol alanı olarak düzenlenmesi ve “Değişiklikten önceki uygulama imar planına göre uygulanan bina istikamet teşekkülü sabit tutulacaktır.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No:88

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin; 2018/266 Esas, 2018/1229 Karar no.lu, 2018/751 Esas, 2018/1228 Karar no.lu; kararları ve Danıştay 6. Dairesinin; 2019/1935 Esas, 2022/12193 Karar, 2019/1811 Esas, 2022/12192 Karar, no.lu kararlarına istinaden, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 480 no.lu parselin de bulunduğu, 577, 1873 adalar bölgesinde; Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararıyla onaylanan, 2608 no.lu nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile bu değişikliklere itirazın reddine ilişkin Belediye Meclisimizin 02.06.2016 tarih, 214 sayılı kararının; iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 480 no.lu parselin de bulunduğu, 577, 1873 adalar bölgesinde; Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararı ve onaylanan, 2608 no.lu nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile bu değişikliklere itirazın reddine ilişkin Belediye Meclisimizin 02.06.2016 tarih, 214 sayılı kararının; iptal edilmesi, imar planı değişikliği yapılan, 10 metrelik yol, pasif yeşil alan, yaya yolu sahalarının iptal edilerek sahanın nazım ve uygulama imar plansız hale getirilmesi, Milli Savunma Bakanlığınca, imar planı ve/veya plan değişikliği talep edilmesi halinde; konunun değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No:89

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2879 - 2880 - 2882 - 2884 - 2885 - 2886 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı için ön izin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2879-2880-2882-2884-2885 ve 2886 parsellerde; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 90

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 ada 205 - 216 - 217 - 221 - 222 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı yapımı için ön izin talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Parsel maliği tarafından; Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etütlerin yaptırılması, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) düzenlenmesi yönlerindeki imar planının ilgili şehir plancısına hazırlatılması kayıtlarıyla, İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3108 ada 205-216-217-221 ve 222 parsellerde; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No:91

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi 5897 ada 52 parsel ve 5895 ada 1 parsel alanlarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce, Bahse konu yaklaşık 500 Ha. Riskli Alanın yerinde dönüşümünün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, İlimiz Merkez İkizhüyük Mahallesi 5897 ada 52 parsel ve 5895 ada 1 parsel numaralı yaklaşık 654835,027 m²’lik taşınmazların, 5393 sayılı Kanunu’nun 73. maddesince; konut alanları ve deprem riskine karşı tedbirler almak üzere ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 92

İlimiz merkez İshakseydi Mahallesi 160 ada 1 parsel alanında 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce, Bahse konu yaklaşık 500 Ha. Riskli Alanın yerinde dönüşümünün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, İlimiz Merkez İshak Seydi Mahallesi 160 ada 1 parsel numaralı 3880111.97 m²’lik taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunun 73. maddesince; konut alanları ve deprem riskine karşı tedbirler almak üzere ''Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'' ilan edilmesi için Cumhurbaşkanınca bu yönde karar alınması amacıyla müracaatta bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın ret oylarına karşılık oy çoklu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 93

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 6186 ada 26 parselde (eski parsel no 2417) İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz, merkez Çalca Mahallesi 6186 ada 26 parsel(eski parsel no:2417) parselde Afet sonrası ölü hayvanların defin yeri, yol alanı ve yapı yasaklı alanların düzenlenmesi, plan notlarının oluşturulmasına yönelik 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 94

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4581 ada 382 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alanın kuzeyinde bulunan yaklaşık 12, 286 m2 ağaçlandırılacak alanın Küçük Sanayi sitesi alanı Taks- Kaks aranmayacaktır, yencok:18.50 metre olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 95

İlimiz merkez İnköy, Akkent ve Parmakören Mahallelerinde ilave imar planı yapımı için Bakanlığa gönderilmek üzere Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Akkent Mahallesi 5450/1 (eski parsel:3791), 5450/2 (eski parsel:3797), 5450/3(eski parse:3824), 5450/4(esi parsel:3793), 5452/1(eski parsel:3838), 5452/2(eski parsel:4109), 5452/11(eski parsel:3836), 5452/10(eski parsel:4112), 5452/9 (eski parsel:4113), 5452/8 (eski parsel:4114), 5452/12(eski parsel:3828), 5452/13 (eski parsel:4099), 5452/14 (eski parsel:4072), 5452/15(eski parsel:4073), 5452/16(eski parsel:4154), 5452/17(eski parsel:4153), 5452/18 (eski parsel:4256), 5452/29(eski parsel:4157), 5452/34(eski parsel:3843), 5452/35 (eski parsel:4086), 5452/36 (eski parsel:4087), 5452/33(eski parsel:4246), 5452/37(eski parsel:4088), 5454/1 (eski parsel:4233), 5454/2(eski parsel:4234), 5454/3(eski parsel:4235), 5454/4 (eski parsel:4236), 158/76 (eski parsel:2951), 158/75(eski parsel:3783), 158/74 (eski parsel:3784), 158/73 (eski parsel:3798), 158/72 (eski parsel:3799), 158/71(eski parsel:3800), 158/70(eski parsel:3832), 158/69(eski parsel:3831), 158/68(eski parsel:3830), 158/67(eski parsel:3835), 158/66(eski parsel:3834), 158/65 (eski parsel:3833), 158/64 (eski parsel:3842), 158/63 (eski parsel:4199), 158/62 (eski parsel:3841), 158/61 (eski parsel:3840), 158/60(eski parsel:3820), 158/59(eski parsel:3821), 158/58 (eski parsel:4200), 158/57(eski parsel:3803), 158/56(eski parsel:3802), 158/55(eski parsel:3801), 158/49(eski parsel:3805), 158/48(eski parsel:3806), 158/45(eski parsel:3789), 158/46(eski parsel:3788), 158/47(eski parsel:3787), 158/39(eski parsel:3807), 158/38(eski parsel:3808), 158/37(eski parsel:3809), 158/34(eski parsel:3814), 158/35(eski parsel:3815), 158/36(eski parsel:3816), 158/33(eski parsel:3825), 158/32(eski parsel:3826), 158/31(eski parsel:3827), 158/28(eski parsel:3780), 158/29(eski parsel:3781), 158/30(eski parsel:3782),158/26(eski parsel:3810), 158/24(eski parsel:3794), 158/23(eski parsel:3795), 158/21(eski parsel:3785), 158/22(eski parsel:3786), 158/20(eski parsel:3812), 158/19(eski parsel:3813), 158/18(eski parsel:5243), 158/17(eski parsel:3818), 5455/1(eski parsel:5313), 5455/6(eski parsel:2949), 5455/7(eski parsel:2948), 5455/8(eski parsel:2947), 5455/9(eski parsel:2988), 5455/10(eski parsel:2989), 5455/12(eski parsel:2990), 5455/13(eski parsel:294), 5455/18(eski parsel:2995), 5455/19(eski parsel:2996), 5455/20(eski parsel:2997), 5455/21(eski parsel:3005), 5455/22(eski parsel:3008), 5455/20(eski parsel:2997), 5455/21(eski parsel:3005), 5455/22(eski parsel:3008), 5455/23(eski parsel:3007), 5455/24(eski parsel:3006), 158/12(eski parsel:5354), 5456/1(eski parsel:5239), 5456/2(eski parsel:4078), 5456/3(eski parsel:4148), 5456/4(eski parsel:4115), 5456/5(eski parsel:4149), 5456/7(eski parsel:4116), 5456/12(eski parsel:4413), 5456/13(eski parsel:4414), 5456/14(eski parsel:4556), 5456/15(eski parsel:4557), 5456/25(eski parsel:4571), 5456/26(eski parsel:4570), 5456/27(eski parsel:4428), 5456/28(eski parsel:4429), 5456/35(eski parsel:4646), 5456/33(eski parsel:4647), 5456/38(eski parsel:4568), 5456/39(eski parsel:4569), 5456/40(eski parsel:3073), 5456/41(eski parsel:3074), 5456/42(eski parsel:3075), 5456/46(eski parsel:4119), 5456/45(eski parsel:4120), 5456/44(eski parsel:4121), 5456/43(eski parsel:3071), 5456/47(eski parsel:4277), 5456/48(eski parsel:4278), 5456/49(eski parsel:4279), İnköy Mahallesi; 147/28 (eski parsel:2767), 147/27(eski parsel:2766), 147/26(eski parsel:2765), 147/25(eski parsel:2763), 147/24 (eski parsel:2762), 147/23(eski parsel:2760), 147/22(eski parsel:2722), 147/21(eski parsel:2721), 147/20(eski parsel:2709), 147/19(eski parsel:2708), 147/18(eski parsel:2707), 147/29(eski parsel:2764),147/30(eski parsel:2761), 147/31(eski parsel:2759), 147/32(eski parsel:2724), 147/33(eski parsel:2723), 5456/424(eski parsel:4436), 5456/423(eski parsel:4437), 5456/422(eski parsel:4438), 5456/421(eski parsel:4438), 5456/420(eski parsel:2750), 5456/404(eski parsel:4333), 5456/403(eski parse:4332), 5446/402(eski parsel:4331), 5456/401(eski parsel:2757), 5456/400(eski parsel:4475), 5456/399(eski parsel:4479), 5456/405(eski parsel:4477), 5456/419(eski parsel:2742), 5456/406(eski parsel:2741), 5456/396(eski parsel:219), 5456/397(eski parsel:4220), 5456/398(eski parsel:4558), 5456/386(eski parsel:4559), 5456/407(eski parsel:736), 5456/408(eski parsel:2735), 5456/385(eski parsel:2733), 5456/384(eski parsel:2732), 5456/395(eski parsel:4575), 5456/394(eski parsel:4576), 5456/393(eski parsel:4577), 5456/390(eski parsel:4478), 5456/391(eski parsel:4479), 5456/392(eski parsel:4480), 5456/389(eski parsel:4585), 5456/388(eski parsel:4586), 5456/387(eski parsel:4587), 5456/375(eski parsel:4546), 5456/376(eski parsel:4547), 5456/379(eski parsel:4548), 5456/380(eski parsel:2729), 5456/381(eski parsel:2730), 5456/374(eski parsel:4489), 5456/377(eski parsel:4490), 5456/378(eski parsel:4491), 5456/382(eski parsel:2731), 5456/373(eski parsel:4529), 5456/372(eski parsel:4530), 5456/363(eski parsel:4531), 5456/370(eski parsel:4631), 5456/371(eski parsel:4632), 5456/364(eski parsel:4633), 5456/362(eski parsel:2728), 5456/383(eski parsel:2734), 5456/361(eski parsel:2727), 5456/359(eski parsel:2726), 5456/360(eski parsel:2725), 5456/365(eski parsel:4218), 5456/366(eski parsel:4217), 5456/367(eski parsel:4424), 5456/368(eski parsel:4423), 5456/369(eski parsel:2710), 5456/351(eski parsel:4309), 5456/352(eski parsel:4310), 5456/354(eski parsel:4385), 5456/355(eski parsel:4386), 5456/356(eski parsel:4382), 5456/357(eski parsel:2690), 5456/358(eski parsel:2689), 5456/349(eski parsel:4580), 5456/350(eski parsel:4581), 5456/345(eski parsel:4582), 5456/344(eski parsel:2701), 5456/343(eski parsel:2700), 5456/341(eski parsel:2691), 5456/340(eski parsel:2688), 5456/338(eski parsel:4907), 5456/332(eski parsel:2695), 5456/342(eski parsel:2692), 5456/325(eski parsel:2694), 5456/324(eski parsel:2682), 5456/321(eski parsel:2674), 5456/322(eski parsel:2673), 5456/320(eski parsel:2675), 5456/302(eski parsel:2672), 5456/323(eski parsel:2683), 5456/336(eski parsel:2684), 5456/337(eski parsel:2685), 5456/335(eski parsel:2686), 5456/334(eski parsel:4892), 5456/333(eski parsel:4893), 5457/41(eski parsel:4344), 5457/14(eski parsel:2587), 5457/15(eski parsel:2585), 5457/16(eski parsel:2584), 5457/17(eski parsel:2583), 5457/18(eski parsel:2574), 5457/19(eski parsel:4683), 5457/20(eski parsel:2575), 5457/21(eski parsel:4562), 5457/22(eski parsel:4625), 5457/23(eski parsel:4221), 5457/10(eski parsel:4276), 5461/104(eski parsel:1599), 5461/105(eski parsel:1597), 5461/106(eski parsel:1596), 5461/107(eski parsel:1594), 5461/108(eski parsel:1614), 5461/110(eski parsel:1615), 5461/109(eski parsel:1613), 5461/111(eski parsel:1616), 5461/84(eski parsel:1530), 5461/79(eski parsel:1529), 5461/78(eski parsel:5272), 5461/112(eski parsel:1617), 5461/113(eski parsel:1528), 5461/114(eski parsel:1527), 5461/115(eski parsel:1618), 5461/116(eski parsel:1526), 5461/117(eski parsel:1519), 5461/118(eski parsel:1518), 5461/119(eski parsel:1517), 5461/120(eski parsel:1512), 5461/136(eski parsel:1612), 5461/141(eski parsel:1605), 5461/142(eski parsel:1604), 5461/143(eski parsel:1603), 5461/144(eski parsel:1602), 5461/145(eski parsel:1601), 5461/146(eski parsel:1600), 5461/147(eski parsel:1607), Parmakören Mahallesi: 3535 ada/104-105-106-107-108-109-110-100-99-98-114-113-112-111-134-136-135-137-138-139-140 parseller, 3530 ada 159-158-157 parseller, 3534 ada 12-13-15-17 parsellerde Kentsel sosyal teknik altyapı alanı, yol alanları konut alanı amaçlı ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 96

İlimiz merkez İnköy Mahallesi imar planı yapımı için Bakanlığa gönderilmek üzere Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz, merkez İnköy Mahallesi 4260/324 (eski parsel:324), 4260/325 (eski parsel:325), 4260/326 (eskiparsel:4094), 4260/72 (eski parsel:3884), 260/73 (eski parsel:2280) parsel numaralı tarla vasıflı 5.594 m2 büyüklüğündeki taşınmazların Konut Dışı kentsel İş Alanı amaçlı ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 97

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2998 ada, 3 no.lu parsel alanının doğusundaki yol ve otopark alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE