T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

21.11.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4.Dönem, 10.Olağan, 2.Birleşim 1. oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve;

Ahmet ACAR ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 413

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 382 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu ve; 
          2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 2.802.000.000,00 TL;
          2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 2.890.000.000,00 TL;
          2025 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 2.920.000.000,00 TL; olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

          BÜTÇE KARARNAMESİ  /

           - 14 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri gereğince kabul edilen ve aşağıda belirtilen 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

2023 KÜTAHYA BELEDİYESİ 2023 YILI

ÖDENEK CETVELİ-A Kesinleşen ANA BÜTÇE

KURUM

Fonksiyonel Kod

Açıklaması

Bütçe

I

II

III

IV

I

Ödeneği(TL)

 46

 43

 02

   

 Kütahya Belediyesi

2.802.000.000,00

     

 02

 

 Özel Kalem Müdürlüğü

12.830.000,00

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

12.830.000,00

     

 05

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

18.619.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

18.619.000,00 

     

 10

 

 Bilgi İşlem Müdürlüğü

15.896.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

15.816.000,00 

       

 10

 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

80.000,00 

     

 18

 

 Yazı İşleri Müdürlüğü

7.765.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

7.765.000,00 

     

 23

 

 Strateji Geliştirme Müdürlüğü

192.054.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

192.054.000,00 

     

 24

 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü

3.449.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

3.448.000,00 

       

 03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

1.000,00 

     

 30

 

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

30.970.000,00 

       

 06

 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

30.970.000,00 

     

 31

 

 Fen İşleri Müdürlüğü

1.472.794.000,00 

       

 04

 Ekonomik İşler ve Hizmetler

1.472.494.000,00 

       

 10

 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

300.000,00 

     

 33

 

 Yapı Kontrol Müdürlüğü

8.180.000,00 

       

 06

 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

8.180.000,00 

     

 34

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğü

36.390.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

36.390.000,00 

     

 35

 

 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

90.369.000,00 

       

 04

 Ekonomik İşler ve Hizmetler

90.369.000,00 

     

 36

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

32.810.000,00 

       

 06

 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

32.810.000,00 

     

 37

 

 İtfaiye Müdürlüğü

26.968.000,00

       

 03

 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

26.968.000,00 

     

 38

 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

21.155.000,00 

       

 08

 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

21.155.000,00 

     

 39

 

 Park Bahçeler Müdürlüğü

166.400.000,00 

       

 08

 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

166.390.000,00 

       

 10

 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

10.000,00 

     

 40

 

 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

11.383.000,00 

       

 10

 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

11.383.000,00

     

 41

 

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

32.030.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

32.030.000,00 

     

 42

 

 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

233.200.000,00 

       

 05

 Çevre Koruma Hizmetleri

40.555.000,00 

       

 06

 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

192.645.000,00 

     

 44

 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü

104.784.000,00 

       

 05

 Çevre Koruma Hizmetleri

104.784.000,00

     

 45

 

 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

66.190.000,00

       

 04

 Ekonomik İşler ve Hizmetler

66.190.000,00 

     

 46

 

 Veteriner İşleri Müdürlüğü

32.052.000,00

       

 07

 Sağlık Hizmetleri

32.052.000,00

     

 47

 

 Zabıta Müdürlüğü

32.390.000,00 

       

 03

 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

32.390.000,00 

     

 49

 

 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

10.266.000,00 

       

 10

 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

10.266.000,00

     

 50

 

 Etüt Proje Müdürlüğü

5.128.000,00 

       

 06

 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

5.128.000,00

     

 51

 

 Hal Müdürlüğü

3.399.000,00 

       

 04

 Ekonomik İşler ve Hizmetler

3.399.000,00

     

 52

 

 Spor İşleri Müdürlüğü

6.340.000,00 

       

 08

 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

6.340.000,00 

     

 53

 

 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

113.649.000,00 

       

 01

 Genel Kamu Hizmetleri

113.649.000,00 

     

 54

 

 İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

14.540.000,00 

       

 05

 Çevre Koruma Hizmetleri

14.540.000,00

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI(B CETVELİ)

Kodu

Açıklama

2023

B-Kesinleşen Bütçe

01.

Vergi Gelirleri

122.591.000,00

03.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

295.000.000,00

04.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

56.215.000,00

05.

Diğer Gelirler

1.225.703.000,00

06.

Sermaye Gelirleri

750.000.000,00

09.

Red ve İadeler (-)

2.509.000,00

TOPLAM

   

  2.447.000.000,00

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2023 Yılı Kütahya Belediyesi

KODU

AÇIKLAMA

B-Kesinleşen Bütçe

I

II

III

IV

1

     

İç Borçlanma

355.000.000,00

1

8

   

Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman

355.000.000,00

1

8

1

 

Bankalar

178.000.000,00

1

8

1

1

Borçlanma

200.000.000,00

1

8

1

2

-Ödeme

-22.000.000,00

1

8

2

 

İller Bankası

177.000.000,00

1

8

2

1

Borçlanma

197.000.000,00

1

8

2

2

-Ödeme

-20.000.000,00

       

Genel Toplam

355.000.000,00

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2023 Kütahya Belediyesi Finansman Programı

Finansman Programı

I. 3AYLIK
OCAK-

ŞUBAT-
MART)

II. 3AYLIK
NİSAN-

MAYIS
HAZİRAN)

III. 3AYLIK
TEMMUZ-AĞUSTOS
EYLÜL)

IV. 3AYLIK
EKİM-

KASIM
ARALIK)

Toplam

I

Açıklama

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

  01

Vergi Gelirleri

            30.647.750

%25

       30.647.750

%25

           30.647.750

%25

30.647.750

%25

 122.591.000

 %100

  03

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

            73.750.000

%25

       73.750.000

%25

          73.750.000

%25

   73.750.000

%25

 295.000.000

 %100

  04

Alınan Bağış ve

Yardımlar

ile Özel Gelirler

           14.053.750

%25

       14.053.750

%25

          14.053.750

%25

    14.053.750

%25

 56.215.000

 %100

  05

Diğer Gelirler

          306.425.750

%25

     306.425.750

%25

          306.425.750

%25

  306.425.750

%25

 1.225.703.000

 %100

  06

Sermaye Gelirleri

          187.500.000

%25

     187.500.000

%25

       187.500.000

%25

  187.500.000

%25

 750.000.000

 %100

  09

Red ve İadeler (-)

                 627.250

%25

            627.250

%25

              627.250

%25

     627.250

%25

 2.509.000

 %100

    Toplam

         611.750.000

%100

     611.750.000

%100

        611.750.000

%100

   611.750.000

%100

 2.447.000.000

 %100

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2023 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı

Finansman Programı

I.3 aylık

ocak-şubat
mart

II. 3 aylık

Nisan-Mayıs-Haziran

III. 3aylık

Temmuz-Ağustos-Eylül

IV.3 aylık
Ekim-Kasım Aralık

Toplam

I

  Açıklama

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

 01

 Personel

 giderleri

   29.298.000,00

%25

   29.298.000,00

%25

   29.298.000,00

%25

       29.298.000,00

%25

          117.192.000,00

%100

 02

 Sosyal

 Güvenlik

 kurumlarına 

devlet primi 

 giderleri

    3.854.000,00  

%25

     3.854.000,00

%25

    3.854.000,00

%25

         3.854.000,00

%25

             15.416.000,00

%100

      

 03

Mal  

ve hizmet  

alım

giderleri

 169.822.250,00

%25

      169.822.250,00

%25

 169.822.250,00

%25

     169.822.250,00

%25

             679.289.000,00

%100

 04

 Faiz  

 giderleri

     9.925.500,00

%25

     9.925.500,00

%25

    9.925.500,00

%25

         9.925.500,00

%25

              39.702.000,00

%100

 05

 Cari

 transferler

   12.870.250,00

%25

    12.870.250,00

%25

   12.870.250,00

%25

       12.870.250,00

%25

            51.481.000,00

%100

 06

 Sermaye 

 giderleri

 420.230.000,00

%25

   420.230.000,00

%25

  420.230.000,00

%25

      420.230.000,00

%25

         1.680.920.000,00

%100

 07

Sermaye  

transferleri

    7.500.000,00

%25

     7.500.000,00

%25

       7.500.000,00

%25

        7.500.000,00

%25

            30.000.000,00

%100

 09

Yedek  

 ödenekler

   47.000.000,00

%25

     47.000.000,00

%25

     47.000.000,00

%25

     47.000.000,00

%25

          188.000.000,00

%100

G e n e l

T o p l a m

 700.500.000,00

%100

    700.500.000,00

%100

   700.500.000,00

%100

   700.500.000,00

%100

        2.802.000.000,00

%100

      Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Yusuf SÖKMEN

Katip

Özgür MUSLU