T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

02.11.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4.Dönem, 10.Olağan, 1. ve 2 oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Melih ASLAN, Mehmet Naci PEKCAN, Ruhsen KUMDALI’nın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilimiz merkez Çalca Mahallesi 6120 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel olmak üzere toplamda 8 adet küçük sanayi imarlı taşınmazın satın alınması ile ilgili olarak Belediye adına tesciline müteakip tasarruf şeklinin belirlenmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi,

- Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 381

2023 Mali Yılı Performans Programı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun   9. maddesi gereğince, Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeni'nin 25.08.2022 tarih ve 1195 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 2023 Mali Yılı Performans Programı’nın ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 382

2023 Mali Yılı ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesinin konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 383

2023 Yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 384

2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 385

Şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 386

Parmakören ve Hilalkent Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 387

15.09.2022 tarih ve 6041 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan, Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinde (KÜSHAYKOB) Kütahya Belediyesini temsilen 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinde (KÜSHAYKOB) Kütahya Belediyesini temsilen Doğal Üye Prof. Dr. Alim IŞIK olmak üzere Meclis üyesi Abdullah DAMCI ile Meclis Üyesi Osman ZEYBEK’’in asil üye seçilmesine;

          Meclis Üyesi Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın ise yedek üye olarak seçilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 388

Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 344 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. maddesince yol kenarında park eden araçlardan alınan Araç İşgaliye Harçlarının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Asgari ücret artışları, sigorta bedelleri ve civar illerin tarifeleri göz önüne alınarak aşağıda belirtilen ücret tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. Kütahya Belediyesi Yol Kenarı Araç İşgaliye Harçları

S.No

Park Süresi

Ücret Tarifesi

1

1 Saat

2.50 TL

2

2 Saat

3.50 TL

3

3 Saat

4.50 TL

4

3 Saat üzeri

7.50 TL

 

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 389

Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 345 sayılı meclis kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehirlerarası Yolcu Terminali ücret tarifeleri, Asgari ücret artışları, sigorta bedelleri ve civar illerin tarifeleri göz önüne alınarak aşağıda belirtilen ücret tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

     T.C. Kütahya Belediyesi Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesi

Tarife Adı

Tarife Ücreti

Peron Aracı - (A,B,D) (35-45 koltuk  - 100 km üzeri)

55,00 TL

Kısa Mesafe -  (A,B,D) (35-45 koltuk  - 100 km altı)

28,00 TL

Kısa Mesafe -  (A,B,D) (16-24 koltuk  - 100 km altı)

12,50 TL

Transit Geçiş - (A,B,D) (35-45 koltuk)

20,00 TL

Transit Geçiş - (A,B,D) (16-24 koltuk)

12,50 TL

Merkez İlçe  - (D) (35-45 koltuk otobüs-  İl içi)

20,00 TL

Merkez İlçe  - (D) (16-24 koltuk - İl içi)

 8,50 TL

Yoncalı Koop. - (D) (9-15 koltuk – İl İçi)

 4,00 TL

 

 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 390

Şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, akaryakıt zamları, zorunlu trafik sigortaları, motorlu taşıtlar vergisi, işletmeci araçlarının amortisman değerlerinin artması ve esnaf odalarının görüşleri vb. nedenler göz önüne alındığında taksimetre ücretlerinde aşağıda belirtildiği şekliyle artış yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.                  

           

Tarife Adı

Tarife Ücreti

Taksimetre Açılış Ücreti

12,50 TL

Taksimetre KM Ücreti

12,50 TL

Birim Mesafe ücreti (100 m)

 1,25 TL

Birim Saat Ücreti

30,00 TL

Birim Zaman 1 dk

 0,50 TL

Kısa Mesafe 0-2km

25,00 TL

 

 

 

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 391

Yapımı devam eden şehir hastanesinin önündeki taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 392

26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin güncellenmesi sebebiyle, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin iptal edilerek yeniden hazırlanan yönerge taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin güncellenmesi sebebiyle, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin iptal edilerek yeniden hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 393

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 577 ada, 619 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 394

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 68 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 395

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1904 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 396

Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma dava dosyalarının tehir-i icra işlemlerinin yürütülmesini teminen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d maddesine istinaden teminat mektubu alınması (gayri nakdi borçlanma) için yetki verilmesi  konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma ve hukuki el atma davaları nedeniyle yazı içerisinde belirtilen üç dava dosyası ve buna benzer nitelikteki dava dosyalarının cebri icra işlemlerine konu edilmesini engelleyen mevzuat hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla ortadan kaldırılması nedeniyle, yüksek meblağ içeren tutarların nakden ve defaten teminat gösterilmesinin Belediye bütçe ve nakit akışı göz önüne alındığında mali sorunlara yol açacağı anlaşıldığından, Başkanlık Makamına bu neviden dava dosyalarının tehir-i icra işlemlerinin yürütülmesini teminen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d Maddesine göre toplamda 30.000.000,00 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) teminat mektubu alınması (gayri nakdi borçlanma) için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 397

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Azot Parkı (Yaşam Parkı Adıyla Anılan), Ilıca Hasulhas karşısı parkı ve Dumlupınar Mahallesi Reyhan Sokaktaki yeni yapılacak olan Parka isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 398

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 628 ada, 718 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu parselin doğu tarafındaki cephe ölçüsü 11 m. olacak şekilde imar hattının düzenlenerek; Evliya Çelebi Mahallesi, 628 ada, 718 parselin doğu kesiminde yaklaşık 20 m2'lik bölümünün konut alanından yol alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 399

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222-227 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ilk etapta Gaybi Efendi mahallesindeki Kapan Çayı kanalı bölümüyle ilgili olarak aşağıda açıklanan imar planı değişikliğinin yapılması; Kapan Çayı kanalının diğer etaplarında yapılacak çalışmaların belirlenmesi için de konunun tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca değerlendirilmesine;

Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222-227 no.lu adalar bölgesinde imar planında Taşkın Nedeni İle Yapı Yasağı Uygulanacak Alan, park, pasif yeşil alan ve yol alanları bulunmaktadır. Söz konusu bölgenin büyük bölümü 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliği İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında etüt edilmiştir. Plan değişikliğine konu alan, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporuna göre Önlem Şartlı Alanlar (Ö.A-5.1) lejantlı alanda kalmaktadır.

İmar Kanununda yapılan en son değişiklikler 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Kanunda Ek madde 8 de; plan değişikliği, değer artışı, ilgili hususlar yer almıştır. Ek madde 8 ile ilgili olarak da “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Riskli Alan içerisinde kaldığından, kamu yatırımları ile ilgili olduğundan aşağıda açıklanan imar planı değişikliğinde, İmar Kanunu'nun ek 8. maddesinde ve söz konusu yönetmelikte belirtilen, değer artışı hususu bulunmamaktadır.

Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222-227 no.lu adalar bölgesinde 8 m. genişlikte kanal alanı ve kanalın her iki tarafında 5 m. genişlikte yol alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi, 798 ada, 19 parsel alanında imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada aynı miktarda Park alanı düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 400

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 767 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 767 ada, 9 parsel alanında; 115 m² büyüklüğünde Bitişik nizam 4 katlı Konut lejantlı alan ve parselin geri kısmının yol alanı düzenlenmesi; artan nüfus yoğunluğuna karşılık olarak Hamidiye Mahallesi, 794 ada bölgesinde yer alan ağaçlandırılacak alanda 276 m² büyüklüğünde park alanı düzenlenmesi; kaldırılan sağlık ocağı alanına karşılık Hamidiye Mahallesi 798 ada 2 parselin güneyinde yer alan ağaçlandırılacak alanda 216 m² büyüklüğünde sağlık ocağı (3 kat, yençok: 12.50 m, TAKS:0.60, E:1.50) olarak düzenlemesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 401

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Balpınar Nekropolünde Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya, Merkez, Parmakören Mahallesinde yer alan, Balpınar Nekropolü I. ve III. Derece Arkeolojik sit alanı imar planında; 3529 ada 31 parsel alanın I. Derece arkeolojik sit alanı olarak düzenlenmesine, III. Derece arkeolojik sit sınırlarında bulunan 3529 ada 32, 33, 35, 36, 30, 21, 15, 89, 88 parsellerde ise Ayrık nizam 4 kat konut (TAKS: 0.25, KAKS: 1.05) lejantlı alanlar, Park ve yol alanı ile ilgili plan notlarından oluşan koruma amaçlı imar planı konunun değerlendirilmek üzere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 402

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Bölükalı Nekropolünde Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya, Merkez, Parmakören Mahallesinde yer alan Bölükalı Nekropolü ve Yerleşim Alanında III. Derece Arkeolojik sit alanı imar planında; Ayrık nizam 4 kat konut (TAKS: 0.25, KAKS: 1.00) lejantlı alanlar, İbadet Yeri, Özel Eğitim Alanı, Park ve yol alanları olarak düzenlenmesine ve 3520 ada 353 parselin plansız olan kısmın ağaçlandırılacak lejantlı alan olarak düzenlenmesi ve ilgili plan notlarından oluşan koruma amaçlı imar planının değerlendirilmek üzere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 403

İlimiz merkez Siner Mahallesi 0 ada 3243 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Siner Mahallesi, 12-a pafta 0 ada 3243 parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Tesisleri (K.D.K.Ç.A.T), TAKS: 0.40, KAKS: 1.50, Hmax: 8,50 metre (2 kat) yapılaşma koşulları değişmeden, batı bölümündeki 15 metre yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesine ve “ yapı ruhsatı aşamasında parselin batı sınırından geçen kuru dere yatağının drenaj alanının küçük olması göz önünde bulundurularak parselin batı sınırında en az 1,5 metre yükseklikte perde duvar ile taşkın kontrolü yapılması kaydıyla zorunludur.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 404

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1474 ada, 34 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1474 ada 34 parsel, İdari-Ticari-Spor-Sosyo Kültürel vb. Tesisleri, TAKS: 0.60, E:1.50 Yençok: 4 kat – 16,00 metre koşulları değişmeden, batı yönündeki 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin 3 metreye düşürülmesine yönelik; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 405

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1873 ada, 490 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Açıklanan nedenlerle söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta,1873 ada, 490 parselin kat artışına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 406

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A06D2D paftada ve J24A06D3A, J24A06D3B paftalardaki Karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Karayolları bölgesinde ulaşım problemlerini en aza indirmek, trafik sistemini en iyi şekilde kurarak, trafik emniyet güvenliğini sağlamak amacıyla; Kalkınma Ajansı İdari Sosyal Tesis Alanının kuzeyinde bulunan, daha önce Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 20.01.2010 tarih, 090-0922 sayılı yazısıyla da uygun görülen, karayollarından giriş çıkışın sağlandığı kavşak alanının, doğuya, okul spor tesis ve spor alanının kuzeyindeki otopark alanına kaydırılarak düzenlenmesi, Kalkınma Ajansı İdari Sosyal Tesis Alanının kuzeyindeki kaydırılan kavşak alanı, park sahası bölgesinde, karayolu, yol ve otopark alanlarının düzenlenmesi, karayolu dahilindeki yan yolun devamlılığı sağlanarak, okul spor tesis ve spor alanının kuzeyinde park ve yol alanlarının düzenlenmesi, azalan park ve otopark alan miktarlarının karşılanması amacıyla, kuş uçumu 270 ve 460 metre mesafede, park ve otopark alanlarının 4976 adanın kuzeyindeki pasif yeşil alanda düzenlenmesi, “Karayolları Kurumu ile protokol yapılarak proje onayı alınmasından sonra imar planı değişikliği uygulanabilecektir.” plan notunun oluşturulması yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 407

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2968 ada, 2 parsel alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 408

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 180 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

18.07.2022 tarih, 3204 kayıt no.lu dilekçede yapılan açıklamalar, trafo alanının karşısındaki binaların kullanım durumları, halihazır durum, imar planı koşulları v.b hususlar göz önünde bulundurularak, park alan miktarı sabit kalacak şekilde; 82 m2'lik trafo alanının park alanına dönüştürülmesi, kuzey kesimdeki park alanında, Karayollarından 5 metre genişliğinde park sahası bırakılarak, 1' er metre yapı yaklaşma mesafeli, 50 m2'lik trafo alanı düzenlenmesi, yol alanı tasarlanması, karayolu kamulaştırma sınırının aktarılması, “ Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuat koşullarına uyulacaktır.” plan notunun düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 409

Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih, 326 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, karayolu bölgesindeki 3294 numaralı imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 410

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1166 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 1166 ada, 8 parselde; değişiklikten önce uygulanan çevre teşekkülü, bahçe mesafesi değerleri sabit tutularak, Bitişik Nizam–2 kat (yençok:8.50 m.) lejandlı İbadet Yeri düzenlenmesi yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 411

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ilimiz merkez Çalca Mahallesi 6120 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel olmak üzere toplamda 8 adet küçük sanayi imarlı taşınmazın satın alınması ile ilgili olarak Belediye adına tesciline müteakip tasarruf şeklinin belirlenmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait olan ilimiz merkez Çalca Mahallesi 6120 ada, 6 parsel numaralı 15.378,93 m2 yüzölçümlü, 7 parsel numaralı 7.041,48 m2 yüzölçümlü, 8 parsel numaralı 25.760,75 m2 yüzölçümlü, 9 parsel numaralı 35.614,83 m2 yüzölçümlü, 10 parsel numaralı 7.555,20 m2 yüzölçümlü, 11 parsel numaralı 16.400,46 m2 yüzölçümlü, 12 parsel numaralı 20.962,84 m2 yüzölçümlü ve 13 parsel numaralı 15.497,25 m2 yüzölçümlü olmak üzere toplamda 144.211,74 m2 yüzölçümlü 8 (sekiz) adet küçük sanayi imarlı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 69'uncu ve 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Belediyemizce devir/satın alınması ve bahsi geçen taşınmazların Belediyemiz adına tesciline müteakip 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya kira karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 412

Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki 62. Aktarma cetvelinde belirtilen, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.05 Gayrimenkul Sermaye Giderleri” ” tertibinden 7.000.000,00 TL tenzil edilerek,

          Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinde "06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" tertibine 6.500.000,00 TL ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde "05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler" tertibine 500.000,00 TL olmak üzere 7.000.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

62. AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

BÜTÇE TERTİBİ

İLAVE

TENZİL

1

46.43.02.30.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

5

06.02.

06.04.

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

6.500.000,00

 

2

46.43.02.49.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

5

10.9.9.

05.04.

Hane Halkına Yapılan Transferler

500.000,00

 

3

46.43.02.31

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.4.3.

06.05.

Gayrimenkul Sermaye Giderleri

 

7.000.000,00

 

TOPLAM        

7.000.000,00

7.000.000,00

 

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Fuat GÖKÇE

Katip

Yusuf SÖKMEN