T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

03.08.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 7.Olağan, 1. Birleşim, 1.,2.,3.,4. Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet
ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif
DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci
PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ,
Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen
KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN ve Ahmet ACAR’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

        

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 427 ada 1 parsel alanında plan değişikliği,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 157 ada 4 parselin kuzey doğusunda imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3123 parsel alanında düzenlenen yol alanının bir bölümünün iptali,

-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi J23B10B2D paftada imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada, 5 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirmeler/

1- Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ'nin 19.06.2022-22.06.2022 tarihleri arasında Tesanj/BOSNA HERSEK'e yurt dışı görevlendirmesinin Meclisin bilgisine sunulması.

2- Gostivar Belediye Başkanlığı'nın daveti üzerine 27.07.2022-30.07.2022 tarihleri arasında kardeş şehir dayanışması ve işbirliğinin pekiştirilmesi için bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirmek üzere Gostivar/KUZEY MAKEDONYA'ya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul CEVAHİR ve Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ’nin yurt dışı görevlendirmesinin Meclisin bilgisine sunulması.

3- 03.08.2022 tarihli ve 31912 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca, nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediyeler gruplandırılmış olup nüfusu 250 binden fazla olan belediyeler 1. guruba alınmış olduğundan, Kütahya Belediyesi 1. gruba yükseltilmiş olduğunun Meclisin bilgisine sunulması.

            Kütahya Belediyespor Kulübü Güreş ve Kick Boks branşlarında başarı sağlayan sporculara ödül verilmesi töreni gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 237

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereğince, gizli oyla Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üyenin ve Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından Tasnif Komisyonunun oluşturulmasını belirterek, Tasnif Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Bilal YURTTAŞ’ı görevlendirdi.

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ile Ziraat Odası temsilcisinin iştirakleri ile yapılan gizli oylama sonucunda;

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Üyeliğine (4 yıl süre ile)/

1-KADİR MANDAL (T.C. *********94) 28 oy,

2-HALİL KUŞ (T.C. *********76) 28 oy,

3-ALİ CESSUR (T.C.*********60) 28 oy,

4-ORHAN ERCAN (T.C.*********36) 28 oy,

5-HİLMİ SÖĞÜT (T.C.*********64) 28 oy, ile ASİL üyeliğe;

 

1-MUSTAFA TAŞGIN (T.C.*********18) 26 oy,

2-EMRAH YILDIZ (T.C.*********14) 25 oy,

3-NAZMİ VARYEMEZ (T.C.*********48) 25 oy,

4-ZEYNEL GÜLMEZ (T.C.*********24) 25 oy,

5-FATİH AYRIK (T.C.*********86) 23 oy, ile YEDEK üyeliklere seçilmişlerdir.

 

Çiftçi Mallarını Murakabe Heyeti Üyeliğine (4 yıl süre ile)/

1- ABDURRAHMAN SARAÇ (T.C.*********58) 29 oy,

2-OSMAN ÇORUM (T.C.*********88) 29 oy,

3-AHMET KOMAÇAV (T.C.*********12) 28 oy,

4-MEHMET ŞENTÜRK (T.C.*********66) 28 oy,

5-CEMİL KUŞ (T.C.*********26) 28 oy ile ASİL;

1-H.İBRAHİM DARÇIN (T.C.*********26) 29 oy,

2- M. ALİ GÖK (T.C.*********78) 28 oy,

3-VEYSEL AYDIN (T.C.*********32) 28 oy,

4-MEHMET ERDOĞMUŞ (T.C.*********24) 28 oy,

5- KADİR YEŞİLDAĞ (T.C.*********18) 27 oy, ile YEDEK üyeliklere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 238

2022 yılı ek ödenek konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 239

Görevi esnasında vefat eden Belediyemiz Personeli Ali CANDAN'ın isminin, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında isimsiz bulunan caddeye verilmesi talebi ile şehrimizde bulunan diğer isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 240

Şehrimizin adının duyurulması, tanıtılması, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamak adına  verdiği desteklerden dolayı Kütahya Valisi Sayın Ali ÇELİK’e fahrî hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Valisi Sayın Ali ÇELİK’e fahrî hemşehrilik payesi ve beratı verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 241

Meclis Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ’ın komisyon üyeliklerinden istifası ile boşalan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

-Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 114 sayılı kararıyla kurulan Plan ve Bütçe Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2023'e kadar)Meclis Üyesi Ali DUMAN,

-Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 118 sayılı kararıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2023'e kadar) Meclis Üyesi Ali DUMAN’ın seçilmesine;

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 242

21.08.2022-27.08.2022 tarihleri arasında Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İş Birliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi kapsamında Danimarka Teknik Ziyaret Programına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ ve Ali TAŞKIN'ın yurt dışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

21.08.2022 - 27.08.2022 tarihleri arasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ ve Ali TAŞKIN'ın Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İş Birliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi kapsamında Danimarka’ya düzenlenecek olan Teknik Ziyaret Programına katılım sağlamak üzere yurtdışına görevlendirilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 243

10.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro'nun daveti üzerine Bugac/MACARİSTAN'da düzenlenecek Hun Türk Kurultayı'na katılmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'ın yurt dışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro'nun daveti üzerine 10.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Bugac/MACARİSTAN'da düzenlenecek Hun Türk Kurultayı'na katılım sağlamak üzere yurt dışına görevlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 244

Kütahya Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 245

Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 208 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

T.C. Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 246

T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsü Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 247

Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, taksimetre ücretlerinde artış yapılması yönündeki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 248

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendi gereğince, mücavir alanda muhtelif bölgelere belediyemiz tarafından hizmet vermek amacıyla muhtelif ebatlarda toplu taşıma araçlarının (Minibüs, Midibüs, Otobüs) satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mücavir alanda muhtelif bölgelere belediyemiz tarafından hizmet vermek amacıyla muhtelif ebatlarda toplu taşıma araçlarının (Minibüs, Midibüs, Otobüs) satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 249

Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 213 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.09.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 250

Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 218 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğünden ayrılarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması sebebiyle yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik’inin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 251

Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 236 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 87 sayılı kararıyla kabul edilen Etüd Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen T.C. Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 252

Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 236 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen ve ekte sunulan T.C Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 253

Belediye Meclisimizin 02.03.2022 tarih ve 80 sayılı kararıyla Belediyemiz yatırım projelerini finanse etmeye yönelik İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubu ile kamu/özel bankalardan kredi kullanılması ile Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarihli ve 81 sayılı kararıyla onaylanan asfalt programımızda kullanılmak üzere bitüm alımları için kredi kullanılması ile alakalı olarak; Yol yapım giderlerinde yapılan harcamalar Belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla sürdürülmekte olduğundan Borçlanılmak istenen yatırım projesi konusunun belirlenerek karar alınması için söz konusu borçlanma işleminin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Borçlanılmak istenen yatırım projesi konusunun belirlenerek karar alınması için söz konusu meclis kararlarıyla alınan borçlanma işlemlerinin iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 254

30 Ağustos İş Merkezi ve Ayakkabıcılar Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR’ın çekimser oyları ile Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 255

Kültür Park Kitap Kafe Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK ’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütüphane ve Kültür Merkezi Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; ''50.000.000,00 TL.'' (ElliMilyonTürkLirası) İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın (6)  red oylarına karşılık;

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, (24)  kabul oyları sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (e) bendi " Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir." hükmü gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu (24 kişi) sağlandığından oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 256

Belediye Meclisimizin 10.05.2022 tarih ve 169 no.lu kararı ile kurulmasına karar verilen "Kütahya Pazarı" ile ilgili Kütahya İşportacılar Esnaf Odası, Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası, Kütahya Terziler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığı, Kütahya Tuhafiyeciler, Yüncüler, Züccaciyeciler, Manifaturacılar Esnaf Odası ve Kütahya Esnaf Odaları Birliği'nin Kütahya Pazarının kurulmaması yönündeki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu pazarın kurulmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 257

2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içerisinde alınacak olan 5 adet Çift Kabinli Kamyonet ve 1 adet Arkadan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracının (Kamyon) 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içerisinde alınacak olan yaklaşık maliyeti KDV hariç 1.800.000,00  TL olan 5 adet Çift Kabinli Kamyonet ve 1 adet Arkadan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracının (Kamyon) 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 258

07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a” istinaden İtfaiye ve Zabıta Personeline ödenmekte olan fazla mesai ücretinin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan  Nüfus verilerine göre, 2022 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin bürüt 931,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 259

Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 360 no.lu meclis kararıyla kabul edilen yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak 15.000,00 TL olarak belirlenmesine, diğer hususların aynı şekilde devam etmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 260

Mülkiyetleri Belediyemize ait, muhtelif taşınmazların 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya 20 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait, mahalle, ada, parsel ile nitelikleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya 29 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ali DUMAN, Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 261

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi'ne ait ve Belediyemize tahsisli olan ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 5 parsel numaralı ve 3929 ada, 7 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazlar ile mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan toplamda 84 (seksendört) adet taşınmazın tamamının veya bir kısmının takas/trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince protokol imzalama vb. tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi'ne ait ve Belediyemize tahsisli olan ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 5 parsel numaralı 29.999,67 m2 yüzölçümlü ve 3929 ada, 7 parsel numaralı 39.283,67 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazlar ile mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan aşağıda detayları belirtilen toplamda 84 (seksendört) adet taşınmazın tamamının veya bir kısmının takas/trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince protokol imzalama vb. tüm işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 262

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan, İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2998 ada, 2 parsel numaralı, Bölcek Mahallesi 3975 ada, 83 parsel numaralı, Bölcek Mahallesi 3975 ada, 87 parsel numaralı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma vb. işlemleri için gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi “taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmü gereğince Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma vb. işlemleri için gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 263

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünün kiracısı olduğu, Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda İstiklal Mahallesi 402 ada, 24 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki, İstiklal Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi Eski Hal Tesisleri alanında bulunan taşınmazın, 12.11.2022 tarihinden sonraki süreç için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllığına kiraya verilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu taşınmazın 12.11.2022 tarihinden sonraki süreç için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllığına kiraya verilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 264

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne ait olup, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Kütahya ili Merkez ilçesi Saray Mahallesinde bulunan, 2 ada 1 ve 5 numaralı parseller ile ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 754 ada 10, 11, 12, 16, 17, 25, 27 parseller ve 599 ada, 99 parselin Belediyemize devri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması, yapılacak protokolün ise mahsuplaşmaya dayalı olup devredilen arazilerin kıymet takdirleri ile yapılacak bina ve tesislerin maliyetleri arasında denklik sağlandığında protokolün sonuçlandırılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75'inci maddesinin (a) bendi ve yine aynı Kanun’un 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Milli Savunma Bakanlığı ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması, yapılacak protokolün ise mahsuplaşmaya dayalı olup devredilen arazilerin kıymet takdirleri ile yapılacak bina ve tesislerin maliyetleri arasında denklik sağlandığında protokolün sonuçlandırılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 265

İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 16 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 266

İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta, 103 ada, 28 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 267

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 268

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta 148 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 269

İlimiz merkez Etrafı Şehir Ağaçköy Mahallesi 0 ada, 1878 parselde bulunan dükkanın ön kısmına yapılmak istenen sundurma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 270

İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.I.C pafta 126 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.I.C pafta, 126 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 271

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 65 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 65 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 272

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada, 11 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 273

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 576 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 274

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 75 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 75 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 275

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 280 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 276

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 277

Kentimizde uygulanmakta olan, binaların ön ve yan kapamalarıyla ilgili olarak belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 163 sayılı kararının Estetik Komisyonu raporu doğrultusunda tashih edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 163 sayılı Kararına ek olarak;

 “05.01.2016 tarih ve 33 numaralı Belediye Meclis kararında belirtilen cadde ve sokaklarda, ayrıca talep halinde kentin diğer cadde ve sokakları üzerinde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için tüm kat maliklerinin 4/5 inin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat ve varsa asma kat taban döşemesine kadar açılır kapanır olacak şekilde, sabit bir kapalı alan oluşturmadan, mevcut vitrini kaldırmadan ve PVC gibi yapı malzemeleri kullanılmaması kaydıyla;

1 - İmar planında belirlenen ön ve yan cephelerde parsel sınırı boyunca tretuvar seviyesini hiç bir şekilde +50 cm' i geçmeyen parapet örülerek üzerine yatayda (katlanır) veya düşeyde (giyotin) hareketli olarak kapamanın cepheleri sadece açılır kapanır camla kaplanmasına,

2 - Ayrıca düşey ve yatay taşıyıcı sistemde zorunlu olarak tercih edilecek olan ahşap, hafif / ağır çelik hareketli sistem (kayar pano) ve hafif malzemeli sabit çatı veya hafif / ağır malzemeli açılır kapanır hareketli çatı sisteminin kullanılmasına,

3 - Kapatmanın taban kotunun, mekana çıkışın sağlandığı yolun tretuvar seviyesini +20 cm'yi geçmeyecek şekilde (dolgu yapılmaksızın) düzenlenmesine,

4 - Ön kapama izni verilmiş dükkanlarda, herhangi bir devir, kira, satış ve faaliyet değişikliği işlemlerinde, ön kapatma projeleri tadilatının Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yeniden değerlendirilmesine,

5 - Ön kapama yapılan alan derinliğinin, bina sınırından itibaren 3 metreyi geçmesi durumunda statik proje ve hesaplarının istenmesine,”

Bu yeni uygulamanın yukarıda belirlenen şekil ve koşullarda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 278

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 110-113 ada güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Okçu Mahallesi, 110 ve 113 no.lu adaların güneyindeki 5 m.'lik yolun güney kesimde bulunan Park alanına doğru genişletilerek 7 m. genişlikte düzenlenmesi; azalan Park alanına karşılık 110 adanın batı tarafında bulunan Park alanları arasındaki 7 m.'lik yol alanında aynı miktarda Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 279

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 17 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanı içerisinde Trijenerasyon Tesisinin yer alacağı Teknik Servis Binasının imar planında gösterilmesi; “Teknik Servis Binası 2. (+12.80 kotu) katında Enerji Üretim Tesisi (Trijenerasyon Tesisi) yapılacaktır.” plan notunun düzenlenmesi; Sağlık Tesisi Alanına ilişkin diğer plan notlarının ise: “- Bu alanda yapılacak yeni yapılarla mevcut hastane yapıları arasında tüp geçitle bağlantı yapılabilir. - Sağlık Tesisi Alanında ticari tesisler yer alabilir. - İfraz yapılamaz. - 17 no.lu parsel alanında bulunan yol ve park alanı; kamuya terk edilmeyecek olup, kamuya açık tutulacaktır. - İlgili mevzuatına uyulması kaydıyla Sağlık Tesisi Alanında heliport yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 280

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesinde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla yapı yasağı getirilen alanın bir bölümünde kısıtlamanın kaldırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Okmeydanı Mahallesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi gerektiği belirtilen 23.4 hektar sahada Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla getirilen yapı yasağı vb. koşullar aynen devam etmek üzere; söz konusu 8.4 hektarlık sahada Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla getirilen yapı yasağı vb. kısıtlamaların kaldırılarak, bu alanda mevcut imar planına göre uygulamaların gerçekleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Karar No: 281

Belediye ve Mücavir Alan sınırlarımız içerisinde yer alan Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  1. ve 2. derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan özel mülkiyete ait taşınmazlar Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılmasından sonra Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile takas edilebilecektir. 3. derece Arkeolojik Sit Alanında kalan taşınmazlarda ise, parsel alanları toplam miktarının en az % 45'i kamu eline bedelsiz geçecek şekilde sosyal ve teknik altyapı alanı olarak ayrılarak; konut, ticaret vb. sahaların düzenlenmesini içerecek şekilde;

Belediye ve Mücavir Alan sınırlarımız içerisinde yer alan Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 46. MADDESİ:

Karar No: 282

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 173 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlüğe giren Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planında yapılan 18. madde imar uygulamasına gelen itirazla ilgili plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planındaki mevcut yapılaşma koşulları, min. parsel cephe, derinlik, büyüklük koşulları, toplam ticaret alanları miktarı ve DOP oranı aynı kalmak üzere; Bölcek Mahallesi, 3939 ada, 5 parselin bulunduğu bölgede Ticaret alanı ve yol alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 47. MADDESİ:

Karar No: 283

DSİ 34. Şube Müdürlüğünün 01.07.2022 tarih ve 2456790 sayılı yazısında belirtilen Kapan Çayının üzerinin açılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 48. MADDESİ:

Karar No: 284

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 328, 329 ve 330 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

328, 329 ve 330 numaralı parsel alanlarının uygulama imar planındaki 18. Madde imar uygulaması yapılacak alandan çıkartılmaması, Orman Bölge Müdürlüğünün, 06.04.2022 tarih, 600 sayılı yazısıyla iletilen, Belediyemiz adına 6460,54 m2’lik orman sayılan yerde Hacıazizler Mahallesi ulaşım yolu izni verilen alanların uygulama imar planlarına aktarılarak uygulanması, 8.108 m2 olacak şekilde, 3, 5 ve 8' er metre bahçe mesafeli, Ayrık Nizam – 2 kat, Yençok: 7 metre, TAKS:0.25, KAKS: 0.60, ifraz yapılamaz, lejandlarıyla konut alanının, imar planında miktarları artacak şekilde park ve yol alanlarının; düzenlenmesi, “Hacıazizler Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Notları Geçerlidir.” şeklinde plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 49. MADDESİ:

Karar No: 285

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882/280, 577/281 parsellerin tamamında, 1882/282 parselin ise bir bölümünde, kadastral yol bölümleri de dahil edilerek, güney ve güneybatı tarafından 10 metrelik yol alanı tasarlanarak; park ve yol sahalarının düzenlenmesi, TAKS: Serbest, KAKS: 2.00, Yençok: 20.00 metre (4 kat) lejandlı, 4.601 m2’lik Resmi Kurum Alanı'nın planlanması, Karayolundan 25 metre, 10 metrelik yoldan 10 metre, diğer kesimlerden 5'er metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, kuzey bölümde mevcut durumda kullanıldığı gibi Karayoluna bağlantı yapılmadan kavşak sahasının düzenlenmesi, “1- Park, yol alanlarında kalan; 577/689, 577/290 parsellerin kamuya bedelsiz terki sağlanmadan Resmi Kurum Alanına yapı ruhsatı verilemez. 2-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih, 883918 (3294 gelen) yazısında belirtildiği üzere giriş çıkışın Resmi Kurum Alanının arkasında bulunan imar yolundan yapılması şarttır. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Resmi Kurum Alanında, Karayolları Kamulaştırma Sınırından itibaren 25 metrelik yapı yaklaşma (çekme) mesafesi uygulanacaktır. Kurulmak istenen tesise ait belgeler ile Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden uygun görüşü alınmadan inşaat izni verilmemesi ve inşaata başlatılmaması gerekir. Bodrumun gömüde kalması koşuluyla, bodrum katta; 25 metrelik karayolu tarafındaki yapı yaklaşma mesafeleri haricindeki diğer 5 ve 10'ar metrelik yapı yaklaşma mesafeleri sahalarında; parsel sınırlarına kadar, otopark olarak kullanılabilir. 3- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 17.06.2022 tarih, 794 sayılı yazısında; “.. bahse konu parseller arasında halihazır yolda mevcut hatlarımız bulunmaktadır. Hatlarımızın deplase edilebilir imkanı olup, plan değişikliği açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Saha içerisinde inşaat çalışmalarına başlanmadan önce Müdürlüğümüz ile irtibata geçilerek deplaseler ile ilgili koordinasyon sağlanmalıdır...” hususları iletilmiştir. Söz konusu hususlara uyulmalıdır. 4- Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih, 1936 sayılı yazsında; “......kavşak sahalarının düzenlenmesi ile alakalı, uygulama aşamasında alt yapıların durumuna göre düzenleme yapılması durumunda, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün oluruna istinaden kavşak imalatları yapılacak ..” hususları iletilmiştir. Söz konusu hususlara uyulmalıdır. 5- Çinigaz A.Ş’nin 28.06.2022 tarih, 2219 sayılı yazısıyla; “.. doğal gaz boru hattımız bulunduğu tespit edilmiştir. Boru hattını gösteren kroki Ek-1 krokide gösterilmiştir...” hususları iletilmiştir. 6- Kütahya Telekom Müdürlüğünün 17.06.2022 tarih, 110940 sayılı yazısında; “.. Müdürlüğümüze ait yeraltı/havai kablosu geçmektedir. İnşaat aşamasında Müdürlüğümüze müracaat edilmesi halinde kablo uygun bir yere alınacaktır. ...” hususları iletilmiştir. Söz konusu hususlara uyulmalıdır. 7-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 20.06.2022 tarih, 39051 sayılı yazısında, “herhangi bir sakıncanın bulunmadığı,” hususu iletilmiştir.” şeklinde plan notları ve hükümlerinin oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği, ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 50. MADDESİ:

Karar No: 286

İlimiz merkez Göynükören Köyü, 133 ada, 7, 40 ve 58 parsellere, imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 51. MADDESİ:

Karar No: 287

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1835 adanın batısındaki park alanı ile 2637 adanın güneydoğusundaki park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 52. MADDESİ:

Karar No: 288

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 180 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 53. MADDESİ:

Karar No: 289

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, 4443 ada bölgesinde ve Karayolu alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 54. MADDESİ:

Karar No: 290

İlimiz merkez Enne Mahallesi 182 ada 1 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Enne Mahallesi, 182 ada, 1 parsel alanında imar planında bulunan Bitişik nizam 2 katlı Konut lejantlı alanın; yapılaşma koşulları değişmeden TİCK (Ticaret + Konut) lejantlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 55. MADDESİ:

Karar No: 291

İlimiz merkez Balıklı Mahallesi 81 ada 179 parsele bitişik park alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Balıklı Mahallesi, 81 ada, 179 parsele bitişik park alanında; 44 m²'lik Belediye Hizmet Alanı (Muhtarlık Binası) (TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 4.50 m., 1 kat) lejantlı alan ve 20 m² yol alanı düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık Hamidiye Mahallesi 773 ada bölgesinin batısında yer alan park alanının ağaçlandırılacak alana doğru genişleterek yaklaşık 64 m² park alanı düzenlemesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 56. MADDESİ:

Karar No: 292

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi J23B10D2C pafta bölgesinde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Börekçiler Mahallesi, 362-363 adalar bölgesinde; orman alanında halihazırda Yeşil Sokak olarak bulunan yol güzergahında 7 metre genişliğinde yol alanı düzenlenmesi; “orman alanlarında yol alanları için, izin ve irtifak haklarının alınması gerekmektedir.” Şeklinde plan notunun oluşturulması; orman alanında iptal edilen ve imar plan değişikliği azaltılan park alanları yaklaşık 1500 m² büyüklüğünde olup, söz konusu park alanlarına karşılık Börekçiler Mahallesi 361 ada, 19 parselin güneyindeki ağaçlandırılacak alanda yaklaşık 1500 m² park alanı düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

 

GÜNDEMİN 57. MADDESİ:

Karar No: 293

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 4234 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 30 Ağustos Mahallesi 4234 ada, 3 parsel İbadet Yeri alanının KAKS:1.50 Yençok:5 kat-20 m. ve kuzeydoğu cephesindeki 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin değişmeden, TAKS:0.60’dan TAKS: 0.72 ye arttırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 58. MADDESİ:

Karar No: 294

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2652 ada 1-2 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2652 ada,2 parselde yapılan imar planı değişikliği talebi, imar planlarında Sosyo Kültürel Tesis Alanları azaldığından talebin reddine;

Bahse konu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2652 ada, 1 parselde Park alanı düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 59. MADDESİ:

Karar No: 295

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada 563 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Hacıazizler Mahallesi 2618 ada, 563 parsel alanında 3x8 metre ebatlarında trafo binasının sığabileceği 65 m2’lik trafo alanı olarak belirlenmesi, yol tarafından 1.50 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 60. MADDESİ:

Karar No: 296

İlimiz merkez İshakseydi Mahallesi 159 ada 81 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İshakseydi Mahallesi 159 ada 80, 79, 158, 108, 107, 109,110, 157,111, 83 parsellerde İmar Planlarının iptal edilerek plansız hale getirilmesi uygun görülmüştür. İshakseydi Mahallesi 159 ada 81 parselde; parselde batı, kuzey, doğu cephesinden 5 metrelik pasif yeşil alan bırakılarak; parselin doğu, batı, kuzey kesiminden 5’er metre karayolu kenarından 35, 37, 38, 39 ve 40 metre yapı yaklaşma mesafeli Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu Ek tesisi ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Ticari Tesisler hmax:6.50, Taks:0.40, E:0.40 yönlerindeki imar planı değişikliği, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 02.10.2020 tarih 228573 sayılı yazısı ile güzergah ekseninden 50 metre(sağ-sol) çekme mesafesi içinde bir işlem yapılmaması şeklinde olduğu için karayolu kenarı yaklaşma mesafelerinin ada kenarından 38 metre olarak düzenlenmesi; ruhsatlı binaların hakkının korunması, kurum görüşlerinin plan notlarına aktarılmasına yönelik Nazım ve Uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 61. MADDESİ:

Karar No: 297

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4094, 2447, 2429, 3884, 2280, 5034 parsel alanlarında İlave İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu İnköy Mahallesi 4094, 2447, 2429, 3884, 2280, 5034 parseller Nazım ve Uygulama İmar planlarının dışında, plansız sahalarda kalmaktadır. Konut Dışı Kentsel İş Alanı olarak İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için;, İdaremiz tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-Türk Telekom İl Müdürlüğü Kütahya, 5-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Zabıta Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, halihazır haritaların alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 62. MADDESİ:

Karar No: 298

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5279 ada 1 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ancak; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Müdürlüğünün belirttiği şekilde kaldırıma sıfır olması, yaya görüşünü engellemesi ayrıca herhangi bir müdahale gerektiğinde müdahalede zor olacağından; kaldırım kenarından 3.5 metre, güney ve batı kesiminden 3.5 metre çekme mesafesi belirlenerek trafo alanının düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 63. MADDESİ:

Karar No: 299

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 427 ada 1 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yoncalı Mahallesi 427 ada 1 parselde; “Yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında, ön bahçe mesafesinin mevcut plan korunarak 3,5 ve 6 metre ve yan bahçe mesafesinin 3 metre olarak uygulanması gerekmektedir. İmar Planlarına aktarılan Mevcut binanın korunması için kat adedine (1) göre ruhsatlandırma işlemleri yapılabilecektir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 64. MADDESİ:

Karar No: 300

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 157 ada 4 parselin kuzey doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu İnköy Mahallesi 157 ada, 4 parsel alanının kuzey doğusunda yapılan imar planı değişikliği ile pasif yeşil alanın bir bölümünde Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi) düzenlenmiştir. Azalan yeşil alan için, bahse konu alanın doğusundaki yol alanında Pasif Yeşil Alan düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 65. MADDESİ:

Karar No: 301

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3123 parsel alanında düzenlenen yol alanının bir bölümünün iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Söz konusu İnköy Mahallesi 3123 parselin büyük bir bölümü İnköy mahalle yerleşik alanı içerisinde, az bir bölümü de Nazım ve Uygulama İmar Planları içerisinde yol alanında kalmaktadır. Bahse konu yol alanları, mevcut binalara doğalgaz aboneliği alınabilmesi için düzenlenmiştir. Çinigaz A.Ş. ile yapılan şifai görüşmeler sonucunda imar planının iptal edilmesi talep edilen yol alanında, herhangi bir boru hattının olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle yukarıdaki dilekçe ekinde belirtilen 5 metrelik yol alanın, Nazım ve Uygulama imar planının iptal edilmesine, imar planı iptal edilen yerin İnköy mahalle yerleşik alanlarına katılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 66. MADDESİ:

Karar No: 302

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi J23B10B2D paftada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi J23B10B2D paftada ilkokul ve Ortaokul alanından toplamda 1428 m2 Resmi kurum alanı(İdari Mahkeme alanı) TAKS:0.50, KAKS:1.50, Ayrık nizam yencok:12.50, azalan ilkokul ve ortaokul alanı kadar kuzeyde imar planında bulunan park alanında ilkokul ve ortaokul alanı düzenlenmesi(gerekli görüldüğü halde ilkokul ve ortaokul alanı olarak ifraz edilebilir)TAKS:0.40, kaks:1.20, yencok: 16m), azalan parka alanına karşılık kuzeyde felent çayı kenarında bulunan pasif yeşil alan ve yapı yasaklı alanda park alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 67. MADDESİ:

Karar No: 303

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada, 5 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE