T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

10.05.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 5.Olağan, 1.,2.,3. Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN

 

 

Bilgilendirme                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrası "...Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması.

13.04.2022 tarihinden itibaren Hal Müdürlüğüne Yılmaz YAMAN,

13.04.2022 tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne İsmail CENKER,

14.04.2022 tarihinden itibaren Spor İşleri Müdürlüğüne İsmail ŞEN,

14.04.2022 tarihinden itibaren Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğüne Mustafa ÖZAY’ın atamasının meclisin bilgisine sunulması.

2. Kütahya Belediyespor kulübünün Güreş dalında başarı gösteren sporcularına ödül verilmesi.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

            Gündeme ilave edilmesi istenilen önerge okundu ve;

            - Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması konulu önergenin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 164

Belediyemiz 2021 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesine istinaden, 5 maddeden ibaret Kesin Hesap Kararnamesi madde madde okunmuş ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Ali DUMAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 165

Belediye Meclisimizin 06.04.2022 tarih ve 128 sayılı kararı ile ihdas edilen Spor İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçe aktarım konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisi'nin 06.04.2022 tarih ve 128 sayılı kararı ile ihdas edilen Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğünün faaliyetleri için 2022 yılı Gider Bütçelerine ekonomik kod açılmasına, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri 2022 yılı bütçe planlamasında ihdas edilen Müdürlüklerin faaliyetleri için ayrılan ödeneklerin aktarımının yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 166

Belediye Meclisimizin 06.04.2022 tarih ve 128 sayılı kararı ile ihdas edilen Spor İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçe aktarım konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.05 Gayrimenkul Sermaye Giderleri” ” tertibinden 20.000.000,00 TL tenzil edilerek,

          Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğü 2022 yılı Gider Bütçesinde "06.07.02.90 Diğer Giderler" ekonomik kodunun açılarak, 5.000.000,00 TL ödenek ilave edilmesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2022 yılı Gider Bütçesinde "06.07.02.90 Diğer Giderler"  ekonomik kodunun açılarak 15.000.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 167

İlimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Üniversitenin karşısında bulunan Uydukent bölgesinde yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 168

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 11124 unvan kodlu 1'inci dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveline (Memur) göre 11124 unvan kodlu 1'inci dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (l) fıkrasına göre ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 169

Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 47 no.lu kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan, 02.03.2022 tarih ve 76 no.lu kararı ile Pazaryeri Kuruluş Komisyonu kurulmasına karar verilen “Kütahya Pazarı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik' in 7. maddesine göre Pazar Yeri Kuruluş Komisyonun da görev alacak komisyon üyelerinin belirlenmesi amacıyla, yönetmelikte adı geçen resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılarak komisyon üyeleri belirlenmiş olup, 30.03.2022 tarihinde belirlenen pazaryeri alanın  imar durumu ve diğer bilgileri hakkında incelemeler yapılmıştır. Aynı yönetmeliğin 5. maddesinin 3. ve 4. fıkralarına göre hazırlanan rapora istinaden Kütahya Pazarı’nın kurulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 170

2022 yılı Belediye Gelir Tarifesinde; Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Beton Parke Taşı Döşeme, Beton Bordür Döşeme ve Beton Yağmur Oluğu Döşeme ücretlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 171

2022 Yılı Gelir Tarifesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün, Hizmet Bedelleri arasında bulunan Moloz Toplama ve Yıkama Hizmetlerinde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 172

2022 Yılı Gelir Tarifemizdeki Su Tarifesi Gelir Kodlarında, elektrik, malzeme ve işçilik fiyatlarındaki artış nedeniyle, su fiyat tarifesinin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 173

20.04.2020 tarih ve 148 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “T.C. Kütahya Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin”
iptal edilerek; yeniden hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 174

20.04.2020 tarih ve 150 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin” iptal edilerek; yeniden hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 175

Belediye meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu kararı ile kurulan Spor İşleri Müdürlüğünün, yeni hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 176

Belediye meclisinin 06.04.2022 tarih ve 128 no.lu kararı ile kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün, yeni hazırlanan “T.C. Kütahya Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 177

Mülkiyeti Belediyemize ait, Enne Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait, Enne Mahallesi 339, 340, 341, 342, 343 ada, 1 parsel de bulunan arsa vasıflı taşınmazların, 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendine hükmü gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, satış, kat karşılığı yapım modeli veya 25 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ayrı ayrı veya bir bütün olarak ihale edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek üzere gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 178

Mülkiyeti Belediyemize ait, Bosna-i Cedit Mahallesinde muhtelif adalarda bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait, Bosna-i Cedit Mahallesi 5725, 5727, 5728, 5729 ada, 1 parsel  arsa vasıflı taşınmazların, 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendine gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, satış, kat karşılığı yapım modeli veya 25 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ayrı ayrı veya bir bütün olarak ihale edilmesi işlemlerini gerçekleştirmek üzere gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Ruhsen KUMDALI, Ali DUMAN, İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

  

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 179

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4612 ada, 2
parsel numaralı 10.011,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan "Yamantürk Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi" binasının; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Sağlık Bakanlığı, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4612 Ada, 2 Parsel numaralı 10.011,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan "Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi" binasının zemin katının geçici olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Ruhsen KUMDALI, Ali DUMAN ve İlyas SİVRİ’nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 180

Mer'i imar planında "Sağlık Tesisi Alanı" olan İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3563 ada, 10 parsel numaralı 1.053,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince Sağlık Bakanlığı, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mer'i imar planında "Sağlık Tesisi Alanı" olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesi 3563 ada 10 parsel numaralı 1.053,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Ruhsen KUMDALI, Ali DUMAN ve İlyas SİVRİ’nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 181

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5582 adada, otobüs terminali ön kısmında bulunan işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına, toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5582 adada, otobüs terminali ön kısmında bulunan 20 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 64'üncü maddesindeki gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre işletilmek üzere 5+5 yıllığına toplamda 10 yıllığına ihale yoluyla kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Ruhsen KUMDALI, Ali DUMAN ve İlyas SİVRİ’nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 182

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 129 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Soğuk Su Sayaçları başlıklı, 2022 Yılı Gelir Tarifemizdeki yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 2022 yılı gelir kodlarının aşağıdaki tabloya göre güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN, İlyas SİVRİ ve Kemal KAYIHAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gelir Kodu

Malzeme

Birimi

Tarife

(KDV Dahil)

17.20.1

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaklı) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.) (Yeni Abonelikler, Mekanikten Ön Ödemeli sayaca geçilmesi ve mevcut kullanılan ön ödemeli sayacın abonede kalması durumunda)

TL/Adet

1.100,00

17.20.2

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaklı) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.) (Mevcut Kullanılan Ön Ödemeli sayacın Belediye verilmesi durumunda)

TL/Adet

750,00

17.20.3

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaklı) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.) (Mevcut Kullanılan Ön Ödemeli sayacın Belediye verilmesi şartıyla ve 6 Taksitte ödenmesi durumunda)

TL/Adet

900,00

17.20.4

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaksız) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.)

TL/Adet

750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 183

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 130 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Kelepçe ve Fitting Ücretleri, Vana Ücretleri ve Kanal Döşeme İşleri gelir başlıklarında yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu 2022 yılı gelir kodlarının aşağıdaki tabloya göre güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Ali DUMAN, Kemal KAYIHAN ve İlyas SİVRİ’nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ       

17.14.

 

17.14.1

 
 

Açıklama

KDV ORANI

TARİFE             (KDV HARİÇ)

TARİFE             (KDV DAHİL)

17.14.1.1

110’LUK PE BORU

18%

89,45

105,55

17.14.1.2

160’LİK PE BORU

18%

187,37

221,1

17.14.1.3

180’’LİK PE BORU

18%

237,39

280,13

17.14.1.4

225’’LİK PE BORU

18%

371,78

438,7

17.14.1.5

280’’LİK PE BORU

18%

573,14

676,3

17.14.1.6

355’’LİK PE BORU

18%

923,3

1,089.49

17.14.1.7

500’LUK PE BORU

18%

1,830.06

2,159.47

17.14.2.

Açıklama

KDV ORANI

TARİFE             (KDV HARİÇ)

TARİFE             (KDV DAHİL)

17.17.1.

½” Vana (Küresel Vana/Stop Vana)

18%

110.17/72.88

130.00/86.00

17.17.2.

3/4” Vana (Küresel Vana/Stop Vana)

18%

152.54/93.22

180.00/110.00

17.17.3.

1” Vana (Küresel Vana/Stop Vana)

18%

245.76/140.07

290.00/170.00

17.17.4.

1 1/4” Vana (Küresel Vana/Stop Vana)

18%

381.36/275.42

450.00/325.00

17.17.5.

1 ½” Vana (Küresel Vana/Stop Vana)

18%

538.14/389.83

635.00/460.00

17.17.6.

2” Vana (Küresel Vana/Stop Vana)

18%

932.20/614.41

1100.00/725.00

 

17.22.

Açıklama

KDV ORANI

TARİFE             (KDV HARİÇ)

TARİFE             (KDV DAHİL)

17.22.2.4.

Ø 800 Parsel Bacası İmalatı ( Kazı -Malzeme Dahil )

18%

508,47

600

17.22.2.6.

Betonarme Kapak Temini ve Montajı

18%

338,98

400

17.22.2.8.

Döküm Kapak Temini ve Yeri- ne Montajı

18%

1949,15

2,300.00

17.22.2.9.

Saç Kapak Temini ve Montajı

18%

1271,19

1,500.00

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 184

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 162 sayılı meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Fiyat Tarifesinde, değişiklik yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere tekrar müzakere edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 185

Belediyemizin sahip olduğu Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.'nin SGK Kurumuna olan borçlarının yapılandırılabilmesi için 29.03.2022 tarih ve 442 sayılı Encümen Kararında belirtilen 5022 ada, 1 parsel ve 5018 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların teminat olarak gösterilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin sahip olduğu Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.'nin SGK Kurumuna olan borçlarının yapılandırılabilmesi için 29.03.2022 tarih ve 442 sayılı Encümen Kararı ile belirlenmiş olan 5022 ada, 1 parsel ve 5018 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların teminat olarak gösterilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 186

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 550 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 550 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 187

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 7 pafta, 67 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için;"kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın çekimser,  İlyas SİVRİ, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI ve Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 188

İlimiz merkez Zığra Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 107 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Zığra Mahallesi 18.Ö.1 pafta, 107 ada 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI ve Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 189

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, 122 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 122 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın çekimser,  İlyas SİVRİ, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI ve Ali DUMAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 190

İlimiz merkez (Etrafışehir)Ağaçköy Mahallesi, 20 pafta, 0 ada, 1303 ve 1304 parsellere imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

(Etrafışehir)Ağaçköy Mahallesi, 20 pafta, 1303 ve 1304 parsellere; konut, ilgili sosyal ve teknik altyapı alanları olarak, imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Mahmut ÖZTAŞ, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Elif DEMİRELLİ, Dilek ASLAN, Selim KAPLAN, Sami KAPLAN, Ercan MERCAN, Hatice YAKAR, Süleyman Rıfkı ACAR ve Mehmet Naci PEKCAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 191

İlimiz merkez Alayunt Mahallesinde, Organize Sanayi Bölgesi alanına birleşik sahalarda, Organize Sanayi Bölgesi 3.ilave genişleme sahaları ile ilgili müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Kütahya Organize Sanayi Bölgesi talep 3. İlave Genişleme Alanı içerisinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, “1/5000 Nazım İmar Planları,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmasından sonra yürürlüğe girecektir, 1/1000 Uygulama imar planları yapılmadan önce Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve teknik altyapı ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşler alınacaktır.”  kayıtlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki, Madencilik Hazırlama İhtisas OSB bölümünün iptal edilmesi, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Alayunt Mahallesinde, iş ve işlemlerde belirtilmek üzere, söz konusu OSB İlave Genişleme Alanının belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 192

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 193

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9, 10, 11 parsellerde, Belediye Meclisimizin; 06.10.2021 tarih, 297 sayılı kararı ile onaylanan, 3205 işlem no.lu imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 264 ada, 9, 10, 11 parsellerdeki imar planı değişikliği yapımını da içeren, Belediye Meclisimizin; 07.07.2021 tarih, 221 sayılı ve 06.10.2021 tarih, 297 sayılı kararlarının iptal edilerek, söz konusu parsellerde; 3205 işlem numaralı imar planı değişikliğinden önceki, imar planlarının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 194

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4617 ada, 1 parsel ve 5361 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 4617 ada, 1 parsel alanının çevresinde bulunan park alanında yaklaşık 8504 metrekarelik park alanının su deposu alanına dâhil edilerek; TAKS-KAKS aranmayacaktır, yencok:9.50 metre, yol cephesinden 5 metre çekme mesafesinin düzenlenmesi, azalan park alanına karşılık güney kesimde kuş uçumu yaklaşık 480 metre mesafede, İnköy Mahallesi 5361 parsel alanında 1/5000 Nazım İmar Planında ağaçlandırılacak alanda azalan park alanı kadar park ve yapı yasaklı alan düzenlenmesine yönelik Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 195

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5029 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5029 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 196

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3882 ada, 191 parsel alanında imar planı düzenlemesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 09.03.2022 tarihli toplantısında da görüşülmüş olup, parselin doğusundaki imar plansız bölümünde yol alanı düzenlenmesine yönelik İmar Planı yapımı ile ilgili; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden, Fen İşleri Müdürlüğünden ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra konunun değerlendirilmesi uygun görülmüştü. Bahse konu kurum görüşleri alınmış olup; Fen İşleri Müdürlüğünün 24.03.2022 tarihli 811 sayılı yazısıyla, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 14.03.2022 tarihli 316 sayılı yazısıyla ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 19.04.2022 tarihli 3476347 sayılı yazısıyla imar planı yapımında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu Kirazpınar Mahallesi 3882 ada, 191 parselin doğusunda yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 197

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi, 614 parselin batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu yürürlükteki imar planlarında “Park alanlarında; Açık Semt Spor alanları yapılabilir.” şeklindeki plan notu düzenlenmesine yönelik Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 198

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3670 ada, 8 parsel alanında mahalle fırını düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait Okçu Mahallesi 3670 ada, 8 parselin kuzeyinde imar planı değişikliği talep edilen alan imar planında; Park alanında kalmaktadır. Söz konusu alanda Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi), TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullu alan ve bu alanın kuzey doğusunda 3670 ada, 9 parselde azalan park alanı karşılığında, Belediye Hizmet Alanının park alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 199

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 427 ada, 1 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 427 ada, 1 parsel alanında plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 200

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 102 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu İnköy Mahallesi 102 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında Ayrık Nizam 2 katlı TAKS:0.40 KAKS:0.80 yan bahçe mesafesi 3 metre ve ön bahçe mesafesi 2 metre yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu talep edilen plan notunun eklenmesi halinde imar adasında yapılaşma dokusu değişeceği için talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 201

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 102 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu İnköy Mahallesi 102 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında Ayrık Nizam 2 katlı TAKS:0.40 KAKS:0.80 yan bahçe mesafesi 3 metre ve ön bahçe mesafesi 2 metre yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu talep edilen plan notunun eklenmesi halinde imar adasında yapılaşma dokusu değişeceği için talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 202

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 340 ada, 55-56 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Koruma Bölge Kurulunun belirlediği Koruma Alanı Sınırları dışında kalan Rekreasyon Alanlarında ise jeotermal kaynak koruma 1. zon sınırları içinde kalan bölümlerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki koşulların uygulanabilmesi vb. düzenlemelere yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 203

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 1. zon sınırları içerisinde kalan ve imar planında Yençok: 30.50 m. koşulu bulunan Turizm Tesis Alanları ile Sağlık Tesis Alanında kat adedi ve bina yüksekliğinin belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1. zon sınırları içinde kalan Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 6 parseldeki Sağlık Tesis Alanında 4 kat, 23.75 m. bina yüksekliği olan ruhsatlı bina olduğundan yapılaşma koşullarının (TAKS aranmayacaktır, E: 1.50, Yençok: 30.50 m., 5 kat) şeklinde düzenlenmesi; Yoncalı Mahallesi, 324 ada, 5-6 parseldeki Turizm Tesis Alanlarında, parsellerin 1. zon sınırları içinde kalan bölümlerinin Termal Turizm Tesis Alanı (5 kat, Yençok: 19.50 m., TAKS: 0.35, KAKS: 1.50) şeklinde düzenlenmesi; Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 2-3-4 parseldeki Turizm Tesis Alanlarında, parsellerin 1. zon sınırları içinde kalan bölümlerinin Termal Turizm Tesis Alanı (5 kat, Yençok: 19.50 m., TAKS: 0.40, KAKS: 1.50) şeklinde düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 204

İlimiz merkez Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 205

Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora ve sporcuya destek olmak için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) bağlı Amatör Spor Kulüplerine 600.000,00 TL (altıyüzbinTL) ve Kütahya Belediyespor Kulübüne 2.400.000,00 TL (ikimilyondörtyüzbinTL) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis I. Başkan Vekili

Abdullah DAMCI

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Yusuf SÖKMEN