T.C.

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

02.02.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 2.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesinin okunmasından sonra, Ahmet ACAR’ın izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

            - İlimiz merkez Ağaçköy (Etrafışehir) Mahallesi, 1746 ve 344 parsel alanında imar planı değişikliği,

            - İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3493 ada, 253 parsel alanının bir bölümünde imar planı iptali,

            - İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 580 ada, 13 parsel alanının olduğu bölgede plan değişikliği,

- Belediyemizin hissedar olduğu Belde Mühendislik İnşaat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi gereğince; kredi kullanımı için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 46

            Belediye Meclisi'nin 05.01.2022 tarih ve 7 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Bahçelievler Mahallesi tren yolu alt kısmı ile Bölcek Mahallesi arasında kalan alanda yeni bir mahalle kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Valilik kanalı ile gönderilen yazışmalardan gerekse mahalle bölünmesi (Yenimahalle) kurulması devlete ekstra yük getireceği günümüz teknolojik çağında hizmetlerin birçoğunun elektronik ortamda sağlandığı, yeni mahalle kurulması istenen alanın nüfus yoğunluğunun mahalle bölünmesini gerektirecek boyutta olmadığından bahisle yeni mahalle kurulması isteğinin önümüzdeki yıllarda oluşacak nüfus yoğunluğuna göre değerlendirilmesine, Bahçelievler Mahallesi'nde Yeni Mahalle kurulması talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 47

Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 41 no.lu kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan, COVİD-19 salgını sebebiyle kapatılan, halk arasında Sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın açılma talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gerekli bilgi ve belgelerin toplanarak tekrar değerlendirilmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım komisyonunda görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 48

5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2022 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılında uygulanacak teminat bedellerinin;

            2022 yılı kira bedeli 602,00 TL. olan işyerleri için 7.500,00 TL,

            2022 yılı kira bedeli 1.202,00 TL. olan işyerleri için 14.500,00 TL,

            2022 yılı kira bedeli 1.282,00 TL. olan 16 nolu işyeri için 15.500,00 TL,

            2022 yılı kira bedeli 1.443,00 TL. olan 19/A nolu işyeri için 17.500,00 TL,

            2022 yılı kira bedeli 1.620,00 TL. olan 17 nolu işyeri için 19.500,00 TL,

olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 49

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünde yapılan değişikliklerin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 50

2022 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nüfus verilerine göre, 2022 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin bürüt 575,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kadar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 51

2022 yılı içerisinde uygulanması talep edilen Kart 43 tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Kart 43 kartları için 2022 yılı içerisinde aşağıda belirtilen tarifenin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Kart İşlemi

Ücret Tarifesi

Tam Kart (Vatandaş için)

 13,50 TL

Tam Kart (Bayi için)

 12,50 TL

Kara Listeye Düşen Kartlar İçin Kişiselleştirme Bedeli

135,00 TL

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 52

Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının şehir içi ulaşımda hizmet veren taksi fiyat tarifesine (taksimetre ücretlerine) zam yapılması talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, işletmeci araçlarının amortisman değerlerinin artması, Covid-19 salgını etkileri ve esnaf odalarının görüşleri vb. nedenler göz önüne alındığında taksimetre ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Ücret tarifesi

Taksimetre Açılış Ücreti

7,50 TL

Taksimetre KM Ücreti

7,50 TL

              Birim Mesafe ücreti (100 m)

0,75 TL

Birim Saat Ücreti

30,00 TL

Birim Zaman 1 dk

0,50 TL

Kısa mesafe (0-2km)

20,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 53

T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Otoparkı kullanımının düzenlenmesi amacı ile T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Kapalı Otopark Yönergesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 54

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 55

Mülkiyetleri Belediyemize ait, İnköy Mahallesi, 0 ada, 5582 parsel ve 5583 parsel numaralı her iki taşınmazın ayrı ayrı veya bir bütün olarak değerlendirilmek üzere, 5393 sayılı Kanunun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak maliyet hesabıyla 20 yıla kadar Kira Karşılığı Yapım modeli ile ihale edilmesi ve yapılacak işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Kanunu'nun 18' inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak maliyet hesabına göre belirlenmek üzere 20 yıla kadar Kira Karşılığı Yapım modeli ile ihale edilmesi için yapılacak işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 56

Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64'üncü maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

                2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere toplamda 10 yıl olmak üzere 5+5 yıllığına kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 57

Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 3 sayılı kararı ile üyesi olduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin tüzüğünde yapılacak iş ve işlemler için Encümene yetki verilmesi konusunun

müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Valiliğinin 23.11.2021 tarih ve 47 sayılı yazısına istinaden, Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarih ve 3 sayılı kararı ile Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ne üye olunmuş olup birlik tüzüğünde yapılacak iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 58

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1188 ada, 8 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1188 ada, 8 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 59

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.4 pafta, 2897 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.4 pafta, 2897 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 60

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.2 pafta, 2685 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.2 pafta, 2685 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 61

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 9 ve 10 parsellerle ilgili imar planı değişikliği müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2869 ada, 9-10 parsel alanlarında imar planında Küçük Sanayi Alanı (Yençok:6.50m, 1 kat) lejantlı sahanın, Akaryakıt-LPG Alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 62

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 53 ada, 5 parselde kat adedi değişmeden saçak seviyesinin 21.50 m.'den 23.50 m.'ye çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 63

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3980 ada, 113-121 parsel alanında imar planı yapımı talebi müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 3980 ada, 113 ve 121 parsel alanında yurt yapılabilmesine yönelik mevzii imar planı yapımı talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 64

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 146 ada, 15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 146 ada, 15 parselin kuzeyinde imar planında bulunan otopark alanında, 5*6=30 m2 büyüklüğünde, durak yerinin de yapılabileceği; Belediye Hizmet Alanı (İdari Tesis) (TAKS-KAKS aranmayacaktır, Yençok: 4.50 m., 1 kat) lejantlı alan düzenlenmesi; azalan otopark alanına karşılık söz konusu otopark alanının, yol alanı kaldırım bölümüne doğru genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 65

İlimiz merkez Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 375 sayılı kararı konusunda verilen önergenin değerlendirilmesi müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İşaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın red oylarına karşılık, Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Kemal KAYIHAN ve Mustafa DEMİRTAŞ’ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 66

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesinde İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen 1. zon sınırları içerisindeki uygulamalar müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planında bulunan 1. zon sınırları içerisinde, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen koşullara ve Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunda belirlenen 1. derece koruma alanı içerisinde alınacak önlemlere uyulması kaydıyla; mevcut imar planına göre uygulamaların gerçekleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 67

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 173 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlüğe giren, Kent Bütününe yönelik imar planları ile Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planlarında yapılan 18. madde imar uygulamasına gelen itirazlarla ilgili plan değişikliği konularının değerlendirilmesi müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Açıklanan imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 68

Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 174 sayılı kararıyla onaylanan, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi Alanı arası Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planlarında yapılan 18. madde imar uygulamasına gelen itirazlarla ilgili plan değişikliği müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

11.11.2021 tarih 4207 dilekçe ile “3879 ada 8 parsel imardan sonra hisseli yapılmıştır. Üzerinde ev ve seranın olduğu yerin yine eskisi gibi müstakil tapulu olacak şekilde verilmesini talep ediyorum” şeklindedir. Bahse konu talep imar planı değişikliği ile ilgili olmadığından talebin reddine;

Belediye Meclisinin yapılan 18. madde imar uygulaması sonucu oluşacak parseller ile; 20.04.2020 tarih ve 174 sayılı kararıyla onaylanan, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi Alanı arası Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planlarında yapılan 18. madde imar uygulaması sonucu imar hatları, yapı yaklaşma mesafeleri vb. hususlarda kayıklıkların olması durumunda; imar uygulaması sonucu oluşan parsel sınırları esas alınarak uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 69

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parselde imar planı değişikliği müracaatı müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parselde kat artışına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 70

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2875 ada, 3 parselde imar planı değişikliği müracaatı müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2875 ada, 3 parselde imar planı değişikliği müracaatı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 71

İlimiz merkez Ağaçköy (Etrafışehir) Mahallesi, 1746 ve 344 parsel alanında imar planı değişikliği müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahallesi 1746 parselin kuzeyinde bir kısmında; Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi), TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullu alan ve halihazırda park uygulaması yapılan kısmında park alanı düzenlenmesi, bu düzenlemelerin yapıldığı alanın kuzey doğusunda yaklaşık 400 m. uzaklığındaki, Ağaçköy (Etrafışehir Ağaçköy) Mahallesi 344 parselin bir bölümündeki park alanından azalan ibadet yeri alanı karşılığında, İbadet Yeri Alanı TAKS:0.60 KAKS:2.40 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu alan düzenlenmesine yönelik Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 72

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3493 ada, 253 parsel alanının bir bölümünde imar planı iptali müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi 3493 ada, 253 parsel alanının büyük bir bölümü Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışında, Parmakören Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmakta, bir bölümü de Nazım ve Uygulama İmar Planları içerisinde; yol alanında kalmaktadır. Parsel alanının imar planında yol alanı olan kısmında, halihazırda bina bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu Parmakören Mahallesi 3493 ada, 253 parsel alanının imar planında, yol alanı olan kısmının bir bölümündeki imar planlarının iptal edilmesi ve bu kısmının mahalle yerleşik alanı sınırları içerisine alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 73

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 580 ada, 13 parsel alanının olduğu bölgede plan değişikliği müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Yıldırım Beyazıt 580 ada, 13 parsel yürürlükteki imar planında Bitişik Nizam 4 katlı, 5 m. ön bahçe, yapılaşma koşullu konut adasında kalmakta olup, imar planı tadilatı talep edilen alanda yol alanında kalmaktadır. Bahse konu cep şeklindeki yol alanı kamu mülkiyetindeki bir alandır. Bahçe alanına katılması durumunda yol alanında azalma olacaktır. Bu nedenle söz konusu talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 74 Belediyemizin hissedar olduğu Belde Mühendislik İnşaat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi gereğince; kredi kullanımı için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68 inci maddesine istinaden  Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                     Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE