T.C.

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

22.11.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 10. Olağan, 2. Birleşim. 1. ve 2. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet
ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN,
Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK,
Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ,
Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN

 

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 352

Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 314 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra;

  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri uyarınca ele alınan Belediye Bütçesine ait, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu okundu ve; 
                2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 861.120.000,00 TL;
                2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 865.000.000,00 TL;
                2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi tahmini 815.000.000,00 TL olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

              BÜTÇE KARARNAMESİ  /

               -  14 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

              5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62. maddeleri gereğince kabul edilen ve aşağıda belirtilen 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçenin mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. fıkrası gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2022 Yılı Ödenek Cetveli-A Kesinleşen Ana Bütçe

KURUM

Fonksiyonel Kod

Açıklaması

Bütçe

I

II

III

IV

I

Ödeneği(TL)

 46

 43

 02

   

 KÜTAHYA BELEDIYESİ

861.120.000,00 

     

 02

 

 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

5.970.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.970.000,00 

     

 05

 

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

13.500.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

13.500.000,00 

     

 10

 

 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

9.440.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.410.000,00 

       

 10

 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

30.000,00 

     

 18

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.510.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.510.000,00 

     

 23

 

 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

42.020.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

42.020.000,00 

     

 24

 

 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.200.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.200.000,00 

     

 30

 

 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

13.780.000,00 

       

 06

 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

13.780.000,00 

     

 31

 

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

465.370.000,00 

       

 04

 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

465.070.000,00 

       

 10

 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

300.000,00 

     

 33

 

 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

3.580.000,00 

       

 06

 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

3.580.000,00 

     

 34

 

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

15.540.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

15.540.000,00 

     

 35

 

 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

19.980.000,00 

       

 04

 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

19.979.000,00 

       

 10

 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

1.000,00 

     

 36

 

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

14.900.000,00 

       

 06

 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

14.900.000,00 

     

 37

 

 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

11.740.000,00 

       

 03

 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

11.740.000,00 

     

 38

 

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

8.900.000,00 

       

 08

 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

8.890.000,00 

       

 10

 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

10.000,00 

     

 39

 

 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

22.360.000,00 

       

 08

 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

22.360.000,00 

     

 40

 

 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.750.000,00 

       

 10

 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

5.750.000,00 

     

 41

 

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

45.090.000,00 

       

 01

 GENEL KAMU HİZMETLERİ

45.090.000,00 

     

 42

 

 SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

76.150.000,00 

       

 05

 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

27.397.000,00 

       

 06

 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

48.753.000,00 

     

 44

 

 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

32.730.000,00 

       

 05

 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

32.730.000,00 

     

 45

 

 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18.550.000,00 

       

 04

 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

18.550.000,00 

     

 46

 

 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.610.000,00 

       

 07

 SAĞLIK HİZMETLERİ

5.610.000,00 

     

 47

 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

15.150.000,00 

       

 03

 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

15.150.000,00 

     

 49

 

 KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.250.000,00 

       

 10

 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

3.250.000,00 

     

 50

 

 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

4.310.000,00 

       

 06

 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

4.310.000,00 

     

 51

 

 HAL MÜDÜRÜLÜĞÜ

1.740.000,00 

       

 04

 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

1.740.000,00 

   

Örnek 14

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B Cetveli) (TL)

Kodu

Açıklama

2022
B-Kesinleşen Bütçe

I

   

01

Vergi Gelirleri

45.000.000,00

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

112.320.000,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri

10.000.000,00

05

Diğer Gelirleri

360.000.000,00

06

Sermaye Gelirleri

250.000.000,00

09

Ret ve İadeler (-)

1.200.000,00

T O P L A M

776.120.000,00

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

2022 Yılı Kütahya Belediyesi

Kodu

Açıklama

B- Kesinleşen Bütçe

I

II

III

IV

V

01

       

İç Borçlanma

85.000.000,00

01

08

     

Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman

85.000.000,00 

01

08

02

   

İller Bankası

85.000.000,00

01

08

02

01

 

Borçlanma

150.000.000,00

01

08

02

01

 

-Ödeme

-65.000.000,00

Genel Toplam

85.000.000,00

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2022 yılı Kütahya Belediyesi Finansman Programı (TL)

 

Finansman Programı

I.3 aylık

ocak-şubat
mart

II. 3 aylık

Nisan-Mayıs-Haziran

III. 3aylık

Temmuz-Ağustos-Eylül

IV.3 aylık
Ekim-Kasım Aralık

Toplam

 

I

Açıklama

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

 

01

Vergi 

gelirleri

11.250.000,00

%25

    11.250.000,00

%25

   11.250.000,00

%25

   11.250.000,00

%25

45.000.000,00

%100

 

03

Teşebbüs

ve   

mülkiyet

gelirleri

28.080.000,00

%25

    28.080.000,00

%25

28.080.000,00

%25

   28.080.000,00

%25

112.320.000,00

%100

 

04

 Alınan

 Bağış

 ve

 Yardımlar

 ile Özel

 Gelirler

  2.500.000,00

%25

     2.500.000,00

%25

   2.500.000,00

%25

     2.500.000,00

%25

10.000.000,00

%100

 

05

 Diğer  

  gelirler

 90.000.000,00

%25

    90.000.000,00

%25

  90.000.000,00

%25

   90.000.000,00

%25

360.000.000,00

%100

 

06

      Sermaye  

gelirleri

 62.500.000,00

%25

    62.500.000,00

%25

  62.500.000,00

%25

   62.500.000,00

%25

250.000.000,00

%100

 

09

Red ve

iadeler 

   (-)

   300.000,00

%25

        300.000,00

%25

       300.000,00

%25

        300.000,00

%25

1.200.000,00

%100

 

Toplam

 194.030.000,00

%100

 194.030.000,00

%100

 194.030.000,00

%100

194.030.000,00

%100

776.120.000,00

%100

 

Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2022 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı

Ekn. Kodlama

I.3AYLIK
OCAK-ŞUBAT
MART)

II.3AYLIK
NİSAN-MAYIS
HAZİRAN)

III.3AYLIK
TEMMUZ-AĞUSTOS
EYLÜL)

IV.3AYLIK
EKİM-KASIM
ARALIK)

T O P L A M

I

AÇIKLAMA

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

01

Personel Giderleri

  14.888.500,00

%25

14.888.500,00

%25

14.888.500,00

%25

14.888.500,00

%25

59.554.000,00

%100

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

    2.207.000,00

%25

2.207.000,00

%25

   2.207.000,00

%25

   2.207.000,00

%25

    8.828.000,00

%100

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

  51.169.500,00

%25

51.169.500,00

%25

  51.169.500,00

%25

  51.169.500,00

%25

 204.678.000,00

%100

04

Faiz Giderleri

   4.114.500,00

%25

4.114.500,00

%25

  4.114.500,00

%25

   4.114.500,00

%25

   16.458.000,00

%100

05

Cari Transferler

   5.003.250,00

%25

5.003.250,00

%25

  5.003.250,00

%25

   5.003.250,00

%25

   20.013.000,00

%100

06

Sermaye Giderleri

 127.896.500,00

%25

127.896.500,00

%25

  127.896.500,00

%25

127.896.500,00

%25

 511.586.000,00

%100

07

Sermaye Transferleri

           500,00

%25

          500,00

%25

            500,00  

%25

 500,00

%25

            2.000,00

%100

08

Borç Verme

  250,00

%25

          250,00

%25

           250,00

%25

250,00

%25

        1.000,00

%100

09

Yedek Ödenekler

   10.000.000,00

%25

10.000.000,00

%25

  10.000.000,00

%25

  10.000.000,00

%25

  40.000.000,00

%100

Genel Toplam

215.280.000,00

 %100

215.280.000,00

%100

215.280.000,00

%100

215.280.000,00

%100

861.120.000,00 

 %100

 Ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

                                             

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                    Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE