T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

02.06.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 6.Olağan, 1.Birleşim, 1. ve 2. oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Ahmet
ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN,
Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal
YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ,
Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN’in izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

          

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; Belediye Meclisimizin, 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve  05.08.2020 tarih, 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, 3066 no.lu ilave imar planı ve imar planı değişikliğinin iptal edilmesi,

- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 154 ada 1 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 189 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 1567 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede;  ilave imar planı ve imar planı değişikliği yapımı,

-Kütahya merkez içme suyu şebekesi rehabilitasyon projesi kapsamında Belediyemizce ihalesi yapılan 1 adet 3.000 m3 ve 1 adet 300 m3 su deposu yapımı için İller Bankasından kredi kullanılması,

-Kütahya merkez içme suyu şebekesi rehabilitasyon projesi kapsamında su kayıp ve kaçakların düşürülmesi amacıyla Belediyemizce ihalesi yapılan montajlı malzeme alım işi için İller Bankasından kredi kullanılması,

-İlimiz Geven Mahallesinde Belediyemizin uhdesinde bulunan 76 numaralı jeotermal işletme ruhsatlı saha içerisinde yer alan kuyulardan bir tanesinin İl Özel İdaresi Yoncalı Su Dağıtım Projesine dahil edilmek üzere Dübecik A.Ş. 'ye tahsis talebi,

-Belediye meclisinin 04.11.2020 tarih ve 357 sayılı, 03.02.2021 tarih ve 83 sayılı kararlarıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, Belediyemizin istihdamına yönelik çalışmalarının önerilmesi hakkındaki hazırlanan komisyon raporu,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

Bilgilendirmeler;

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince, 25.05.2021 tarihinden itibaren Belediye Başkan Yardımcısı olarak Ertuğrul CEVAHİR’in atamasını meclisin bilgisine sunulması

2- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atma Dönüştür Tasarım yarışması ve 5 Dakikada Kütahya VLOG Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi.

3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü iktisadi işletmesinin 2019 Kütahya Kurumsal Vergi Rekortmenleri ilk 100 listesine girmesinden dolayı emeği geçen personellerimize teşekkür belgesi verilmesi.

4- Pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür belgelerinin verilmesi.

 

1. oturuma 15. dakika ara verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 180

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 297 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 1453 toplu konutlarının da içinde bulunduğu yerleşim alanında yeni bir mahalle kurulması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Akkent Mahallesi Barışpınarı Bulvarı (Turgutlar Yolu) solunda bulunan 3186 imar adasından başlayarak; kuzey istikameti Barışpınarı Bulvarı boyunca doğusu Akkent Mahallesi, İnköy Mahallesi belediye sınırları boyunca Turgutlar Köyüne, oradan batı istikameti mevcut belediye sınırı boyunca Andız Mahallesine, oradan güney doğu istikameti boyunca Parmakören Villa Bölgesi, Ceza Evi, 1453 Toplu Konut alanları, Kütahya Belediyesi depolama tesisleri; 3180, 3181, 3186, 3187 imar adalarını içine alarak Barışpınarı Bulvarına kadar olan alan içinde 1/25.000 ölçekli haritalarda gösterildiği üzere Hilalkent Mahallesi isminde yeni bir mahalle kurulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 181

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Bahçelievler Mahallesi tren yolu alt kısmında bulunan bölgede, tren yolu altı ile eski Tavşanlı yolu (Hekim Sinan Bulvarı) boyunca yeni bir mahalle kurulması talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Valilik kanalı ile gönderilen yazışmalara istinaden Mahalle bölünmesi (yeni muhtarlık), kurulması devlete fazladan yük getireceği günümüz teknoloji çağında hizmetlerin bir çoğunun elektronik ortamda sağlandığı Bahçelievler Mahallesi'nin nüfus yoğunluğunun mahalle bölünmesini gerektirecek boyutta olmadığı gerekçeleri dolayısıyla söz konusu talebin önümüzdeki yıllarda oluşacak duruma göre değerlendirilmesine, Bahçelievler Mahallesi'nin bölünerek yeni mahalle kurulması talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 182

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 167 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Parmakören mahallesinde isimsiz bulunan parka isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi girişinde 3563/14 parselde bulunan, 02.05.2017 tarih ve 150 no'lu Meclis Kararı ile Parmakören Parkı adı verilen parkın isminin "Şehit Korgeneral Osman Erbaş" olarak değiştirilmesine;

            -Parmakören Mahallesi Viran Caddesi ve 10. Ören Sokak kesişiminde bulunan parka "Şehit Albay Şentürk Aydınyer" ismi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 183

Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının, Dönenler meydanında faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı’nın isminin değiştirilip değiştirilmemesi yönündeki talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Talebinin daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 184

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 26 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 26 parselde bulunan Eğitim Tesisleri Alanının kuzeyindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 2 metre olarak düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 185

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 23 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parselde onaylanan, 3133 işlem no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 23 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parselde onaylanan, 3133 işlem no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 186

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; Belediye Meclisimizin, 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve  05.08.2020 tarih, 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, 3066 no.lu ilave imar planı ve imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, Kütahya İdare Mahkemesi'nin 2020/705 esas no.lu Kararına istinaden, Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; Belediye Meclisimizin, 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, 3066 no.lu ilave imar planı ve imar planı değişikliğinin iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 187

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 154 ada 1 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alayunt Mahallesi 154 ada, 1 parsel alanında, mevcut binanın korunması için kuzey bölümde; 5 metrelik ön bahçe mesafesinin binanın olduğu bölüm 1,30 metre olarak, güney bölümde; 3 metrelik yan bahçe mesafesinin binanın olduğu bölüm 1,60 metre olarak, batı bölümde; 5 metrelik ön bahçe mesafesinin binanın olduğu bölümde 3,30 metre olarak; belirlenmesi, yıkılıp yeniden yapılanmada, yeni yapı ve inşaat alanı artışı da dahil olmak üzere ilave yapı ruhsatlarında; söz konusu yan bahçe mesafesinin 3 metre, ön bahçe mesafesinin 5 metre olarak uygulanması, mevcut binanın kat adedine (2 kat) göre ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 188

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 189 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin onama kararı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yapı ruhsatı alınması  kaydıyla; Bölcek Mahallesi, 189 ada, 1 parsel alanında Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu - Ticaret Alanı (TAKS: 0.32, KAKS: 1.00, Yençok: 8.50 m., 2 kat) lejantlı alan düzenlenmesi; parselin kuzey kesiminde 7.5 m., batı, güney, doğu ve kırık hattı olan kesimlerinde 10'ar m. yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR’ın red oylarına karşılık oy çoklu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 189

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 1567 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Kanununda yapılan en son değişiklikler 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Kanunda Ek madde 8 de; plan değişikliği, değer artışı, ilgili hususlar yer almıştır. Ek madde 8 ile ilgili olarak da “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda açıklanan imar planı değişikliğiyle ilgili olarak; söz konusu kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereği değer artış payı tespiti işleminin yapılmasına;

Sultanbağı Mahallesi, 1567 ada, 1 parsele yönelik olarak; “Mevzuatta belirtilen minimum parsel derinliği ölçüsü aranmadan ifraz, yapılaşma gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 190

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede;  ilave imar planı ve imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aşağıda açıklanan ilave imar planı ve imar planı değişikliğinde, rekreasyon alanlarındaki parsellerle, konut alanına dönüştürülen parsellerin takas edilmesi, rekreasyon alanlarındaki diğer kalan parsellerin de Belediye ve Mücavir Alanlarımızdaki Belediyemize ait taşınmazlarla takas edilmesi veya kamulaştırılması v.b işlemlerinin yapılmasına;

Kanal Kütahya Proje Alanının olduğu kesimlerin rekreasyon alanları olarak planlanması, TAKS: 0.35, 1.40 – Ayrık Nizam 4 kat, TAKS: 0.35, 1.05 – Ayrık Nizam 3 kat; konut alanlarının, Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal Kültürel Tesis), Ortaokul, İbadet Yeri, Sağlık Tesisi, Park, Çocuk Bahçesi, Pasif yeşil alan, yol ve otopark sahalarının tasarlanması, plan hükümleri ve notlarının düzenlenmesi, yönlerindeki; ilave nazım ve uygulama imar planı ve imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Erçin AÇIKEL, Kemal KAYIHAN, Mustafa DEMİRTAŞ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 191

Kütahya merkez içme suyu şebekesi rehabilitasyon projesi kapsamında Belediyemizce ihalesi yapılan 1 adet 3.000 m3 ve 1 adet 300 m3 su deposu yapımı için İller Bankasından kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Merkez İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından ihale edilen 1 adet 3000m3 hacimli ve 1 adet 300m3 hacimli içmesuyu depolarında kullanılmak üzere 4.832.850,00 TL (dörtmilyonsekizyüzotuzikibinsekizyüzelli) kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 192

Kütahya merkez içme suyu şebekesi rehabilitasyon projesi kapsamında su kayıp ve kaçakların düşürülmesi amacıyla Belediyemizce ihalesi yapılan montajlı malzeme alım işi için İller Bankasından kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Merkez İçmesuyu Şebekesi Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Belediyemiz tarafından su kayıp - kaçakların düşürülmesi amacıyla ihale edilen montajlı malzeme alım işinde kullanılmak üzere 3.474.504,00 TL (üçmilyondörtyüzyetmişdörtbinbeşyüzdört) kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 193

İlimiz Geven Mahallesinde Belediyemizin uhdesinde bulunan 76 numaralı jeotermal işletme ruhsatlı saha içerisinde yer alan kuyulardan bir tanesinin İl Özel İdaresi Yoncalı Su Dağıtım Projesine dahil edilmek üzere Dübecik A.Ş. 'ye tahsis talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Geven Mahallesi'nde Belediyemizin uhdesinde bulunan 76 numaralı jeotermal işletme ruhsatlı saha içerisinde yer alan kuyulardan bir tanesinin Dübecik A.Ş. 'ye tahsis edilmesi, tahisi için protokol yapılması ve şartların belirlenmesi konularında Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 194

Belediye meclisinin 04.11.2020 tarih ve 357 sayılı, 03.02.2021 tarih ve 83 sayılı kararlarıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, Belediyemizin istihdamına yönelik çalışmalarının önerilmesi hakkındaki hazırlanan komisyon raporunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye meclisinin 04.11.2020 tarih ve 357 sayılı Meclis Kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, daha sonra Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlıklı bir şekilde araştırma yapılamadığından ara verilen; 03.02.2021 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı ile araştırma için 4 aylık ek süre verilen “Belediyemizin istihdamına yönelik çalışmaların önerilmesi” konusu meclisimizce görüşülmüş olup;

KİŞGEM merkezinde oluşturulan altyapısının güçlendirilmesi Kuluçka merkezi prensipleriyle çalışacak yeni işliklerin oluşturulması için Belediye Başkanlığına öneri sunulması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca bu işliklerden çalışarak mezun olan girişimcilerin İkamesinde kullanılmak üzere sanayiye uygun altyapısı olan elektrik, doğalgaz, su ve kanalizasyonu mevcut sanayi alanlı işyerlerinin yeterli oranda KİŞGEM’e tahsis edilmesine,

Kütahya’da Küçük Sanayi alanlarının eksikliği istihdamın gelişmesinin önünde en büyük etkendir. Belediye’nin bu eksikliği gidermek için oluşacak sanayi alanları tahsis etmesi ve altyapısının hazırlanarak yapılaşması için alternatif yolları denemelidir. Bunlar kooperatifleşme, kat karşılığı veya yap sat olarak olabileceği;

Sonuç olarak söz konusu müdürlüklerimizin kendi görüşlerini sunduğu raporlar da değerlendirilmeli, girişimci ve yatırımcı için gerekli kolaylıkların belediyemizce sağlaması gerektiği, bu sağlandığında istihdamın gelişeceği kararlaştırılmıştır.

Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyon Raporunun aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE