T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

07.10.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 7.Olağan, 1.Birleşim, 1, 2, 3. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Özgür MUSLU, Mehmet
ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Seda SANCAKTAR, Mehmet Naci PEKCAN’nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 1 ve 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun gündeme alınarak gündemin 17. maddesiyle birlikte karar alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrası "....Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince;

- Merve BEHDİOĞLU COŞKUN’un Park ve Bahçeler Müdürü olarak görevlendirilmesi,

- Osman ORTAÇLI’nın Fen İşleri Müdürü olarak görevlendirilmesinin meclisin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 290

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince meclis üyesi Seda SANCAKTAR'ın Meclis üyeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi 2. fıkrası "Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. " hükmü gereğince;

           Seda SANCAKTAR'ın savunmasına istinaden üyeliğinin düşürülmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda  (27 üyenin) oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 291

Belediyemiz 2021 yılı asfalt üretiminde kullanılan Penetrasyon (bitüm) temini için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması ile krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a  yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 292

Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 261 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen, Nilüfer ÖRNEK ÖZKAN tarafından yazılan Kütahyalı Kadın Besteci isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

        Nilüfer ÖRNEK ÖZKAN tarafından yazılan "Kütahyalı Kadın Besteci" isimli kitabın 500 adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 293

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 262 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Yeni Kurulacak Pazar Yeri İlk Tahsis ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Vatandaşların Pandemi  sürecinde  tahsis ücretlerini ödemekte güçlük çekeceği  öngörüldüğünden Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince; Pandemi süresince 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Yeni Kurulacak Pazar Yeri İlk Tahsis Ücretlerinin alınmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 294

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanarak güncellenen Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararıyla kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilmesine, yeniden hazırlanarak güncellenen ve ekte sunulan Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 295

Belediye Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilerek yeniden güncellenen  Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilerek yeniden güncellenen  Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 296

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 297

İlimiz merkez Parmakören Mahallesindeki 1453 konutları yerleşim alanında mahalle kurulması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesindeki 1453 konutları yerleşim alanında mahalle kurulması talebinin daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 298

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 7 pafta, 67 ada, 70 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 299

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta 148 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 300

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 641 ada, 18 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 301

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.Ö.2 pafta 108 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 302

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 7 pafta, 1640 ada, 43 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 303

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan, mer'i imar planında "Ayrık Nizam-2 Kat TAKS:0.25 KAKS:0.50" yapı adasında bulunan 9 (dokuz) adet taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Aşağıda ada, parsel numaraları ile yüzölçümleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere şartname hazırlanması, sözleşme imzalanması vb hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No.

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Tescil Tarihi

1.

1405

24

520,48

10.09.2020

2.

1405

25

459,38

10.09.2020

3.

1405

26

460,11

10.09.2020

4.

1405

27

462,69

10.09.2020

5.

1405

28

505,48

10.09.2020

6.

1405

29

482,90

10.09.2020

7.

1405

30

441,23

10.09.2020

8.

1405

31

450,73

10.09.2020

9.

1405

32

293,86

10.09.2020

 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 304

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Ilıca-Işıkkara Mevkii 930 ada, 671 parsel numaralı, taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve mer'i ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3975 ada, 77 parsel numaralı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince takas işleminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince takas işleminin yapılmasına, takas işleminin sonunda mülkiyeti Belediyemize geçecek olan Ilıca-Işıkkara Köyü 930 ada 671 parsel numaralı 12.031,15 m2 yüzölçümlü taşınmaz için yine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nın 18'inci maddesi (e) bendi gereğince satış, 25 yıla kadar kira karşılığı yapım veya yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması, talipli çıkmaması durumunda tesislerin Belediyemizce yapılması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 10 yıla kadar kiraya verilmesi işlemleri için gerektiğinde şartname hazırlanması, sözleşme imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 305

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 634 ada, 147 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Kafeteryanın 5393 sayılı Kanun’un 18'inci maddesi (e) bendi gereğince; 15 yıla kadar kira karşılığı yapım veya yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması işlemleri için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 634 ada 147 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Kafeteryanın 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince; 15 yıla kadar kira karşılığı yapım veya yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması işlemleri için gerektiğinde şartname hazırlanması, sözleşme imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ'nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 306

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Yoncalı Mahallesi 440 ada, 1 parsel numaralı mer'i imar planında "spor tesisleri alanı" olan taşınmazın; 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi  gereğince Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili olarak tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 1 parsel alanında imar planında bulunan Turizm Tesis Alanı (TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 m.) lejantlı alanın Spor Tesisleri Alanı (TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 9.50 m., 3 kat) lejantlı alana dönüştürülmesi ve 440 ada, 2 parsel alanında imar planında bulunan Spor Tesisleri Alanı (TAKS: 0.60, E: 1.50, Yençok: 8.50 m., 2 kat) lejantlı alanın Turizm Tesis Alanı (TAKS: 0.35, E: 1.50, Yençok: 30.50 m.) lejantlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Yoncalı Mahallesi 440 ada, 1 parsel numaralı mer'i imar planında "spor tesisleri alanı" olan taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  ve 75. maddesi (d) bendi  hükümleri gereğince Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 25 yıla kadar tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 307

Mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan ilimiz merkez Siner mahallesinde bulunan 9 adet taşınmazın ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke 1.Etap ve 2. Etap Uygulama Alanındaki toplam 9 (dokuz) adet taşınmazın 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesi (e) bendi gereğince Kamu Kurum/Kuruluşları ve Resmi Kurumlar ile satış, takas, mahsuplaşma, doğmuş veya doğacak vergi borcumuza mahsuben devirlerinin yapılabilmesi vb. işlemleri için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan ilimiz merkez Siner mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ile hisse bilgileri bulunan  ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşke 1.Etap ve 2. Etap Uygulama Alanındaki toplam 9 (dokuz) adet taşınmazın 5393 sayılı Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi gereğince Kamu Kurum/Kuruluşları ve Resmi Kurumlar ile satış, takas, mahsuplaşma, doğmuş veya doğacak vergi borcumuza mahsuben devirlerinin yapılabilmesi vb. işlemleri için gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 308

İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3729 ada, 16 parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan bina ile arsa Mülkiyeti Simpaş AŞ’ye ait olan İnli Köyü 105 ada, 355 parsel numaralı taşınmazın Türkmensu-Kütahya İncik Kaynak Suyu markası ile birlikte Belediyemize kalacak şekilde, 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Markanın Devri Başlıklı 16'ncı maddesi 1 fıkrası gereğince taşınmazların ve Türkmensu markasının takas işleminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesinde bulunan 3729 ada 16 parsel numaralı taşınmazın tamamı Belediyemiz iştiraki olan Simpaş El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, İnli Köyü 105 ada 355 parsel numaralı taşınmazın tamamı (TÜRKMENSU-Kütahya İncik Kaynak Suyu markası ile birlikte) Belediyemize kalacak şekilde 5393 sayılı Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi  ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Markanın Devri Başlıklı 16'ncı maddesi 1 fıkrası (marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir) gereğince taşınmazların ve TÜRKMENSU markasının takas, devir, noter ve Türk Patent Enstitüsünde marka devri ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler için gerektiğinde sözleşme ve protokol imzalanması vb. tüm hususlar için ve takas işleminin uygun görülmesi halinde İnli Köyü 105 ada, 355 parsel numaralı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 20 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilebilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 309

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan ada, parsel numaraları, yüzölçümleri ile imar durumları belirtilen arsa vasıflı taşınmazların (5001/1, 5009/1, 5014/, 5015/1, 5016/1, 5017/1, 5018/1, 5022/1 taşınmazlar daha sonra parselasyon yapılarak satışı yapılabilir.) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Erçin AÇIKEL’in red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 310

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'ne ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın Millet Bahçesi için ayrılması düşünülen, 29.000,00 m2lik kısmının dışında kalan 33.756,00 m2 yüzölçümlü alanın plan değişikliği ile Konut+Ticaret-Emsal=1,50 olması koşuluyla, mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan toplam 174 adet taşınmazın 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince (Belediye adına tescil edilecek taşınmazın tapu kaydının şerhsiz, beyansız ve takyidatsız olarak) takas işlemleri için gerektiğinde sözleşme imzalama vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi'ne ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada 15 parsel numaralı taşınmazın Millet Bahçesi için ayrılması düşünülen 29.000,00 m2lik kısmının dışında kalan 33.756,00 m2 yüzölçümlü alanın plan değişikliği ile Konut+Ticaret - Emsal=1,50 olması koşuluyla mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıda ada, parsel, blok, bağımsız bölümleri ile nitelikleri belirtilen ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan toplam 174 adet taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince (Belediye adına tescil edilecek taşınmazın tapu kaydının şerhsiz, beyansız ve takyidatsız olarak) takas işlemleri için gerektiğinde sözleşme imzalama vb. tüm hususlar ve işlemler için Evliya Çelebi Mahallesi 655 ada, 15 parselin imar düzenlemesi sonrasında oluşacak yeni parselin/parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı, kat karşılığı yapımı, 15 yıla kadar kira karşılığı yapımı (yap-işlet-devret) ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 311

İlimiz merkez Kirazpınar ve Alayunt Mahallesinde bulunan Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun18. Maddesi (e) bendi gereğince 22886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda mahalle, ada, parsel numaraları ile yüzölçümleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Alayunt

4460

1

         2.402,07

Ayrık Nizam – 4 Kat TAKS:0.25

KAKS:1.05

Kirazpınar

3902

2

71,41

Köy Yerleşik Alanında – Plansız

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 312

İlimiz merkez Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Kent Parkı isminin “Şehit Yaşar Çakır Kent Parkı” olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan Kent Parkı isminin “Şehit Yaşar Çakır Kent Parkı” olarak değiştirilmesi talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 313

İlimiz merkez Geven Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ve 118 ada, 12 parselde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu Geven Mahallesi, 101 ada,1 parsel ve 118 ada 12 no.lu parsel alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmış, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler tamamlanmıştır. Söz konusu parsel alanlarında; Sera Alanı (TAKS:0.05, Yençok:6.50 m.), yol alanı ve çekme mesafelerinin düzenlenmesi, yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 314

İlimiz merkez Geven Mahallesi ile İshak Seydi Mahallesi arasında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Geven Mahallesi ile İshak Seydi Mahallesi arasında, kadastral yol ve halihazırdaki yol durumu da dikkate alınarak, 8 metre genişliğinde yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 315

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada, 1985 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Atıksu Terfi Merkezi Alanına yönelik imar planlarının yapımı için; İdaremiz tarafından; 1- DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 3-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 4- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 5- İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 6- Kütahya Belediyesi; Fen İşleri Müdürlüğü, 7- Kütahya Belediyesi; Veteriner İşleri Müdürlüğü, 8- Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.ş Kütahya, şeklindeki kurum ve kuruluşlardan imar planı yapımına esas görüşlerin alınması, İnköy Mahallesinde 0 ada, 1985 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 316

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 77 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 77 parselin alan kullanım kararının “Lise Alanı”na dönüştürülmesi; her yönden 5 m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek (TAK S: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 16.50 m., 4 kat) yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 317

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 41 ve 76 parsel; Güveççi Mahallesi, 3768 ada, 78 parsel ve Kirazpınar Mahallesi, 3882 ada, 132 parsel alanında imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 41 ve 76 parsel, Güveççi Mahallesi, 3768 ada, 78 parsel ve Kirazpınar Mahallesi, 3882 ada, 132 parsel alanlarında imar planı yapımı talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 318

İmar Kanunu Ek madde 8'de belirtilen değer artış payı konusuyla ilgili 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik gereği; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel ve Gaybi Efendi Mahallesi, 21M3 pafta, 2778 ada, 3 parselde yapılan imar planı değişikliklerine ilişkin Meclis kararlarında belirtilen değer artış payıyla ilgili işlemlerin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parselde onaylanan 3051 no.lu ve Gaybi Efendi Mahallesi, 21M3 pafta, 2778 ada, 3 parselde onaylanan 3084 no.lu imar planı değişikliklerine ilişkin söz konusu Belediye Meclis kararlarında geçen değer artış payıyla ilgili işlemlerin ve değer artış payına yönelik plan notlarının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 319

Ağaçköy (Etrafışehir) Mahallesinde, 0 ada, 344 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Atıksu Paket Arıtma Tesisi ve 8 metrelik bağlantı yoluna yönelik imar planlarının yapımı için; İdaremiz tarafından; 1- D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 3- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya 4- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya 5- İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya 6- Kütahya Belediyesi; Fen İşleri Müdürlüğü, 7- Kütahya Belediyesi; Veteriner İşleri Müdürlüğü, 8- Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya, şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planı yapımına esas görüşlerin alınması, imar planı yapımına esas jeolojik- jeoteknik etütlerin yaptırılması kriterleriyle, Ağaçköy (Etrafışehir) Mahallesinde, 0 ada, 344 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 320

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2634 adanın kuzeyi ile 1289 adanın doğusunda imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 2634 adanın kuzeyindeki park alanında yol alanı düzenlenmesi, kaldırılan park alanı karşılığında eşdeğer park alanı olarak güney yönünde 1.060 metre mesafedeki 1289 adanın doğusunda uygulama imar planında, park ve oyun alanı arasındaki 5 metrelik yolda 288 m2 park alanı belirlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 321

Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 215 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, 0 ada, 1152 parsel alanının kuzeyindeki kadastro harici alan bölgesinde onaylanan, ilave imar planının güney bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 215 sayılı kararıyla; Siner Mahallesi, 0 ada, 1152 parsel alanının kuzeyindeki kadastro harici alan bölgesinde, TAKS: Aranmayacaktır, E(KAKS)=2.00, Yençok: 20.00 m., lejandlı, 5' er metre yapı yaklaşma mesafeli Belediye Hizmet Alanının (Asfalt Şantiyesi ve Depolama Tesisleri)düzenlenmesi, enerji nakil hattı ve koruma alanının, yol alanının belirlenmesi, DSİ Porsuk Çayı Islahı Projesi bölümü-yapı yasaklı alanın aktarılması, plan hükümleri ve notlarının oluşturulması; yönlerindeki ilave imar planı, onaylanmıştır. Ancak, ilave imar planı alanının güney bölümünde, özel mülkiyete ait 1074 parselin olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, 1074 parsel alanındaki Belediye Hizmet Alanı(Asfalt Şantiyesi ve Depolama Tesisleri) bölümünün iptal edilerek, güney bölümünde 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 322

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarih, 255 sayılı kararıyla, Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 202 ile 225 parsel alanlarında onaylanan 3089 işlem no.lu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 - İmar planında yer alan ilkokul alanının kamu eline bedelsiz geçmeden, 21.10.1996 tarih, 198 sayılı Belediye Meclisi kararıyla onaylanan bu imar planı içerisinde; yapı, iskan ruhsatı verilemez, notunun iptal edilerek, aşağıda açıklanan uygulamaların yapılmasına,

- 2618 ada, (s.s doğa konut yapı kooperatifine ait) 201 ve (imar planında ilkokul alanı bulunan ) 202, parsellerde bulunan hisselerle ilgili olarak: 201 parsel maliklerinden 202 parselde hissesi olanlarının, Belediyemizce ilgili Kamu Kurumuna tahsis edilmesi amacı ile, Belediyemize bedelsiz hibe edilmesinden sonra, 201 parsele, yapı, iskan ruhsatlarının verilmesine,

- 202 parselde kalan hisseler için parsel maliklerinin, Belediyemizce ilgili Kamu Kurumuna tahsis edilmesi amacı ile Belediyemize bedelsiz hibe edilmek üzere, tebligatlarının yapılarak hibelerinin sağlanmasına,

İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 323

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, 114 ada, 5 parsel, 123 ada, 1 parsel alanları ile Ağaçköy (Etrafışehir) Mahalle yerleşik alanının batısındaki ağaçlandırılacak alanda; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesinde, 114 ada, 5 parseldeki, Belediye Hizmet Alanı (İdari – Ticari – Sosyal Kültürel Tesisler) nın doğu bölümünde, (1.800 m2lik) S. Hizmetler ÇE Kurumu Gençlik Evi (TAKS: 0.60, E=1.50, Yençok :13.50 m.) alanının düzenlenmesi, Siner Mahallesinde, 123 ada, 1 parseldeki Belediye Hizmet (İdari – Ticari – Sosyal Kültürel v.b) ve S. Hizmetler ÇE Kurumu Gençlik Evi alanlarının, 3.607 m2'lik TİCK (ticaret + konut : 5 metre ön, 3 metre yan bahçeli, Ayrık Nizam-4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 ) alanına dönüştürülmesi, imar planında azalan Belediye Hizmet Alanının karşılanması için, kuş uçumu 2.2 km. mesafedeki (Etrafışehir) Ağaçköy Mahalle yerleşik alanının batısındaki ağaçlandırılacak alanda, 3.644 m2'lik Belediye Hizmet Alanı (İdari- Sosyal – Kültürel Tesisler: TAKS: 0.40, E=1.60, Yençok: 4 Kat – 16.50 m.) düzenlenmesi, artan yoğunluk karşılığında söz konusu ağaçlandırılacak alanda 1.690 m2lik park alanı belirlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 324

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarih, 238 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsel alanlarıyla ilgili onaylanan 3060-ISD işlem no.lu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapılan imar planı değişikliği parsel bazında değildir. Ada bazındadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarih, 238 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsel alanlarıyla ilgili onaylanan 3060_ISD işlem no.lu imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN'ın çekimser oylarına karşılık oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 325

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9 ve 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

           İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9 ve 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 326

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 327

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 741 ada ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

741 ada, 6 parselde Sağlık Tesisi Alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi, Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri Alanı azalacağından reddine;

741 ada, 5 parseldeki, Sağlık Tesisi Alanında; TAKS: Aranmayacaktır, KAKS:3.00, Yençok: 18.50 metre – 4 Kat lejandlarının düzenlenmesi, Eğitim (Hizmetleri) Tesisleri Alanı tarafındaki 5 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 3'er metre olarak belirlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 328

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 2 parsel alanında imar planında bulunan Sağlık Tesisi Alanında TAKS: 0.40'ın iptal edilerek, yapılaşma koşullarının (TAKS aranmayacaktır, KAKS: 1.40, Yençok: 16.50 m., 4 kat olarak)  düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Meclis Başkanı

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN

Katip