BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 6. olağan toplantısı 1 birleşim, 1.oturumunu 04/06/2013 SALI günü Saat: 20.00'de Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4- SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN, 6-İSMAİL BAŞBUNAR,7-SERHAN DAYANÇ,8-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,9-SÜLEYMAN MALTAŞ,10-RAŞİT ARKAÇ,11-HİLMİ MİTHAT DELEN,12-AYLİN GİRGİN OĞUZ,13-NECATİ KAYMAK,14-BANU AKALINOĞLU,15-MEHMET CELAL DALKILIÇ,16-ALİ ALPER OLGUN,17-ERCAN ÖZÇINAR,18-MEHMET BACACI,19-H.OĞUZ ATAKAN,20-YILMAZ TOKERİM,21-SEVGİ BAKIRSÖZER,22-SEBAHATTİN CEYHUN,23-ABDULLAH USTALAR,24-İBRAHİM YİĞİT,25-HASAN BASRİ HÜRATA,26-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,27-HARUN ÖZTULUM,28-AZİZ AYDIN,29-EROL ALPERTÜRK,30-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 31-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Üyelerin tamamının bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Belediyemize ait ana hizmet binasının Dumlupınar Üniversitesince hazırlanan Deprem Güvenlik raporu, -İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1500 nolu parsel bölgesinde düzenleme yapılması, -İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, Tavşanlı Karayolu üzeri kavşak alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği, - İlimiz, merkez,İnköy Mahallesi, 28 pafta, 1330, 1331 nolu parseller alanında imar planı değişikliği, -Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi İşletme Birimi fiyat tarifesi, -İlimiz, İnköy Mahallesinde arsa satışları, -İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 20.M.I pafta, 2855 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi, -İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 914 ada,3 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi, -İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planı değişikliği, -TEİAŞ ın, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayılı yazılarıyla iletilen, Alayunt Mahallesi Bölgesinde; 154 kV Altıntaş – Kütahya OSB – Kütahya Enerji İletim Hattı, -İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 ada, 50 parsel numaralı taşınmazdan ayrılan ve D.O.P. Fazlası olan 220 ada, 137 parsel numaralı 2.450,00 m2.lik taşınmazın kamulaştırılması, -İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 ada, 50 parsel numaralı taşınmazın 6'ıncı 5 yıllık imar programına dahil edilmesi, -Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş.ne kiraya verilen, İlimiz, Servi Mahallesi 19 pafta, 670 ada, 44-45-49-50 parselde kayıtlı 6 adet işyerinin kirasının tenzili, -Ilıca Otel Harlek Tesisleri konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Kütahya Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7.maddesi gereğince 2.Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi temsil edecek Müteşebbis Heyeti'ne 1)Mustafa İÇA 2)Nejat ÖZTURAN 3)Aynur KOÇUK MERCAN 4)Sebahattin CEYHUN 5)Ercan ÖZÇINAR'ın ASİL olarak, ./.. (2) 1)Mehmet Celal DALKILIÇ 2)H.Basri HÜRATA 3)Mehmet BACACI 4)Serhan DAYANÇ 5)Banu AKALINOĞLU'nun YEDEK olarak iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi gereğince Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine ve Murakabe Heyetine ayrı ayrı 5'er Asil, 5'er Yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi ( Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Fatih ALKIŞ'ın iştiraki ile yapılan toplantı) olduğunu belirten Meclis Başkanı,bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu gizli oylamaya sundu.(Oylar kullanıldı. Oyların tasnifi için tasnif komisyonuna Ercan ÖZÇINAR ile H.Mithat DELEN teklif edildi oya sunuldu ve tasnif heyetine Ercan ÖZÇINAR ile H.Mithat DELEN'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. Oylar tasnif edildi. ) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üyeliğine (4 yıl süre ile)/ 1-)ORHAN ERCAN 26 OY, 2-)HÜSEYİN GİRGİN 26 OY, 3-)BAHATTİN GÜMÜŞ 26 OY, 4-)AHMET ERDOĞMUŞ 26 OY, 5-)KADİR MANDAL 25 OY'la ASİL; 1-)M.EMİN BAŞYİĞİT 25 OY, 2-)HÜSEYİN KURU 25 OY, 3-)OSMAN NAMLI 25 OY, 4-)SÜLEYMAN ÖZDEMİR 25 OY, 5-)HÜSEYİN AKBUNAR 25 OY'la YEDEK üyeliklere seçildiler. Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Üyeliğine (4 yıl süre ile)/ 1-)M.ALİ KÖK 25 OY, 2-)ALİ KÖKDEMİR 25 OY, 3-)AHMET KOMAÇAV 25 OY, 4-)MEHMET ŞENTÜRK 25 OY, 5-)İLYAS YILMAZ 25 OY'la ASİL, 1-)OSMAN KELEŞ 25 OY, 2-)YAŞAR BAL 25 OY, 3-)H.HÜSEYİN EMEKSİZ 25 OY, 4-)A.OSMAN BUNAR 24 OY, 5-)HALİL İBRAHİM DARÇIN 24 oy'la YEDEK üyeliklere seçildiler. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Boş kadro değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde; “Boş memur kadrolarında sınıf, Unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan II.sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişikliklerinde ise III sayılı cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” hükmü gereğince; Ekte sunulan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. ./.. (3) GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: İlimiz, Bahçelievler Mahallesinde bulunan bazı sokakların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bağlanması talebinin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı'nın, Başkanlığımıza vermiş olduğu 17.05.2013 tarih ve 5119 kayıt nolu dilekçelerinde bahsi geçen, İlimiz, Bahçelievler Mahallesinin çok uzun bir mahalle olduğu daha önceden Bahçelievler Mahallesinden bölünen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile sınırlarının çok girintili çıkıntılı olduğu bu nedenle mahallelerinde bulunan bazı sokakların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bağlanması yönünde talepleri ile; İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konularının daha detaylı incelenmek üzere Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimizde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Şehrimizinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu incelenmiş olup; -Zafertepe Mahallesi 113,114,121,123,148 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “İSTİKBAL Sokak” isminin verilmesine, -Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 87,88,91,92,95,98,101,102 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “KUVVET Sokak” isminin verilmesine, -Fuatpaşa Mahallesi Kent Park ile Demiryolu arasında bulunan yola “KENT PARK Caddesi ” isminin verilmesine, -Alayunt Mahallesinde bulunan Meydana “ Alayunt Meydanı” isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: limiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 ada, 35 parsel numaralı taşınmaz ile Gaybi Efendi Mahallesi 222 ada, 14, 42, 53, 130, 132, 138 parsellerin kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 220 ada, 35 parsel numaralı taşınmaz ve Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada, 14,42,53,130,132,138 numaralı taşınmazlar mer-i imar planına göre kısmen imar yoluna tahsislidir. Söz konusu aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırma işlemlerinin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :239.349,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 239.349,00 TL 2014 yılı:- 2015 yılı:- 2016 yılı:- 2017 yılı:- 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 239.349,00 TL ./.. (4) Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 220 Ada, 35 parsel, Gaybi Efendi Mahallesi, 222 ada, 14, 42, 53, 130, 132, 138 parseller 2013 239.349,00 TL GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.0.III pafta, 1183 ada ile Selimiye Caddesi arasında bulunan 1 adet iki katlı binanın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.Mafddesine göre imar uygulaması yapılmış, imar uygulaması sonucunda 18.0.III pafta, 1183 ada ile Selimiye Caddesi arasında bulunan 1 adet iki katlı bina imar yolunda kalmıştır. Söz konusu binaların bulunduğu alanda yol daralmakta, trafik sıkışıklığına neden olmaktadır. Söz konusu aşağıda nitelikleri ve maliyeti belirlenen ilimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi 18.0.III pafta, 1183 ada ile Selimiye Caddesi arasında bulunan 1 adet iki katlı taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :72.352,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 72.352,00 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 72.352,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli 1 Kamulaştırma İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.III pafta, 1183 ada ile Selimiye Caddesi arasında bulunan, imar uygulaması sonucu yolda kalan 1 adet İki Katlı Kagir Bina 2013 72.352,00 TL GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yer talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 23.05.2013 tarih ve 1375 sayılı yazıları ile, daha önce Belediyemizce tahsis edilen binada Kadın Konuk Evi Müdürlüğü olarak hizmet verdiklerini Müdürlük hizmetlerinin daha sağlıklı verilebilmesi, uyum süreci vb. hususlarda kuruluşa gelen mağdur kadınlar için İlk Kabul Biriminin oluşturulması gerektiğini ve bu sebeple Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri içindeki uygun bir bloğun Bakanlıklarına tahsis edilmesi yönündeki talepleri incelenmiş olup; Belediyemiz Sosyal Tesislerde bulunan C-160 nolu bloğun komple; 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 75.maddesine istinaden; ./.. (5) Belediyemiz tarafından talep edilmesi halinde boşaltmaları şartı ile; Tesisin her türlü bakım, onarım, tamir ve tadilat masraflarının kendileri tarafından karşılanması, güvenliğinin kendilerince sağlanması ve tüm sorumluluğun kendilerinde olması kaydı ile Kütahya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 'ne 10 yıllığına ücretsiz kullanım hakkı verilmesine; Yapacakları ek imalat ve tadilatlarda Belediye Encümeni'ne projelerini sunarak gerekli izinleri almalarına; Bu konularda gerekli olan şartname, sözleşme ve protokollerin hazırlanması ve imzalanması konularında Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Kütahya Şubesinin yer talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Kütahya Şubesi'nin Başkanlığımıza vermiş olduğu 20.05.2013 tarih ve 021 sayılı yazıları ile TRAC'ın (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) Bakanlar kurulunun 08.04.1991 tarih ve 91/1741 sayılı kararı ile Kamu yararına çalışan Derneklerden sayıldığını ve faaliyetlerini sağlıksız bir şekilde konteynırda sürdürdüklerini ve bu yüzden yerleşim yeri talebinde bulunulmakta olup; Söz konusu talep incelenmiş olup Belediyemiz Sosyal Tesislerde hali hazırda boş yerimiz olmadığından uygun yer bulunması halinde 10 yıla kadar kullanım hakkı verilmesine; Bu konularda gerekli olan şartname, sözleşme ve protokollerin hazırlanması ve imzalanması konularında Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: Tarıma Dayalı Organize Sanayii Bölgesi Kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya İli Merkez İlçesi sınırlarında bulunan yirmi dört köyün mahalle olması sonucu, eskiden beri süre gelen evlerin altında yapılan hayvan yetiştiriciliğinin ilkel yöntemlerle olması, çevre kirliliğine neden olması, trafik güvenliğini aksatması, hijyenik olmayan koşullarda kontrolsüz olarak yapılması nedeniyle, Kırgıllı Mahallesi'nde ve çevre mahallelerde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın görüşleri alınmış ve bölgede durum incelenmiştir. Gelen talepler ve değerlendirmeler neticesinde profesyonel hayvancılık yapılması ve çevre temizliğinin korunması amacıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi Kurulması planlanmıştır. Yerleşim alanı içerisinde hayvancılık yapan çiftçilerin, işletmelerinin bu organize hayvancılık sahasına taşınmalarına öncelik verilerek katkıda bulunulması gerekmektedir. Bununla birlikte, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi kurulduğunda yeni mahalle olan yirmi dört mahallemizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin uygun şartlarda ve kontrollü bir şekilde hayvancılık yapması daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeple; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi kurulduktan sonra yeni mahallelerimiz dahil, ilimiz mücavir alanlar içerisindeki (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi haricinde) yerleşim merkezlerinde yeni hayvancılık işletmelerine müsaade edilmemesi ve hayvan üretimi ve beslenmesi ile ilgili ahırların yapılıp işletilmesine izin verilmemesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: Kentsel Dönüşüm alanı ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 220 ada 71 parsel numaralı ve onaylı imar planında park alanı olarak geçen taşınmaz, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile mevcut Sanayi Alanı arasında kalmaktadır. ./.. (6) Bu park alanının İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzca Kültür ve Sosyal Park Alanı olarak kullanımına uygun imar plan tadilatı önerisi yapılmış olup; Söz konusu alanın; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kat karşılığı konut yapımına başlanacağından, inşaatların bitimine kadar geçen süreçte bu alandaki yapılacak binaların tanıtımına hizmet edilebilmesi amacıyla İZKA İnş. Müh. Taah. Ltd. Şti tarafından kullanılmak üzere tahsisine, İnşaatların bitiminde park alanında yapılacak binaların kullanılabilir şekilde kayıtsız şartsız Kütahya Belediyesi adına hibe edilmesine ve hibe edilen bu binaların Kültür ve Sosyal Tesis amaçlı olarak kullanılmasına, Bu hususlarda her türlü sözleşme ve/veya protokollerin hazırlanması imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine Meclis üyelerinden Erol ALPERTÜRK,Hasan Hüseyin SELVİ,İlhan TOPAL'ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Afet Riski Altındaki Alanlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Riskli Alanlar olarak ilan edilen ve 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kütahya merkezinde bulunan 12 adet mahalle ile Dereler'in belirlenmiş alanları Riskli Alan olarak ilan edilmiştir. , İlan edilen bütün alanlarda, ön fizibilite ve analiz çalışmaları ile Uygulama esas Master Plan imar planı yapılması ve Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlattırılması yönünde ihale çalışmaları yasaların ön gördüğü usul ve esaslarda devam etmektedir. Uygulamaya esas bu alanların beşer yıllık etaplama ile 20 yılda yapılması, Belediye Meclisimizin 04/09/2012 tarih ve 389 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup Meclis Kararına ve Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 12/09/2012 tarihli toplantısında kararlaştırılan ve 1. Etapta yer alan Ziraat (Osmangazi) Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi ile Derelerin belirlenmiş saha içerisinde kalan taşınmazlarda, Yapı yasağı getirilmesine, her türlü imar çapı, imar plan örneği verilmemesine, ifraz, tevhit ve parselasyon izni verilmemesine, İnşaat - İskan Ruhsatı verilmemesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: Rezerv Alanları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Riskli Alanlar olarak ilan edilen ve 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren Kütahya merkezinde bulunan 12 adet mahalle ile Dereler'in belirlenmiş alanları Riskli Alan olarak ilan edilmiştir. İlan edilen bütün alanlarda, ön fizibilite ve analiz çalışmaları ile Uygulama esas Master Plan imar planı yapılması ve Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlattırılması yönünde ihale çalışmaları yasaların ön gördüğü usul ve esaslarda devam etmektedir. Uygulamaya esas bu alanların beşer yıllık etaplama ile 20 yılda yapılması, Belediye Meclisimizin 04/09/2012 tarih ve 389 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. Uygulamaya, Meclis Kararında ve Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/09/2012 tarihli toplantısında kararlaştırılan ve 1. Etapta yer alan, Ziraat (Osmangazi) Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi ile Derelerin belirlenmiş sahalarda başlanacaktır. Bu Alanlarda ve diğer tüm alanlarda bulunan taşınmazlarda yerinde dönüşüm yapılamayacak olması halinde hak sahiplerinin mağdur olmaması ilkesine bağlı olarak, Rezerv Alan talebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış onay beklemektedir. Talep edilen alana ilave olarak, Riskli Alan olarak ilan edilmiş tüm bölgelerdeki yapı ve arsa stoğu göz önünde bulundurularak, İlimiz Bölcek Mahallesinde bulunan 3525, 3526, 3527 mülkiyeti, Kütahya Belediyesi adına olan parseller, Belediye hizmet alanları ve mülklerininde yeterli büyüklük ve uygunluğu halinde bu hizmetlerin çözümüne katkı sağlaması amacıyla Kentsel Dönüşümlerde kullanılmak üzere '' Rezerv Alanlar'' olarak kullanılması ve ilan edilmesi, bu ./.. (6) alanlarda yapılaşmalara esas Kentsel Tasarım Projeleri bu projeye ait Uygulamaya esas Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin temini ile yapım işlerinin ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine, tüm bu hususların yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmek üzere Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, Çalca Mahallesi 19 pafta,1897 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mer'i imar planına göre kısmen imar yoluna, kısmen parka,kısmen de Küçük Sanayi Sitesi Alanı'na tahsisli olan,İlimiz, Çalca Mahallesi, 19 pafta,1897 parsel numaralı taşınmaz şehrimizin gelişme istikametinde olup, Kütahya - Eskişehir Kara Yolu'na cephesi olan parsellere komşudur. Söz konusu taşınmazın da bulunduğu alan sanayi siteleri bakımından oldukça yoğun bir bölgedir. Şehrimizin gelişme hızı ve yönü göz önünde bulundurulursa imar yollarının ve park alanlarının düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle İlimiz, Çalca Mahallesi 19 pafta,1897 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve park alanına tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :65.989,50 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 65.989,50 TL 2014 yılı: - 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 65.989,50 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Çalca Mahallesi, 19 pafta, 1897 parselin mer’i imar planına göre imar yoluna ve parka tahsisli kesimleri 2013 65.989,50 TL GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz, merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada,96 parsel numaralı taşınmazın , mevcut sözleşmeler geçerli kalmak kaydı ile satışının yapılmasına; bu konuda yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 96 parsel numaralı akaryakıt istasyonu bulunan taşınmazın, mevcut sözleşmelerin ve kiracı bulunan Şirketin Akaryakıt Firması ile yaptığı anlaşmanın ve yükümlülüklerininde geçerli kalması kaydı ile ihale yoluyla satışının yapılmasına; bu konuda gerekli olan şartname, sözleşme ve protokollerin hazırlanması ve imzalanması konularında Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz, merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 130 ada, 10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (8) İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 130 ada, 10 parselde imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; 21.05.2013 tarih ve 3458 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 130 ada, 10 parselde imar planında TAKS: 0.20, Ayrık nizam 3 kat, Yurt Tesisleri lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanları lejandlı sahada kalmaktadır. Yapılaşma koşulları değişmeden Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 130 ada, 10 parselin yaklaşık 6.157 m2’lik kısmının Kütüphane, Kültür Tesisi ve Konferans Salonu alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz, merkez Okçu-Güveççi-Sofu Mahalleleri arasında yol alanı imar planı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Okçu-Güveççi-Sofu Mahalleleri arasında yol alanı imar planı yapılması konusu, müracaatı incelenmiş olup; J23.B09.A pafta bölgesinde, Belediye sınırına kadar olan kesimde, Okçu-Güveççi-Sofu Mahalleleri arasında 10 m. ve 15 m.’lik yol alanı imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; İmar planının kesinleşmesini müteakip yola tahsisli kesimlerinin kamulaştırma işlemlerinin 5 yıllık kamulaştırma programının 2013 yılı dilimine eklenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: İlimiz, merkez Osmangazi Mahallesi’nde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesi’nde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarından sağ tarafta; imar planında TAKS: 0.40, E: 2.00, Hmax: 30.50 m. lejandlı konut alanında, 2250, 2251, 2272