İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (5.dönem, 10.olağan toplantısı ikinci birleşimini) 19/11/2013 SALI günü Saat 19.00' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-2014 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun Mustafa İÇA Belediye Başkanı