İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

          Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 8. olağan Meclis toplantısını 04.09.2018 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. 

          Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                / 

1- Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarih ve 154 sayılı kararı ile verilen Şehit Er İrfan Ersoy isminin Şehit Piyade Onb. İrfan Ersoy olarak tashih edilmesi konusunun müzakeresi, 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden, İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve Şehit Uzman Çvş. Veysel Temel isminin bir cadde veya sokağa verilmesi konusunun müzakeresi, 

3- Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait Bölcek, Parmakören ve İnköy Mahallelerinde bulunan muhtelif taşınmazların parselasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi vb. tüm işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 

4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2528 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (h) bendi (Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek) hükümleri gereğince uzlaşma protokolü ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

5- Kardeş şehirlerimizden olan Kars ili Susuz ilçe Belediyesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (p) bendi ve aynı Kanunun 75. maddesi gereğince, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için Sosyo Kültürel Tesis yapılması ve bununla ilgili tüm hususlarda yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 

6- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,  

7- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1016 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3875 ada, 30 parselde Mevzi İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, 

9- Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve 175 sayılı kararına Yeraltı Çöp Konteynerleri ile ilgili ibare eklenmesi konusunun müzakeresi,  

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı