İ L A N

                                                        KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.dönem, 9.olağan Meclis toplantısını 03/10/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

            G Ü N D E M                /

1- Meclis Üyesi Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ın istifası ile boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi,

2- Mülkiyeti İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi Kütahya Fabrikası Şirketlerine ait olan, İlimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, 738 parsel numaralı, 3.090,66 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaza karşılık, İlimiz Merkez Çalca Mahallesi, 2512 parsel numaralı taşınmazdaki 179756/21622426 (1.797,56 m2) hisse ve 2513 parsel numaralı taşınmazdaki 29309/15554309 (1.293,09 m2’ lik) Kütahya Belediyesi'ne ait toplam 3.090,65 m2 hissenin başa baş takas konusunun müzakeresi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Merkez Okçu Mahallesi, 3708 ada, 82-83-84-85 ve 86 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan, Okçu Mahallesi Camii ile söz konusu taşınmazlardaki müştemilatın, Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Merkez Andız Mahallesi, 120 ada, 83 parsel numaralı, 872,77 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, Andız Mahallesi Camii ile söz konusu taşınmazdaki müştemilatın Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

5- Belediyemiz adına tahsis süresi uzatılan Ilıca Otel Harlek Tesisleri ile ilgili olarak, tasarruf şeklinin belirlenmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 25 ada, 206 parsel numaralı, 212,41 m2 yüzölçümlü "arsa" vasıflı taşınmazın, Hatuniye Camii'nde yapılması planlanan restorasyon projesi kapsamında bir bütün olarak değerlendirilebilmesi için, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  gereğince, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bedelsiz devri ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

7- Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2017 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2018 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2018 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için -Kıymet Takdir Komisyonu- oluşturulması konusunun müzakeresi,

 8- İlimiz merkez Servi Mahallesi 25 pafta, 533 ada 54 parselde bulunan işyerinin ön bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

 9- İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi, 1291, 1861 ve 1871 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, (638)1620 ada, 50 no.lu parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5, 6 no.lu parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Enne Mahallesi 231 ada 2 parsel alanında Akaryakıt,-LPG Servis İstasyonu Mevzi İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Parmakören Mahalle yerleşik alanının kuzey bölgesi, batı bölgesi ve Parmakören kentsel dönüşüm ve gelişim alanının güneyinde, Uydukent planlarının arasında kalan plansız yaklaşık 243 hektarlık alanda imar planı araştırma konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 110 ada, 4 parsel, 110 ada, 3 parsel ve Dumlupınar Mahallesi 4296 ada, 4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanan Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 24 parsel bölgesinde yapılan 2774 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 306 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3954 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı revizyonu konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

Belediye Başkanı