İ L A N

                                                         KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.dönem, 6.olağan Meclis toplantısını 06/06/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

B İ L G İ L E N D İ R M E   /

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile ilgili 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Polonya'ya ve 22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilmiş olan teknik inceleme gezisine İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN, Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN ve Makina Mühendisi Serhat MUŞTUER’in yurt dışı görevlendirilmesinin Meclisin bilgisine sunulması.

2-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden, Serkan ÖZTUNA' nın Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilmesinin Meclisin bilgisine sunulması.

 

G Ü N D E M                /

            1-Kütahya merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil,
5 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi,

            2-Kütahya merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi,

3-2017 yılı içerisinde alımı planlanan 1 Adet Kamyonun 2017 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi ve 2017 Taşıt Cetvelinde olan ve sehven yazılan Kamyonet Akaryakıt Tankerinin 'Kamyon Akaryakıt Tankeri' olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi,

4-Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ihdas edilmesi, bütçe teklifinin onaylanması, aktarılması, ve ayrıca koordine müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanması konusunun müzakeresi,

5-Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ihdas edilmesi, bütçe teklifinin onaylanması, aktarılması, ve ayrıca koordine müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanması konusunun müzakeresi,

6-Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Mezarlıklar Müdürlüğü ihdas edilmesi, bütçe teklifinin onaylanması, aktarılması, ve ayrıca koordine müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanması konusunun müzakeresi,

7-Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

8-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hemzemin geçitlerin alt ve üst geçide dönüştürülmesi projeleri için ortaya çıkan kamulaştırmaların Belediyemizce yapılması, 5 yıllık İmar Programının 2017 yılı dilimine alınması konusunun müzakeresi,

9-Şehir içi ulaşımda hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talep konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 824 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 128 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Doğal gaz boru hatları ve alanlarının uygulanması ve ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

16-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, Hacıkavaslar Çiftliğine yol oluşturulması ile ilgili imar planı konusunun müzakeresi,

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  97, 98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3 - 4 no.lu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 no.lu adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  19.N.1 pafta,  4365 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.3, 18.Ö.4 paftalarda, kanal çevresinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

21-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.II pafta, 113 ada, 1 no.lu parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta,  1011 ada kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 42, 43 ve 45 no.lu parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24-İlimiz merkez Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşak bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22d2c-3b paftada, yol ve kavşak alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

29-İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada, 19 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

30-İlimiz merkez Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.05.2017 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

31-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3a-d pafta, 3729 ada, 7 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

32-İlimiz merkez Seydiköy Köyü 101 ada, 370 parselde Güneş Enerji Santrali imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

33-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1054 parselde Güneş Enerji Santrali imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

34-İlimiz merkez Çalca Mahallesi 18 pafta, 1888, 1889, 2367,2369, 2634, 2638 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

35-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2920-2921-2931-2932 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

36-İlimiz merkez Andız Mahallesi 153 ada, 6 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

37-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 145 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

38-Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören ve İnköy Mahallelerinde yol alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı