İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 11. olağan Meclis toplantısını 06/12/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

B İ L G İ L E N D İ R M E    /

1-2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması,

 

G Ü N D E M                      /

       1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2017 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi,

2- İlimiz çini sektörü üzerinden UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil edilmesi amacıyla, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU, Zafer Kalkınma Ajansıyla birlikte 10-17 Aralık 2016 tarihleri arasında ABD’nin Santa-Fe ve New York şehirlerine gerçekleştirilecek çalışma ziyareti için, kanuni yolluk harcırahlarının ödenebilmesi, yurtdışına görevlendirilmesinin yapılabilmesi, konusunun müzakeresi,

3- 2017 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi,

4- Taksi durak yerlerinin belirlenmesi, taksi duraklarında çalışacak ticari taksi sayılarının belirlenmesi, arttırılması veya azaltılması, ihtiyaca cevap vermediği tespit edilen taksi duraklarının yer değiştirilmesi veya iptal edilmesi, ticari taksilere müşteri ve taksi şoförünün güvenliğini sağlayacak teknoloji doğrultusunda cihaz takılması, ilimiz ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda durak ihdas edilmesi ve bununla ilgili ihale yapabilmesi vb. konularda Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konularının müzakeresi,

5- İlimiz merkezinde toplu taşımada kullanılan Kütahya Kart 43 kartlarının ve vize bedellerinin artırılması konusunun müzakeresi,

6- Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 341 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 mali yılı belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi,

7- Avrupa Birliği fonlarından dezavantajlı gruplar entegrasyonu programı projesine başvuruda bulunulması ve projenin yürütülmesi için Koordinatör Müdürlük olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi, proje kapsamında Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan ERTAŞ, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet ZENCİ ve proje harcamaları için Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Erdem ÖZDOĞAN'nın görevlendirilmesi, bu iş ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

8- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarıca ilimiz merkez Alipaşa Mahallesinde bulunan Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi,

9- Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.’ce yürütülen Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili olarak; Yoncalı Kanalizasyon Sistemi ve Kollektör Hattı Projesi, Ilıca Kanalizasyon Sistemi ve Paket Arıtma Tesisi Projesi ve Kütahya Merkez Kısmi Yağmur Suyu Projesi için krediden 840.317.259,70 JPY (sekizyüzkırkmilyonüçyüzonyedibinikiyüzellidokuz JaponYeni) tutarında kullanım yapılmış olup, Belediyemiz ve İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından kabulleri yapılmış olmakla birlikte; kredinin kalan kısmının kullanılmayıp, iade edilmesi konusunun müzakeresi,

10- Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz merkez muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

11- Zafer Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Bakanlıklar ve bunların dışındaki  kurumlara hazırlanacak projeler kapsamında hibe başvurusunda bulunulması, bu projeler kapsamında kredi müracaatının yapılması, projelerin hazırlanması, imzalaması, proje ile ilgili harcama yapması vb. işlemler için Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan ERTAŞ'ın görevlendirilmesi ve bu konu ile alakalı tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 674 ada, 242 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 29-32 pafta, 5055 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1356 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.4 pafta, 1337 ada, 11 nolu, 17.O.4 pafta, 1329 ada, 3 nolu, 18.O.1 pafta, 2651 ada, 1 nolu, Siner Mahallesi; 17.P.3 pafta, 56 ada, 5 nolu, parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Hacı azizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 nolu parsel alanının imar planlarına alınması konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Hacı azizler Yolu üstü, 2618 ada, 467 ve 468 nolu parsel alanlarının imar planına alınması konusunun müzakeresi,

22- İlimiz merkez Çadırkent ve konteyner kent alanlarının imar planlarında belirlenmesi konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1342 ada çevresinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.4 pafta, 60 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez Civli Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi

26- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5474 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, 145 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 161 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

29- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

30- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

31- İlimiz merkez Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

32- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

33- İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı