İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 7. olağan Meclis toplantısını 02/08/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

Bilgilendirme:

1- Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun, 24-26 Haziran 2016 tarihleri arasında Karadağ'ın Podgoritsa şehrinde katıldığı, yurtdışı görevlendirmesinin meclisin bilgisine sunulması,

            2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Birim müdürlüğüne yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması,

           

 

G Ü N D E M                /

 

1- 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin kınanması konusunun müzakeresi,

2- “15 Temmuz Şehitler Alt Geçidi” isminin verilmesi konusunun müzakeresi,

            3- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, 18.Madde'si, (g) Bendi hükmü gereğince, Ayşe KARACA adlı vatandaş tarafından, meydanlarda toplanan vatandaşlarımıza su ve gıda yardımı olarak verilmek üzere, Belediyemiz Hesabına Yatırılan 1.000 TL şartlı nakdi yardımın kabulü konusunun müzakeresi,

4- 2016 yılı Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların satışının yapılması için PADOK fiyatları, Serbest Hayvan Girişi, İşgaliye Harcı ve Nakliye Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi,

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince, Kütahya’da faal durumda olan 34 amatör spor kulübüne 2016-2017 sezonuna mahsus, yıllık referans ücreti, amatör sözleşmelerinin masraflarını karşılamak ve sporculara katkı sağlamak amacıyla nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi,

6- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta 45 ada 15 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta 538 ada 224 parsellerde bulunan dükkânların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

7- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, J24-A-08-A-1 pafta, 3203 ada, 2 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.3  pafta, 146 ada, 1 nolu parsel alanında,  imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 139 ada, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 807 ada, 60 nolu parsel alanında  imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada, 2 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16-  Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan 2550 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

17-  Eski Yoncalı yolu güzergahında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Sultanbağı ve Aydoğdu Mahallesi, Radar Yolu bölgesinde, Kent Bütününe yönelik imar planları ile Aydoğdu Mahallesi Yerleşik Alanı arasında kalan sahaya yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi,

19-  İlimiz merkez Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanına birleşik sahalara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi,

20-  İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 20.L.1 pafta, 2782 ada, 20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21-  İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 222 ada, 152-153-154 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22-  İlimiz merkez Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 41-42 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesinde, imar planlarına bitişik bölgede imar planlarının hazırlanması konusunun müzakeresi,

25-  İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130-131 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26-  İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27-  İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 15 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 34, 35, 36 ve 66 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

29-  Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 143 sayılı kararıyla onaylanan doğal gaz hatları ile ilgili 2605 nolu imar planı değişiklikleri hakkında; BOTAŞ' ın 13.06.2016 tarih, E.23581 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

30- Belediye Meclisimizin 03/05/2016 tarih, 182 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların ve müracaatların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

31-  Işıkkara Köyü, 123 ada 668 nolu parsel alanında imar planı ön izin talebi konusunun müzakeresi,

32- İlimiz merkez Perli Mahallesindeki 2391 parsel numaralı taşınmazın halihazırda yapılaşmaların yoğun bulunduğu Mahalle Yerleşik Alanı Sınırları içerisine alınması konusunun müzakeresi,

33-  Belediye Meclisimizin 02/06/2016 tarih, 219 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

34- Belediye Meclisimizin 03/05/2016 tarih 194 sayılı kararıyla onaylanan Kırgıllı Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

35- Belediye Meclisimizin 03/05/2016 tarih 193 sayılı kararıyla onaylanan; Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planlarında 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlarda Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi dahilinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

36- İlimiz merkez Enne Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

37- İlimiz merkez Yoncalı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

38- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 118 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

39- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4006 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

40- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 231 ada, 2 parsel ve 232 ada, 1 parselde Mevzi İmar Planı talebi konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

  Belediye Başkanı