İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 11.olağan Meclis toplantısını 01/12/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

            1- 5393  Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2016 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi,

          2- Meclis Üyesi Ali KORKMAZ’ın istifası ile boşalan Tarih ve Kültür Komisyonu ile Merve ÖZÇINAR GÜL’ün istifası ile boşalan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi,

            3- Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 397 sayılı  kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi,

            4- Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi,

         5- Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 399 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen mezarlıklar yönergesi ile   fiyat tarifesi konusunun müzakeresi,

         6- Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve 419 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizde bulunan Mavılar Sokak isminin iptal edilmesi ve Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            7-  Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            8-İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

                9-İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19.M.1 pafta, 3398 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10-İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11-Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

12-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 240 ada, 12 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16-Toprak Koruma Kurulunda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi,

17-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kütahya İl Özel İdaresi tarafından onaylanan Kütahya Merkez-Ilıca, 93,02,03,04,99,100 Nolu İşletme Ruhsatlarına İlişkin Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun Uygulanması,

18-İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanının olduğu bölgede imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

            19-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi j23b02b4b pafta 545 ve 550 parsellerde Mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

20-İlimiz merkez Yenibosna Mahallesinde kullanılmayan, atıl vaziyette bulunan okul binalarının bulunduğu alana, Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

21-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1054,1131,1133, 1135, 1136, 1191,1137, 1138, 1088, 1090 ve Kütahya Merkez Seydiköy 101 ada; 224,227 ve 228 parsellerde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusunun müzakeresi,

22-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde bulunan 637001,607 m2 lik alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamına alınması konusunun müzakeresi,

            23-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1165 nolu adanın doğusunda ve 1166 nolu ada alanında, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, 

         24-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129, 130, 132 pafta, 758, 763 nolu adalarda, Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 nolu adada imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

            25-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2902 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 632 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 11B3D pafta, 2618 ada, 206 nolu parselde mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi,

28-Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih, 379 sayılı kararıyla, Okçu Mahallesi, 20.J.1, 20.J.2, 21.J.3 ve 21.J.4 pafta, 136, 137, 155, 168, 170, 171, 172 ve 174 nolu adalarda onaylanan 2554 işlem nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi,

29-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

30-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

31-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2617, 2618 nolu adalar bölgesinde, imar planı yapımı talepleri konusunun müzakeresi,