İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 8.olağan Meclis toplantısını 01/09/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

 

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M /

1- 32. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi,

2- Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların satışının yapılması için padok fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi,

3- Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 285 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

4- Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı Konusunun müzakeresi,

5- Şehrimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

6- Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 313 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen “Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

7- Belediye meclisimizin 04.08.2015 tarih ve 314 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen “ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21.K.4 pafta, 221-245 ada, 10-11 parsellerde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

10- İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

12- Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 60 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

13- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d imar pafta, 1442 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2637 ve 2653 nolu adalarda imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez Kadın İş Geliştirme Merkezi Binası önüne trafo yapılması konusunun müzakeresi

17- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta 5305 parsel ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsellerde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

Belediye Başkanı