İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, 2.Dönem 1.Olağanüstü Meclis toplantısını 17.08.2015 PAZARTESİ günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M /

1- Tasfiye Halinde bulunan Çinigar İşletme Birliği’nin İlimiz Gaybiefendi Mahallesi 1739 ada 54 parsel ve 223 ada 42 parsel numaralı taşınmazlardaki 1 / 2 oranındaki hissemiz için tasfiye işleminin tamamlanma sürecine kadar olan ve sonrasındaki süreç için yetki konusunun müzakeresi,

2- 31. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi,

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU 

Belediye Başkanı