İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 7.olağan Meclis toplantısını 04/08/2015 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M /

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım ile tahsis edilen vidanjörün kamu hizmetine tahsisi ve haczedilememesi konusunun müzakeresi,

2- Norm Kadro ilke Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihdas edilmesi konusunun müzakeresi,

3- III. sayılı dolu kadro değişiklik cetveli konusunun müzakeresi,

4- Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 258 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

5- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 819 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

6- İlimiz merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, j24a01c1d pafta, 401 parselin tamamının ve 91 nolu parselin yolda kalan kısmının kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

7- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 47 pafta, 210 ada 13,14,15,16,17,24 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 47 pafta, 209 ada, 28 numaralı parselin yolda kalan kesiminin ve üzerindeki yolda kalan binanın kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Pirler Mahallesi 80 ada, 27 parsel, 105 ada 17 parsel ve 109 ada 55 parsel nolu taşınmazlar ile İlimiz merkez Balıklı Mahallesi 81 ada ve 87 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

10- İlimiz merkez İstiklal Mahallesi 428 ada 1,2,3,4 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

11- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereğince Otel Harlek Tesisleri’nin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

12-İlimiz, Muhtelif Mahallelerinde bulunan, Kütahya Belediyesine ait daireler, iş yerleri ve arsaların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

13- Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 269 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün yollara ait teknik alt yapı ve birim fiyatlarına ait ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi,

14- Belediyemiz gelir tarifesinde su tarifesi, 18.6 bölümünde bulunan teminat ve depozitler kısmında tarife değişikliği konusunun müzakeresi,

15- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi’nde bulunan 48 kapı numaralı tapunun 28 pafta, 80 ada, 21 parselinde kayıtlı yapıda Sıtkı Usta (Olçar) Çini müzesinin kurulması konusunun müzakeresi,

16- Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih ve 235 sayılı kararıyla kabul edilen Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

22- DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planları ile Yoncalı imar planları arasındaki sahada, eski Yoncalı yolu güzergahında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

1 /2

 

 

 

26- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2639 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

29- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

30- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

31- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

32- Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 515 sayılı kararıyla uygun görülen Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii 2730 ada bölgesinde mevzii-ilave imar planı ön izin verilen sahada imar planı yapımı konusunun müzakeresi, ,

33- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

34- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1512 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

35- İlimiz merkez, Parmakören Mahalle Yerleşik alanına doğalgaz hattı güzergahı belirlenmesi konusunun müzakeresi,

36- Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinden yapılan itirazlar konusunun müzakeresi,

37- İlimiz merkez Perli Mahallesi 2393 parsel ve bitişiğindeki alana Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

38- İlimiz merkez Civli Mahallesi 3841 ada 8 parsel alanında Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı talebi konusunun müzakeresi

39- İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 parselde planlanması devam eden Küçük Sanayi Sitesi alanının güneyinde yeni bir ilave alanın düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

40- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Arkeoloji ve Maden Müzesi lejandlı alanın kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

41- İlimiz merkez Ilıca, imar planlarında Belediye “Harlek Ilıca Otel” lejandlı alanın kuzeybatısındaki alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

42- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5391 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

43- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

44- Belediye Meclisi’nin 02.08.2011 tarih ve 296 sayılı Kararı ile kabul edilen “Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

45- 02.06.2015 tarih ve 261 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan ve 2016 yılından itibaren faaliyete geçirilecek olan “ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,

46- Kütahya Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki bölge ve sahalarda projeye uygun olarak birden fazla güzergahta yeraltı kazısı için, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında hazırlanan “Elektronik Haberleşme Alt Yapı Protokolü” ve resmi işlemler için yetki konusunun müzakeresi,

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2