İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, 1.Dönem Olağanüstü Meclis toplantısını 16.12.2014 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 2-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.4 pafta, 167 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 3-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 4-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 5-İlimiz merkez Civli Mahallesi, J23b03b3b pafta, 3808 ada, 677 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 6-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2014/13 esas nolu, 2014/1150 Kararının müzakeresi, 7-“Kütahya Belediyesi Çinigar Şehirler arası Otobüs Terminali Yönetmelik Taslağı” ve “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konularının müzakeresi, 8-İlimiz merkez “Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini kapsayacak şekilde Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmursuyu Projesi” nin JICA kredisi ile uygulanması konusunun müzakeresi, 9-İlimiz merkez Ilıca Otel Harlek konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı