T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem, 1. Olağan meclis toplantısını 04.01.2023 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM MADDELERİ /                                                 

            1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üye seçiminin yapılması konusunun müzakeresi.

2-2023 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi.

3-İlimizde kurulması planlanan Elektronik Denetleme Sistemi kurulumunun finansmanının sağlanması amacıyla İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan ya da gayrimenkul karşılığı kamu/özel bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesi gereğince kredi kullanılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

4-İlimizde şehir içi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren, Denetimli Özel Halk Otobüslerine 2023 yılı için gelir desteği verilmesi konusunun müzakeresi.

5-İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan 4 adet parka isim verilmesi konusunun müzakeresi.

6-Belediye Meclisi’nin 07.12.2022 tarih ve 416 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

7-2023 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp, 2023 yılı içerisinde alınacak olan 1 adet camlıvan aracın 2023 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi.  

8-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 2677 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

9-Atatürk Bulvarına cepheli parsellerin batı kesimde bulunan dükkânların ön bahçelerinin kullanılabilmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 171 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta, 3954 ada, 2 parselde bulunan dükkanının ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Gaybiefedi Mahallesi, 4405 ada, 4-5-6-7 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4128 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Andız Mahallesi 153 ada, 6 parsel alanında imar planı konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Akkent Mahallesi 4581 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Siner Mahallesi 3392 - 3070 parseller ve 347 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Saray Mahallesi 5 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Enne Mahallesi 261 ada, 291 parsel alanına yol bağlantısı sağlanmasına yönelik yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi J23b02b1c pafta, 335 ada, 18 parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine ilişkin Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 215 sayılı kararında geçen sürenin uzatılması talebi konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Geven Mahallesi 133 ada, 1 parsel alanının 48.360 m²si büyüklüğünde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

 

 

21-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Balpınar Nekropolüne yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, Bölükalı Nekropolüne yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3783 ada, 2 parsel alanın güneyindeki tescil harici alanda imar planı yapım konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 804 adada yer alan, Belediye Hizmet Alanı (Bölge Otoparkı) ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 586 ada, 19 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Siner Mahallesi 38 ada, 6 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Abdullah DAMCI

 

Belediye Başkanı V.