T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 11. Olağan Meclis Toplantısını 07.12.2022 Çarşamba günü saat 17.30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 383 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 384 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi.

3- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 385 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi. 

4- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 386 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Parmakören ve Hilalkent Mahallelerinde mahalle sınırlarının güncellenmesi talebi konusunun müzakeresi.

5- Müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi.

6- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 391 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen yapımı devam eden şehir hastanesinin önündeki taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi.

7- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 397 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Azot Parkı (Yaşam Parkı Adıyla Anılan), Ilıca Hasulhas karşısı parkı ve Dumlupınar Mahallesi Reyhan Sokaktaki yeni yapılacak olan Parka isim verilmesi konusunun müzakeresi.

8- Mülkiyetleri Belediyemize ait, muhtelif mahallelerde bulunan, taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (L) fıkrası ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro değişikliği başlıklı 11'inci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin ve  (III) Sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

10- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince, Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, toplu sözleşme hükümleri ve geçerlilik süreleri de dikkate alınarak mahalli idareler genel seçimine kadar, Belediyemizde yetkili memur sendikası ile ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve görüşmeler sonrasında yapılacak sözleşmeleri imzalaması için Belediye Başkanımıza Belediye Meclisince yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

11- Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerini finanse etmeye yönelik; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla kamu/özel bankalardan kredi kullanılması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi. 

12- Belediyemizin ortağı olduğu BELDE A. Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi. 

13- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 393 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 577 ada, 619 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 394 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 68 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi

15- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 395 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1904 ada, 6 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 129 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 76 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

18- Atatürk Bulvarına cepheli parsellerde bulunan dükkânların ön bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi. 

19- Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 349 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi. 

20- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 914 ada, 3 parsel alanına ilişkin müracaat konusunun müzakeresi.  

21- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 241 ada, 1 ve 2 parsel alanında Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itiraz konusunun müzakeresi.

22- Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih, 326 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, Karayolu bölgesindeki 3294 numaralı imar planı değişikliklerine, askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 26, 27 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Andız Mahallesi 117 ada, 100 ve 104 parsel alanlarının bir bölümünde, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Perli Mahallesinde, Yeni Çevre Yolu ile Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanı arasında kalan bölgede; Mezbaha ve Et İşleme Tesisleri Alanı imar planının iptal edilmesi, yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4128 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27- İlimiz Merkez, Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan deprem riski yaratan aktif fay hatlarının belirlenerek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Perli Mahallesinde, Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanının çevresindeki bölgede,   Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanına yönelik imar planı yapımı konusunda, Kamu Yararı Alınması konusunun müzakeresi.

29- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2968 ada, 2 parsel alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

30- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1328 ada, 11 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

 

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı