T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

                                    

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem, 10. olağan 2. birleşim Meclis toplantısını 21.11.2022 Pazartesi günü saat 17.30' da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 382 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı