İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, 6.Dönem 1. Olağanüstü Meclis toplantısını 14.02.2014 CUMA günü Saat: 19.00'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-İlimiz, merkez, Perli Mahallesinde Katı Atık Bertaraf Birliği (KÜKAB) ek tesisleri alanı ve Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili tesislerin, imar planı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, 2-Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Belediye Encümenimizin Özel Halk Otobüsleri ile ilgili 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararının müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı