İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 10. olağan 2. birleşim Meclis toplantısını 22.11.2021 Pazartesi günü saat 17.30' da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.      

G Ü N D E M               

 1- Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 314 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesi konusunun müzakeresi. 

 Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

       Prof. Dr. Alim IŞIK 

        Belediye Başkanı