T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 7. Olağan Meclis Toplantısını 04.08.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- Kütahya İli, Merkez İlçeye bağlı Aydoğdu, Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimlerinin konusunun müzakeresi.

2-  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi merkez yerleşke alanı ve genişleme sahası içinde yer alan mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan İlimiz merkez Siner Mahallesi 36 ada 38 parsel, 1789, 3005, 3056, 3066, 3068, 3070 parseller, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 712 ada, 10 parsel ve meri imar planında ilköğretim okulu alanı olan, Belediyemize ait Bölcek Mahallesi 181 ada da bulunan 13 adet parsel, 183 adda da bulunan 4 adet parsel ihdasen oluşarak belediyemiz adına tescil olacak parsel ile Hazine mülkiyetindeki 182 ada, 1 parselin ihdas, tevhit, ifraz, terk işlemlerinden sonra oluşacak belediye hissi ile Mülkiyetleri maliye hazinesine ait olan İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2624, 2628, 2630, 2643, 2726, 2728 parsellerin trampa-takası-tahsisi konusunun müzakeresi.

3- 07/10/2020 tarihli ve 294 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden düzenlenen Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

4- Belediye meclisinin 03.03.2021 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Kazı izinleri ile ilgili yönetmelik kapsamında tahribat bedelinin alt yapı çalışması yapıldıktan sonra tahsil edilmesi konusunun müzakeresi.

5- Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde etkisi altına alan COVID-19 sürecinde sağlıklı bir kent profilinin insan sağlığına katkısının önemi bağlamda, bilgi, tecrübe paylaşımı ve güç birliği yaparak sağlıklı bir kent profili oluşturmak adına, Başkanlığını Alinur AKTAŞ'ın yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunup olunmayacağı konusunun müzakeresi.

6- 20.04.2020 tarih ve 149 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

7- İlimiz mücavir alan içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün gelir tarifesine, 1 adet Arazöz ile yıkama işlemi ile Süpürge Makinasının 1 saatlik çalışma bedelinin gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

8- Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 204 sayılı kararıyla havale edilen Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizde bulunan Eskişehir Karayolu Bulvarı'na isim verilmesi konusunun müzakeresi.

9- Belediye meclisinin 07.07.2021 tarih ve 205 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

10-Belediye Meclisimizin 02.06.2021 tarih, 190 sayılı kararıyla onaylanan, Siner Mahallesinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; 3187 işlem numaralı ilave imar planı ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

11-Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 28 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1857 (554) ada ile ilgili onaylanan 3136 işlem numaralı uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 78 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 73 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 2618 ada da, “İçmeye suyu Deposu Alanı” düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1860 ada, 13 parselin park tarafı yönündeki 3m’lik yolun genişletme si ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Bölcek (Bahçelievler) Mahallesinde yer alan bölgedeki kadastroların ve imar hatlarında olan uyuşmazlığın giderilmesi ile ilgili uygulama yapılması konusunun müzakeresi.

17-İshakseydi Mahallesi 153 ada 4 parsel, 174 ada 1 parsel ve 198 ada 1 parsellerin bulunduğu bölgede yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3554 ada 45 parsel alanında düzenlenen yol alanının 5 metre olarak düzenlenmesi imar plan değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi 1567 ada 1 parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili değer artışı konusunun tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Okçu mahallesi, 3729 ada 15 ve 19 parsel bölgesinde İmar Planı Değişikliği konusu imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,1489-1492 adalarda sulama kanallarında değişiklik konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi J24A06C4B paftada, kanal alanlarında yol alanları yapılması ile ilgili imar plan değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı