T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 3. Olağan meclis toplantısını 03.03.2021Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM MADDELERİ /

            1- İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi, 1631 ada, 188 parsel numaralı bulunan 243,82 m2 Belediyemiz hissesinin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli ve 5 sayılı kararı ile havale edilen İlimiz merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan "Sinerji Sokağın" eski ismi olan "Gire Sokak" olarak değiştirilmesi, "Kafkas Sokak" isminin "Kafkas Caddesi" olarak değiştirilmesi "Ragıp Gümüşpala Caddesi" isminin "Orgeneral Ragıp Gümüşpala Caddesi" olarak değiştirilmesi ile 100. Yıl Mahallesindeki 2. Poyraz sokağa “Hasan BAŞTUĞ" isminin verilmesi, ile Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli ve 6 sayılı kararı ile havale edilen Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

3- Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarihli ve 52 sayılı kararı ile havale edilen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi gereğince elektrik iletim ve dağıtım lisansına sahip kurumlarca yapılan kazılarda uygulanması için, kazı tahrip bedelinin, Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi ile Fen İşleri Müdürlüğü Kazı İzinlerinin Verilmesinde uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

4- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihli ve 10 sayılı kararı ile havale edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Servis Araçları “S Plaka” Yönetmeliği, Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliği ve Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez Dönenler Meydanında faaliyet gösteren Çınar Taksi Durağı’nın isminin o bölgenin önemini belirtmek açısından Mevlana Taksi Durağı olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

6- Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Burak ARKUN tarafından yazılan Kadim isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi.

7- Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bahadır KURT ve Kürşat Nusret ERDEN tarafından yazılan Kütahyalı Hattatlar ve Müstensihler isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi.

8- Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Halil ÖLMEZ tarafından yazılan Kadim Kentin Kudretli Simaları Kütahya Paşaları isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi.

9- Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Ayşe Doğan ELARSLAN tarafından yazılan Kütahya'da Su Yapıları isimli kitabın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince basılması konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 675 ada, 71 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi

12- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta 1356 ada 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13- Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi J23B04C1D-J23B04C1C paftalarda 50 metrelik yol alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3954 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- Muhtelif mahallelerde Trafo alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 47 ada, 135 numaralı, 634 ada, 136 numaralı parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi 684 ve 241 numaralı parsellerde ilave imar planı yapımı konusu konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2215 ve 2216 numaralı parsellerde mevzi imar planı yapımı konusu konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Perli Mahallesi Yerleşik Alanı içerisinde yol alanı düzenlemesine yönelik imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

 

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı