T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 2. Olağan meclis toplantısını 03.02.2021Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM MADDELERİ /

            1- 2021 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz merkez Siner Mahallesi 119 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın Cami, Kur'an Kursu ve Müştemilatı yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü adına tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

3- Mülkiyetleri Belediyemize ait, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 5028 ada 1 parsel numaralı mer'i imar planında Vazo Kule, Seyir Terası, Sosyal Kültürel Ticaret Tesis Alanı ile İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2583 ada, 26 parsel numaralı mer'i imar planında Ticaret Alanı olan taşınmazların  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılması ile ilgili bütün işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

4- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bulunan Numarataj Servisinin Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesine geçmesi sebebiyle, yeniden düzenlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

5-  Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonu’na havale edilen İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta,  536 ada,  144 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

6- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonu’na havale edilen İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 93 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

7- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 545 ada, 57 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 2674 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 536 ada, 21 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

10- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi gereğince elektrik iletim ve dağıtım lisansına sahip kurumlarca yapılan kazılarda uygulanması için, kazı tahrip bedelinin, Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 121 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 157 ada, 4 parsel kuzeyinde pasif yeşil alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 63 parsel alanı güneyi ve güneydoğusu bölgesinde yol alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Andız Mahallesi 104 ada, 62 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Andız Mahallesi 127 ada,  87 ve 88 parsel bölgelerinde yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1516 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1476 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 25 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 2907 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada, 51 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1362 ada, 6 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 156 ada, 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 152 ada, 2 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 146 ada, 4 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 145 ada, 12 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesinde, 1470 parsel alanına bitişik sahada imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

29- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 263 ada, 16 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 197 ada, 5 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Söğütlüçeşme Camii Alanının bulunduğu bölgede yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı