İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem, 9. olağan meclis toplantısını 02.12.2020 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM  /

          1-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2021 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi.

2-Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 333 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi.

3-Mülkiyetleri/tasarruf yetkisi Belediyemize ait olan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilen taşınmazların, 2021 yılında uygulanacak olan kira bedellerinde indirim yapılması ile ilgili Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin talebi konusunun müzakeresi.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Yenibosna Mahallesi 725 parsel numaralı 6.402,49 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendini gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışa çıkarılması, sözleşme imzalanması vb. işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

5-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 149 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

6-İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I Pafta, 152 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

7-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 Pafta, 553 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

8-İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.1 pafta 115 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

9-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 138 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 4583 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1748 ada, 111 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 912 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Güveççi Mahallesi yerleşik alanı dışında kalan plansız sahada imar planı yapılması talebi konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Siner Mahallesinde, 118 ada, 2 parsel ile 128 ada bölgesinde ve (Etrafışehir) Ağaçköy Mahalle yerleşik alanının batısındaki ağaçlandırılacak alanda; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

16-Belediye Meclisimizin 07.10.2020 tarih, 327 sayılı kararıyla onaylanan, 30 Ağustos Mahallesi, 741 ada ile ilgili imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 685 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 adaların olduğu bölgede imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 590 ada, 26 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2897 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı