İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem, 8. olağan meclis toplantısını 04.11.2020 Çarşamba günü, saat 17.30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM  /

            1- Belediye Meclisimizin 10.04.2019 tarih ve 82 sayılı kararında Başkanlık Divanı Meclis Katipliği Asil Üyeliğine seçilen Seda SANCAKTAR’ın 07.10.2020 tarih ve 290 sayılı meclis kararına istinaden meclis üyeliği düşürüldüğünden dolayı, 1. yedek üye Melih ASLAN asil üyeliğe hak kazanmış olup; Boşalan Başkanlık Divanı yedek katip üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere (6 ay) gizli oyla bir yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi.

2- Meclis üyesi Seda SANCAKTAR'ın üyeliğinin düşürülmesi ile boşalan; Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 139 sayılı kararıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2021'e kadar) bir üye seçimi yapılması konusunun müzakeresi.

3- 2021 mali yılı Performans Programı konusunun müzakeresi.

4- 2021 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin müzakeresi.

5- 2021 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi.

6- 2020 yılı Gelir Tarifesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ücretleri başlığına saha dolabı ve outdoor kabin ücretlerinin eklenmesi konusunun müzakeresi.

7-  2020 yılı Gelir Tarifesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Ücretleri Başlığında yer alan sayaç ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 296 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

9- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 295 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre Guatemala'nın Mixco Belediyesiyle ile kardeş kent olunması, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

11-  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre Makedonya Cumhuriyeti Gostivar Belediyesi ile kardeş kent olunması, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

12- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 299 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta 148 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 300 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 641 ada, 18 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14- Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 301 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen,  İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.Ö.2 pafta 108 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

            15- İlimiz merkez Bölcek 20K11 pafta 226 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.1.C pafta, 125 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I Pafta, 152 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18- Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 145 sayılı Kararında değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 ve 19 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi yerleşik alanı çevresi ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 1, 2 ve 4 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2997 adanın batısındaki park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1410 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, Mahalle Yerleşik Alanının batı bölgesinde, J24A12A3C, J24A12A3D paftalarda, yol alanına yönelik ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

25- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında yer alan, dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlarda uygulama konusunun müzakeresi.

26- OEDAŞ’ın trafo alanları oluşturulmasına ilişkin imar planı değişiklikleri talebi konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 111 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı