İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 5. Olağan Meclis Toplantısını 05.08.2020 Çarşamba günü saat 17:00’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

  G Ü N D E M                /

 1- Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Zafertepe Mahallesi pazaryeri yanında bulunan "Şehit Engin BALCI" parkı ismiyle, Zafertepe Mahallesi Şeyh Edebali caddesi üzerinde bulunan "Şehitler Parkı" isimlerinin karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilmesi" konusunun müzakeresi.

 2- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Maruf Mahallesi Döner Gazino etrafında ve Yellice Dağı sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

        3- Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'na ait  (UCLG-MEWA) aidat 2021 yılı ve sonraki yıllarda ödenmesi gereken üyelik aidatlarının her yıl Ocak ayında İller Bankası A.Ş. tarafından yapılması konusunun müzakeresi.

4- Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bütçe aktarımı konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 156 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan 38.821,68 m2 hissesi ile Belediyemize ait olan 2.128,32 m2 hisselerinin tamamı hakkında, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna 5838 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3. maddesi kapsamında ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilen iş ve işlemlerin Milli Emlak Müdürlüğünce yapılmasına muvafakat verilmesi konusunun müzakeresi.

6- İlimizde yol kenarında park eden araçlardan için Araç İşgaliye Harçlarının 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. maddesince belirlenen tarife limitleri dahilinde alınması konusunun müzakeresi.

7- ASKF’ye bağlı Amatör Spor Kulüplerine ve Kütahya Belediyespor’a nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi,

      8- Kütahya İdare Mahkemesi'nin E:2018/322, K: 2019/490 sayılı kararı ve ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin E:2019/1248, K:2020/307 sayılı kararı gereği; Yıldırım Beyazıt (Cumhuriyet) Mahallesi, 1936 ada, 144 parselde bulunan, Cami Alanında imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi.  

9- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2583 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

10- İlimiz merkez Kumarı Mahallesi, 3399 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

11- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsel alanlarında Belediye Meclisimizin 22.05.2020 tarih, 194 sayılı kararıyla onaylanan 3060 işlem no.lu imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.  

12- İlimiz merkez Belediye Meclisimizin 26.06.2020 tarih, 216 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede onaylanan; ilave imar planı ve imar planı değişikliği alanında, ticaret bölgesi imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi.  

13- Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih, 169 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.  

14- Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih, 174 sayılı kararı onaylanan ilave imar planlarına askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.  

15- İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi, 4583 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

16- İlimiz merkez İnköy Mahallesi,5388 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

17- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 11-13-15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

18- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 310 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

19- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 78 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

20- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 253 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.        

21- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 1722 ada, 110 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

22- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.  

23- İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21M3 pafta, 2778 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2470 ada, 1 parsel ve 2471 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

25- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 564 ada, 52 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 221 ile 323 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 202 ile 225 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

Dilek ve Temenniler

Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı